Facebook Google+ Twitter

Inicjatywa klastrowa

Aby poznać proces funkcjonowania klastrów przemysłowych, najpierw należy się dowiedzieć jak go stworzyć. Jeśli chodzi o klastry sytuacja nie jest prozaiczna, a samą inicjatywę należy dogłębnie przemyśleć.

Budowa klastra i jego interakcje / Fot. źródło: Akundi K.M., Luster-Based Economic Development. Business and Industry Data CenterPoprzez inicjatywę klastrową rozumie się zorganizowane działania zainteresowanych podmiotów (firm, administracji oraz środowiska naukowego), mające na celu przyspieszenie wzrostu i konkurencyjności klastra w regionie. (The Cluster Initiative Greenbook, 2003)
Na wstępie zaznaczmy, iż w Polsce, tak jak w większości krajów UE, zwłaszcza gdy chodzi o nowych członków, mamy do czynienia z dwiema inicjatywami klastrowymi. Pierwsza z nich dotyczy skupisk przedsiębiorstw w danym obszarze geograficznym zajmujących się daną branżą, czy powiązanymi branżami od lat, mających wyrobioną renomę w tym zakresie, a tym samym swoją tradycję. Drugie z nich, powstają w regionach, w których zauważa się nasilenie aktywności naukowej i gospodarczej, a inicjowane są przez przedsiębiorstwa otwarte na nowoczesne technologie, instytucje sektora B+R (badawczo- rozwojowego), samorządy terytorialne oraz ośrodki biznesowe.
W poniższych rozważaniach skupimy się na drugim modelu inicjatyw klastrowych. Są one charakterystyczne dla dużych aglomeracji, posiadających infrastrukturę akademicką, chcących zaistnieć w gospodarce europejskiej i światowej dzięki połączeniu nauki i tradycji.
Organizowanie konferencji, to jedna z form inicjowania klastrów w początkowej fazie- konferencja w Rzeszowie / Fot. Bogdan WęgrzynekŻeby zacząć, trzeba mieć pomysł. I tutaj od razu trzeba udzielić sobie odpowiedzi na podstawowe pytanie: w jakim celu chcemy budować klaster? Jest to przedsięwzięcie długookresowe, więc musi pojawić się wizja, czyli jak widzimy funkcjonowanie klastra, czym ma się on zajmować, oraz misja- co chcemy osiągnąć tworząc go.
Aby uzyskać odpowiedź, warto się zastanowić nad obszarem integracji klastra, mianowicie co może być jego podstawą, jakie istnieją zasoby i możliwości. Aby inicjatywa miała szanse powodzenia, należy postawić na niepowtarzalne, regionalne zaplecze możliwości, dające się wykorzystać w klastrach. Ma to służyć zwiększeniu konkurencyjności danego obszaru. Należy jednak pamiętać, że w klastrach nie można wykorzystywać działalności koncesjonowanej.
W planie działania powinno się znaleźć: mapowanie klastrów (cluster mapping), analiza wyzwań i barier rozwojowych, w końcu znana wszystkim analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń (SWOT).
Mapowanie klastrów polega na analizie statystycznej, dzięki której uzyskamy wskazanie na podmioty, które będą funkcjonować w klastrze. Powinny się w niej znaleźć elementarne informacje dotyczące zasięgu działania i budowy klastra, a także rodzaje i intensywność oddziaływania na siebie poszczególnych podmiotów znajdujących się w nim. Podczas mapowania klastrów należy określić cele (precyzyjnie, aby przyszli zainteresowani wiedzieli jakie będą mieli korzyści z przystąpienia) i określić potencjalnych liderów ( muszą to być podmioty należące do klastra, spośród nich wyłania się jego koordynatora- odpowiedzialnego za reprezentowanie, harmonizowanie i dysponowanie wspólnym kapitałem).
Kongres Klastrów Wschodnich / Fot. Bogdan WegrzynekW Polsce większość klastrów powstała bez sporządzania specjalnej strategii, po prostu grupa podmiotów postanowiła podjąć współpracę z uwagi na zainteresowanie powiązanymi dziedzinami i chęć rozwoju. Jednak rozpoczynając jakąkolwiek działalność, należy sporządzić szczegółową analizę i plan działania. A wydaje się, że w przypadku klastrów to bardzo ważny element, ponieważ stanowi fundament rozmów z zainteresowanymi podmiotami.
Zanalizowaniu klastra mogą służyć różne metody, w tym miejscu można wymienić analizę SWOT, mapowanie klastra, czy analizę z użyciem diamentu Portera. Wszystkie z nich mają pomóc w stwierdzeniu czy inicjatywa ma sens.
Obok strategii należy stworzyć biznes plan, zawierający kluczowe cechy inicjatywy klastrowej.
Do prawidłowego funkcjonowania klastry potrzebują członków. Mogą ich pozyskać dzięki zorganizowaniu konferencji, spotkaniom, szkoleniom lub założeniu grupy inicjującej pozyskiwanie członków. Środki finansowe klastrów pochodzą ze składek członkowskich, dobrowolnych wpłat od uczestników oraz z zewnątrz- dofinansowania z UE.
W fazie początkowej realizacja inicjatywy klastrowej polega na utworzeniu strony internetowej promującej jej działalność, urządzaniu konferencji zainteresowanych podmiotów, a także informowaniu o podejmowanych przedsięwzięciach przez członków klastra.

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.