Facebook Google+ Twitter

Pozycja materiału w rankingach:

1060 miejsce

Czy Pałac w Koniecpolu uda się uratować od zagłady?

Pałace to obiekty które na przestrzeni lat pełniły szereg rozmaitych funkcji. Przez lata były obiektami o charakterze mieszkalno- rezydencjalnym, często na swoją siedzibę wybierały je urzędy i instytucje państwowe.

W XX wieku powszechne stało się adaptowanie obiektów zamkowo- pałacowych do ról kompleksów rekreacyjno- wypoczynkowych nazywanych Domami Kultury. Taką właśnie funkcje przez kilkadziesiąt lat wypełniał z powodzeniem Zespół parkowo-pałacowy w Koniecpolu.
Początki pałacu sięgają XVII wieku gdzie z inicjatywy Koniecpolskich zbudowano murowany zamek-pałac o cechach obronnych. Obiekt zlokalizowano na miejscu drewnianego pałacyku z przełomu XV i XVI w miejscowości Chrząstów nieopodal Koniecpola. Umiejscowiono go na sztucznej wyspie znajdującej się pośrodku dwóch odnóg rzeki Pilicy. Pierwotny obiekt zbudowano w oparciu o styl renesansowy, w późniejszym okresie na skutek zmian własnościowych pałacu( przechodził w ręce Lubomirskich, Czapskich, i wreszcie Potockich) zmieniono charakter obiektu z obronnego na rezydencjalno- magnacki, a także gruntownie przebudowano na styl klasycystyczny. W skład Zespołu parkowo-pałacowego w Koniecpolu oprócz samego pałacu wchodzą jeszcze: baszta z XVIII wieku oraz dwie oficyny z przełomu XVIII i XIX wieku, dopełnieniem była kaplica św. Michała archanioła z XVIII wieku. Obecność baszty jest nieodzownie związana z pierwotnymi funkcjami obronnymi jakie spełniał pałac na początku swego istnienia.Basztę w późniejszym okresie przebudowano na obiekt o charakterze altano-pawilonu spełniającego funkcje ogrodowo- tarasowe. Oficyny pałacowe to zamysł późniejszy który pojawił się wraz z przebudową obiektu i nadaniu mu funkcji rezydencjalnej. W jednej z oficyn znajdowały się wozownia i stajnia dla koni, druga wypełniała funkcje kuchni oraz pomieszczeń sypialnych dla służby. W pobliżu koniecpolskiego pałacu na przełomie XVIII i XIX wieku założono także park który w zmienionej nieco formie możemy obserwować do dnia dzisiejszego. Zespół parkowo-pałacowy w Koniecpolu tak jak wcześniej zostało napomniane pełnił szereg funkcji: od zamku obronnego do rezydencji magnackiej, otoczenie pałacu spełniało także liczne funkcje gospodarcze. W trakcie pierwszej wojny światowej w pałacu mieścił się szpital polowy. Kres kompleksowi w opisywanej formie położyła II wojna światowa i pożar jaki doszczętnie strawił pałac w 1945 roku. Po jej zakończeniu pałac był w opłakanym stanie nie rokując nadzieji na lepsze jutro. Zmiany polityczno- ustrojowe w Polsce po 1945 roku rzuciły nowe światło na dzieje zespołu parkowo-pałacowego. Reforma rolna jaką władza ludowa wprowadziła w owym czasie spowodowała iż kompleks znalazł się w rękach państwa. Do zwrotu w historii koniecpolskiego pałacu przyczyniło się inne wydarzenie a mianowicie: 22 lipca 1953 roku niedaleko pałacu we wsi Chrząstów uruchomiono Koniecpolskie Zakłady Płyt Pilśniowych. Zakład był największą inwestycją w pierwszym planie 5-letnim na wschodzie byłego województwa kieleckiego i jednocześnie jedynym takiej wielkości zakładem w okolicy. Oddanie do użytku KZPP zapoczątkowało dynamiczny rozwój Chrząstowa i okolicznego Koniecpola. Zaczęto budować przyzakładowe osiedle robotnicze dla pracowników zakładu, rozpoczynano wiele budów domków jednorodzinnych, wszystko to doprowadziło do scalenia Chrząstowa i Koniecpola w jeden organizm miejski 1 stycznia 1960 r. .Rozwój miasta i okolic postawił nowe wyzwanie: stworzenie miejsca stanowiącego ostoje dla kultury, wypoczynku i rekreacji z przeznaczeniem dla pracowników KZPP oraz mieszkańców miasta. Były pałac Potockich doskonale pasował do tej koncepcji. Inicjatorem i głównym motorem odbudowy z ruin Zespołu parkowo-pałacowego były: Koniecpolskie Zakłady Płyt Pilśniowych, a konkretnie ówczesna dyrekcja zakładu czynnie wsparta przez załogę firmy. Pracownicy KZPP działając w ramach brygad budowlanych formowanych po godzinach pracy wzięli aktywny udział w odbudowie pałacu. Mało tego ludzie ci dobrowolnie obciążali się rezygnując z części należnego im wynagrodzenia na rzecz odbudowy obiektu. Cały proces przywracania zespołu parkowo-pałacowego w Koniecpolu do życia odbywał się w latach 1956-1961. Po renowacji pałac zachował jedynie swój zewnętrzny wygląd, wnętrze zostało całkowicie zmienione. Odrestaurowano także pałacowe oficyny oraz park przylegający do pałacu. Sam pałac na przestrzeni lat funkcjonował pod różnymi nazwami min: Dom Młodego Robotnika, Klub Fabryczny, Zakładowy Dom Kultury, później Międzyzakładowy Dom Kultury, od początku lat 90-tych XX wieku nazywano go Domem Kultury. Głównym udziałowcem i mecenasem kultury, sportu i rekreacji, a co za tym idzie samego pałacu od początku były Koniecpolskie Zakłady Płyt Pilśniowych. W 1974 r. utworzono samodzielną placówkę pod nazwą: Robotniczy Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji dotowaną przez koniecpolskie zakłady pracy( w tym czasie oprócz KZPP istniały w mieście inne znane zakłady min: zakłady ZRM, zakłady chemiczne Inco czy Spółdzielnia Pracy Metpol). Na początku lat 90-tych XX wieku obiekt przechodzi we władanie miasta i funkcjonuje pod nazwą: Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat Zespól parkowo-pałacowy w Koniecpolu funkcjonujący jako Dom Kultury gościł szereg niezliczonych imprez o charakterze sportowo- kulturalnym, wszystkich nie sposób tutaj wymienić. Artystami estradowymi goszczącymi na koniecpolskiej scenie byli min: Genowefa Pigwa, kabaret Masztalscy, Zespól Pieśni i Tańca „Śląsk”, Skaldowie czy Czerwone Gitary. Spośród imprez cyklicznych należy wspomnieć o obchodzonych hucznie w odstępach 5- letnich rocznicach powstania KZPP Koniecpol z kulminacją w 1993 r. z okazji 40-lecia istnienia zakładu. Inne imprezy które można wymienić to: 550 lat Koniecpola, 25 lat zakładu ZRM, imprezy sportowe organizowane pod patronatem „Gazety Częstochowskiej”, Polskiego Radia Katowice czy”Trybuny Śląskiej”. Wydarzenia te promowały miasto Koniecpol i nasz Dom Kultury na terenie byłych województw: częstochowskiego, katowickiego i bielskiego.

Warto w tym miejscu omówić jakie funkcje i zadanie spełniały poszczególne części składowe Zespołu parkowo-pałacowego w Koniecpolu.

Jak wcześniej zostało powiedziane Pałac zwany Domem Kultury zachował tylko zewnętrzną elewacje, wnętrze całkowicie różniło się od pierwotnego jeszcze z czasów użytkowania obiektu przez Potockich. W tamtym okresie pałac pełnił funkcje rezydencjalno- mieszkalne, stanowił sieć pokojów mieszkalnych i apartamentów. Po odbudowie nadano obiektowi inne role ogólnoużytkowe z przeznaczeniem pod funkcje kulturalno- sportowe. Omówimy po krótce przeznaczenie poszczególnych kondygnacji pałacu. Część piwniczna spełniała wiele różnych funkcji: od magazynowych dla zaplecza pałacowego, w podziemiach istniał klub zaopatrzony w stoły bilardowe i maszyny typu fliper. Druga podziemna część pałacu przez lata oddana była we władanie klubu Pilica Koniecpol pełniąc rolę szatni dla zawodników. Na parterze budynku królował bardzo duży hol na którego końcu znajdowała się klubo-kawiarnia. Tuż obok siedzibę swoją miała Miejska Publiczna Biblioteka, naprzeciwko zaś znajdowały się najpierw szatnie a później toalety. Na pierwszym piętrze dominowała sala kinowa z dużą sceną,obok niej znajdowało się mniejsze pomieszczenie wystawowe oraz magazyn rekwizytów wykorzystywanych w teatrzykach i przedstawieniach wystawianych na koniecpolskiej scenie. Do połowy lat 90-tych w pałacu istniało kino „Pilica”, które co najmniej raz w tygodniu a nawet częściej wystawiało ekranizacje filmowe w tym nowych produkcji. Koniecpolskie kino dysponowało także biblioteką filmową w skład której wchodziły filmy głównie z zakresu lektur szkolnych udostępniane szkołom w czasie ferii czy przerw w zajęciach szkolnych. Drugie piętro pełniło funkcje głównie o charakterze administracyjno- biurowym, znajdowała się tam również mała sala wykorzystywana jako konferencyjna. Na poddaszu natomiast przez lata funkcjonowała modelarnia. Przez lata pałac był domem dla wielu stowarzyszeń sportowo- kulturalnych działających na terenie Koniecpola. Swoją siedzibę maiły tutaj min: klub sportowy MLKS Pilica Koniecpol, Towarzystwo Przyjaciół Koniecpola, Ludowy Zespół „Chrząstowianki”, Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, orkiestra dęta czy sekcja modelarstwa, kolarstwa oraz wiele innych. Warto także opisać pozostałe części kompleksu: pałacowe oficyny oraz park.
Pałacowe oficyny które powstając pierwotnie pełniły funkcje: wozowo- stajenne oraz kuchenno- mieszkalne po wojnie zaadaptowano do nowych ról. Oficyna prawa w okresie powojennym przez kilka lat gościła oddział Szkoły podstawowej Nr 2 aż do jej rozbudowy. Od lat 60-tych XX wieku aż do 2006 r. swoją siedzibę miał tutaj Zespół Szkół Zawodowych w Koniecpolu kształcący kadry dla miejscowych zakładów pracy. Oficyna lewa przez lata wypełniała funkcje mieszkalne dla pracowników Domu Kultury, w latach 90-tych XX wieku na parterowej kondygnacji budynku otwarto Warsztaty Terapii Zajęciowej zapewniające rehabilitacje i adaptacje do społeczeństwa osób niepełnosprawnych. Po wojnie odbudowano i zmieniono otoczenie pałacu jakie stanowił park. Z pierwotnego wyglądu parku zachowano wiele alejek, udało się też uratować wiele zabytkowych drzew stanowiących po dzień dzisiejszy pomnik przyrody prawnie chroniony przez konserwatora przyrody. Przez lata personel pałacowy pielęgnował drzewa i krzewy min: szczepiąc drzewa i dokonując przycinek zapobiegając ich niszczeniu. W latach powojennych w parku zainstalowano sporo ławek służących mieszkańcom, w latach 80-tych XX wieku park dysponował także oświetleniem. Widok osób spacerujących po zmroku nikogo wtedy nie dziwił ( do dzisiaj zachowały się w parku latarnie z tamtego okresu). W środkowej części parku utworzono amfiteatr w postaci tzw muszli koncertowej ze sceną dla występów artystycznych w porze wiosennej i letniej. W części parku od podstaw wybudowano także kąpielisko, a na przełomie lat 80-tych i 90-tych XX wieku oddano do użytku hotel stanowiący zaplecze noclegowe dla około 40 osób. W latach 60-tych i 70-tych przy jednej z parkowych alejek zlokalizowano szereg domków campingowych o bajkowych nazwach min: „Bolek i Lolek”, „Jaś i Małgosia”, „Pies Reksio” i wiele innych. Domki te w tamtym czasie stanowiły zaplecze hotelowe dla zorganizowanych grup kolonijnych i sportowych goszczących Zespól parkowo-pałacowy w porze wiosennej i letniej( do dnia dzisiejszego domki nie zachowały się). Wreszcie tuż obok pałacu zbudowano od podstaw stadion sportowy klubu MLKS Pilica Koniecpol wraz z trybunami, wytyczono także:boisko treningowe, strzelnice sportową i boisko do koszykówki. Podobne boisko-kort istniało także w parku.
Przemiany ustrojowe w Polsce przełomu lat 80-tych i 90-tych XX wieku postawiły kompleks w obliczu nowych wyzwań. Od początku lat 90-tych spadkobiercy ostatniego rodu arystokratycznego panującego w koniecpolskim pałacu zaczęli wysuwać roszczenia w stosunku do miasta odnośnie zespołu parkowo-pałacowego. W 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok oddający Pałac wraz z otoczeniem spadkobiercom rodu Potockich. Po kilku latach w 2015r. Potoccy zbyli pałac na rzecz prywatnego inwestora z woj. świętokrzyskiego zajmującego się recyklingiem odpadów wtórnych. Od 2016 r. całość kompleksu stoi pusta i niszczeje w oczach( do tego czasu na terenie funkcjonował hotel z basenem stanowiąc ostatnią część obiektu).

Co dalej z Zespołem parkowo-pałacowym w Koniecpolu?

Jedynym sensownym rozwiązaniem ze względów historycznych jaki sentymentalnych może okazać się przejęcie kompleksu parkowo-pałacowego przez miasto Koniecpol. Obiekt ten służąc miastu i jego mieszkańcom przez kilkadziesiąt lat swoją wielkością,klimatem i magią towarzyszącą temu miejscu wprawiał w zachwyt dygnitarzy partyjnych i przedstawicieli władz państwowych różnego szczebla,odwiedzających Koniecpol na przestrzeni lat. Był także miejscem spinającym sport, kulturę i rozrywkę w jedną całość mającą swój dom właśnie w pałacu. W Koniecpolu nie ma drugiego takiego miejsca gdzie obok Domu Kultury znajdowałby się jednocześnie: park, basen i obiekty sportowe. Szukanie innej lokalizacji dla nowo powstałego Domu Kultury należy uznać za bezcelowe.

Przy obecnej sytuacji finansowej miasta należy postawić pytanie jak zagospodarować obiekt tak aby nie nadwyrężyć kasy miejskiej i jednocześnie spowodować aby Zespół parkowo-pałacowy przynajmniej w jakiejś części zaczął na siebie zarabiać?

Pamiętajmy iż analizowany przez nas kompleks składa się z kilku elementów: pałacu, dwóch oficyn, parku oraz hotelu z basenem. Terenem jaki należałoby zagospodarować w trybie natychmiastowym oddając go w dyspozycje mieszkańców jest park. Na dzień dzisiejszy mieszkańcy Koniecpola w cieplejsze wiosenne,letnie i jesienne dni nie mają gdzie wyjść, park po odpowiedniej adaptacji może stanowić wymarzone miejsce dla spacerowiczów, biegaczy oraz dla zwykłego odpoczynku. Szczególnie dotknięta tym stanem rzeczy jest koniecpolska młodzież dla której w naszym mieście nie ma dzisiaj miejsca. Młodzi ludzie w porze zimowej przebywają na klatkach schodowych a w porze letniej na ławkach między blokami nie znajdując dla siebie innego miejsca. Wczasach istnienia Domu Kultury w pałacu właśnie park był ostoją dla ludzi młodych, po jego renowacji również powinno tak być. Patrząc na koniecpolski park widać iż nie wygląda on najlepiej, jednakże przy zaangażowaniu nie dużych środków można przywrócić go do życia. Wystarczy przeprowadzić pielęgnacje parku: wycięcie zbędnych krzaków, przycięcie gałęzi, naprawa zdewastowanych ławek czy posprzątanie śmieci( w porze wiosennej wchodzi w grę pielęgnacja trawnika w parku a jesiennej wywózka liści). Istotne jest także zadbanie o same drzewa stanowiące zabytki z zakresu przyrody, prawnie chronione przez konserwatora. W czasach istnienia Domu Kultury jego pracownicy dbali o drzewostan szczepiąc go i chroniąc przed zniszczeniem( niektóre zachowane do dzisiaj drzewa mają po kilkaset lat). Patrząc z tej perspektywy warto byłoby zachować park jako skarb przyrody dla następnych pokoleń. Inną kwestie stanowi odrestaurowanie muszli koncertowej znajdującej się w parku. Obecnie znajduje się ona w opłakanym stanie przy zaangażowaniu niewielkich środków można przywrócić jej dawny blask. Przez lata muszla koncertowa gościła szereg imprez głównie kulturalnych. Począwszy od wiosny aż do wczesnej jesieni organizowano festyny na świeżym powietrzu gromadzące tłumy ludzi. Cyklicznie organizowano imprezy z okazji: 1- maja, 3-maja, dnia matki, dnia dziecka. Organizowano również rokrocznie obchody dni Koniecpola, dożynki na szczeblu: gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz szereg innych nie wymienionych tutaj imprez o charakterze lokalnym i regionalnym. Przywrócenie do życia parku wraz z muszlą koncertową stanowiło by krok na przód w reaktywowaniu strefy kulturalno- rekreacyjnej w Koniecpolu. Inna część kompleksu jaką dość szybko można przywrócić do życia jest basen z hotelem. Obiekty te były w użytkowaniu miasta Koniecpola do marca 2016 r.( kąpielisko funkcjonowało na małym basenie do 2015 r. ), nie są obiektami zniszczonymi i wymagającymi dużych nakładów w celu ich odtworzenia. Szczególnie kłopotliwy i przykry jest brak basenu kąpielowego w porze letniej. Basen wybudowany od podstaw w miejscu sadzawki w latach 50-tych XX wieku przez kilkadziesiąt lat służył mieszkańcom miasta i okolicznych miejscowości. Kąpielisko w Koniecpolu o długości dobrze ponad 100 metrów było największym tego typu obiektem otwartym w okolicy. W latach 90-tych XX wieku w dużym basenie zbudowano mały basen rehabilitacyjny. W skład całości oprócz dużego basenu, baseny rehabilitacyjnego wchodził także brodzik dla maluchów. Nakłady na odtworzenie kąpieliska nawet dla gminy będącej w trudnej sytuacji jak gmina Koniecpol nie powinny stanowić dużego obciążenia. Wystarczy uporządkować sam basen wraz z otoczeniem( wyczyścić basen i wymienić wodę). Można także pomyśleć o odtworzeniu zjeżdżalni oraz skoczni, które istniały na obiekcie. Obok kąpieliska w porze letniej funkcjonowały dwa boiska o nawierzchni piaszczystej do gry w siatkówkę, również i te dwa boiska warto odtworzyć. W przyszłości można by rozważyć utworzenie tuż obok brodzika - profesjonalnego placu zabaw dla najmłodszych, spowodowałoby to zainteresowanie obiektem przez większą część roku, w pobliżu mógłby znajdować się mini skate park dla młodzieży tak aby i grupa wiekowa mogła korzystać czynnie z kompleksu.
Znacznie więcej pracy i czasu oraz nakładów finansowych będzie wymagała renowacja samego pałacu jaki pałacowych oficyn, wymienione obiekty są wpisane do rejestru zabytków i jako takie podlegają ochronie konserwatorskiej. Obiekt przez lata nie remontowany wymaga dużych nakładów.

Jakie przeznaczenie może mieć pałac po remoncie?

Zespól pałacowo- parkowy przez lata pełnił rolę Domu Kultury i wywiązywał się z z podległych mu zadań znakomicie. W obecnej sytuacjo mamy w Koniecpolu tzw „Dom Kultury”jednak bez siedziby, warto pomyśleć o jego ponownym ulokowaniu w Pałacu Potockich, innego sensownego rozwiązania nie ma i raczej nie będzie. Po utracie obiektu decyzją sądu na rzecz spadkobierców Potockich z pałacu wyprowadziło się wiele instytucji i stowarzyszeń które do tej pory miały tutaj swoją siedzibę. Przykładem jest Miejska Biblioteka Publiczna mieszcząca się na parterze pałacu. Obecna siedziba na hali sportowej przy Zespole Szkól Nr 2 nie pasuje do charakteru tej instytucji, pomieszczenia są zbyt małe w stosunku do potrzeb i i wielkości zbiorów. W poprzedniej lokalizacji ze względu na położenie w parterowej kondygnacji budynku oraz podjazdów jakie w nim istniały z biblioteki z łatwością korzystały osoby starsze i niepełnosprawne. W pałacu istniała także klubo-kawiarnia tętniąca życiem zwłaszcza podczas imprez w parku oraz zawodów sportowych na sąsiadującym z pałacem stadionie, również i ją należałoby uruchomić. Na pierwszym piętrze mieliśmy sale kinową wraz z kinem działającym jeszcze w latach 90-tych. Obecnie w Koniecpolu nie mamy kina ani stacjonarnego ani objazdowego, a przecież jeszcze nie tak dawno na spektakle wystawiane w pałacu oraz ekranizowane filmy zjeżdżali się mieszkańcy okolicznych gmin( w tym młodzież szkolna). Sala kinowa w koniecpolskim pałacu największa tego typu salą na terenie gminy Koniecpol i jedna z większych w okolicy gościła wiele uroczystości oraz akademii z okazji świąt państwowych. Standardem była organizacja balów sylwestrowych i ostatkowych, studniówek czy wesel. Dzisiaj chcąc zorganizować w Koniecpolu podobną imprezę nie ma gdzie tego zrobić. Poprzednia władza mamiła mieszkańców salą mieszczącą się w mającej powstać remizie strażackiej przy ulicy Szkolnej. Gdyby udało się wyremontować pałac, sala kinowa mogłaby pełnić także funkcje remizy, a straż mogłaby mieć w pałacu swoją siedzibę( tak jak wiele innych organizacji i stowarzyszeń) bez konieczności budowy remizy. Na drugim piętrze znajdowała się sala konferencyjna wykorzystywana dla organizacji mniejszych imprez okolicznościowych, również i taka sala przydałaby się w odrestaurowanym pałacu. O czym wcześniej wspomnieliśmy wiele stowarzyszeń i organizacji takich jak: klub Pilica, zespól „Chrząstowianki”, czy TPK i inne organizacje miały pałac za swoją siedzibę, klub Pilica posiadał tam także szatnie dla zawodników( na terenie hotelu znajdowały się szatnie dla drużyn przyjezdnych), taką funkcje wyremontowany pałac powinien pełnić dalej.

Co z pałacowymi oficynami?

Oficyny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie pałacu również są wpisane do rejestru zabytków. Przed laty jedną z oficyn zajmował Zespół Szkół Zawodowych, drugą: w części pierwszej Warsztaty Terapii Zajęciowej, na górnej kondygnacji znajdowały się mieszkania. Godnym uwagi rozwiązaniem byłoby zaadaptowanie oficyn jako dodatkowej bazy hotelowej. Zespól parkowo-pałacowy oprócz funkcji kulturalno-rekreacyjnej spełniał także zadania o charakterze sportowym. W parku przy jednej z alejek w latach 70-tych i 80-tych XX wieku znajdowały się domki campingowe goszczące sportowców i kolonistów( w latach 90-tych przeniesiono je w okolice hotelu tak aby w początkach nowego wieku zlikwidować domki). Odtwarzanie ich dzisiaj nie ma sensu, jednakże ich brak oznaczał zmniejszenie liczby miejsc noclegowych dla potencjalnych osób goszczących kompleks. Oficyny pałacowe mogłyby skutecznie zwiększyć bazę hotelową uatrakcyjniającą obiekt sportowo-rekreacyjny, poza tym ratujemy zabytek przed zniszczeniem.

Czy zorganizowane grupy sportowe i kolonijne zechcą przyjechać do Koniecpola?

Uważam że tak, przez lata tak właśnie było. W porze letniej miejsca hotelowe były obłożone niemal w 100 procentach plus dodatkowe miejsca w domkach campingowych( w przyszłości miejsca te mogą przejąć pałacowe oficyny). Ze względu na bliskość Górnego Śląska i duże nasycenie tego terenu różnego rodzaju sekcjami sportowymi Zespół parkowo-pałacowy cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Z naszego kompleksu korzystali zwłaszcza piłkarze szczególnie młodszych kategorii (zarówno chłopcy jaki dziewczęta). Na terenie obiektu przebywały też inne grupy sportowe: kolarze, gimnastycy czy taekwondziści. Koniecpol posiada dość dobrze rozwiniętą bazę sportową. W pobliżu pałacu znajduje się stadion sportowy oraz boisko treningowe do piłki nożnej, tuż obok znajduje się boisko treningowe do koszykówki.(wymagające remontu). Na terenie parku zlokalizowane jest boisko-kort( w przeszłości wykorzystywane prze uczniów Zespołu Szkół Zawodowych), także wymagające remontu. W niedalekiej odległości od pałacu na terenie Zespołu Szkół Nr 2 znajduje się hala sportowa( posiada ona wymiary olimpijskie do gry w piłkę ręczną)z pełnym zapleczem. Obok hali znajdują się boiska „Orlik” do koszykówki i piłki nożnej, posiadające sztuczne oświetlenie( podobne boiska znajdują się przy Zespole Szkól Nr 1). Na terenie Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych również istnieje sala gimnastyczna( nieco mniejsza od hali), która mogłaby być wykorzystywana przez grupy sportowe i kolonijne. Pamiętajmy iż na terenie Koniecpola oprócz samego parku i pałacu znajdziemy inne atrakcje. Lasy administrowane przez Nadleśnictwo Koniecpol kryją dużo atrakcji przyrodniczych, historycznych i sportowych przyciągających gości z zewnątrz. Na terenie leśnym znajduje się kilka ścieżek dydaktyczno- krajoznawczych wykorzystywanych dla uprawiania: kolarstwa, biegów oraz dyscypliny o nazwie „Nordic walking”. W porze zimowej te same trasy służyć mogą do uprawiania narciarstwa biegowego(przy założeniu takiej zimy z jaką mieliśmy do czynienia w tym roku pomysł sensowny). W przeszłości władze Koniecpola planowały uruchomienie kompleksu składającego się z wyciągu narciarskiego i skoczni w okolicy góry św Antoniego. Gdyby udało się ją zrealizować mielibyśmy jedyny taki obiekt w okolicy co może przyciągnąć amatorów sportów zimowych z innych okolicznych większych miast: Częstochowy, Włoszczowy, Radomska czy Myszkowa. Po za tym dzięki temu pałac zacznie żyć także zimą co dla powodzenia koncepcji jet ważne. Koniecpol położony jest na styku trzech województw: śląskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego, z reguły termin ferii w tych woj. nie pokrywa się ze sobą. Przy sprzyjających uwarunkowaniach terminowych i pogodowych mogłoby to zaowocować zapełnieniem kompleksu nawet przez 6 zimowych tygodni. Zostając przy porze zimowej należy też wspomnieć o basenie który może pełnić role lodowiska przy sztucznym świetle, w hotelu może być wypożyczalnia sprzętu łyżwiarskiego oraz instruktorzy uczący początkujących jazdy na łyżwach. Inną popularną formą wypoczynku i rekreacji były organizowane spływy kajakowe na rzece Pilicy. Na terenie dawnego OKSIR-u funkcjonowała wypożyczalnia sprzętu wodnego, która w reaktywowanym obiekcie również powinna działać. Za budynkiem hotelu znajdowała się przystań dla kajaków wykorzystywana przez miłośników tej dyscypliny sportu w trakcie sezonu. Na marginesie należy także wspomnieć o imprezach jakie gościł Koniecpol przed laty w ramach festiwalu pieśni liturgicznych „Gaude Mater”. Bliskość Częstochowy oraz obecność na naszym terenie kościoła św. Trójcy może stanowić doskonałą bazę dla organizacji podobnych imprez w przyszłości. Zespół parkowo-pałacowy mógłby stanowić dla tego typu imprezy zaplecze artystyczne jaki hotelowe. Wreszcie dlaczego pałac mógłby nie być współorganizatorem imprez zlokalizowanych na terenach innych miejscowości: żydowskie święta Ciulimu Czulentu organizowane w Lelowie czy Lato filmowe odbywające się w Złotym Potoku.

W jaki sposób sfinansować remont Zespołu pałacowo-parkowego?


Remont samego pałacu jaki pałacowych oficyn będzie wymagał niemałych pieniędzy, gmina nie będzie w stanie w 100 procentach ponieść kosztów remontu z własnej kieszeni. Odtworzenie kompleksu będzie wymagało zaangażowanie środków zewnętrznych. Przede wszystkim można skorzystać z środków z Unii Europejskiej, podobne rozwiązanie zastosowano z powodzeniem przy renowacji zamku w Chęcinach ( woj. świętokrzyskie). Inne możliwe źródło finansowania to środki z ministerstwa kultury na ratowanie obiektów zabytkowych, z podobnego rozwiązanie skorzystała pod częstochowska gmina Olsztyn, w ten sposób remontując zabytkowy obiekt z przeznaczeniem pod Dom Kultury. W przypadku parku można skorzystać z pieniędzy pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, park jest obiektem zabytkowym z zakresu przyrody i podlega ochronie, uratowanie zabytkowych, kilkusetletnich drzew znacznie uatrakcyjniłoby cały kompleks.

Zespół parkowo-pałacowy w Koniecpolu jest najstarszym obiektem zabytkowym jaki zachował się na terenie miasta , przez lata był także jego symbolem i wizytówką . Miejscem które spinało kulturę, sport i rekreacje w całość mieszczącą się w urokliwym miejscu urzekającym swym pięknem i klimatem osoby goszczące Koniecpol. Czy obiekt ten uda się uratować i przekazać następnym pokoleniom przypisując mu nowe funkcje? Wszystko zależy od pomysłowości i zaradności władz miasta Koniecpola. To w ich rękach (pomimo iż pałac nie należy obecnie do gminy) spoczywa odpowiedzialność za niepowtarzalne dziedzictwo tego miejsca przekazywane z pokolenia na pokolenie wzbogacające i kształtujące życie mieszkańców Koniecpola i okolicy. / Fot. Katarzyna Len / Fot. Katarzyna Len / Fot. Katarzyna Len / Fot. Katarzyna Len / Fot. Katarzyna Len / Fot. Katarzyna Len / Fot. Katarzyna Len / Fot. Katarzyna Len / Fot. Katarzyna Len / Fot. Katarzyna Len / Fot. Katarzyna Len  / Fot. Katarzyna Len / Fot. Katarzyna Len / Fot. Katarzyna Len / Fot. Katarzyna Len / Fot. Katarzyna Len

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2017 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.