Facebook Google+ Twitter

Czy autor Wiadomości24.pl ma prawo zachować anonimowość?

Niemal wszystkie opublikowane przeze mnie do dziś testy dotyczyły ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W ostatnim czasie otrzymałam jednak pytanie, dotyczące prawa prasowego, a konkretnie uregulowanego w nim prawa do anonimowości autora publikowanego materiału.

Dotyczyło ono zasady, wynikającej z regulaminu www.wiadomosci24.pl, zgodnie z którą wyłączona jest możliwość zamieszczania w serwisie materiałów i komentarzy anonimowo lub pod pseudonimem. Dzisiejszy tekst poświęcę w związku z tym wyjaśnieniu, na czym polega ustawowe prawo do anonimowości i jak w jego świetle rysuje się praktyka redakcji Wiadomości24.pl.

Czym jest „materiał prasowy”?


Zgodnie z regulacją, zawartą w art. 15 ust. 1 ustawy Prawo Prasowe autorowi materiału prasowego przysługuje prawo zachowania w tajemnicy swego nazwiska. W pierwszym rzędzie należy rozważyć, jaki jest zakres zastosowania tej regulacji. W tym celu należy przede wszystkim wskazać, co oznacza zwrot „materiał prasowy”. Otóż zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 4 prawa prasowego „materiałem prasowym jest każdy opublikowany lub przekazany do opublikowania w prasie tekst albo obraz o charakterze informacyjnym, publicystycznym, dokumentalnym lub innym, niezależnie od środków przekazu, rodzaju, formy, przeznaczenia czy autorstwa”.
Dla kwalifikacji określonego tekstu najistotniejsze jest więc ustalenie, czy został on przesłany do redakcji w celu opublikowania. Nie ma natomiast znaczenia jego rodzaj, forma czy autorstwo. Autorem materiału prasowego w rozumieniu ustawy może więc być nie tylko dziennikarz, ale każda osoba, będąca twórcą tekstu, przeznaczonego do publikacji. Należy zauważyć, że w przytoczonej definicji materiału prasowego istotne jest miejsce publikacji materiału – musi być nim prasa w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 prawa prasowego. Zastanawiając się nad możliwością zastosowania art. 15 ust. 1 prawa prasowego do tekstów, publikowanych przez użytkowników Wiadomości24.pl należy więc w pierwszym rzędzie rozstrzygnąć, czy serwis ów możemy określić mianem „prasy” w rozumieniu prawa prasowego.

Zgodnie z definicją, z art. 7 ust. 2 pkt 2 prawa prasowego „prasa oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą, a w szczególności: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe; prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania, w tym także rozgłośnie oraz tele- i radiowęzły zakładowe, upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania; prasa obejmuje również zespoły ludzi i poszczególne osoby zajmujące się działalnością dziennikarską”.

Na podstawie przytoczonej definicji zdaje się nie budzić większych wątpliwości, że w przypadku Wiadomości24.pl mamy do czynienia z prasą. W szczególności nie stoi na przeszkodzie do takiej kwalifikacji fakt, iż stanowią one serwis internetowy. W konsekwencji można przyjąć, że w analizowanym przypadku przepisy prawa prasowego, w tym art. 15 ust. 1 p.pr. znajdują zastosowanie. Prawa, wynikające z art. 15 ust. 1 prawa prasowego. W tym miejscu należy zastanowić się nad tym, jakie obowiązki wynikają z przytoczonej regulacji dla redakcji i – co za tym idzie – jakie są prawa twórców materiału prasowego. Otóż nie budzi wątpliwości, że autor może zakazać ujawnienia jego nazwiska przy materiale, który chce opublikować. W takim przypadku redakcje wiąże nakaz zachowania nazwiska twórcy w tajemnicy.

Należy jednak pamiętać, że decyzja, które teksy zostaną opublikowane, a które nie, należy zawsze do redakcji. Autor nie może więc żądać opublikowania jest teksu bez ujawniania tożsamości, a jedynie – zachowania w tajemnicy jego nazwiska na wypadek publikacji. Decyzja, czy określony tekst w ogóle zostanie opublikowany, należy do redakcji. Odnosząc te uwagi do redakcji Wiadomości24.pl należy wskazać na punkt V. 1 regulaminu, z którego wynika, że wyłączona jest możliwość zamieszczania w serwisie materiałów i komentarzy anonimowo lub pod pseudonimem.

Wprowadzenie tego rodzaju rozwiązania stanowi wyraz pewnych założeń, przyjętych przez redakcję i jest działaniem dopuszczalnym. Dodatkowo należy wskazać, że możliwość odmowy opublikowania tekstu została również przewidziana w regulaminie, który stanowi, iż operator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania przekazanego materiału, a odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia. Jeżeli więc użytkownik przekaże do publikacji tekst, zastrzegając anonimowość, redakcja może odmówić jego zamieszczenia. Nie oznacza to, że redakcja nie może w pewnych wypadkach zgodzić się na wyjątek od przyjętych reguł. Odmowa wyrażenia zgody nie będzie jednak wymagała uzasadnienia.

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (2):

Sortuj komentarze:

+

Komentarz został ukrytyrozwiń

Pewnie że ma prawo.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.