Facebook Google+ Twitter

Pozycja materiału w rankingach:

4373 miejsce

Dodatkowa opieka pielęgnacyjna - fakty i mity

"Dzień Dobry TVN". W sprawie "dodatkowej opieki pielęgnacyjnej" wypowiadają się: posłanka Szczypińska (pielęgniarka) i prezes Naczelnej Izby PiP. Pani poseł manipuluje widzami. Pani prezes (jak to często bywa) nie w temacie.

Zobacz reportaż telewizyjny i przeczytaj komentarz...

Pani poseł Szczypińska, posłanka PIS, pielęgniarka wprowadza opinię publiczną w błąd.
Dotychczasowy ustęp 2 artykułu 27a ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej brzmiał następująco:

Art. 27a.
(...)
2. Pielęgniarka, położna może wykonywać w zakładzie opieki zdrowotnej opiekę pielęgnacyjną, o której mowa w art. 19 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45), na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z pacjentem, członkiem jego rodziny lub opiekunem prawnym.

Natomiast w uchwalonej przez sejm ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia (senat nie wniósł poprawek) artykuł 27a ustęp 2 otrzymał brzmienie:

Art. 27a.
2. Pielęgniarka, położna może wykonywać w zakładzie opieki zdrowotnej dodatkową opiekę pielęgnacyjną, o której mowa w art. 34 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z pacjentem, osobą bliską, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, lub opiekunem prawnym.

Czy coś się zmieniło w dotychczasowych zapisach? W poprzednim zapisie było pojęcie "opieki pielęgnacyjnej" natomiast teraz zastąpiono je pojęciem "dodatkowa opieka pielęgnacyjna".

Dla pełnego obrazu sytuacji musimy przeanalizować brzmienie art. 34 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jego treść cytuję poniżej:

Art. 34. 1. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.
2. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną, o której mowa w ust. 1, rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu.

Mimo wielu wątpliwości w zakresie interpretacji obecnych jak i poprzednich zapisów regulujących przedmiotowe zagadnienie (ale nie jest to przedmiotem naszych obecnych rozważań) należy zadać sobie pytanie czy coś się zmieniło? Odpowiedź brzmi NIE!

Podsumujmy: Nic się nie zmieniło w omawianym zakresie! W ustawodawstwie występowało pojęcie dodatkowej opieki pielęgnacyjnej od wielu lat.

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (1):

Sortuj komentarze:

  • Autor usunął profil
  • 08.06.2009 20:49

No to pięknie pani poseł zorientowana. I to "pracująca" w komisji zdrowia... Ratunku!
I dlatego ludzie nie chcą chodzić na wybory.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.