Facebook Google+ Twitter

Egzamin gimnazjalny nie będzie powtórzony

  • Źródło: Gość dnia
  • Data dodania: 2008-04-30 16:55

Tegoroczny egzamin gimnazjalny nie zostanie powtórzony. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, profesor Zbigniew Marciniak poinformował, że sprawdzian wiedzy gimnazjalistów został przeprowadzony zgodnie z obowiązującym prawem, dlatego brak jest podstaw do jego unieważnienia w całości lub w części.

 / Fot. Katarzyna Prokuska/Gazeta KrakowskaW tej sytuacji niemal pół miliona uczniów może w spokoju oczekiwać na wyniki egzaminu gimnazjalnego, które zostaną ogłoszone 12 czerwca. Poszkodowani uczniowie zostaną objęci indywidualną opieką kuratorów.

Na spotkaniu z dziennikarzami, które odbyło się dziś w Ministerstwie Edukacji Narodowej minister Marciniak powiedział, że odwołanie się w zadaniu egzaminacyjnym do znajomości wskazanych w arkuszu egzaminacyjnym lektur, było postępowaniem zgodnym z obowiązującymi aktami prawnymi.

Wiceszef resortu edukacji przyznał jednak, że w kilkudziesięciu szkołach w Polsce nauczyciele języka polskiego nie omówili żadnej z dwóch wymaganych na egzaminie lektur, do których odwoływało się alternatywnie ostatnie pytanie w arkuszu egzaminacyjnym. Jednak – jak zapewnił Minister Marciniak - problem ten dotyczy stosunkowo niewielkiej grupy uczniów, co świadczy, że „nauczyciele języka polskiego w ogromnej większości bardzo dobrze przygotowali uczniów do egzaminu gimnazjalnego”. W efekcie, przypadków, w których takiego przygotowania zabrakło jest tak mało, że nie ma potrzeby odwoływania się do rozwiązań systemowych.

Pechowi uczniowie, którzy nie udzielili odpowiedzi na pytanie 32. w arkuszu egzaminacyjnym, zostaną objęci indywidualną opieką kuratorów. Chodzi o to, aby uczniowie ci nie ponieśli negatywnych konsekwencji wynikających z faktu, że szkoła nie omówiła dwóch lektur, co by im pozwoliło odpowiedzieć na ostatnie pytanie. – Kuratorzy Oświaty będą pilotować sprawy związane z rekrutacją tych uczniów, gdy będą ubiegać się o miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych – stwierdził Minister Z. Marciniak.

Do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło blisko 500 tys. uczniów z ponad 7 tys. szkół. Według obecnych szacunków Ministerstwa Edukacji Narodowej, mniej niż 1 proc. uczniów zdających egzamin uczyło się w klasach, w których nie omówiono obydwu wymaganych lektur. Wiceszef resortu edukacji wyjaśnił przy tym, że resort nadal gromadzi dane na temat skali tego zjawiska. – Kuratorzy dostali polecenie, aby zbadać absolutnie wszystkie szkoły gimnazjalne, w szczególności czy lektury te zostały przerobione. Są dane, które pozwalają to rozstrzygnąć jednoznacznie. Chcemy zadbać o każdego ucznia, którego sprawa może dotyczyć – powiedział wiceszef resortu edukacji.

Zawartość arkuszy egzaminu gimnazjalnego regulują standardy wymagań egzaminacyjnych, wydane na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.). Przepis ten stanowi, że standardy powinny uwzględniać cele i zadania edukacyjne, zakres treści nauczania oraz umiejętności i osiągnięcia uczniów zawarte w odpowiednich podstawach programowych.

Zgodnie definicją podaną w art. 3 pkt 13 ustawy oświatowej, podstawa programowa to obowiązkowe, na danym etapie kształcenia, zestawy celów i treści nauczania oraz umiejętności, a także zadania wychowawcze szkoły, które są uwzględniane odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego i w programach nauczania oraz umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych.

Aktualnie obowiązujące standardy wymagań egzaminacyjnych zawiera rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, zaś aktualnie obowiązująca podstawa programowa jest zawarta w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. Nr 51, poz. 458, z późn. zm.).

Standardy wymagań z zakresu przedmiotów humanistycznych na egzaminie gimnazjalnym, w punkcie A.I.6), mówią, że uczeń analizuje, porównuje, porządkuje i syntetyzuje informacje zawarte w tekstach kultury. Z kolei podstawa programowa z języka polskiego na poziomie gimnazjalnym zawiera zestaw tekstów kultury, wśród których są: „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego i „Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego.

(Biuro Prasowe MEN)

Wybrane dla Ciebie:




Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.