Facebook Google+ Twitter

Pozycja materiału w rankingach:

6822 miejsce

Adopcja - tak to w Polsce wygląda

  • Źródło: Gość dnia
  • Data dodania: 2011-01-28 20:18

Adopcja, inaczej przysposobienie, to stosunek prawny, jaki istnieje między rodzicami a dzieckiem.

Zarówno nowi rodzice wobec dziecka, jak i dziecko wobec rodziców, nabywają prawa i obowiązki takie, jak w naturalnej rodzinie. Dziecko przyjmuje nazwisko rodziców. Adopcję orzeka sąd rodzinny. Adopcja jest trwała i poza szczególnymi przypadkami nie można jej rozwiązać.

Jakie warunki trzeba spełnić, by rozpocząć starania o adopcję?

Rodzina lub osoba samotna, która myśli o adoptowaniu dziecka powinna w pierwszej kolejności skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym.
Podczas pierwszego spotkania kandydaci na rodziców adopcyjnych zostają szczegółowo zapoznani z dalszą procedurą. Podstawowe wymagania wobec kandydatów są określone przez Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, który mówi, że: "Przysposobić może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego" oraz, że "między przysposabiającym a przysposobionym powinna istnieć odpowiednia różnica wieku". Te bardzo ogólne wymagania są weryfikowane przez Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy, a w dalszej kolejności i ostatecznie przez Sąd. W większości Ośrodków w Polsce na drodze adopcji wymagane są następujące dokumenty i zaświadczenia:

- odpis zupełny aktu małżeństwa
- zaświadczenie o niekaralności w formie wypisu z rejestru skazanych
- zaświadczenie o braku zdrowotnych przeciwwskazań do adopcji wydane przez lekarza pierwszego kontaktu dla obojga kandydatów osobno
- zaświadczenie o braku zdrowotnych przeciwwskazań do adopcji wydane przez lekarza psychiatrę dla każdego z kandydatów osobno; może to być zaświadczenie od lekarza prowadzącego gabinet prywatny
- zaświadczenie o zatrudnieniu i o zarobkach; jak wyżej; w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wypis z rejestru oraz PIT za ostatni rok
- opinia z zakładu pracy
- rekomendacje przyjaciół i znajomych pisane odręcznie z podanym adresem

Co gorsza, niektóre z Ośrodków wymagają również zaświadczeń o bezpłodności czy, jak w przypadku Ośrodków katolickich, zaświadczeń od proboszcza parafii, na terenie której mieszkają kandydaci.

Podczas pierwszej rozmowy najczęściej ustala się też termin wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania przyszłej rodziny. Rodzina, która chce przysposobić dziecko musi poddać się procedurze przygotowawczej i ocenie ich kwalifikacji przez osoby reprezentujące najlepszy interes dziecka. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego rodzina jest informowana o formie procesu przygotowawczego. Najczęściej jest to szkolenie metodą grupową jednym z zatwierdzonych przez Ministerstwo Polityki Socjalnej programem, wśród których jednym z najpopularniejszych i najczęściej stosowanych jest PRIDE. Zdarza się, że z uwagi na szczególne wskazania dotyczące dziecka i dla jego dobra kandydaci przygotowywani są indywidualnie. Podczas procesu przygotowania do przejęcia opieki nad dzieckiem kandydaci przechodzą też badania psychologiczne, których wyniki ujęte są w opinii psychologa Ośrodka.

Po ukończeniu szkolenia i otrzymaniu kwalifikacji z Ośrodka kandydaci mogą wreszcie rozpocząć właściwe starania o dziecko. W tym procesie mogą liczyć na dalszą pomoc pracowników Ośrodka lub poszukiwać dziecka samodzielnie w placówkach zajmujących się opieką nad dziećmi. Po znalezieniu dziecka rodzina składa wniosek o adopcję wraz ze wszystkimi zgromadzonymi zaświadczeniami do Sądu odpowiedniego dla miejsca zamieszkania dziecka.
Jak wygląda przebieg procesu adopcyjnego?

Oto główne etapy, które należy przejść, aby przyjąć dziecko do rodziny adopcyjnej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z całą biurokracją jest ich aż 13, może się jednak zdarzyć, że będzie ich więcej. We wszystkich działaniach pomocą powinni służyć pracownicy Ośrodka Adopcyjnego.

1. Zgłoszenie.
2. Wstępna rozmowa informacyjna.
Zapraszanie do Ośrodka na rozmowę z pracownikiem Ośrodka. W czasie tej rozmowy kandydaci dowiedzą się, jakie dokumenty należy przygotować oraz jakie są możliwości przyjęcia dziecka.
3. Dokumenty.
Aby przyjąć dziecko należy przygotować całą masę dokumentów, między innymi: akt zawarcia małżeństwa, zaświadczenia o stanie zdrowia i zarobkach, życiorys.
4. Rozmowa problemowa z pedagogiem.
Rozmowa ma na celu rozpoznanie możliwości rodziny i warunków, jakie może zaoferować dziecku.
5. Badania psychologiczne.
Psycholog przeprowadza rozmowę z małżonkami i testy psychologiczne określając predyspozycje i cechy charakteru kandydatów.
6. Wizyta w domu.
Pracownik Ośrodka odwiedza rodzinę w ich domu. Wizyta ma na celu sprawdzenie warunków bytowych i bliższe poznanie rodziny.
7. Ocena Komisji Kwalifikacyjnej.
Komisja wyraża zgodę na ich udział w dalszej procedurze. Wszystkie Ośrodki w kraju stosują wypracowane przez siebie, sprawdzone sposoby wstępnego kwalifikowania, co oznacza że w całym kraju aby adoptować dziecko trzeba spełnić inne kryteria.
8. Szkolenia.
Mają charakter grupowy. Uczestniczą w nich kandydaci na rodziny adopcyjne, którzy uzyskali rekomendację Komisji Kwalifikacyjnej. Szkolenie ma na celu przybliżenie problemów związanych z przyjęciem dziecka osieroconego.
Po zakończeniu szkolenia zapada końcowa decyzja o zakwalifikowaniu rodziny do pełnienia funkcji rodziny adopcyjnej.
9. Oczekiwanie na propozycję dziecka.
Kandydaci oczekują na dziecko, które potrzebuje opieki określonej już przez Komisję rodziny. Czas ten jest bardzo zróżnicowany i zależny od wieku i płci dziecka, jakie pragną przyjąć rodzice.
10. Informacja o dziecku.
Kandydaci uzyskują wszystkie informację o dziecku, które może wejść do ich rodziny, jakie posiada Ośrodek. Otrzymują dane na temat sytuacji rodzinnej, zdrowia, predyspozycji, czy wyglądu dziecka. Na podstawie tych informacji mogą zdecydować się na pierwszy kontakt z dzieckiem.
11. Kontakt z dzieckiem.
Rodzina razem z pracownikiem Ośrodka jedzie do placówki, w której przebywa obecnie dziecko, aby się z nim zapoznać. Od tej pory może utrzymywać kontakt z dzieckiem, odwiedzać je i brać udział w jego życiu.
12. Wniosek do Sądu.
Rodzina sporządza wniosek o przysposobienie dziecka. Pracownicy Ośrodka pomagają w jego przygotowaniu, składają wniosek do Sądu wraz z kompletem dokumentów i uczestniczą wraz z rodziną w całej procedurze prawnej.
13. Rozprawy sądowe.
Najczęściej rodzina adopcyjna uczestniczy w dwóch rozprawach sądowych. Podczas pierwszej sąd wyraża zgodę na zabranie dziecka przez rodzinę do domu. Jest to tzw. okres preadopcyjny. Po pewnym czasie odbywa się druga rozprawa tzw. adopcyjna, dopełniająca formalności prawnych.

Podana powyżej procedura ma charakter modelowy. Każdy ośrodek w kraju ma prawo określenia własnej procedury mającej na celu pełne poznanie rodziny i przygotowanie jej na przyjęcie dziecka. W naszym kraju jest więc jak widać wiele barier, które trzeba pokonać aby dziecko adoptować, zamiast ułatwiać adopcję jest
ona utrudniana. Ludzie, którzy chcą a nie mogą mieć dzieci są dodatkowo ograniczani przez absurdalne przepisy.

Czy osoba samotna może adoptować dziecko lub zostać rodziną zastępczą?

Nie ma formalnych przeciwwskazań do tego, by osoba samotna, spełniająca określone stosownymi przepisami wymagania, mogła adoptować dziecko lub zostać jego opiekunem zastępczym.

W praktyce jednak osobie samotniej jest trudniej adoptować dziecko i
grupa osób samotnych sprawujących opiekę zastępczą jest o wiele mniejsza. Dzieję się tak zapewne dlatego że zdaniem polskich psychologów w aspekcie psychologicznym i socjologicznym, osoba samotna jest słabszym środowiskiem rodzinnym, niż para małżeńska czy też pełna rodzina, złożona z rodziców i dzieci. Zadaniem rodziny adopcyjnej i zastępczej jest umożliwienie dziecku pełnego, wieloaspektowego rozwoju w warunkach rodzinnych, uznawanych za optymalne, tj. takich, gdzie jest matka i ojciec. Z tych względów, szanse osób samotnych w konfrontacji z małżeństwami lub pełnymi rodzinami, starającymi się adopcję bądź opiekę zastępczą, są mniejsze.

W Polsce jest W Polsce jest 360 domów dziecka, mieszka w nich 19,5 tys. dzieci. A procedury Ośrodków Adopcyjnych nie są jednolite i budują kolejne bariery ludziom którzy chcą podjąć się opieki nad osieroconym, czy porzuconym dzieckiem. Często proces adopcyjny trwa nawet 2 lata, samo szkolenie trwa od 2 do 9 miesięcy. Na szczęście są jeszcze w naszym kraju ludzie których nie zniechęca zbyt duża ilość formalności i zbędnych biurokracji, prawda jest jednak taka że zdaniem rodziców adoptowanych dzieci łatwo nie było, a o powinno.

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (2):

Sortuj komentarze:

nm
  • nm
  • 03.10.2011 03:08

.. W PO ćpają?WYNIKI WYBORÓW: PIS-47%,PO-24%,SLD-4,8%,PSL-4%,PNJ -0,1% ,POligłup 0,9%.-TYLKO J.KACZYŃSKI PREMIEREM.Prezydent(MANIPULUJE?) dając odznaczenia MIESZA w KAMPANI.-ŁAMIE PRAWO?CHAM nowak z PO? Tysek KŁAMIE?-Jak UE pozna PRAWDZIWE ZADŁUŻENIE POLSKI-to SPADNIEMY NA OSTATNIE MIEJSCE NA ŚWIECIE.KOMPROMITACJA sądaży:wybiórczej,tvn,tvn24, polityki,obop,...-nie dajmy się KŁAMSTWOM PSEUDO-MEDIOM .-studenci plotkują -TOTALNA KOMPROMITACJA PObolszewi,CYNIZM,OBŁUDA,HIPOKRYZJA,MATACZENIE,BŁAZENADA,CYRK,... .jakimi błaznami otacza się tysek?-(nie)rząd NIEROBÓW(PO,PSL): prawie żadnych reform-TYLKO ZADŁUŻANIE POLSKI (POLAKÓW) -w ciągu 4 lat ZADŁUŻENIE o 400 mld. zŁ(prawdziwe zadłużenie jest prawdopodobnie WIELOKROTNIE WIĘKSZE-skrywane przez ten rząd i dlatego chcą dalej rządzić ,aby PRAWDZIWEGO ZADŁUŻENIA NIE POZNALI POLACY,ANI UE-wszystkie miasta POLSKI są ZADŁUŻONE przez:kredyty,obligacje,inne instrumenty,...,-rząd OKRADŁ pieniądze z OFE i ZADŁUŻA przyszłych emerytów (dzisiejszych studentów i małych dzieci)).CZERWONA KARTKA w wyborach dla PObolszewi( PO,SLD) -TOTALNA KOMPROMITACJA SLD-Wzaiątek i Napieralski chcieli oszukać społeczeństwo-boją się transmisji całej debaty z ROSTOWSKIM,aby sopołeczeństwo nie dowiedziało się PRAWDZIWEGO OBLICZA i programu SLD-czego się BOI,gdzie ich OTWARCIE na społeczeństwo,czy tak jak PO chce UKRYĆ prawdziwy program przed społeczeństwem?czy dopadła ich paranoja?-mówią studenci-czy SLD chce jak PO dążą jedynie do WŁADZY i STOŁKÓW dla KOLESI ?,a nie obchodzi ich dobro WSZYSTKICH OBYWATELI POLSKI.CZY partie OSZUSTÓW?SLD i PO,-NIEWIARYGODNE-skoro chcą debaty ZAMKNIĘTEJ dla TV,a nie szczerej, prawdziwej,konkretnej rozmowy merytorycznej o budzecie i programach tych parti na żywo w TV -aby społeczeństwo dowiedziało się co NAPRAWDĘ MYŚLĄ TE PARTIE.Czy"jutro bez obaw"-czy"OBAWY OD JUTRA" dzięki podpisaniu umowy z center klap?PO PROWADZĄ POLSKĘ DO WIĘKSZEJ ZAGŁADY NIŻ GRECJA.Tusk powinien kupić gwożdzie do trumny PO. PO eksmituje na bruk.
.

Komentarz został ukrytyrozwiń
Anna Barak
  • Anna Barak
  • 29.01.2011 20:05

brutalne, ale prawdziwe

Komentarz został ukrytyrozwiń

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2017 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.