Facebook Google+ Twitter

Apel do Sejmu, Senatu i Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Korzystając z prawa jakie daje obywatelom zapis Art. 63 Konstytucji RP Stowarzyszenie WIĘCEJ DEMOKRACJI zwraca się do naszych szanownych przedstawicieli władnych w naszej ojczyźnie zmienić prawo z wnioskiem o (?) więcej demokracji.

A. Zmianę zapisów Art. 125 Konstytucji RP1. Uzasadnienie potrzeby wykreślenia zapisu Art. 125 pkt. 2 Konstytucji RPKonstytucja to nasz najważniejszy dokument prawny. Swoiste 10 przykazań spisane na kamiennych tablicach. Powinna być zredagowana jednoznacznie i logicznie. Tymczasem w naszej Konstytucji jest istotna sprzeczność pomiędzy zapisami:

Art. 1.
Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.

oraz

Art. 4.

Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

a

Art. 125 pkt. 2.

Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Prezydent Rzeczypospolitej za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

Jeśli Konstytucja daje naprawdę nam obywatelom WŁADZĘ ZWIARZCHNIĄ
(art. 1 i 4) to dlaczego w kolejnym zapisie (art. 125 pkt. 2) mówi : Jeśli chcielibyście podjąć jakąś decyzję bezpośrednio to my wasi przedstawiciele (Sejm, Senat, Prezydent) musimy na to wyrazić zgodę. Wasze dobro jest najważniejsze a my wiemy lepiej od was samych co jest dla was lepsze (?).

Czy możemy sobie wyobrazić sytuację w spółce akcyjnej
gdy akcjonariat chcąc podjąć bezpośrednio jakąkolwiek decyzję dotyczącą ich spółki musi prosić prezesa, wybranego w drodze otwartego konkursu, by łaskawie wyraził na to zgodę?

Aktualny zapis Art. 125 pkt. 2 należy wykreślić jako sprzeczny z istotą demokracji.

2. Uzasadnienie potrzeby wykreślenia zapisu Art. 125 pkt.3 Konstytucji„Jeżeli w referendum ogólnokrajowym wzięło udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wiążący”

Uzależnienie ważności referendum od frekwencji jest sprzeczne z podstawowym prawem wolności obywateli.: Masz prawo uczestniczyć w glosowaniu ale nie jest to twój obowiązek. Autorzy Konstytucji „głosy” nieobecnych interpretują: „Temat referendum jest dla nas za trudny. Prosimy was, naszych przedstawicieli, byście wg własnego uznania podjęli decyzję w tej sprawie”. To jest nadinterpretacja „ustrojodawców” mająca na celu dodatkowe ograniczenie, blokadę „władzy ludu”. Zdecydowana większość nie uczestniczących w referendach to ludzie, których jego temat nie interesuje i jest im obojętne który wariant wejdzie w życie.

Wątpliwości celowości wymagania minimalnej 50% frekwencji w referendum dla jego wiążącego charakteru budzą dodatkowo dwie okoliczności:

1. Nie ma i nigdy takiego wymagania nie było przy wyborach przedstawicieli. Wynik głosowania jest zawsze wiążący niezależnie od frekwencji wyborczej.
2. W najważniejszym i obowiązkowym referendum ogólnokrajowym dotyczącym przyjęcia Konstytucji wzięło udział tylko 42,86% obywateli uprawnionych do głosowania z czego za jej przyjęciem opowiedziało się 52,71% tj. ok. 22,6%
obywateli. Pomimo to Sąd Najwyższy uznał je za ważne i wiążące. W tych okolicznościach bez sensu jest stawianie wymagania dla ważności referendów w sprawach drugorzędnych minimalnej frekwencji 50%.

3. Propozycja Stowarzyszenia WIĘCEJ DEMOKRACJI
znowelizowanego Art. 125 Konstytucji RP3.1. Referendum ogólnokrajowe ogłasza się w sprawie inicjatywy ustawodawczej na wniosek podpisany przez powyżej 500 000 obywateli a w sprawie weta decyzji zgromadzenia narodowego na wniosek powyżej 250 tys. obywateli.
3.2. Referendum nie można ogłaszać w sprawach sprzecznych z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi a w szczególności konwencjami zabezpieczającymi prawa mniejszości, człowieka i obywatela.
3.3. Do wariantów odpowiedzi w sprawie inicjatywy obywatelskiej dodaje się dodatkową opcję: „Nie wiem który wariant jest korzystniejszy. Proponuję by decyzje w tej sprawie pojęło zgromadzenie narodowe”
3.4. Zwolennicy poszczególnych opcji referendalnych muszą mieć zagwarantowany jednakowy dostęp do mediów dla przedstawienia swoich racji.
3.5. Wynikiem referendum jest opcja, która uzyskała zwykłą większość i ma moc wiążącą niezależnie od frekwencji referendalnej.
3.6. Głosowanie referendalne nie musi być tajne i może być prowadzone z wykorzystaniem Internetu.

B. Nowelizację ustawy o samorządzie gminnym z dn. 8 marca 1990 rokuProsimy o uzupełnienie w/w
ustawy o nakaz przygotowywania przez rady gmin wszystkich ważnych decyzji wariantowo. Pozostawiając decyzję wyboru który z nich zatwierdzić do realizacji jej mieszkańcom.

Uzasadnienie

Tak jak nie należy rozpoczynać nauki pływania na głębokiej wodzie tak nie można
rozpoczynać nauki demokracji od organizowania referendów na tematy złożone i wielowątkowe
jak np. decyzji w sprawie zatwierdzenia Konstytucji czy ratyfikacji skomplikowanych i złożonych umów międzynarodowych. Jest ryzyko, że elektorat przyzwyczajony do emocjonalnego wyboru przedstawicieli będzie mało odporny na manipulacje. Prawdziwej, bezpośredniej demokracji można skutecznie uczyć się w małych środowiskach w sołectwach, wioskach, gminach.
Taką szkołę demokracji bezpośredniej z wynikiem celującym zaliczyli Szwajcarzy.

Proponujemy, by rady gmin miały obowiązek opracowania co najmniej dwu wariantów rozwiązań dla wszystkich istotnych decyzji np. tych, które wiążą się z wydatkiem powyżej miliona zł. Np. wariant A opracowuje ugrupowanie rządzące a B opozycja. Obydwa warianty samorząd będzie przedstawiał mieszkańcom gminy do decyzji w referendum.
Obywatele będą mieli do wyboru trzy możliwości odpowiedzi:

1. Jestem za rozwiązaniem A.
2. Jestem za rozwiązaniem B.
3. Jestem przeciw obydwu przedstawionym rozwiązaniom.

Jeśli w referendum, niezależnie od frekwencji, najwięcej głosów poparcia uzyska wariant A lub B to staje się on obowiązującym i wybrany projekt jest realizowany. Jeśli większość głosujących odrzuci obydwa zaproponowane rozwiązania to rada gminy przygotuje dwa nowe warianty decyzji i powtarza głosowanie.

Proponowany sposób zarządzania sprawami gminy ma wiele zalet a spośród nich dwie najważniejsze:

 Aktywizuje obywateli i uczy ich demokracji. Da im satysfakcję, że ich
głos jest decydujący w sprawach gminy. Spowoduje, że każda decyzja
samorządu będzie zawsze miała poparcie większości jej mieszkańców.

 Zmusza radnych do rywalizacji ze sobą na poszukiwanie najlepszych
rozwiązań gminnych problemów. Ich wizerunek i poparcie mieszkańców
w istotny sposób będzie uzależnione od efektów ich merytorycznej
pracy.

***************

Czy podpiszesz się pod tym apelem?

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2017 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.