Facebook Google+ Twitter

Chiny prezentują pięcioletni plan rozwoju usług

Na stronach Ministerstwa Handlu Chin można znaleźć "Zarys 5 letniego planu rozwoju handlu usługami". Jest to obowiązkowa lektura dla firm pragnących zaistnieć w Chinach. I znowu, do znudzenia, eksportujmy!

Na stronach Ministerstwa Handlu Chin można znaleźć "Zarys 5 letniego planu rozwoju handlu usługami".

Obecnie Chiny są przede wszystkim zapleczem produkcyjnym świata. Władze pragną zmienić tę sytuację i szybciej rozwijać sferę usług. Celem jest zwiększenie udziału usług zarówno w produkcie krajowym brutto, jak i w eksporcie.

Należy pamiętać, że w ślad za tego typu oficjalnymi dokumentami idą zachęty organizacyjne i finansowe. Dlatego lektura planu jest przydatna dla firm chcących zaistnieć w Chinach.

Już w trakcie realizacji poprzedniego 11. planu pięcioletniego Chiny osiągnęły imponujący wzrost usług. W latach 2006-2010 wartość usług zwiększyła się o 89 proc., tzn. średnio o 13,4 proc. rocznie (dane w dokumencie są niespójne, podane jest 17,3 proc. - przyp autora). Eksport usług rósł średnio o 16,8 proc. rocznie. W tym samym okresie (2006 - 2010) Chiny przesunęły się z pozycji ósmego eksportera usług na świecie na czwartą pozycję. Obroty w handlu usługami (import plus eksport) wzrosły z 31 mld dolarów do 70 mld dolarów.

Założenia wzrostu udziału usług


Rynek ma być podstawowym regulatorem wzrostu usług, a rząd ma ten wzrost stymulować wskaźnikami makroekonomicznymi. Reformy tego rynku usług mają zaś być powiązane z otwarciem rynku usług na konkurencję (zagraniczną).

Eksport usług ma być powiązany z eksportem dóbr. Usługi powinny rozszerzać ofertę sprzedaży towarów i powinny być z nią spójne, a wzrost udziału usług ma być związany z ogólną zmianą struktury (PKB i eksportu). Powinny być zachowane właściwe relacje pomiędzy ochroną środowiska, rozwojem gospodarczym i wzrostem zamożności społeczeństwa (szczególnie jego biedniejszych grup).

Cele


Do 2015 roku obroty w handlu usługami mają wzrosnąć do 600 mld dolarów przy zrównoważonym imporcie i eksporcie.

Usługi o dużym udziale wiedzy, własności intelektualnej i zaawansowanej technologii mają stanowić 45 proc. wszystkich usług i ma nastąpić większe otwarcie tego rynku i zwiększenie konkurencyjności tego sektora gospodarki.

Marka "Usługi chińskie" ma być marką rozpoznawalną (oczywiście pozytywnie) na rynku światowym. Firmy chińskie mają zwiększyć aktywność na polu patentowym, rejestracji znaków towarowych i obecności na świecie.

Rozwój usług we wszystkich prowincjach ma być prowadzony w racjonalny sposób przy wykorzystaniu pracy ośrodków analitycznych i uwzględnieniu specyfiki poszczególnych prowincji.

Duży nacisk ma być położony na outsourcing (ludzie mało światowi nazywali to kooperacją - przyp. autora) usług do Chin.

Otwarcie się Chin na usługi z zewnątrz


Rynek chiński ma być bardziej otwarty na import nowoczesnych usług z zagranicy. Popierany będzie import zaawansowanych technologii i technik zarządzania w takich dziedzinach jak projektowanie, badania i rozwój, marketing. Popierane będą zagraniczne inwestycje w produkcję oprogramowania, outsourcing i usługi logistyczne. Rozszerzona ma być dwu- i wielostronna współpraca z innymi krajami, szczególnie z krajami bloku ASEAN, z Hongkongiem, Makao oraz Tajwanem.

Przyspieszenie "wyjścia za granicę"


Wspierane będą wszelkie inicjatywy mające na celu zaistnienie chińskich firm usługowych w innych krajach także poprzez bezpośrednie inwestycje zagraniczne.

Gwarancje (stabilności systemu)


Wszyscy Chińczycy powinni docenić znaczenie usług (zalecenie władz centralnych) i wszystkie regiony i agencje rządowe powinny przeanalizować i śledzić na bieżąco sytuację oraz aktywnie stwarzać warunki sprzyjające rozwojowi usług.

Władze Chin zamierzają zmienić prawo w obszarze handlu zagranicznego i wprowadzić wytyczne do promocji handlu w dziedzinie usług. Wprowadzone będą także standardy jakości usług.

Poprawiony zostanie system statystyczny, mający na celu zbieranie informacji o stanie rozwoju usług.

Jak podaje Outline of the 12th Five-Year Plan for Development of Trade in Service, wprowadzone będą zachęty finansowe i ulgi podatkowe dla firm rozwijających usługi. Przewidywane jest poprawienie infrastruktury ułatwiającej rozwój usług.
Wzmocniony ma być system ochrony własności intelektualnej, co będzie sprzyjać importowi zaawansowanych usług i wiedzy. Wzmocniona będzie rola organizacji przemysłowych i nierządowych, mająca na celu podwyższenie jakości usług, wypracowanie przemysłowych standardów i rozszerzenie zakresu usług.

Spis usług priorytetowych, popierane przez władze


Spis usług priorytetowych obejmuje w praktyce całą gamę usług. Zainteresowanych odsyłam do źródła. Pole do działania jest szerokie. Władze pragną przesunąć ciężar gatunkowy Chin z ośrodka produkcyjnego na ośrodek świadczenia usług i produkcyjny. W dłuższym okresie czasu jest to zagrożenie dla firm spoza Chin. Jest to także szansa zaistnienia na rynku chińskim firm świadczących usługi. Wybór należy do zarządów. Moja rada, czy ktokolwiek w Polsce chce wysłuchać jakichkolwiek rad, starać się eksportować. Rynek jest ogromny. Górna średnia klasa ma się zdecydowanie dobrze (Sprzedaż samochodów ...). Jeśli nie zaczniemy tam eksportować, to oni zaczną eksportować usługi do nas. Tylko, że będą mieć kilkadziesiąt razy większy kapitał niż nasze firmy. A my zmienimy strukturę naszego mizernego eksportu do Chin na prostytutki, pielęgniarki, hydraulików, elektryków i budowlańców (no może jeszcze trochę żywności i surowce), o ile Chińczyków w ogóle zainteresuje coś poza pierwszą grupą (i surowcami).

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.