Facebook Google+ Twitter

e-Akademia Przyszłości udowodniła, że szkoła może być nowoczesna!

  • Źródło: Artykuł sponsorowany
  • Data dodania: 2013-05-21 16:27

e-Akademia Przyszłości, projekt skierowany do uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych, dobiega końca. Program udowodnił, że odpowiednio zmotywowana i zaktywizowana młodzież nie tylko chętnie chłonie wiedzę, ale także energicznie oddaje się stawianym przed nią zadaniom.

 / Fot. e-Akademia Przyszłoście-Akademia Przyszłości to projekt, którego założeniem było kształtowanie kompetencji kluczowych gimnazjalistów, mających umożliwić im jak najlepsze funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie. Program skupiał się na siedmiu kluczowych kompetencjach: porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie oraz inicjatywność i przedsiębiorczość. e-Akademia realizowana była przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, w partnerstwie z Combidatą Poland i współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Projekt rozpoczął się w szkołach 1 września 2010 roku i zakończy wkrótce, w czerwcu 2013 roku. Wzięło w nim udział 2006 nauczycieli i ponad 22 tysiące gimnazjalistów. Nauczycielom i uczniom oddano do użytku platformę e-learningową www.e-akademia.eduportal.pl Ci pierwsi mogli zamieszczać tam wszystkie ważne informacje: nie tylko terminy realizacji poszczególnych modułów jednostek e-learningowych, sprawdzianów i oddania praca domowej, co pozwoliło uporządkować pracę z grupą, ale także terminy rozmów na czacie czy dodawania wpisów na forum.

Dzięki temu uczniowie zyskali nową przestrzeń komunikowania się z nauczycielem, w której mogli wymieniać się informacjami, poglądami czy dyskutować na ważne dla nich tematy. Każdy użytkownik platformy mógł także prowadzić na niej blog, publiczny lub anonimowy i pisać o swoich pasjach lub zainteresowaniach. Nauczyciele zachęcali do tego uczniów, zdając sobie sprawę, że taka forma aktywności nie tylko wzmocni więzi w klasie, ale także rozwinie umiejętności literackie nastolatków. Wykorzystywali również blogi jako miejsca, w których można odrobić pracę domową, np. prosili uczniów, aby opublikowali wypowiedź pisemną na wybrany temat, a następnie wybierali najciekawszy tekst i prosili autora, aby zaprezentował go na forum klasy.

Interesującym rozwiązaniem, które pozwoliło w znaczny sposób ułatwić pracę nauczycielom, była zakładka „Moje testy”, w której zamieszczali sprawdziany do wykonania.

Rozwiązania zadań były automatycznie weryfikowane, a uczeń od razu wiedział, czy rozwiązywał je prawidłowo, czy musi odpowiedzi poprawić. Dzięki takiej funkcjonalności zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, oszczędzali dużo czasu, który mogli przeznaczyć na rozwijanie innych umiejętności. Warto tutaj podkreślić, że gimnazjaliści rozwiązywali także testy diagnostyczne, w których pojawiały się zadania wykorzystujące dźwięk, filmy wideo, animacje i szeroko rozumiane multimedia. Odbyli cztery sesje testowe on-line, a każda z nich składała się z trzech części: matematyka oraz przedsiębiorczość i elementy informatyki, umiejętności przyrodnicze oraz umiejętności z języka angielskiego. Testy umożliwiły uczniom i nauczycielom orientację w poziomie wiedzy i umiejętności, powinni zwrócić szczególną uwagę.

Podstawową funkcją platformy e-learningowej było jednak przeprowadzanie multimedialnych lekcji w obszarze ośmiu przedmiotów: języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie (przedsiębiorczości), matematyki, geografii, biologii, chemii, fizyki oraz informatyki.

Dzięki temu, że lekcje były realizowane w Internecie, gimnazjaliści mieli do nich dostęp nie tylko w szkole, ale także w domu. W trakcie choroby bądź nieobecności mogli więc bez problemu przerobić materiał, nie robiąc sobie zaległości. Lekcje były podzielone na trzy moduły: Wiedza, Utrwalenie i Test. Przez każdą część przeprowadzał uczniów avatar, który w ciekawy sposób wyjaśniał treści, widoczne na ekranie. Ćwiczenia i zadania, które gimnazjalista miał wykonać, były różnorodne. To pozwoliło podtrzymać zainteresowanie tematem u nastolatka i zachęcić go do zgłębiania wiedzy z danego problemu. Ta forma przyswajania wiedzy spodobała się uczniom – z danych wynika, że każdy z uczniów otrzymał ok. 200 godzin wsparcia w ramach projektu we wszystkich podejmowanych działaniach (prace na platformie, Szkolne Grupy Wyrównawcze, Lokalne Grupy Projektowe, Wirtualne Koła Naukowe, testy diagnostyczne) . Gimnazjaliści chętnie też wracali do lekcji e-learningowych w domach.

e-Akademia Przyszłości umożliwiła także utalentowanym uczniom uczestnictwo w Wirtualnych Kołach Naukowych. Koła były podzielone na następujące dziedziny: biologia, chemia, geografia, fizyka, informatyka, matematyka i grupa interdyscyplinarna. Dzięki nim zdolne jednostki otrzymywały dostęp do zaawansowanych metod samodzielnego uczenia się pod kierunkiem nauczycieli akademickich wyższych uczelni i instytutów badawczych. Dla obu stron, nauczycieli i uczniów, było to nie lada wyzwanie: gimnazjaliści dopiero rozpoczynający naukę w szkołach, nie znali swoich nauczycieli, kontaktowali się z nimi jedynie przez Internet. Praca wymagała od nich samodyscypliny i terminowości, a nad zadaniami musieli pracować także w czasie wolnym - w wakacje.

Interesującym aspektem Wirtualnych Kół Naukowych były dwa obozy naukowe, które odbyły się w Toruniu i w Krakowie. Na obozach gimnazjaliści uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych w pracowniach różnych uczelni oraz Polskiej Akademii Nauk, a także uczyli się m.in. zbierania danych empirycznych, prowadzenia badań w terenie, dokumentowania obserwacji i pomiarów. Szczególny nacisk został położony na rozwój kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych.

Wirtualne Koła Naukowe pozwoliły gimnazjalistom, rozproszonym w 200 szkołach, biorących udział w projekcie, na naukę w innym środowisku niż klasyczna szkoła.

Do innej grupy uczniów były skierowane Szkolne Grupy Wyrównawcze. Stworzono je, aby już na starcie w gimnazjum podnieść samoocenę uczniów, pobudzić ich aspirację oraz przede wszystkim wyrównać szanse przez przyspieszenie rozwoju ich myślenia abstrakcyjnego. Zajęcia były prowadzone metodami warsztatowymi i miały zmotywować gimnazjalistów do uczenia się, nauczyć ich komunikowania się oraz sposobów radzenia sobie ze stresem. Uwzględniały potrzeby młodych osób i pokazywały, że w szkole można czuć się dobrze i nie trzeba uruchamiać mechanizmów obronnych, np. agresji.

Lokalne Grupy Projektowe to kolejna ciekawa inicjatywa, ucząca młodzież nabywania kompetencji społecznych i obywatelskich oraz kompetencji innowacyjności i przedsiębiorczości. Głównym celem grup było zachęcenie uczniów do aktywnego działania w swoim środowisku lokalnym. Młodzi definiowali problemy swojego środowiska, a następnie wybierali jeden z nich i planowali działania, które pomogłyby go rozwiązać. Później ustalali harmonogram działań i stopniowo wcielali je w życie. Dzięki tej części projektu e-Akademia Przyszłości gimnazjaliści otworzyli się na społeczność lokalną i zrozumieli, że mają wpływ na otoczenie, w którym żyją.

Projekt okazał się sukcesem. Otworzył polską szkołę na nowe technologie oraz pokazał, że wiedzę można przekazywać w sposób atrakcyjny i nowoczesny, rozumiejąc zainteresowania uczniów. Nauczycielom usprawnił pracę i pomógł zbliżyć się do cyfrowego świata gimnazjalistów, pozwalając znaleźć wspólny język i platformę porozumienia. Uczniom zaś udowodnił, że nauka nie musi kojarzyć się wyłącznie ze spędzaniem godzin z nosem w podręcznikach, kserowaniem materiałów i powtarzaniem regułek. e-Akademia Przyszłości dowiodła, że uczenie się może być modne.

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Zobacz także:

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.