Facebook Google+ Twitter

Co to jest KDO ? Komu to potrzebne ?

Powinno się zastanowić co to jest KDO?Czyli nowe ciało społeczne o nazwie Komisja Dialogu Obywatelskiego.Konferencja 25 kwietnia która nosiła nazwę Iluzja partycypacji,czy realna współpraca obnażyła faktycznie prawdę o KDO w Krakowie.

Drzewko szczęścia w oknie ruiny. / Fot. Fot. Henryk Czechowski BINFO Kraków Organizatorami Kwiaty krakowskie. / Fot. Fot. Henryk Czechowski BINFO Kraków byli: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa w imieniu tej ostatnie działał Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych czyli popularnie nazywany MOWIS. Konferencja odbyła się w ramach projektu Kraków Rozwija Konsultacje Społeczne.

Tradycyjnie było to jedno z wielu dennych pod publiczkę spotkań i kolejne zmarnowane środki finansowe. Gdyby nie catering Fundacji U Pana Cogito, który tradycyjnie ma swoja wysoka klasę było by smętnie. W Krakowie jest zarejestrowanych ok. 4 tysięcy organizacji pozarządowych wg. rejestru sadowego. W rejestrze MOWIS jest tylko 400 organizacji. Natomiast po ilości uczestników na sali konferencyjnej widniało ok. 50 - 55 osób, które reprezentowały te organizacje. Program przedstawiał się następująco:

- Uczestników w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa powitała i słowo wstępne wygłosiła Pani Anna Okońska - Walkowicz Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, która po paru minutach wyszła bo jej spieszyło gdzie indziej.

- Kolejnymi lektorami byli panowie Rafał Garpiel z Codework i Tomasz Otko z BIS, którzy wygłosili przemówienie na temat „Dlaczego tu jesteśmy?” - Wprowadzenie do projektu Kraków rozwija konsultacje społeczne.

- Następnym punktem programu było podsumowanie ewaluacji Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2012 - 2014 Jak było do tej pory? podsumowanie funkcjonowania mechanizmu KDO w okresie obowiązywania Programu. To co przedstawił dosłownie w kilku słowach przedstawiciel Ośrodka Badań Społecznych SONDA to chyba kiepskie żarty.

- O realizacji „Wieloletniego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi – jak konsultowaliśmy, jak realizowaliśmy? - Podsumowanie ostatnich dwóch lat dokonał przedstawiciel pan Mateusz Płaskonka z MOWIS.

- Pani Martyna Niedośpiał z Fundacja BIS przedstawiła Nie tylko Komisje Dialogu Obywatelskiego - Zaproszenie do konsultacji nowego Wieloletniego Programu Współpracy.

- Natomiast jedynym ciekawym wystąpieniem było przedstawienie przez pana Michała Zabłockiego z Fundacja Poemat, KDO ds. kultury pt. Jak? Z kim? Po co? - ABC Komisji Dialogu Obywatelskiego.

- W spotkaniu panelowym pt. KDO - iluzja partycypacji czy realna współpraca? udział wzięli Michała Zabłockiego (KDO ds. Kultury), Łukasza Prykowskiego - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Agata Teutsch z Fundacji Autonomia, formujące się KDO ds. Praw Człowieka, Przeciwdziałania Dyskryminacji i Przemocy, Przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych UMK – moderacje prowadził Rafał Garpiel z Codework.

Kolejnym programem spotkania było działanie w grupach nt. Co dalej z Komisjami? :
- Grupa rekomendująca - dla tych, którzy chcieliby ulepszyć krakowski mechanizm KDO.
- Grupa sieciująca - dla tych, którzy mają pomysł na nowe KDO.
- Grupa alternatywna - dla tych, którzy poszukują innych form współpracy.

Podstawa prawną powoływania Komisji Dialogu Obywatelskiego w Krakowie jest art. 5, ust. 2 , Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na jej podstawie prof. Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa 28 kwietnia 2011 wydał Zarządzenie określające powoływania i zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego w skrócie KDO.

Ja uczestniczyłem w grupie pierwszej czyli konsultacjach na temat „Ulepszenia krakowskiego mechanizmu KDO. Spowodowane to było próbami powołania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Praw Człowieka - Przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy.

Niestety w Papieskim i Królewskim mieście Krakowie po 1989 r do normalności jest łamanie między innymi:
- art. 6 Europejskiej Konwencji Praw człowieka i obywatela.

Łamie się Konstytucje RP szczególnie:
- art. 32.1. cyt. Wszyscy są wobec Prawa równi...., łamanie między innymi przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Ośrodek Pomocy Społeczne, prokuraturę, sądy w Krakowie, niektórzy prawnicy przydzieleni stronie z urzędu.
- art. 33.1. cyt. Kobieta i mężczyzna w Rzeczpospolitej Polskiej mają równe prawa.... jest nagminnie łamane na korzyść kobiet. Niestety w sprawach nie tylko sądowych mężczyzna jest zawsze stroną przegraną,
- art. 40 cyt. Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu - między innymi właśnie w krakowskich sądach to normalność jak też w instytucjach samorządowych i OPS.
- art. 45.1 cyt. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.... - niestety jest to łamane systematyczne przez OPS dow. fałszerstwa z Niebieskimi kartami, nie przekazywanie kopii pism, protokołów z wizyt i innych dokumentów drugiej stronie, fałszowanie wpisów w dokumentach przez pracowników socjalnych sprawa Filii nr 8 i ds. Bezdomnych OPS, utrudnianie ścigania za dokonane przestępstwa przez pracowników socjalnych, preparowanie dokumentów i ich fałszerstwa w prokuraturze, sądach.
- art. 67.1. cyt. Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego... niestety w Krakowie jak nie masz układów czy kuzynki w pomocy społecznej to nie dostaniesz wsparcia.

Jedna z referentek podczas dyskusji panelowe żaliła się, że po raz trzeci jest odmowa zatwierdzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Praw Człowieka, dyskryminacji i przemocy.

Po otrzymaniu materiałów na w/w konferencji stwierdzić powinno, że niestety Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych UM Krakowa miał racje i w dniu 15 kwietnia 2014 kolejny raz wydał jedyną słuszną decyzje tj. odmowną.

W poprzednich jak też ostatnim zgłoszeniu powołania tak ważnej komisji brak było organizacji pozarządowych wspierających ofiary łamania Praw człowieka i obywatela oraz pomagających tym ofiarą, jak też przedstawicieli ofiar przemocy społecznej, domowej, urzędniczej, bezdomnych. Natomiast było osiem zgłoszonych organizacji do tego zespołu, które reprezentują tylko sprawy kobiet, mimo, z Konstytucja zapewnia równe praw mężczyzn i kobiet.

Zabrakło organizacji Obrony Praw Ojca, brak było stowarzyszenia obrony przemocy wobec mężczyzn wobec, których stosowana jest przemoc przez kobiety i dzieci.

Natomiast jest kompromitacją wpisania np. Towarzystwa Interwencji Kryzysowe, którą reprezentowała kobiet o inicjałach D - L , a znana jest z psychopatycznej nienawiści do mężczyzn oraz znana z niszczenia więzi niektórych rodzin jak też robienia plotek. Ponad dwanaście lat temu właśnie przy Ośrodku Interwencji Kryzysowe było utworzenie Stowarzyszenie Praw Ojca gdzie po manipulacjach organizacyjnych i zmianach na życzenie między innymi sądu obecnie o niej jest cisza - czy dalej istnieje ?

Niestety do tej pory brak obywatelskiej komisji KDO ds. pomocy i wspierania osób represjonowanych po 1989, eksmitowanych z mieszkań na podstawie np. spreparowanych tzw. Niebieskich Kart, poniżanie przy przydziale mieszkań z puli miasta osób niepełnosprawnych, emerytów, bezdomnych.

Taki stan techniczny. / Fot. Fot. Henryk Czechowski BINFO KrakówW okresie PRL i początkachTaki stan techniczny. / Fot. Fot. Henryk Czechowski BINFO Kraków przemian po 1989 roku zwalniane przez lokatorów mieszkania były przez PGM doprowadzone do użytku, czyli przeprowadzano remont i wyposażano w podstawowe urządzenia do użytku codziennego tak aby osoba niepełnosprawna, emeryt, rencista mógł się tam przeprowadzić.

Niestety głupota niektórych radnych doprowadziła, że emeryt, inwalida, bezdomny otrzymuje zrujnowane mieszkanie, które ma obowiązek wyremontować , a koszt takiego działania czyli remontu to od 15 – 50 tysięcy złotych. Niestety nikogo nie interesują skąd na ten cel ma taka osoba brać pieniądze.

Aby było ciekawie Rada Miasta uchwaliła, że takie mieszkanie szczęśliwiec otrzymuje na jeden rok. Co nie oznacza, że potem co trzy lata będzie ewentualnie umowa przedłużana. A więc emeryt - inwalida 67 letni będzie miał szanse przed śmiercią przez rok zasmakować co to jest łaskawie otrzymać zrujnowane mieszkanie.

Taki stan techniczny. / Fot. Fot. Henryk Czechowski BINFO Kraków Najsmutniejszy jestTaki stan techniczny. / Fot. Fot. Henryk Czechowski BINFO Kraków fakt, że są pieniądze z tzw. pomoc finansowa na wyjście z bezdomności i nie tylko np. UE i innych funduszy strukturalnych. Niestety krakowska pomoc społeczna przydziela pomoc tylko dla osób z układów.

W Krakowie czeka się na tzw. mieszkanie komunalne nawet 13 lat aby dostać się na listę, upoważniającą do starań się na przydział. Niestety to, że ktoś jest na liście to otrzyma potrzebne mieszkanie. W tym też przypadku czeka się kilka lat. Według szacunkowych informacji w Krakowie jest około 3.000 pustostanów, nadających się do natychmiastowego zamieszkania około 100 – 150.

Wiele pustostanów niszczeje właśnie z winy zarządców działających w imieniu Miasta Krakowa. Na terenie miasta działa dwie instancje zajmujące się zasobami mieszkaniowymi tj. ZBK Zarząd Budynków Komunalnych, który nie zawsze wie co posiada.

Natomiast najtrudniejsze zadanie ma Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa. To właśnie ten Wydział otrzymuje od ZBK lokale do zasiedlenia. Niestety z powodu podawanych dość często mało prawdziwych informacji od obsługi technicznej, która wskazuje, że przekazywane są mieszkania z niewielkimi usterkami, a faktycznie tam musi być przeprowadzony generalny remont, wymiana drzwi, nie drożność wod - kan, niesprawne urządzenia i oporządzenie gazowe oraz elektryczne.

... Bez serc bez ducha to szkielety ludu i niektórych nawiedzonych działaczy krakowskich...

(zdjęcia i materiał jest chroniony prawem autorskim)

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.