Facebook Google+ Twitter

Dlaczego klastry?

Niedawno w Polsce niewiele mówiło się o klastrach. Teraz są obiektem zainteresowania niemal wszystkich, a niedługo staną się motorem napędowym całej naszej gospodarki. Dlaczego klastry są takim fenomenem? Konkretne odpowiedzi.

Klastry są wskazane dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. / Fot. arch. Bogdan Węgrzynek Menu GroupW czym tkwi fenomen klastrów? Korzyści jakie przynoszą klastry można odnaleźć na wielu płaszczyznach. Po pierwsze chodzi o wykorzystanie potencjału. Klastry powszechnie uznaje się za fenomen rynkowy, który łączy w sobie wszystkie sfery działające w danym regionie. Dzięki klastrom wykorzystywany jest ich potencjał w takim stopniu, w jakim nie byłoby to możliwe, gdyby podmioty te nie współdziałały tak ściśle. Struktury klastrowe to forma współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, sferą badawczo-rozwojową, uczelniami, instytucjami działającymi w otoczeniu świata biznesowego oraz administracją publiczną.

Klastry stanowią istotny element polityki gospodarczej Unii Europejskiej i wpisują się w priorytety Strategii Europa 2020. / Fot. arch. Bogdan Węgrzynek Menu GroupJakie korzyści z klastrów mają przedsiębiorstwa? Przedsiębiorstwa działając w klastrze budują swoją konkurencyjność. Uczestnictwo w takiej strukturze rozbudowuje, przekształca i nadaje nową jakość elementom potencjału konkurencyjnego firmy, a także oddziałuje na charakter relacyjnych strategii konkurowania, poprzez tworzenie szerokiego pola do kooperacji z rywalami, którzy są również członkami klastra. Na konkurencyjność firm wpływa powstawanie wspólnej oferty handlowej firm z klastra. Dzięki temu będą mogły również szybkiej i łatwiej podbijać rynki zagraniczne. Przedstawianie wspólnej oferty w ramach klastra oraz prowadzenie wspólnych działań marketingowych na międzynarodowych targach czy spotkaniach biznesowych, daje większe nadzieje na współpracę, zyskiwanie klientów i napływanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a także zmniejszanie kosztów promocji. Firmy zrzeszone w klastrze darzone są dużo większym zaufaniem niż promujące się same, a już sama obecność w znanym klastrze postrzegana jest jako prestiż.

Klastry pozwalają na wzrost międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów. / Fot. arch. Bogdan Węgrzynek Menu GroupWspomniana wspólna polityka marketingowa to m.in. reprezentowanie interesów klastra, a więc wszystkich firm, na przeróżnych targach, foldery klastra z ofertą firm, strona internetowa klastra, będąca platformą wszelkich informacji o regionie i o konkretnych firmach z klastra. Jest to nieocenione miejsce promocji, bez którego pojedyncze przedsiębiorstwa miały by dużo większe trudności z dotarciem klientów i partnerów biznesowych spoza regionu, ale jest to również doskonała promocja regionu, która ma ogromne znaczenie dla napływu BIZ i jego rozwoju.

Dlaczego współpraca z uczelniami i sferą badawczo-rozwojową? Klastry nie są tylko strukturą, ale kreowaniem wymiernych dla rynku pomysłów. Dzięki współpracy z instytucjami naukowymi możliwe jest bezpośrednie przeniesienie innowacji do biznesu. Firmy, które same posiadające takie innowacyjne pomysły mogą również, dzięki współpracy w ramach klastra, korzystać z laboratoriów należących do uczelni lub parków technologicznych oraz współpracować z najzdolniejszymi młodymi naukowcami. Kosztownych badań mogą również dokonywać we współpracy z konkurencyjnymi przedsiębiorstwami, które obniżą koszty, ale i zadecydują o przewadze konkurencyjnej nad firmami z innych regionów. Na pozór wydaje się, że Współpraca przedsiębiorców z tej samej branży pozwala na innowacyjny rozwój. / Fot. Klaster Mazurskie Oknawspółpraca z rywalami nie jest możliwa, jednak jak pokazują funkcjonujące obecnie klastry, taka sytuacja ma miejsce i przynosi nieocenione korzyści. Przykładami z Polski mogą być firmy produkujące okna z Klastra Muzurskie Okna, które współpracując ze sobą wprowadzają nowe, innowacyjne rozwiązania technologiczne w ich budowie, czy też firmy z Klastra Stowarzyszenia Dolina Lotnicza, gdzie produkowane są najnowocześniejsze na skalę światową części do samolotów, właśnie dzięki współpracy firm zajmujących się tym, które również indywidualnie nie mogłyby sobie finansowo pozwolić na testowanie tych nowoczesnych rozwiązań.

Dlaczego innowacyjność jest taka ważna? Obecnie zapanowało przekonanie, na co również wskazuje nowa perspektywa Unii Europejskiej na lata 2014-2020, że w świetle kryzysu przełomu dokonać można przestawiając gospodarkę na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Jak tego dokonać? Podpatrując doświadczenia państw rozwiniętych, w ostatnich latach programy rozwoju gospodarczego krajów zachodnich opierają się na klastrach, wprowadzających optymalne warunki działania ze względu na horyzontalną strukturę.

Dzięki klastrom można stymulować rozwój regionalny poprzez wspieranie przedsiębiorstw w wypracowywaniu coraz lepszej pozycji konkurencyjnej. / Fot. arch. Bogdan Węgrzynek Menu GroupKlastry stanowią istotny element polityki gospodarczej Unii Europejskiej i wpisują się w priorytety Strategii "Europa 2020". Na innowacje dla Polski w najbliższej perspektywie finansowej mają przyjść miliardy. Należy więc wykorzystać tę pomoc, która służyć ma rozwojowi gospodarki, czyli rozwojowi przedsiębiorstw i regionów. Najlepszym sposobem na sięgnięcie po te środki na rozwój innowacji jest współpraca w ramach klastrów. Wspólne prace badawczo-rozwojowe wpływają na zwiększenie konkurencyjności klastra i wszystkich działających w nim podmiotów z osobna. Nieodłączny element innowacyjnej i nowoczesnej gospodarki to dobrze funkcjonujące klastry.

Koncepcja klastrów zyskuje w Polsce na popularności, a ich rosnące znaczenie i wpływ na rozwój gospodarczy przyczyniły się do ukształtowania polityki klastrowej. / Fot. arch. Bogdan Węgrzynek Menu GroupWażną rolę odgrywa również powiązanie klastrów z kreowaniem specjalnych stref ekonomicznych, zapewniających długookresowe korzyści, dzięki atrakcyjnym warunkom prowadzenia działalności gospodarczej, przede wszystkim w miejscach, gdzie istnieje specjalizacja branżowa. Właśnie specjalizacja branżowa to element, na który Unia Europejska chce postawić. Wybranie specjalizacji danego regionu jest więc bardzo ważne, a funkcjonowanie klastrów, czyli współpraca w ramach danej branży, zdecydowanie pomaga, aby dane specjalizacje mogły prężnie rozwijać się w danym regionie.

W najbliższym czasie w Polsce szykuje się boom na tworzenie klastrów. Wskazują na to projekty strategii rozwoju województw na najbliższe lata, gdzie wśród priorytetowych celów odnaleźć można budowy klastrów czy założenia integracji instytucji z konkretnych branż w ramach klastrów, a wszystko to ma na celu innowacyjny rozwój regionu. Ale oczywiście klastry tworzą się przede wszystkim jako inicjatywy oddolne, czyli poprzez chęć współpracy przedsiębiorstw, a tą chęć można zaobserwować u coraz większej ilości firm, które nie chcą zostawać w tyle, ale rozwijać się.

Związek Pracodawców Klastry Polskie oddziałuje na kształtowanie optymalnych regulacji oraz dba o to, aby polityka innowacyjna państwa była kierowana do tych, którzy są bardziej przedsiębiorczy i innowacyjni. / Fot. Krzysztof M. RatschkaZainteresowanie klastrami można również zaobserwować u władz centralnych, o czym świadczy niedawny I Kongres Klastrów Polskich w Sejmie RP, zorganizowany przez Związek Pracodawców Klastry Polskie, gdzie m.in. Ministrowie z resortów Gospodarki, Rozwoju Regionalnego, Nauki i Szkolnictwa oraz członkowie klastrów dyskutowali o przyszłości tych struktur i poszukiwali najlepszych rozwiązań, aby mogły się prężnie rozwijać. Powstały rok temu Związek Pracodawców Klastry Polskie zrzesza obecnie już większość klastrów działających w Polsce. Organizacja ta reprezentuje interesy zrzeszonych klastrów wobec władz i instytucji, pomaga w tworzeniu warunków sprzyjających funkcjonowaniu i wzrostowi konkurencyjności podmiotów współpracujących z oraz w ramach powiązań kooperacyjnych i inicjatyw klastrowych w Polsce i za granicą, a także prowadzi działania na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki i tworzenia nowych konkurencyjnych miejsc pracy.

Z takim poparciem, zaangażowaniem i chęcią wspólnego działania, przewiduje się dynamiczny rozwój klastrów już funkcjonujących i tworzenie kolejnych. Dzięki temu polska gospodarka staje przed ogromną szansą na rozkwit. Klastry, a więc B+R, wzrost innowacyjności, które do tej pory były naszym słabym punktem, współpraca przedsiębiorstw i instytucji naukowych, pozwalająca na wykorzystanie potencjału, są to najlepsze prognostyki na rozwój przedsiębiorstw i regionów, a więc całej gospodarki.

Anna Figiel, Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (10):

Sortuj komentarze:

Gdzie są klastry z tamtych lat...?

Jak powszechnie przecież wiadomo teraz jest boom na klastry... - oto jedno z zapewnień autorki z roku 2013. Miliardy na innowacyjność miały walić do Polski przez wszystkie granice i co...? Aż Tusk z Bieńkowską się przestraszyli i pojechali zarabiać konkretne pieniądze do eurokołchozu, a Anglicy na wszelki wypadek woleli przed tym rozwojem UE zdezerterować...

Komentarz został ukrytyrozwiń

Panie Marku, składnia iście z kc...
komuna wraca :D

Komentarz został ukrytyrozwiń

Jak powszechnie przecież wiadomo teraz jest boom na klastry, ponieważ są one obligatoryjnie najlepszym ekskluzywnym rozwiązaniem wykorzystania zasobów ludzkich i infrastruktury dla strategicznych oraz taktycznych przedsięwzięć inicjujących organizacyjne konstrukcje pionowych i poziomych zależności w komórkach zajmujących się innowacyjnością operujących właśnie w nowoczesnej wysoce stechnicyzowanej liberalno-demokratycznej gospodarce rynkowej sponsorowanej ze środków unijnych, ale administrowanej przez władze samorządowe.

Komentarz został ukrytyrozwiń

@Andrzej Wiosna: rzeczywiście, wszystko na to wskazuje. Gdzieś wyczytałem, że najmocniejszą stroną klastrów w Polsce są odbywające się dyskusje, zjazdy, narady. W zasadzie na tym można by poprzestać.

Komentarz został ukrytyrozwiń

PRL się kłania.

Wygląda na to, że ktoś wpadł na pomysł wskrzeszenia tzw. zjednoczeń. Było coś takiego za komuny, jakby resort w resorcie. Przykładowo w MInisterstwie Przemysłu Lekkiego (było takie), było Zjednoczenie Przemysłu Skórzanego, Zjednoczenie Przemysłu Bawełnianego itp.

Dodatkowe synekury dla dobrze płatnych urzędników(czytaj kolejnych pierdzących w stołki nygusów). Były dyrekcje zjednoczeń, biurowce...i pozorowanie pracy za wysokie pensje.

Komentarz został ukrytyrozwiń

I jeszcze drobna uwaga do artykułu : "ministrowie" pisze się z małej litery. To nie jest tytuł, jak np "Jego Ekscelencja", tylko urzędnicza funkcja. A oznacza tyle, co "sługa", "pomocnik".

Komentarz został ukrytyrozwiń

Marku, od pewnego czasu obserwuję na W24 zalew artykułów o "klastrach", pisanych identycznym urzędowym językiem, jakby wyszły spod pióra jednej osoby. W jednym z komentarzy usiłowałem się dowiedzieć, o co chodzi, odpowiedzią są następne, coraz bardziej mętne relacje o różnych, doniosłych spotkaniach. Nigdzie mi podano konkretnych przykładów i efektów działania tych struktur. Wygląda to na akcję czysto reklamową i naprawdę nie mam nic przeciwko temu, ale jeżeli tak, to uczciwość wymaga dopisku "artykuł sponsorowany". Swoją drogą, taki poziom reklamy /a nade wszystko język tam użyty/, zamiast przyciągać - odstręcza.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Prostszym językiem o klastrach pisać się nie da... Właściwie dałoby się, tylko po co? Właśnie chodzi o to, żeby ludzie wiedzieli, że "klastry" są znane z tego, że są ZNANE.

Jest to koncepcja biurokratyczna, mająca sprawić wrażenie ważności osób, powtarzających się na zdjęciach. Do ilustracji tekstu autorka użyła aż siedmiu (!) zdjęć, które tylko potwierdzają, że "klastry" to "NOWOTWÓR" BIUROKRATYCZNY. Aż tylu zdjęć z ludźmi (siedzącymi, stojącymi, odbierającymi jakieś dyplomy czy tytuły, coś tam podpisującymi - generalnie parada biurokratów) potrzeba do wzmocnienia pokazania tej niesamowitej idei "klastrów"?

Z tak przedstawionego tematu o "klastrach" czytelnik postrzega klimaty na tych spotkaniach podobne do tych, jakie obserwuje się na spędach ludzi zajmującymi się marketingiem wielopoziomowym... Eleganckie sale, biznesowe ubiory uczestników, zadowoleni i zasłuchani ludzie, zaproszeni "niesamowici" goście, podkreślanie na każdym kroku swojej obecności... Wszystko razem ma sprawiać wrażenie wykonywanej wybitnej intelektualnej pracy i ważności przedsięwzięcia.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Czy nie można pisać o tej idei prostszym językiem? (cytuję : "Uczestnictwo w takiej strukturze rozbudowuje, przekształca i nadaje nową jakość elementom potencjału konkurencyjnego firmy, a także oddziałuje na charakter relacyjnych strategii konkurowania, poprzez tworzenie szerokiego pola do kooperacji z rywalami, którzy są również członkami klastra."). Z tekstu też nic się nie dowiedziałem na czym właściwie polega "fenomen klastrów" (wbrew obiecanym na początku konkretom). O tym, że innowacyjność w gospodarce jest potrzebna, wiadomo od dawna.
Wg danych z 2009 r Polska przeznaczyła na badania i rozwoj (B+R) zaledwie 0,4% wydatków poniesionych przez wszystkie kraje OECD, tymczasem USA: 41%, Japonia: 15%, Chiny: 12%, Niemcy: 8%, Wielka Brytania: 4%. Jeżeli zatem nie zaczniemy przeznaczać o wiele większych środków na finansowanie innowacyjności, ani klastry ani inne pomysły nie pomogą nam oderwać się od naszej mizerii badawczo-rozwojowej. Ale do tego potrzeba zmiany w strukturze wydatków budżetu.
Tymczasem przy rozbudowanej polskiej biurokracji, która jest hamulcem postępu, na to się nie zanosi. Autorka następnie pisze : "Najlepszym sposobem na sięgnięcie po te środki na rozwój innowacji jest współpraca w ramach klastrów". Skąd takie arbitralne stwierdzenie ? Nie ma innych sposobów ? A edukacja i promowanie młodych talentów ? Zachęty do tego, żeby młodym ludziom po studiach opłacało się tutaj, w kraju nad Wisłą wdrażać swoje pomysły ? Obawiam się, że kolejne "sięganie po środki" skończy się kolejnym marnotrawstwem tychże. Artykuł kompletnie mnie nie przekonał, że miałoby być inaczej.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Coś słabo są na tych ustach wszystkich pierwsze słysze o czymś takim ;)

Komentarz został ukrytyrozwiń

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.