Facebook Google+ Twitter

Informacje o innowacjach w bazach danych urzędu patentowego

Po pierwszym roku trwania 7. Programu Ramowego, wyniki konkursów nie są zadowalające. Większość projektów zgłaszanych w konkursach nie okazało się na tyle innowacyjne by pomysłodawcy pozyskali na nie fundusze.

Uczestnicy szkolenia na sali wykładowej. / Fot. Jacek FilipekW związku z tym Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej zorganizowało warsztaty komputerowe dla osób, które zamierzają przygotowywać projekty w ramach 7. Programu Ramowego i chcą zdobyć umiejętność przeszukiwania baz patentowych.

Warsztaty poprowadzili mgr inż Zbigniew Korzeniowski oraz mgr inż Andrzej Stachowski, rzecznicy patentowi Politechniki Krakowskiej. W części teoretycznej uczestnicy warsztatów mieli okazję zapoznać się pojęciem patentu oraz sposobami ubiegania się o patent.

W Polsce patenty udziela Urząd Patentowy RP. Ochronie patentowej podlegają nie tylko innowacyjne wynalazki czy technologie, ale również znaki słowno-graficzne, wzory użytkowe czy nawet różnego typu slogany. Według prawa patentowego wynalazek to, poddające się ścisłej definicji prawno-technicznej, unikalne rozwiązanie techniczne, dotychczas nie opatentowane.

Jednak nie zawsze możemy mówić o wynalazku, gdyż najpierw jego pomysłodawca musi spełnić wymogi stawiane przez urząd patentowy. Przede wszystkim musi to być nowość na skalę światową, która będzie posiadała poziom wynalazczości co oznacza, możliwość zastosowania w dowolnej dziedzinie w sposób powtarzalny. Np. zapora na rzece nie może być chroniona ponieważ nigdy nie powstanie druga identyczna zapora, a i rzeki różnią się od siebie. Jednak już techniczne rozwiązanie stosowane przy budowie zapory, które można by teoretycznie zastosować przy budowie innych tego typu konstrukcji, mogłoby być chronione prawem patentowym. Oczywiście wynalazek musi dowieść również skuteczności swojego działania. Nie patentuje się rozwiązań, które są sprzeczne z prawem.

Aby urząd mógł udzielić twórcy patentu na wynalazek, musi on przedstawić tytuł, opis w którym powinien wymienić bliższe wskazanie dziedziny której wynalazek dotyczy. Twórca powinien również wskazać podobne najbliższe rozwiązania już stosowane oraz określić istotę innowacyjności swojego dzieła.

Zasadą działania urzędów patentowych na całym świecie jest pewien rodzaj umowy zawieranej pomiędzy urzędem a twórcą. Twórca wynalazku dostaje ochronę patentową na pewien czas, a potem jego wynalazek staje się domeną publiczną. Należy również pamiętać, że patent na wynalazek jest udzielany w kraju w którym zgłoszono patent do ochrony. Oznacza to, że patent zgłoszony w Polsce nie będzie podlegał ochronie w innych krajach o ile jego twórca nie zgłosi tam swojego patentu. Patent jest ważny maksymalnie przez 20 lat od daty zgłoszenia wynalazku, po czym wygasa, a wynalazek przechodzi do tzw. domeny publicznej.

Wszystkie patenty po 18-miesięcznym okresie utajenia są publikowane w bazach danych urzędów patentowych na świecie. Urzędy te wydają Biuletyny i Wiadomości Urzędu Patentowego, gdzie można znaleźć informacje o nowych wynalazkach i udzielonych im patentach. Niestety, Polski biuletyn zawiera jedynie krótkie opisy patentów. Na szczęście można przeszukać bazy danych na stronach Urzędu Patentowego RP lub Europejskiego Urzędu Patentowego, które podają więcej informacji, bądź umożliwiają zamówienie pełnej dokumentacji interesującego nas patentu.

Aby umiejętnie przeszukiwać bazy danych powinniśmy zapoznać się z systemem kwalifikacji patentów:

Dział A - Podstawowe potrzeby ludzkie
Dział B - Różne procesy przemysłowe; Transport
Dział C - Chemia; Metalurgia
Dział D - Włókiennictwo; Papiernictwo
Dział E - Budownictwo; Górnictwo
Dział F - Budowa maszyn , Oświetlenie, Ogrzewanie, Uzbrojenie, Technika minerska
Dział G - Fizyka
Dział H - Elektrotechnika

W każdym tych z działów istnieją kolejne poddziały. Pełne klasyfikacja działów i ich poddziałów to kilkusetstronicowe dokumenty, które są opublikowane na stronach Urzędu Patentowego w formacie pdf.

Na szczęście urzędy przyszły z pomocą tworząc specjalne wyszukiwarki, dostępne na stronach www tych instytucji, które pozwalają wyszukiwać patenty w swoich bazach danych za pomocą słów kluczowych, roku w którym powstał wynalazek, autora czy działu w którym dany patent się zawiera. Dzięki bazom danym możemy sprawdzić czy nasz pomysł jest innowacyjny i jedyny na skalę światową, ale również sprawdzić nad czym pracuje konkurencja bądź zbadać stan techniki i kierunku rozwoju interesującej nas branży.

Uczestnicy szkolenia zakończyli je ćwiczeniami przygotowanymi specjalnie dla nich pod kątem ich działalności i zainteresowań, polegające na wykorzystaniu zasobów baz danych.

7. Program Ramowy jest największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim. Jest to program siedmioletni (2007-2013) o budżecie wynoszącym 54 miliardy euro. Celem programy jest przekształcenie UE w najbardziej konkurencyjną i dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarkę na świecie, zdolną do zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego, stworzenia liczniejszych i lepszych miejsc pracy oraz zagwarantowania większej spójności społecznej. Trójkąt wiedzy, który tworzą edukacja, badania i innowacje, jest niezbędny do osiągnięcia tego celu.

Strony www z bazami danych:
http://www.uprp.pl/ Urząd Patentowy RP
http://www.espacenet.com/ Europejski Urząd Patentowy

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2017 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.