Facebook Google+ Twitter

Artykuł 196 do walki z Szatanem i jego kumplami

Nergal zniszczył Biblię, czym obraził uczucia religijne. Sztuka a art.196... W Rzymie była prawna zasada "Deorum offensae diis Curie", którą rozstrzygano spory dotyczące tego typu spraw. Może ponownie zacząć stosować ją we współczesnej Europie?

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vitrail_Florac_010609_06_Démon.jpg / Fot. Wikimedia CommonsZasada "Deorum offensae diis Curie" (Niech sami bogowie troszczą się o obelgi wyrządzone bogom) jednoznacznie odnosi się do wszelkich tematów związanych z obrazą uczuć religijnych. Wiadomo, że cesarze rzymscy święci nie byli ale tylko największe "świry" (ups, co za język) nie stosowały się do tej zasady. Prawo Rzymskie uważane jest przez wielu za doskonałe no więc może warto spojrzeć w stronę tych mądrzejszych?

Prześledźmy drogę "paraprocesową". Taka mała zabawa

Przestępstwo: Kilku posłów z PiS(Jolanta Szczypińska, Zbigniew Kozak, Andrzej Jaworski i Hanna Foltyn-Kubicka)w Prokuraturze Rejonowej w Gdyni złożyło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa obrazy uczuć religijnych przez lidera deathmetalowego zespołu Behemoth Adama Darskiego. Czynem przeciwko wolności sumienia i wyznania było podarcie Biblii podczas koncertu we wrześniu 2007 w klubie "Ucho" w Gdyni. Prokuratura zajmowała się już z urzędu tym tematem w lutym 2008 roku, na wniosek Ryszarda Nowaka, przewodniczącego Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami. Blisko 2 lata temu postępowanie zostało umorzone, gdyż pan Nowak był jedynym pokrzywdzonym podczas gdy nasze prawo wymaga minimum 2 "obrażonych" osób.

Podstawa Prawna:KODEKS KARNY - Rozdział XIV - Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania. - Art. 196.

Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Darcie Biblii miało na celu obrazę uczuć religijnych czy było wynikiem czynności artystycznej typowej dla tego rodzaju muzyki? Tu zerkamy do Wiki LINK, i dowiadujemy się, że " Tradycyjna tematyka tekstów dla tego gatunku porusza zagadnienia okultyzmu, ezoteryki, śmierci (w szerokim tego słowa znaczeniu) w tym eutanazji, aborcji, zbrodni przeciwko ludzkości, morderstw, dzieciobójstwa; także deprawacji społeczeństwa (kazirodztwo, konsumpcjonizm, akty przemocy, gwałty) oraz zagadnienia związane z Biblią i negatywnymi postaciami (np. diabłami, potworami, mutantami). Satanizm wszelkiej postaci również się pojawia, ale jest jednak domeną black metalu." Czyli na kręcenie bioderek liczyć nie mamy co.

A co na obronę?

OCHRONA KONSTYTUCYJNA KONSTYTUCJA RP PREAMBUŁA z dnia 2 kwietnia 1997 r.

KONSTYTUCJA RP art.31 ust.2 (obowiązek szanowania wolności i praw innych)Przedmiot przestępstwa i dobra pokrewne naruszono: przekonania religijne, moralne, dobra społeczne (porządek społeczny, spokój i bezpieczeństwo obywateli. A co chroni ten czyn czyli jakie mamy dobra konkurencyjne? Przeżycia estetyczne, muzyczne. Wchodzimy na grunt kontratypu. KONTRATYP czyli okoliczność, wyłączająca bezprawność kryminalną.

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (9):

Sortuj komentarze:

Małe sprostowanie nie CURIE ale CURAE.

Zachodni świat starożytny – zanim pojawiło się chrześcijaństwo ze swoimi obcymi Europie bliskowschodnimi ideami i wiarą w jednego tylko Boga – hołdował pięknej idei senatu i ludu rzymskiego: Deorum offensae Diis curae (Niech sami Bogowie troszczą się o obelgi wyrządzone Bogom). Świadczyło to o głębokiej wierze w boski porządek, boską sprawiedliwość (łac. iustitia, grec. dike), potęgę i autorytet Bogów, których przecież nie może znieważyć jakikolwiek śmiertelnik w swojej bezmiernej chyba tylko głupocie. Kim bowiem wobec Nieśmiertelnych Bogów jest człowiek? To tylko przecież proch po śmierci na wietrze rozsypany... Jakiemu więc Bogu mógłby zaszkodzić najpotężniejszy nawet człowiek? Czy jest taki Bóg? Cóż, kiedy tej wspaniałej, olimpijskiej idei nie mogli już dostrzec, bo była dla nich chyba za wysoko, a tym bardziej pomieścić w swoich ciasnych umysłach, zarówno judeochrześcijanie, jak i muzułmanie.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Jak taki cwaniak to niech popróbuje z koranem

Komentarz został ukrytyrozwiń

> Maciej Natanael Gniadek: Idealny Prawem jest dekalog Boży

To czemu ogolno spoleczme prawa, znane w wielu wczesniejszych kulturach, wymieniane sa w nim jako drugozedne - w drugiej polowie (pomijam, ze twoj dekalog liczy az 17 pnkt.)?

Komentarz został ukrytyrozwiń

A ja mam takie niesmiale pytanie - czy bedac rodzimowierca, tzw. poganinem lub potocznie tez czasem zwanym neopoganinem - czy sama swoja obecnoscia nie obrazam czasem uczuc katolikow? Czy mam sie spodziewac, ze pewnego dnia u swoich drzwi ujrze panow policjantow z nakazem aresztowania?

Komentarz został ukrytyrozwiń

> działalność wiecznie obrażonych cechuje sekciarstwo w najgorszym tego słowa znaczeniu.

Pani Jadwigo, nie rozumiem tej części zdania. Czy chce Pani powiedzieć, że jeżeli Nergal zniszczył księgę, którą uważam za świętą i jestem z tego powodu zniesmaczony, to jestem sekciarzem? Jeżeli tak, to przemawia przez Panią skrajny liberalizm etyczny.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Dziękuję obu Paniom. Temat wydaje mi się istotny, bo czas najwyzszy 20 lat mineło abyśmy wreszcie zaczeli lekceważyć działania promocyjne polityków a nie realne zainteresowania ich tematami zwyklych ludzi czyli ich pracodawców. Mam nadzieje, ze 20 latkowie dzisiejsi nie dają się nabierać na akcje pseudo-broniące jakichś idei lub osób.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Idealny Prawem jest dekalog Boży:
"Wj 20:2-17
2. Ja jestem Pan, twój Bóg, który ciê wywiód³ z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
3. Nie bêdziesz mia³ cudzych bogów obok Mnie!
4. Nie bêdziesz czyni³ ¿adnej rzeŸby ani ¿adnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemi¹!
5. Nie bêdziesz oddawa³ im pok³onu i nie bêdziesz im s³u¿y³, poniewa¿ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze wystêpek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia wzglêdem tych, którzy Mnie nienawidz¹.
6. Okazujê zaœ ³askê a¿ do tysi¹cznego pokolenia tym, którzy Mnie mi³uj¹ i przestrzegaj¹ moich przykazañ.
7. Nie bêdziesz wzywa³ imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdy¿ Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.
8. Pamiêtaj o dniu szabatu, aby go uœwiêciæ.
9. Szeœæ dni bêdziesz pracowaæ i wykonywaæ wszystkie twe zajêcia.
10. Dzieñ zaœ siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie mo¿esz przeto w dniu tym wykonywaæ ¿adnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje byd³o, ani cudzoziemiec, który mieszka poœród twych bram.
11. W szeœciu dniach bowiem uczyni³ Pan niebo, ziemiê, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaœ dniu odpocz¹³. Dlatego pob³ogos³awi³ Pan dzieñ szabatu i uzna³ go za œwiêty.
12. Czcij ojca twego i matkê twoj¹, abyœ d³ugo ¿y³ na ziemi, któr¹ Pan, Bóg twój, da tobie.
13. Nie bêdziesz zabija³.
14. Nie bêdziesz cudzo³o¿y³.
15. Nie bêdziesz krad³.
16. Nie bêdziesz mówi³ przeciw bliŸniemu twemu k³amstwa jako œwiadek.
17. Nie bêdziesz po¿¹da³ domu bliŸniego twego. Nie bêdziesz po¿¹da³ ¿ony bliŸniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wo³u, ani jego os³a, ani ¿adnej rzeczy, która nale¿y do bliŸniego twego.
(BT)"

Komentarz został ukrytyrozwiń

Ewo, ja już wcześniej swoje zdanie powiedziałam.
Czytając Twoje teksty, to czysta przyjemność.!))
Pozdrawiam.))

Komentarz został ukrytyrozwiń

Pani Ewo - daję tylko 5* bo nie moge więcej;
Jak wszystkie Pani artykuły - rzecz napisana znakomicie; jasne sie staje, że bez względu na polityczną chęć zaistnienia, działalność wiecznie obrażonych cechuje sekciarstwo w najgorszym tego słowa znaczeniu.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2017 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.