Facebook Google+ Twitter

Faszyzm po polsku?

To nie jest żaden błąd ani przesada. Postaram się w prosty sposób udowodnić, że faszyzm nie umarł śmiercią naturalną po zakończeniu II wojny światowej. Istnieje on nadal na świecie. Niestety, w jakiejś formie istnieje też i w Polsce.

Na wstępie kilka słów o samym zjawisku... Faszyzm był ruchem społecznym, czy jak kto woli ideologią, która narodziła się w okresie międzywojennym we Włoszech. Człowiekiem, który tę ideologię tam rozpropagował i później wykorzystał do własnych celów był Benito Mussolini. Nazwa faszyzm wywodzi się od włoskiego słowa "fascio", czyli "związek". I w pierwszej fazie był to rzeczywiście związek skupiający byłych kombatantów I wojny światowej. W szczytowym okresie swego rozwoju stał się on totalitarną partią polityczną (Partita Nazionale Fascista), która opanowała wszystkie dziedziny życia społecznego we Włoszech. Faszyzm włoski został znacznie udoskonalony i wyposażony w dodatkowe elementy (np. rasizm) na terenie Niemiec hitlerowskich, gdzie rozwinął się w najbardziej wyrafinowaną postać - postać nazizmu.

Pewne pierwiastki faszyzmu istniały też w międzywojennej Polsce. Najbardziej były one widoczne w okresie rządów sanacyjnych po zamachu majowym 1926 roku.

Przypomnijmy sobie, charakterystyczne cechy tej ideologii i tego ruchu: autokratyzm w stylu wodzowskim, jako forma sprawowania władzy w ruchu (partii), skupienie w swoim łonie niezadowolonych elementów kombatanckich, zdeklasowanej inteligencji i generalnie frustratów politycznych, tendencje do radykalnych działań pozaparlamentarnych, nieuznawanie demokracji, liberalizmu o żadnych lewicowych ciągotach nie wspominając, totalitaryzm społeczny - pełna kontrola partii nad wszystkimi dziedzinami życia społecznego, nacjonalizm posunięty do szowinizmu, etatyzm gospodarczy oraz korporacjonizm w gospodarce.

Teraz chciałbym zadać moim czytelnikom kilka pytań nawiązujących do powyższej charakterystyki:

- W której to współczesnej polskiej partii jest najmocniej uprawiany
kult wodzostwa? Gdzie słowo wodza jest najwyższym i nieodwracalnym prawem?
- Która to współczesna polska partia skupiła w sobie największą liczbę niezadowolonych sfrustrowanych kombatantów byłej Solidarności lat 80. i zdeklasowanych inteligentów?
- Która to, z obecnie istniejących polskich partii najbardziej nie uznaje demokratycznie wybranego Rządu, Prezydenta i innych organów władzy? Która jest najbardziej antylewicowa i antyliberalna?
- Która z obecnie istniejących polskich partii, będąc u władzy usiłowała wprowadzić swoją wizję totalitarnego państwa?
- Która z obecnie istniejących polskich partii jest najbardziej nacjonalistyczna?

Czy państwo już odpowiedzieliście na moje pytania?
Jeśli tak, to zapytam już po raz ostatni - jak nazwać partię, która wypełnia
wszelkie znamiona faszyzmu? Chyba nie nazwiemy ją liberalną, demokratyczną, czy socjalistyczną?

Państwo sami wskazaliście na określone ugrupowanie. Ja dopomogłem jedynie właściwie ukierunkować Wasz proces myślowy i nazwać rzecz po imieniu.

Jeśli kiedykolwiek jeszcze Polacy zezwolą tej partii na sprawowanie rządów to istnieje duże prawdopodobieństwo, że mogą to być rządy typu faszystowskiego.

Czy państwo tego właśnie chcecie?

Znajdź nas na Google+

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (20):

Sortuj komentarze:

 • Autor usunął profil
 • 19.04.2012 19:42

Jeżeli różnić się to tylko pięknie. Z poważaniem...

Komentarz został ukrytyrozwiń

Szanowny Panie Marku. W pewnych sprawach muszę pozostać przy swoim zdaniu. Nie mniej dziękuję za wnikliwe oceny i bardzo rzeczowe komentarze. Czegoś tam Pan starą pierdołę (to o mnie) nauczyl. Oby wszyscy moi oponenci mieli taki styl. Serdecznie pozdrawiam.

Komentarz został ukrytyrozwiń
 • Autor usunął profil
 • 17.04.2012 16:08

@Gal Anonim

Słowo "faszyzm" – będące w powszechnym użytku – pozbawione jest niemal zupełnie znaczenia. Słyszałem, jak "faszyzmem" nazwano: rolników, sklepikarzy, Kredyt Społeczny, kary cielesne w szkołach, polowanie na lisa, walki byków, Komitet 1922, Komitet 1941, Kiplinga, Gandhiego, Czang-Kai-Szeka, homoseksualizm, audycje radiowe Priestleya, schroniska młodzieżowe, astrologię, kobiety, psy – i nie pamiętam co jeszcze...

Kaczyński? Nie. George Orwell w "1944"

Komentarz został ukrytyrozwiń
 • Autor usunął profil
 • 17.04.2012 16:01

O jaki totalitaryzm IV RP Pan pyta... Aresztowanie doktora G. czy samobójstwo posłanki. A czy w prasie i telewizji słyszał Pan tylko pochwały Kaczyzmu, czy musiał się Pan zapisać do PiSu pod groźbą utraty pracy, zdrowia czy wręcz życia? A może pisowskie bojówki lały żydów i łuskowców na ulicach? To może chodziarz internet wyłączyli i zawłaszczyli gazety. NIE niczego takiego nie było... Każdego dnia w gazecie żarciki z Kaczorów, zdjęcia kaczek i tym podobne, w radio... to samo. W tv też... tam gdzie siedzieli ludzie PiSu, PiS był cacy, w pozostałych mediach be. Proszę mi podać liczbę więźniów politycznych za Kaczora, a ilu było dysydentów. O kogo upominały się organizacje walczące o prawa człowieka?

A ABW i CBA mają włazić w wiele dziedzin... po to są. ot na koniec mała statystyka. Polska Tuska w roku podsłuchiwała ok 7000 tys. osób i wystąpiła z zapytaniem o bilingi w ok. 1.800.000 przypadków. Polska Kaczyńskiego to ok. 3 tys podsłuchiwanych osób i 26 tys. wystąpień o bilingi. sprawa podsłuchiwania dziennikarzy - różnych opcji, a także Giertycha została umorzona w 2011 roku. Doktor G. i tak usłyszał zarzuty, tylko po cichu i już za Tuska. Ze spraw podsłuchów to najbardziej utkwił mi w pamięci Oleksy, Guzowaty i oczywiście Michnik, ale to chyba nie pisowcy...

Komentarz został ukrytyrozwiń
Do Dzierżak
 • Do Dzierżak
 • 17.04.2012 15:54

Charakterystyka nacjonalizmu

Nacjonalizm uważa interes własnego narodu za nadrzędny wobec interesu jednostki, grup społecznych, czy społeczności regionalnych. Uznaje naród za najwyższego suwerena państwa, a państwo narodowe za najwłaściwszą formę organizacji społeczności, złączonej wspólnotą pochodzenia, języka, historii i kultury. Nacjonalizm przedkłada interesy własnego narodu nad interesami innych narodów, zarówno wewnątrz kraju (mniejszości narodowe lub etniczne ;żydowska , rosyjska , ukraińska , karaimska , litewska , łemska , białoruska , niemiecka itd) jak i na zewnątrz (narody sąsiednie).

Postawa nacjonalistyczna nie jest autonomiczną i kompletną ideologią, lecz zbiorem kilku zasad, które mogą być wyznawane przez różne odmiany Prawica Mar prawicy
PRAWICY (PiS , PR- Marka Jurka, PR – polska chrześcijańsko-konserwatywna partia polityczna, lub LEWICY( SLD ,Polska Partia Socjalistyczna,SDRP). W historii występowały różne typy nacjonalizmów, np. narodowy konserwatyzm( PR- Marka Jurka ), narodowy radykalizm(Ruch Polityki Realnej ,którego prezesem został Janusz Korwin-Mikke) , narodowy socjalizm (nazizm), FASZYZM (Prawo i Sprawiedliwość z prezesem Jarosławem Kaczyńskim)

W XIX-wiecznym nacjonalizmie istotnym elementem był darwinizm społeczny, który zakładał, że życiem społeczeństw rządzą te same zasady, co światem przyrody. Według nacjonalistycznej interpretacji historii świat był i jest areną walk pomiędzy różnymi narodami, z których tylko najsilniejsze mają prawo do przetrwania. Idee nacjonalistyczne często pojmują naród jako przede wszystkim etniczną wspólnotę krwi przez co często jest porównywany do rasizmu(KPN Słomki). Nacjonalizm opowiada się za segregacją rasową przez co bywa określany jako odmiana ksenofobii. Natomiast jako element polityki zewnętrznej towarzyszy często imperialistycznej polityce państwa.

Komentarz został ukrytyrozwiń
 • Autor usunął profil
 • 17.04.2012 15:30

Nacjonalizm jest postawą społeczno-polityczną, która uznaje naród za najwyższą wartość; wartość, która nie podlega żadnej dyskusji. Sprawy danego narodu są więc najważniejsze dla nacjonalistów. Interes narodu jest rzeczą najważniejszą.

Niemiecki narodowy socjalizm, a nie żaden politycznie poprawny nazizm, nawiązywał nieco do faszyzmu, jak wiele ruchów politycznych w dwudziestoleciu, ale NIE BYŁ jego żadną odmianą!. Jeśli do czegoś mu najbliżej, to do komunizmu, skąd zaczerpnął nie tylko retorykę i symbole:
Parteigenosse= towarzysz, czerwoną flagę (popatrzcie sobie na hitlerowskie sztandary), ale przede wszystkim totalitarny terror, strukturę partii i władzy, i język propagandy.

Nacjonalizm to patriotyzm czynny każdego dnia. To dbałość o to, żeby naród miał swoje niepodległe, suwerenne państwo w którym jest podmiotem a nie przedmiotem. Różnica między nacjonalizmem a faszyzmem jest taka, że w faszyzmie mamy do czynienia z kultem państwa, wodza. Tymczasem nacjonalizm opowiada się za szeroko rozwiniętą samorządnością lokalną powierzając państwu tylko kilka prerogatyw takich jak: polityka zagraniczna, obronność czy bezpieczeństwo wewnętrzne. Dziś o wiele bliższy faszyzmowi jest obowiązujący w Unii demoliberalizm niż nacjonalizm.
„
Narodowym socjalistom udało się całkowicie wyeliminować motyw zysku z zarządzania biznesem. W Niemczech nazistowskich już nie ma mowy o wolnym przedsiębiorstwie ani też nie istnieją przedsiębiorcy. Byli przedsiębiorcy zostali zredukowani do statusu Betriebsfuehrer (kierownika przedsiębiorstwa). Nie mogą swobodnie działać, muszą bezwarunkowo słuchać poleceń wydawanych przez Ministerstwo Gospodarki Rzeszy (Reichswirtschaftsministerium), jego urzędników okręgowych oraz rejonowych. Rząd Rzeszy nie tylko określa ceny oraz stopy procentowe, jakie należy płacić i jakich można żądać, wysokość płac i zarobków, ilość towarów jakie mają być wyprodukowane oraz metody stosowane w produkcji, lecz wyznacza każdemu kierownikowi przedsiębiorstwa określony dochód, praktycznie przekształcając go tym samym w płatnego pracownika państwowego. System taki, poza niektórymi stosowanymi terminami, nie ma nic wspólnego z kapitalizmem i gospodarką rynkową. Jest to po prostu socjalizm według niemieckiego wzorca, Zwangswirtschaft (gospodarka nakazowa). Różni się on od rosyjskiego wzoru socjalizmu – systemu otwartej nacjonalizacji wszystkich zakładów – jedynie w kwestiach technicznych.
”
— Ludwig von Mises, Biurokracja, 1944

Ogółem w czasach nazizmu hitlerowskiego w Polsce represjami zostało dotkniętych 6367 duchownych. Zginęli biskupi: Antoni Julian Nowowiejski i Leon Wetmański z diecezji płockiej, Władysław Goral z diecezji lubelskiej, Michał Kozal i diecezji włocławskiej (wszyscy oni zostali beatyfikowani), 1929 kapłanów i alumnów diecezjalnych, 580 księży, braci i alumnów zakonnych oraz 289 zakonnic. Taaaak - faszyści niemieccy bali się kościoła....

Komentarz został ukrytyrozwiń

Ad vocem do Pana Marka Dzierżaka. Z całym szacunkiem, ale nie wydaje mi się bym pomylił faszyzm z dyktaturą. W dyktaturze wcale nie musi istnieć pierwiastek nacjonalizmu w faszyźmiew zawsze. A tak wogóle to te dwa pojęcia mają bardzo wiele cech wspólnych. NSDAP miała tyle wspólnego z socjalizmem co ja z panem Rydzykiem. W pierwszej kolejności po zdobyciu władzy zamknęli w obozach lub w więzieniach komunistów niemieckich i innych sympatyków lewicy. Coś co ma w nazwie socjalizm niekoniecznie musi być socjalistyczne w obecnym rozumieniu tego słowa. Jeszcze o totalitaryźmie. Czy Pana zdaniem IV Rzeczpospolita w wydaniu premiera Kaczyńskiego nie miała znamion totalitaryzmu? Proszę mi pokazać chociaż jedną dziedzinę życia spolecznego w Polsce gdzie nie właziłaby wówczas ABW, CBA i inne służby. No moze Kościoła trochę bali się ruszyć. Jeśli Pan znalazł pierwiastki faszyzmu w PO, i u samego Tuska. No to już nie mój problem. Ja nie napisałem, jakiej partii to dotyczy. Czytelnik miał sam zadecydować. Pozdrawiam, Autor

Komentarz został ukrytyrozwiń
 • Autor usunął profil
 • 15.04.2012 23:03

Napisanie takiego tekstu na telefonie to sztuka ponad moje siły.... błędy niezmieżone, bez intecji obrazy autora..

Komentarz został ukrytyrozwiń
 • Autor usunął profil
 • 15.04.2012 22:53

Myli Pam faszyzm z dyktaturą... Pis to nie moja bajka, ale wciskanie im wizji totalitarnego państwa to hm... przemilczę. Toczym był PRL wraz z ówczesną armią. Demokracją parlamentarną. Pisze Pan bardzo ogólnikowo. Proszę zamiast pytać podać styczne PiSu i faszyzmu. To co Pan napisał rówmie dobrze pasuje do PO i Tuska. A już zdanie o antylewicowości faszystów i przepraszam, ale brak wiedz. NSDAP to jak sama nazwa wskazuje była partia socjalistyczna, a że się z ruskimi komunistami nie kochali, no cóż Miler z Palikotem też za sobą nie przepadają, a mienią się socjalistami. To który z nich to faszysta?

Pewnie za faszystę uzna Pan też Marka Jurka i nie zmieni Pana zdania fakt, że w jego parti jednym z członków jest czrnoskóry inwalida na wózku. Murzyn i kaleka, pewnie go trzymają do eksperymentów medycznych gdy już sobie obóz koncentracyjny wybudują.

Mocno naciągana ta Pańska wizja totalitaryzmu w wersji Kaczyzm. Zazwyczaj to ramy dostosowuje się do obrazu, a Pan uczynił odwrotnie. Wcisną Pan niepasujący obrazek w złe ramki, całoś niby trzyma się kupy tylko widoczek jakby fałszywy.

Pozdrawiam.

Komentarz został ukrytyrozwiń
DIDI
 • DIDI
 • 15.04.2012 17:00

"LEPIEJ BYĆ FASZYSTĄ NIŻ PEDAŁEM" :)

Komentarz został ukrytyrozwiń

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.