Facebook Google+ Twitter

Pozycja materiału w rankingach:

14157 miejsce

Czuwamy nad bezpieczeństwem użytkowników ruchu drogowego/3/

W 2012r. zanotowaliśmy 25 wypadków śmiertelnych, rok później było ich 23. W 2014 r. mięliśmy - 9 zaś w ub. r. – osiem. Celem naszym jest podtrzymanie tendencji spadkowej - powiedział naczelnik WRD KPP w Łukowie nadkom. Krzysztof Golba.

 / Fot. Jerzy Kirzyński- Skutecznie i zdecydowanie reagujemy i będziemy reagować na wszelkie przejawy łamania zasad i prawa w ruchu drogowym, jak również nie zaprzestaniemy poszukiwań rozwiązań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na drogach.

Nasilamy nadzór nad odcinkami dróg o wysokim poziomie zagrożenia.

Szczegółowe analizy i wnioski służą nam do planowania codziennej służby. Na bieżąco monitorujemy i analizujemy informacje o zaistniałych zdarzeniach, podobnie jak opinie kierowców i innych użytkowników ruchu drogowego. Zarządców dróg oraz podmiotów z którymi na co dzień współpracujemy.

Jak już mówiłem odnotowaliśmy spadek liczby wypadków, w tym śmiertelnych. To efekt ogromnego zaangażowania policjantów ruchu drogowego. Umiejętności podejmowania trafnych decyzji, pracy z stresie, ich spostrzegawczości.

Zdrowego rozsądku i wysokiej kultury osobistej. Zdolności przewidywania skutków interwencji oraz konsekwentnej postawy w trakcie rozwiązywania problemów w relacji kierowca-policjant.

Kontynuować będziemy akcje kontrolno-represyjne we własnym zakresie, ale także z sąsiadującymi z nami komendami powiatowymi Policji.

Służba pełniona jest w sposób przemienny statyczny i dynamiczny, ze szczególnym uwzględnieniem ujawniania przekraczania dozwolonej prędkości, niewłaściwego zachowania się niechronionych uczestników ruchu, postępowania kierujących wobec pieszych.

Podczas codziennej służby otrzymujemy sygnały o nieprawidłowym zatrzymywaniu i postoju pojazdów, przeważnie na terenie miasta Łuków. Podejmujemy niezwłoczną interwencję.

Podsumowując, działania naszych policjantów ukierunkowane są na:

* zwalczanie wykroczeń polegających na przekraczaniu dozwolonych prędkości, nieudzieleniu pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowym wyprzedzaniu oraz relacji kierujący – pieszy, które to wykroczenia dominują wśród przyczyn zdarzeń drogowych;

* intensywnym zwalczaniu nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego, którzy stanowią duże zagrożenie na terenie powiatu;

* reagowaniu na każdy przypadek kierowania pojazdem jednośladowym bez wymaganego przepisami oświetlenia i nieprawidłowej zmianie kierunku ruchu, oraz przebywaniu pieszego na jezdni w przypadku, gdy dostępne dla niego jest pobocze lub chodnik, jak również nie używanie obowiązkowych elementów odblaskowych przez pieszych poruszających się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym;

* reagowaniu na każdy przypadek przebywania dziecka do lat siedmiu bez należytej opieki w pasie drogowym i wyciąganie konsekwencji w stosunku do opiekunów;

* nieprawidłowym zatrzymywaniu i postoju pojazdów, w tym w strefach zamieszkania i na trawnikach.

Opiniujemy projekty organizacji ruchu drogowego w zakresie inżynierii ruchu docelowego i tymczasowego. Weryfikujemy istniejące rozwiązania techniczne.

Na zakończenie dodam, że pomyślna realizacja zadań służbowych przez policjantów ruchu drogowego wymaga wsparcia i współdziałania z funkcjonariuszami z innych pionów Policji.


Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.