Facebook Google+ Twitter

82,5 mld euro dla Polski

Lata 2014-2020 – to okres, w którym Polsce przypadnie ostatnia tak duża transza pieniędzy z Unii Europejskiej. Fundusze będą przydzielane w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Znane są ich cele, kwoty i adresaci.

 / Fot. UEZanim jednak przejdziemy do realizacji poszczególnych programów muszą one zostać zaakceptowane przez Komisję Europejską. Obecnie polska strona negocjuje z nią propozycje przyjęte na początku roku przez Radę Ministrów. To kolejny etap w drodze po unijne fundusze po zakończonych udanie przed czasem negocjacjach w sprawie Umowy Partnerstwa, dokumentu, który jest podstawą wytyczającą współpracę w zakresie funduszy europejskich.

Działania rozwojowe dofinansowywane ze środków europejskich miałyby generalnie być realizowane w ramach 6 krajowych programów operacyjnych, w tym jednego o zasięgu ponadregionalnym dla województw Polski Wschodniej. Jeśli Unia Europejska nie zgłosi do nich poważniejszych zastrzeżeń, to będą wyglądały następująco.

Najwięcej środków, bo ponad 27,5 mld euro pochłonie Program Infrastruktura i Środowisko. Podobnie jak w poprzedniej perspektywie ma on wspierać rozwój infrastruktury technicznej kraju, co ma przełożyć się na bardziej zrównoważony rozwój gospodarczy oraz zwiększenie konkurencyjności. Większe szanse tym razem podczas rozdzielania środków z tego programu mają mieć inwestorzy zgłaszający projekty korzystające z dostępnych zasobów, czyli sprzyjające środowisku.

Ponad 8,6 mld euro to kwota przeznaczona na realizację zadań w ramach programu Inteligentny Rozwój. Stanowi on priorytet dla Unii Europejskiej. Będzie miał na celu pobudzenie innowacyjności polskiej gospodarki poprzez zwiększenie nakładów prywatnych na badania i rozwój oraz kreowanie popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe. Adresatami wsparcia w tym programie są przede wszystkim małe, średnie i mikroprzedsiębiorstwa, jednostki naukowe, klastry oraz instytucje otoczenia biznesu (parki naukowo technologiczne, centra transferu technologii, sieci aniołów biznesu, fundusze kapitałowe).

Program Operacyjny Wiedza i Edukacja to inicjatywa mająca na celu wspierać takie obszary jak zatrudnienie i mobilność pracowników (w tym na rzecz zatrudnienia młodych), włączenie społeczne i walkę z ubóstwem, edukacja, wzmacnianie sprawności i efektywności państwa. Do rozdysponowania będzie blisko 4,5 mld euro.

Nowym programem operacyjnym jest Polska Cyfrowa. Trudno wyobrazić sobie przyszłość kraju, jego społeczno-gospodarczy rozwoj bez wzmocnienia cyfrowych fundamentów, przez które należy rozumieć szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Na inwestycje w powyższym zakresie przeznaczono 2,2 mld euro. Wsparcie jest adresowane do jednostek administracji rządowej oraz jednostek im podległych, jednostek naukowych, państwowych organizacji kultury, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw.

W ramach nowej perspektywy 2014-2020 kontynuowany będzie Program Operacyjny Polska Wschodnia przeznaczony dla 5 województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego i podlaskiego. Ma on stanowić wzmocnienie działań prowadzonych w ramach zasadniczych programów. Szczególna uwaga będzie należała się projektom z obszaru badania i rozwój, poprawiającym efektywność układów transportowych miast, spójność regionu i konkurencyjność przedsiębiorstw. Na tego typu inicjatywy przewiduje się ponad 2 mld euro.

Ostatni program można, by określić jako wewnętrzny czy techniczny. Z niego firmy raczej niewiele skorzystają bezpośrednio, ale ostatecznie też będą beneficjentami, dzięki lepszemu przepływowi pieniędzy, w którym ma on pomóc. Zgodnie ze swoją nazwą – Pomoc Techniczna – jego celem jest zbudowanie sprawnej administracji odpowiadającej za realizację projektów. Przeznaczono na te działania 700 mln euro. Adresatami są w tym programie jednostki samorządu terytorialnego, podmioty sektora finansów publicznych, organizacje pozarządowe.

Tego autora również:
Zielone światło dla funduszy europejskich. Sejm przyjął ustawę wdrożeniową
Polska 2014-2020. Co się zmieni dzięki funduszom?
Polska w krainie koszmarów. "Prześniona rewolucja" Andrzeja Ledera"

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.