Facebook Google+ Twitter

Czym zajmowali się parlamentarzyści obecnej kadencji Sejmu

  • Źródło: Dziennik Zachodni
  • Data dodania: 2007-09-07 13:17

Poselskim debatom przysłuchiwaliśmy się najczęściej, gdy ważyły się losy koalicji i toczyła walka o władzę. Dzisiaj oczekując przedwczesnego zakończenia kadencji, chcemy przypomnieć kilka kolorowych kwiatków z szarej poselskiej orki na ugorze.

 / Fot. collage: Emil Kłosowski/arcStanisław Pięta, poseł PiS z Bielska-Białej, upomniał się w ramach swojej parlamentarnej aktywności o konia, który tuż przed wojną w 1939 roku pan Franciszek z Podbeskidzia zmuszony był oddać wojsku polskiemu. Dowody rekwizycji są, a pieniędzy do dziś nikt nie wypłacił. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa odpowiedział Wysokiej Izbie i posłowi, że zapytanie zostało "poddane wszechstronnej analizie prawnej" i nie ma szansy na rekompensatę za zwierzę. Roszczenie przedawniło się w 1946 roku.

Geodeta z Kóz koło Bielska-Białej, Jacek Falfus (PiS), pytał premiera, czy prawo polskie dopuszcza "wytwarzanie napojów spirytusowych domowym sposobem na własny użytek". Innymi słowy, czy można w kuchni spirytus pędzić jak wino, dla własnej uciechy. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Anna Okularczyk odpowiedziała z całą powagą, że w żadnym wypadku nie wolno i można za to pójść do więzienia.

Krzysztof Szyga (Koło Poselskie Ruch Ludowo-Narodowy) w złożonej interpelacji do ministra kultury żądał zakończenia produkcji i emisji serialu "Święta wojna", bo są w nim stereotypy, bo "wielu mieszkańców Górnego Śląska w czasie swoich wyjazdów słyszy, jak porównuje się ich do Bercika i raczej nie są to pozytywne porównania". Dlatego prosił o "rozważenie nieetyczności wzmiankowanego serialu".

Aleksander Chłopek (PiS) wystąpił z interpelacją, w której postulował zmianę nazwy zawodu: "operator urządzeń przemysłu ceramicznego" na "ceramik".

Byłego prezydenta Raciborza, Andrzeja Markowiaka (PO), oburzył pies, z którym Ludwik Dorn przechadzał się po Sejmie. "Czym polski parlament zasłużył sobie na to, aby robić z niego psiarnię?" - grzmiał z trybuny sejmowej i dodał: "A jakby tego było mało, pan poseł Dorn powierzył swojego psa opiece oficerów Biura Ochrony Rządu, aby umożliwili mu zrobienie kupy na przyległym trawniku." Poseł mówił, że nie może milczeć "wobec skundlenia obyczajów sanktuarium władzy ustawodawczej".

Inżynier mechanik Markowiak za najważniejszy cel polityczny uznał: nie utracić zaufania wyborców. Inni posłowie marzą o tym samym.

W skali kraju rekordzistą, jeśli chodzi o wystąpienia z mównicy sejmowej, jest w tej kadencji Tadeusz Iwiński z SLD (240 wypowiedzi).

Spośród parlamentarzystów woj. śląskiego - Henryk Siedlaczek (PO) z Rud Wielkich. Ma na koncie 210 wystąpień na forum Sejmu. Sporządził też najwięcej spośród naszych parlamentarzystów interpelacji poselskich - 117. W jednej z nich, skierowanej do ministra budownictwa zajął się utrzymaniem czystości na chodnikach. Postulował, by tych miejsc nie musieli sprzątać właściciele przyległych nieruchomości. Powód? "Niejednakowy standard wykonania tej czynności (niektórzy właściciele zdrapują śnieg do samej nawierzchni, niektórzy tylko zgarniają śnieg po wierzchu, niektórzy w ogóle nie stosują się do przepisów ustawy i nie sprzątają chodnika wcale) ". Minister odmówił zmian w przepisach, bo trzeba by obowiązki porządkowe przerzucić na gminę, a nie ma na to pieniędzy.

Krzysztofa Szygę (Koło Poselskie Ruch Ludowo-Narodowy) dręczył inny dylemat: jak "oficjalnie definiuje się piec, a jak kominek?" Czy kominiarz może odmówić odbioru instalacji pieca, skoro jest... kominkiem? - pytał ministra transportu i budownictwa.

Podsekretarz stanu, Piotr Styczeń wyjaśnił, co następuje: - Kominek nie może być stosowany jako urządzenie ogrzewcze, a jedynie jako element rekreacyjno-dekoracyjny.

Szyga, nim poszedł w politykę, pracował w Radiu Piekary, które lansuje śląskie pieśniczki. Na mównicy sejmowej sam chętnie używa gwary. Kiedy więc, zauważył brak "Śląskiej listy przebojów" w katowickiej telewizji, natychmiast wystąpił z interpelacją poselską do ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Sekretarz stanu Jarosław Sellin zapewnił parlamentarzystę i wielbicieli śląskich szlagierów, że po krótkiej przerwie "Śląska lista" wróci na antenę. I wróciła.

Sellin nie zgodził się natomiast z twierdzeniem posła Alojzego Lyski (PiS), Ślązaka z Bojszów, że dyskryminuje się śląskie wartości w katowickiej telewizji, bo nie wyemitowano zapowiadanego filmu Adama Sikory "Boże Ciało". Ustalił, że dokument się nie pojawił na ekranach wyłącznie z przyczyn formalnych.

Nadzwyczajną troskę o Teletrójkę wykazał również Tadeusz Kopeć (PO), który przypomniał, że od lat południe woj. śląskiego ma trudności z odbiorem regionalnego programu TVP Katowice. Minister skarbu Wojciech Jasiński potwierdził, że trudności są i... będą.

Kopeć, były wicestarosta cieszyński jest w gronie posłów, którzy lubią sejmowe przemówienia - 105 wystąpień. Są też tacy, których aktywność na sali parlamentu można policzyć na palcach. Do wyjątkowych milczków należą: Jan Szwarc (SLD), nauczyciel i były burmistrz Ustronia oraz Halina Rozpondek (PO), bibliotekoznawca z Częstochowy, była prezydent miasta - zaledwie 5 razy stawali na mównicy. Bardzo oszczędnie składali też interpelacje i zapytania.

Poseł Kazimierz Matuszny (PiS) niewiele był lepszy - na forum Sejmu wystąpił 9 razy, za to doniósł na wójta Ujsół do ministra spraw wewnętrznych. Pisał: "zetknąłem się z informacją o przypuszczalnym niewłaściwym wykorzystaniu środków publicznych" na usuwanie skutków powodzi. Uprzejmie prosił ministra o "zawiadomienie prokuratora o ewentualnych dostrzeżonych nieprawidłowościach w działaniach wójta gminy Ujsoły". MSWiA sprawdziło i uspokoiło posła. Wójt prawa nie złamał. Matuszny pochodzi z Milówki, z sąsiedniej gminy na Żywiecczyźnie.

Kolejny poseł z Podbeskidzia, Stanisław Zadora (LPR) ze Zwardonia też nie grzeszy aktywnością - 15 wystąpień, 2 interpelacje. Zasłynął za to z ataku na Jerzego Owsiaka i jego "Przystanek Woodstock", bo, jak to ujął, "Konstytucja nasza zawiera pojęcia moralności publicznej, obrazy moralności publicznej. (...) Prawdziwa miłość to surowość po prostu, surowość w obyczaju. Tylko ona daje perspektywę utrzymania pionu moralnego. Nie ma innej drogi." Snuł te swoje rozważania podczas debaty o przemocy wśród dzieci i młodzieży. Zadora (wykształcenie średnie zawodowe) jest liderem Ligi Polskich Rodzin w regionie.

W forsowaniu przywilejów dla niektórych grup zawodowych specjalizuje się Michał Wójcik (PiS), związany z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Wspiera przede wszystkim fryzjerów. Najpierw skutecznie zabiegał o niższy VAT dla ich usług, ale taniej u fryzjera przez to nie jest. Kolejna jego interpelacja dotyczyła liberalizacji wymagań sanitarnych. Przepisy zobowiązują właścicieli zakładów, by wydzielone zostały "pomieszczenie sanitarno-higieniczne dla osób korzystających z usług i zatrudnionych w zakładzie". Poseł Wójcik wnosił, żeby fryzjerów zwolnić z obowiązku posiadania toalet, bo to dużo kosztuje. Stodoła też jest dobra?

Z kolei 36-letni Waldemar Andzel (PiS) dociekł w MON, czy Agencja Mienia Wojskowego prowadzi prawidłowo "sprzedaż łusek mosiężnych odzyskanych w wyniku rozbrojenia amunicji będącej w składach magazynowych, jak i łusek przestrzelonych."

Sekretarz stanu w MON, Marek Zająkała zapewnił, że "łuski trwale pozbawione cech użytkowych (bojowych)" są sprzedawane przez Agencję prawidłowo.

Nowe rozdanieW ciągu minionych dwóch lat województwo śląskie miało najsłabszą od 1989 roku reprezentacją sejmową. Spośród 56 posłów i 13 senatorów na palcach jednej ręki można wyliczyć osoby, które w jakiś sposób się wyróżniały.

Jednym konstytucyjnym ministrem z naszego regionu jest obecnie szef resortu transportu - Jerzy Polaczek. Nawet jeśli chciałby on dbać na rzecz dobra naszego regionu, to zawsze będzie mieć z tym kłopot, bo nigdy nie zaliczał się do ulubieńców braci Kaczyńskich. Także wśród opozycji nasi wybrańcy nie byli "orłami". W Platformie Obywatelskiej czy Sojuszu Lewicy Demokratycznej także mieliśmy głównie polityczne "mięso armatnie", czyli ludzi których jedynym zadaniem było głosowanie zgodnie z wolą partyjnych liderów.

Minione dwa lata są więc dalszą częścią od lansowanego w Warszawie programu marginalizacji Śląska. Najlepszym przykładem był program podziału unijnych środków pomocowych na lata 2007-2013, w którym zostaliśmy potraktowani wyjątkowo srogo, w efekcie czego otrzymamy na głowę mieszkańca mniej pieniędzy jak sąsiaduje z nami województwo świętokrzyskie. To efekt między innymi tego, że posłem z Kielc jest wicepremier Przemysław Gosiewski, człowiek który dla regionu z którego dostał mandat robi więcej jak wszyscy śląscy posłowie dla naszego województwa razem wzięci.

Dzisiaj, chcemy pokusić się o śląski bilans sukcesów i porażek rządów Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego.


Co udało się zrobić w województwie śląskim koalicji PiS-Samoobrona-LPR:1 Rozbito zasiedziałe układy w górnictwie; wysłano na emerytury lub odsunięto od władzy w tej branży stare koterie; na przykład szefów Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Kompanii Węglowej.

2 Zlikwidowano ponadpartyjne układy towarzysko-biznesowe, ciągnące się jeszcze od czasów realnego socjalizmu; padł na Śląsku układ wywodzący swoje korzenie jeszcze z czasów premierowania Zbigniewa Messnera.

3 Obsadzono stanowiska w administracji, policji, prokuraturze i służbach specjalnych ludźmi nowymi, wolnymi od wszelkich powiązań. Tomasz Janeczek, szef Prokuratury Apelacyjnej czy do niedawna Arkadiusz Pawełczyk, komendat wojewódzki policji to ludzie zupełnie nowi i nie uwikłani w podejrzane układy.

4 Rozpoczęto procedury związane z rozbudową sieci dróg w naszym regionie - praktycznie zakończono wykup działek pod trasę A-1.

5 Zwiększył się poziom bezpieczeństwa - w skali regionu przestępczość spada, a wykrywalność jest coraz wyższa.

6 Rozpoczęto prace nad budową aglomeracji śląskiej, spójnego organizmu administracyjnego między Dąbrową Górniczą a Gliwicami.

7 Znaleziono środki na rozbudowę i rozwój Portu Lotniczego w Pyrzowicach - w sumie około 40 milionów złotych.

8 Zagwarantowano środki na modernizację trasy kolejowej Katowice-Kraków - ponad 200 milionów euro.

9 Przekazano Tramwaje Śląskie tutejszym samorządom.

10 Znaleziono pieniądze na remont Jasnej Góry oraz renowację kościołów w Chorzowie i Sosnowcu.

Zaniedbania koalicji1 Województwo śląskie, jako drugie pod względem ilości mieszkańców w kraju, wbrew przedwyborczym obietnicom, zostało w ciągu minionych dwóch lat jeszcze bardziej zmarginalizowane. W tej chwili plasujemy się już nie za Warszawą i Krakowem, ale nawet za Łodzią czy Szczecinem.

2 Stanowiska w gospodarce państwowej obsadzono miernotami, czasami wręcz ludźmi z "łapanki". W Polskim Węglu czy Południowym Koncernie Energetycznym postawiono na ludzi zupełnie przypadkowych.

3 Upolityczniono i zawłaszczono aparat państwa - przykładem mogą być struktury tutejszej prokuratury, gdzie awansowano przede wszystkim kolegów i znajomych z aplikacji ministra Ziobro.

4 Nie udało się uruchomić z odpowiednią dynamiką strategicznych inwestycji - na przykład terminalu przeładunkowego w Sławkowie.

5 Z niechęcią patrzono na na rdzennych Ślązaków, którzy mieli objąć ważne stanowiska. Wielu osobom przypominało to czasy rządów Edwarda Gierka.

6 Wiceministrem odpowiedzialnym za górnictwo uczyniono Pawła Poncyljusza, absolwenta szkoły średniej, który był specjalistą od burzenia, ale nie miał żadnego pomysłu na postęp.

7 Doprowadzono do wątpliwej decyzji o zatrzymaniu byłej poseł SLD Barbary Blidy, a nieudolność funkcjonariuszy służb specjalnych pozwoliła na popełnienie przez nią samobójstwa.

8 Koalicja przejęła władzę nad mediami publicznymi w naszym regionie. Stanowiska szefów telewizji i radia obsadziła własnymi ludźmi, zaufanymi PiS.

9 Samoobrona, wbrew obietnicom, obsadziła swoimi ludźmi stanowiska szefów regionalnych struktur Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

10 Liga Polskich Rodzin przejęła władzę w kuratorium oświaty województwa śląskiego.
Teresa Semik, Witold Pustułka
K. W.

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.