Facebook Google+ Twitter

Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w Lublinie

Obecnie w naszym kraju dużo się mówi nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Rozliczne instytucje organizują związane ze wspomnianą tematyką debaty, konferencje, szkolenia, podejmują się realizacji projektów.

Przykładem podjętych w tej materii działań, jest chociażby lubelski Urząd Miasta, aktualnie realizujący projekt "Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie".
Na zorganizowanej w dniu 25.lutego 2010 r. konferencji prasowej w Trybunale Koronnym na
Starym Mieście przedstawiono jego założenia.
Wspomniane przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu, oraz budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Na zadania związane z jego realizacją przewidziany jest okres od 1.stycznia 2010 do 31.grudnia 2011.

Partnerami Urzędu w projekcie są Komenda Miejska Policji, Prokuratura Rejonowa oraz Sąd Rejonowy. Ze strony miasta za projekt odpowiadają Wydział Zdrowia i Referat ds. projektów społeczno-ekonomicznych w Wydziale Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lublin.
Inicjatorzy projektu dostrzegli problem polegający na tym, że pomimo faktu istnienia w naszym
mieście wielu instytucji zajmujących się pomocą socjalną,
problemy społeczne wciąż ulegają spiętrzeniu.
Za przyczynę tego stanu rzeczy uznano brak konstruktywnego dialogu między wspomnianymi instytucjami, niedostateczną ich współpracę, brak systemu ewaluacji i monitoringu. Skutkuje to wydłużającym się procesem pomocy, słabą ochroną ofiar przemocy, bezradnością i biernością rodzin w rozwiązywaniu własnych problemów, brakiem świadomości ofiar o miejscach, gdzie mogłyby uzyskać pomoc. Oraz - przewlekłym trybem postępowania karnego w sprawach o znęcanie się nad rodziną, wymierzaniem niskich kar, oraz dużym odsetkiem wyroków pozbawienia wolności orzekanych w zawieszeniu.

Projekt stawia sobie za cel rozwój i utrwalenie współpracy i dialogu lubelskich instytucji zajmujących się problemami przemocy w rodzinie. Uważa się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby podjęcie kompleksowych działań na rzecz dzieci dotkniętych przemocą, oraz innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Powinny to być działania interdyscyplinarne i systemowe, gdyż wymaga tego specyfika problemu, która powinna interesować instytucje należące do różnego segmentu.
Aktualnie prowadzona jest rekrutacja do uczestnictwa w projekcie. Urząd Miasta zaprasza do
niej instytucje pomocy i integracji społecznej, oraz partnerów społecznych z Lublina, zarówno
z sektora publicznego, jak i pozarządowego.
Docelowo powinny to być podmioty mające kontakt
z ofiarami przemocy oraz ich rodzinami, działające w obszarze przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu.

Będą organizowane spotkania grup ekspertów reprezentujących różnorakie instytucje. Będą one wzajemnie ze sobą współpracować, stymulować, inspirować się, wymieniać doświadczenia.

Na zakończenie przewiduje się wydanie publikacji podsumowującej oraz zorganizowanie krajowej konferencji i seminarium.

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.