Facebook Google+ Twitter

Czy w polskich mediach panuje pluralizm? Debata w "Rzeczpospolitej"

W minioną środę w redakcji "Rzeczpospolitej" odbyła się debata publicystów i dziennikarzy, którzy zastanawiali się nad pluralizmem w mediach.

W debacie, która odbyła się 31 stycznia, wzięli udział m.in.:Wiesław Podkański, prezes Izby Wydawców Prasy, Grzegorz Hajdarowicz, właściciel Presspubliki, Joanna Lichocka, publicystka, Bogdan Chrabota, dyrektor programowy Polsat News, Paweł Lisicki, redaktor "Uważam Rze" i Tomasz Wróblewski, redaktor naczelny "Rzeczpospolitej".

- Ry­nek me­diów w sen­sie ob­ję­to­ści, po­jem­no­ści i struk­tu­ry wy­da­je się ryn­kiem peł­nym i doj­rza­łym, co nie zna­czy, że jest już za­mknię­ty i nie­na­ru­szal­ny. Je­śli cho­dzi o ry­nek pra­sy, to cha­rak­te­ry­zu­je się on dość da­le­ko po­su­nię­tym plu­ra­li­zmem. Jed­no­cze­śnie bran­ża ta funk­cjo­nu­je w spo­sób dość spo­koj­ny i sta­bil­ny. Je­śli ktoś ma po­mysł i jest do­bry w tym, co ro­bi, to się prze­bi­je - powiedział Wiesław Podkański.

Joanna Lichocka stwierdziła natomiast, że w tej chwi­li je­ste­śmy w sy­tu­acji, gdy za­rów­no elek­tro­nicz­ne me­dia pu­blicz­ne, jak i ko­mer­cyj­ne środ­ki prze­ka­zu są raczej ele­men­tem sys­te­mu wła­dzy niż ele­men­tem jej kon­tro­lo­wa­nia.

Według Pawła Lisickiego, obecnie zmienia się charakter mediów. Stają się one w mniejszym stopniu źródłem informacji, a są bardziej dostarczycielami tożsamości. Odbiorcy potrzebując publicystów, aby ich reprezentowali, formułowali i wyrażali w ich imieniu poglądy.

Z kolei Tomasz Wróblewski podkreślił, że nawet jeżeli rynek medialny jest dojrzały, to jest zastygły. Redaktor "Rzeczpospolitej" wyraził obawę, że różnice w mediach możliwe jedynie w ramach podziału na lewą i prawą stronę.

Wypowiedzi wszystkich uczestników dyskusji można przeczytać w sobotnio -niedzielnym wydaniu "Rzeczpospolitej" (4-5 lutego 2012).

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (5):

Sortuj komentarze:

chujznimi
  • chujznimi
  • 06.02.2012 08:33

Rzepa i pluralizm to tak jakby kurwa mówiła z wątpliwościami o burdelu ! Oni mają tyle z pluralizmem, ile Lichocka z modelką !

Komentarz został ukrytyrozwiń
katol
  • katol
  • 05.02.2012 15:24

co pleciesz fujaro.pluralizm panuje w radiu maryja telewizji trwam rzeczpospolitej uwazam rze i gazecie wyborczej

Komentarz został ukrytyrozwiń
fujara
  • fujara
  • 05.02.2012 12:15

pluralizm nie panuje w zadnych mediach na calym swiecie.nie panuje nie panowal i nie bedzie panowal.niektorych stacji nie slucham wogole dbajac o swoje zdrowie

Komentarz został ukrytyrozwiń
Jacek Malicki
  • Jacek Malicki
  • 05.02.2012 08:24

Niestety o obliczu mediów decydują ich właściciele. Dlatego pluralizm w mediach to fikcja. Interesy poszczególnych grup lub jednostek są odzwierciedleniem tematyki polskich mediów.

Komentarz został ukrytyrozwiń
gimnazjum 4
  • gimnazjum 4
  • 04.02.2012 20:30

Zabawne ,że najbardziej stronnicza gazeta organizuje debatę o pluralizmie + tygodnik Uważam Rze + p Lichocka. Masakra.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2017 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.