Facebook Google+ Twitter

Głos Wojewody w sprawie aptek w powiecie sieradzkim

Wojewoda Łódzki unieważniła uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu powiatu sieradzkiego na rok 2014.

Logo inicjatywy społecznej Żądamy apteki całodobowej w Gminie Błaszki / Fot. Karol RajewskiPoczątek nowego roku nie był szczęśliwy dla władz powiatu sieradzkiego. 2 stycznia 2014 roku Wojewoda Łódzki Pani Jolanta Chełmińska unieważniła uchwałę Nr XXXVIII/276/2013 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 29 listopada 2013 roku, w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu powiatu sieradzkiego na rok 2014.

Wszystko zaczęło się od niewinnie wyglądającej inicjatywy "ŻĄDAMY APTEKI CAŁODOBOWEJ W GMINIE BŁASZKI", rozpoczętej na jednym z portali społecznościowych, która miała na celu uświadomienie Zarządu i radnych Powiatu Sieradzkiego, że na terenie Gminy i Miasta Błaszki rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy. Choć ponad 300 osób włączyło się w akcję, nie uzyskali oni wsparcia ze strony gospodarza gminy, który odmówił interwencji do Rady Powiatu Sieradzkiego, gdyż stwierdził, że rozkład godzin ustalony dla aptek ogólnodostępnych spełnia wymagania stawiane przez Ustawodawcę.

Choć do walki o apteki całodobowe włączyli się również mieszkańcy Złoczewa, to w dniu 29 listopada 2013r. większość radnych "przyklepała" projekt uchwały, który zakładał funkcjonowanie apteki całodobowej, ale tylko w Sieradzu. Wokół sprawy zrobiło się spore zamieszanie. Radni z Prawa i Sprawiedliwości poinformowali Łódzki Urząd Wojewódzki, że przedmiotowa uchwała może w istotny sposób naruszać prawo.

16 grudnia 2013 r. Pani Wojewoda wszczęła postępowanie, w celu sprawdzenia legalności uchwały, a następnie unieważniła ją stwierdzając, iż została ona podjęta z istotnym naruszeniem prawa, a zwłaszcza art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne. Pani Wojewoda wskazała m.in., że ustalenie rozkładu pracy aptek z powiatu sieradzkiego w sposób określony w uchwale, uniemożliwia skorzystanie przez mieszkańców powiatu sieradzkiego (poza mieszkańcami Miasta Sieradza) w sposób najlepszy i najszybszy z pomocy świadczonej przez apteki. Organ nadzoru nie uznał zupełnie wyjaśnień złożonych na skutek wszczętego postępowania nadzorczego przez Przewodniczącego Rady Powiatu Sieradzkiego. Pan Przewodniczący wskazał, iż podczas spotkań z przedstawicielami aptek działających na terenie gmin miejskich Warta, Błaszki i Złoczew, przedstawiciele samorządu aptekarskiego przedstawili postulaty, z których wynikało, iż w gminach w porze nocnej, niedzielę i święta oraz w inne dni wolne od pracy, zainteresowanie udzielanymi świadczeniami przez aptekarzy jest znikome do tego stopnia, że "dyżury" są bezprzedmiotowe oraz nieuzasadnione ekonomicznie. Aptekarze jedynie zadeklarowali się do przekazania numerów telefonów aptek z gmin miejskich lekarzom z terenu powiatu sieradzkiego, co pozwoli na szybką i fachową komunikację pomiędzy lekarzem a kierownikiem apteki w trosce o pacjenta potrzebującego leku. Także i ten fakt nie przekonał Wojewody.

Pani Wojewoda zarzuciła również Radzie Powiatu Sieradzkiego nie wypełnienie w pełni delegacji ustawowej, co oznacza, iż Rada naruszyła nie tylko art. 94 ust 1 i 2 ustawy Prawo farmaceutyczne, ale również §119 ust. 1 w związku z §143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej", zgodnie z którym, na podstawie jednego upoważnienia ustawowego wydaje się jeden akt prawa miejscowego, który wyczerpująco reguluje sprawy przekazane do unormowania w tym upoważnieniu.

Co teraz zrobi Rada Powiatu Sieradzkiego? Tak naprawdę wyjścia są dwa. Rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia. Władze Powiatu mogą także wsłuchać się w głos mieszkańców m.in gminy Błaszki i Złoczew i podjąć uchwałę, która w ramach zapewnienia ludności dostępności do aptek, będzie uwzględniać lokalizację tych aptek na całym terenie powiatu, a nie tylko w Sieradzu, tym bardziej, że położenie niektórych gmin jest znacznie oddalone, nawet o kilkadziesiąt kilometrów od aptek zapewniających całodobową dostępność dla mieszkańców.

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2017 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.