Facebook Google+ Twitter

Ekspansja Euro-net do 58 500 Metrów Kwadratowych w Prologis Park

  • Źródło: Gość dnia
  • Data dodania: 2013-09-10 11:56

9 300 Metrów Kwadratowych Dodatkowej Powierzchni

WARSZAWA – 10 września 2013 r.– Prologis, Inc. (NYSE: PLD), wiodący globalny właściciel, zarządca i deweloper obiektów dystrybucyjnych, poinformował, że firma Euro-net, właściciel ogólnopolskiej sieci detalicznej RTV EURO AGD, oferującej szeroką gamę produktów elektronicznych zwiększyła wynajmowaną powierzchnię w Prologis Park Janki o kolejne 9 300 metrów kwadratowych. Z dodatkową powierzchnią firma zajmuje obecnie 58 500 metrów kwadratowych w budynkach 1 i 2.

„Obsługa 197 sklepów stacjonarnych RTV EURO AGD zlokalizowanych w 111 miejscowościach w całej Polsce oraz sklepu internetowego Euro.com.pl wymaga perfekcyjnie zorganizowanej logistyki. Ważnym elementem łańcucha logistycznego są magazyny – dlatego systematycznie rozszerzamy współpracę z Prologis, bo wiemy, że oferowany przez firmę serwis i doskonała lokalizacja obiektów przekładają się również na rozwój naszego biznesu.” – powiedział Andrzej Czarnecki, Dyrektor ds. Rozwoju, Euro-net.

Jak podkreśla Kamila Pruk, Leasing Manager Prologis w Polsce „W ciągu ostatnich pięciu lat zbudowaliśmy silną relację z firmą Euro-net. Spółka na naszych oczach dynamicznie się rozwija i wykorzystuje potencjał płynący z rozwoju e-commerce. Cieszymy się na kolejne lata owocnej współpracy.”

Obecnie Prologis Park Janki składa się z trzech budynków o łącznie powierzchni 98 200 metrów kwadratowych nowoczesnej powierzchni magazynowej. Park zlokalizowany jest w Jankach, w pobliżu drogi krajowej numer 8 Warszawa-Katowice, około 15 kilometrów na południowy zachód od centrum Warszawy.

W regionie Warszawy Prologis dysponuje siedmioma parkami dystrybucyjnymi o łącznej powierzchni ponad 729 000 metrów kwadratowych. Z portfolio o powierzchni ponad 1,9 miliona metrów kwadratowych Prologis jest największym właścicielem i zarządcą obiektów dystrybucyjnych w Polsce (stan na 30 czerwca 2013 roku).


O Prologis
Prologis, Inc., jest wiodącym właścicielem, zarządcą i deweloperem nieruchomości przemysłowych, działającym na rynku globalnym oraz na rynkach regionalnych w obu Amerykach, Europie i Azji. Prologis jest właścicielem lub inwestorem (w ujęciu skonsolidowanym lub poprzez nieskonsolidowane spółki joint venture) nieruchomości i projektów deweloperskich o oczekiwanej łącznej powierzchni 52.3 miliona metrów kwadratowych w 21 krajach (stan na 30 czerwca 2013 roku). Wśród ponad 4 500 klientów, którym firma wynajmuje nowoczesne obiekty dystrybucyjne, są między innymi przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy z branży handlu detalicznego, firmy transportowe, zewnętrzni dostawcy usług logistycznych oraz inne przedsiębiorstwa.
Kontakt

Marta Tęsiorowska
Vice President, Marketing & Communications
Prologis Central & Eastern Europe
Direct: +48 22 218 36 56
E-mail: mtesiorowska@prologis.com
Marta Rakoczy
PR Director
ConTrust
Direct: + 48 605 073 929
E-mail: m.rakoczy@contrust.pl


Wszelkie zawarte w niniejszym komunikacie prasowym informacje, które nie są faktami historycznymi mają wyłącznie charakter oświadczeń dotyczących okresów przyszłych w rozumieniu Punktu 27A Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., wraz
z późniejszymi zmianami, oraz Punktu 21E Ustawy o Giełdzie Papierów Wartościowych z 1934 r., wraz z późniejszymi zmianami. Owe oświadczenia dotyczące okresów przyszłych oparte są na bieżących oczekiwaniach, szacunkach i prognozach dotyczących branży oraz rynków, na których działa Prologis, na opiniach zarządu oraz na przyjętych przez zarząd założeniach. Oświadczenia takie uwzględniają liczne niepewności, które mogą w sposób znaczący wpłynąć na wyniki finansowe Prologis. Wyrażenia takie jak „oczekuje”, „spodziewa się”, „zamierza”, „planuje”, „uważa”, „dąży do”, „szacuje” wraz z ich wszelkimi odmianami oraz podobnymi określeniami mają na celu zidentyfikowanie takich oświadczeń dotyczących okresów przyszłych, które nie są zwykle oświadczeniami o charakterze historycznym. Wszystkie oświadczenia odnoszące się do wyników operacyjnych lub wydarzeń, których oczekujemy, lub których się spodziewamy w przyszłości - w tym oświadczenia dotyczące wzrostu wskaźników wynajmu
i zajętości, działalności deweloperskiej oraz zmian w wielkości sprzedaży lub udziale powierzchni poszczególnych obiektów, jak również pozbywania się aktywów, warunków ogólnych na obszarach geograficznych, na których działamy, naszego zadłużenia
i sytuacji finansowej, naszych zdolności do powoływania nowych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz dostępności kapitału
w istniejących lub nowych, wspólnych przedsięwzięciach inwestycyjnych – są oświadczeniami dotyczącymi okresów przyszłych. Oświadczenia te nie stanowią gwarancji osiąganych w przyszłości wyników i wiążą się z pewnym ryzykiem, niepewnością
i założeniami, które są trudne do przewidzenia. Choć uważamy, że oczekiwania przedstawione we wszelkich oświadczeniach dotyczących okresów przyszłych oparte są na rozsądnych i uzasadnionych założeniach, to nie możemy zagwarantować, że nasze oczekiwania się spełnią, a przez to rzeczywiste wyniki i rezultaty mogą różnić się znacząco od tego, co wyrażono lub przewidziano w takich oświadczeniach dotyczących okresów przyszłych. Do czynników, które mogą wpłynąć na osiągane wyniki
i rezultaty należą, między innymi: (i) koniunktura gospodarcza na poziomie krajowym, międzynarodowym, regionalnym
i lokalnym, (ii) zmiany na rynkach finansowych, zmiany stóp procentowych oraz kursów walut, (iii) zwiększona lub niespodziewana konkurencja związana z naszymi obiektami, (iv) ryzyka dotyczące przejęć, sprzedaży oraz budowy obiektów, (v) zachowanie statusu i struktury podatkowej Funduszu Inwestycji w Nieruchomości (Real Estate Investment Trust - REIT), (vi) dostępność finansowania i kapitału, poziomy utrzymywanego przez nas zadłużenia oraz nasze oceny kredytowe, (vii) ryzyka związane z naszymi inwestycjami we wspólne przedsięwzięcia inwestycyjne oraz fundusze, w tym nasza zdolność
do powoływania nowych, wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz funduszy, (viii) ryzyko prowadzenia działalności
na szczeblu międzynarodowym, w tym ryzyko kursowe, (ix) nieprzewidywalne czynniki naturalne, w tym ryzyko wystąpienia katastrof naturalnych, oraz (x) czynniki dodatkowe wymienione w raportach złożonych przez Prologis do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, ujęte pod nagłówkiem „Czynniki ryzyka.” Prologis nie ma obowiązku aktualizowania żadnych oświadczeń dotyczących okresów przyszłych zawartych w niniejszej publikacji.
(Natalia Szymczak)

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2017 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.