Facebook Google+ Twitter

Energia jądrową jako część ekologicznej gospodarki

Kontrola poziomu temperatury na świecie jest osiągalna poprzez nieprzerwane ograniczenie poziomu emisji gazów cieplarnianych do środowiska.

Podpisy przedstawicieli 192 państw, złożone pod Paryskim porozumieniem klimatycznym, określającym w każdym konkretnym przypadku etapy związane z osiągnięciem ogólnego celu, tj. utrzymania wzrostu temperatury globu do 2100 roku na poziomie znacząco niższym niż wskaźnik 2°C, przypieczętowały dążenie społeczności międzynarodowej w kierunku uregulowania kwestii globalnego ocieplenia. Kontrola poziomu temperatury na świecie jest osiągalna poprzez nieprzerwane ograniczenie poziomu emisji gazów cieplarnianych do środowiska. Obecnie 113 państw już zadeklarowały wypełnienie odpowiednich zobowiązań w kwestii klimatu poprzez ratyfikację Porozumienia.

Jednym z największych sektorów gospodarki, którego w pierwszej kolejności będą dotyczyły zmiany, spowodowane koniecznością ograniczenia poziomu spalanych węglowodorów, będzie sektor energetyczny. W większości europejskich państw – uczestników Paryskiego porozumienia – podstawę krajowego systemu energetycznego stanowią elektrociepłownie oparte na węglowodorowych źródłach energii. Tak, na przykład, we Włoszech ponad 60% energii powstaje dzięki wykorzystaniu produktów naftowych oraz gazu naturalnego . Analogiczny sytuacja dotyczy wielu krajów Europy Wschodniej, na przykład, Polski, gdzie około 80% energii powstaje w wyniku spalania węgla kamiennego i brunatnego (entso-e factsheet 2015). Zobowiązania przyjęte przez dane kraje w związku z realizacją Paryskiego porozumienia przewidują konieczność modyfikacji krajowego sektora energetycznego w kierunku zwiększenia w bilansie energetycznym udziału niezawodnych źródeł energii o minimalnym negatywnym wpływie na środowisko. W tym świetle dla wielu państw atom może stać się najbardziej skutecznym instrumentem do realizacji takich zmian. Na podstawie wniosków przeprowadzonego w tym roku przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Polsce badania to właśnie atom powinien stać się głównym elementem przyszłego krajowego czystego systemu energetycznego.

Drugim kierunkiem niskowęglowej energetyki, prężnie rozwijającym się obecnie w Europie, są odnawialne źródła energii (OZE). Wiele państw ucieka się do budowy farm wiatrowych i słonecznych w celu ograniczenia zależności węglowej krajowych systemów energetycznych. Jednocześnie, z ekonomicznego punktu widzenia, OZE wykazują niską wydajność przy dość wysokich kosztach ich wytworzenia. Tak, na przykład, w Niemczech – pierwszym kraju, w którym obrano ścieżkę przekształcenia OZE w główny element energetycznego bilansu kraju, coroczne dotacje na rozwój odnawialnych źródeł w 2014 roku wyniosły 23 mld euro, a w 2015 – 28mld euro. Na podstawie kalkulacji ekspertów fryburskiego Instytutu Ekologii Stosowanej (Niemcy), taki poziom dotacji państwowych utrzyma się do 2024 roku z perspektywą dalszego wzrostu .

Wykorzystanie OZE zależy także od warunków pogodowych – wiatr i energia słoneczna nie są w stanie pokryć podstawowego zapotrzebowania krajowych systemów energetycznych oraz zabezpieczyć bieżących potrzeb ze strony społeczeństwa. W porach szczytowego obciążenia OZE tak naprawdę mogą wytworzyć energię, której poziom jest w stanie pokryć do 50% i więcej zapotrzebowania na energię elektryczną, jednakże ich poważną wadą jest brak stabilności wytwarzanego poziomu energii. W okresy bezwietrznej pogody i braku oddziaływania promieni słonecznych wydajność OZE jest bliska zeru, podczas gdy w słoneczne i wietrzne dni sieci mogą być nawet przeciążone.

W związku z wysokim poziomem zależności schematu wydajności energii elektrycznej wytwarzanej przez stacje dedykowane OZE od pogody i zjawisk związanych z porami roku, do pokrycia zapotrzebowania systemu energetycznego będzie niezbędna znacznie większa zainstalowana moc źródeł generujących OZE w porównaniu z elektrociepłowniami, w których poziom wytwarzanej energii elektrycznej realizowany jest w oparciu o jednolity przewidywalny schemat.

Przedstawiając komentarz do sytuacji w Niemczech, gdzie w maju 2016 roku w ciągu jednej godziny prawie 100% popytu na energię elektryczną zostało pokryte przez OZE, analityk Bloomberg New Energy Finance Monne Depraetere zaznaczył, że w najbliższym czasie nie przewidujemy całkowitego przejścia na OZE, właśnie z powodu niestabilności takich źródeł. „[W Niemczech] cały czas należy zachować cieplne źródła energii elektrycznej w celu wsparcia dostaw przy braku słońca i wiatru”, – zaznaczył Depraetere.

Z kolei, energia jądrowa stanowi stabilne i względnie tanie źródło energii, którego zainstalowana moc jest w stanie zabezpieczyć pokrycie podstawowego obciążenia krajowych systemów energetycznych. Współczesne rozwiązania technologiczne, stosowane przy budowie obiektów energii jądrowej w różnych państwach na świecie, umożliwiają zagwarantowanie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa środowiska i lokalnych mieszkańców.

W trakcie zorganizowanych w październiku spotkań z zastępcą ministra gospodarki, handlu i przemysłu Japonii Yosuke Takagi, zastępca ministra energii Polski Andrzej Piotrowski zaakcentował potrzebę rozwoju technologii jądrowych. „Kraj potrzebuje czystych i niezawodnych źródeł energii elektrycznej. W tym celu należy rozwijać technologie jądrowe, a także czyste technologie węglowe związane z wytwarzaniem energii”, – zaznaczył Piotrowski.

Budowa obiektów jądrowych, nienakładająca dodatkowych opłat z tytułu podatków na społeczeństwo, jest w stanie ochronić przemysł wydobywczy węgla, a także dać nowy impuls dla technologicznego rozwoju sektora poprzez kogenerację. Tak, na przykład, zastosowanie reaktorów wysokotemperaturowych umożliwia organizację cyklu produkcyjnego paliwa ciekłego, które może stać się w perspektywie jednym w najważniejszych części składowych obrotu z tytułu eksportu Polski.

Pomimo, że Polska obecnie opracowuje wyłącznie strategie rozwoju krajowych źródeł energii, w tym i jądrowych, a jej wykonanie wymagać będzie długiego okresu czasu, atom już teraz może pokryć wewnętrzne zapotrzebowanie kraju. Przyszłościową jawi się możliwość importu energii elektrycznej od tworzonych na terytorium Białorusi i Kaliningradu stacji jądrowych. Import energii z Bałtyckiej Elektrowni Jądrowej w celu dalszego tranzytu do sąsiadujących państw europejskich może w krótkim czasie przekształcić Polskę w kluczowy ośrodek energetyczny Europy Środkowo-Wschodniej, dać niezbędny czas polskiej energetyce na rozwój własnych ekologicznych źródeł energii.

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.