Facebook Google+ Twitter

Pozycja materiału w rankingach:

16206 miejsce

Islam - Czy to tylko religia?

Prorok obciął dłonie i stopy mężczyzną z plemienia Uraina i nie przyżegał ich krwawiących kończyn, aż nie umarli

Planowany zasięg Kalifatu / Fot. ISISIslam nie jest tak po prostu tylko religią ale całym systemem. Można pomyśleć że islam to tylko religia, ale tak nie jest! Islam zawiera dodatkowy komponent, islam to również państwo. Co to znaczy że islam jest religią i państwem? Oznacza to że jest całym systemem. Innymi słowy, gdybyście mieli wyobrazić sobie swoje życie, mówiąc o życiu i religii, w sposób nie muzułmański. Wyobrażamy sobie zielony czworokąt symbolizujący życie a wewnątrz niego drugi mały, który jest religią. Jest on jednak tylko małą częścią tego pierwszego.

W islamie tak nie jest. W islamie cały ten zielony czworokąt jest systemem religijnym. Życie tak jak tu widzicie jest małą częścią tego systemu. Oznacza to że wasze życie - jedzenie, picie, sen, biznes, rząd, prawo, to wszystko jest kontrolowane przez ten system religijny. Więc islam to ni tylko religia. Islam to wszechogarniający system. Jest to system społecznopolityczny, społecznoekonomiczny, społecznoreligijny, edukacyjny, ustawodawczy, sądowniczy i militarystyczny system zamaskowany w terminologii religijnej. Wszystko co robi muzułmanin, czyni według tego systemu. Wszystko jest nim objęte, jest to cały system.
O czym zachód powinien wiedzieć?
Musimy zadać sobie pytanie dlaczego wśród zachodnich polityków mamy tendencje do zaprzeczania związkom islamu z terroryzmem i przemocą i dlaczego jest powielana w mediach uniwersytetach? Dlaczego powiela się pogląd że islam jest pokojowy i tolerancyjny a muzułmanów przejawiających przemoc nazywa się tylko niereprezentatywnym ułamkiem świata islamu? Więc jak rządzący mogą wytłumaczyć ciągłą przemoc, od najwcześniejszych dni islamu, od czasu proroka Mahometa i jego bezpośrednich następców?

Zadajmy sobie pytanie czy islam zezwala na przemoc, która jest używana w jego imieniu na całym świecie? Musimy z przykrością odpowiedzieć " Tak ". Islamskie teksty począwszy od koranu, islamska tradycja, teologia, prawo i interpretacje koranu oraz historia, to wszystko świadczy że islamska teologia i prawo zezwala na przemoc w stosunku do niewiernych.
Pragnieniem islamu jest narzucić całemu światu jedną religię, jaką jest islam, stłumić wszystkie inne religie i wprowadzić panowanie Allacha. Jest to obowiązek każdego muzułmanina.
Islamscy terroryści którzy chcą krzywdzić innych ludzi stosują się do nauk prawdziwego islamu praktykowanego przez Mahometa oraz jego zwolenników.
Islamska teologia przedstawia Mahometa jako " al-insan al-kamil ", czyli człowieka doskonałego, wzorem do naśladowania. Im bardziej muzułmanin upodobni się do wzorca tym lepiej. Przykład Mahometa jest postrzegany jako najlepszy model ludzkich zachowań.
Więc muzułmańskie dzieci z dumą uczą się o wygnaniu żydów z Arabii, o tym jak Mahomet kazał ściąć głowy żydom w Banu Quanza a kobiety wziąźć jako nałożnice. O dobrze udokumentowanej w islamie historii Kinana al-Rabi torturowanego z rozkazu " proroka ". Wydłubano mu oczy, przypalano go aby wydobyć z niego zeznania gdzie żydzi schowali swoje dobra. Wydażenie to jest opisane w Hadisah.

Autorytarna historia islamu- "The life of Muhammad/Sirat Rasul Allah". Spisane przez Mohameta bin Ishaq (773 n.e. ) Wydana przez Abdula Malika binHishama ( 840 n.e. ).Tłumaczenie na angielski prof. Alfred Guillaume (1955 r. )
-Wtedy ludzie z plemienia Quraiza poddali się i apostoł uwięził ich w Medynie. Po czym Apostoł wyszedł na targ w Medynie i zaczął kopać rowy. Po czym posłał po nich i ścinał im głowy, wrzucając je do rowów gdy przyprowadzano ich partiami. Było ich wszystkich 600 lub 700 choć niektórzy uważają , że aż 800 lub 900.-
Czyż nie jest to przykład złego wzorca Mahometa w świecie islamu?. Prawowierni muzułmanie uważają że ścinanie głów jest właściwym działaniem ( upublicznione egzekucje dokonane przez islamistów ) rozumując, że jeśli prorok tak czynił jest to najlepszy wzór do naśladowania. Czy mudżahedini w Iraku którzy ścinali ludziom głowy podążali śladem Mohameta?
Wgłębiając się głębiej w islam dostrzegamy że prorok Mohamet osobiście brał udział w wielu bitwach i najazdach, dopuszczając się ścięcia wielu ludzi zachowując się jak typowy VII wieczny watażka. Problem w tym, gdy zachowania takie przełoży się na czasy współczesne, mamy wtedy terroryzm.
Księga koranu zajmuje pierwszoplanowe miejsce w islamie. Każde słowo w koranie jeśli nie jest unieważnione przez inny rozdział jest zawsze obowiązujące, nie może być kwestionowane czy zmieniane. Więc pokojowo nastawieni muzułmanie muszą w całości odrzucać dosłowność koranu, będąc odlegli od tego co jest postrzegalne jako tradycyjny islam.

Koran, sura 98, wers 6.
Zaprawdę ci, spośród ludzi Księgi ( Żydzi i Chrześcijanie ), którzy nie uwierzą w islam i bałwochwalcy ( wyznający inne wiary ), będą w ogniu piekielnym przebywać na wieki. Oni są najgorsi ze stworzeń.
Koran jest zbiorem relacji, opisów i poleceń, zniekształconych opisów judaizmu i chrześcijaństwa. Drugim źródłem islamskiego prawa i systemu władzy są hadisy ( historia proroka ). Są one niezbędne do zrozumienia sensu koranu. Trzeba więc przeczytać relacje o życiu Mohameta by wiedzieć o czym jest mowa w koranie.
W księgach Machomet jasno istruuje muzułmanów że ich obowiązkiem jest walczyć z niewiernymi, nawrócić na islam lub uczynić z nich dhimmi - poddanych drugiej kategorii, a jeśli odmówią tych możliwości należy prowadzić z nimi wojnę.

Koran 9.29
Zwalczajcie tych którzy nie wierzą w Allach i w dzień ostatni, którzy nie zakazują tego, co zakazał Allah i jego posłaniec i walczcie przeciw ludziom Księgi ( Żydzi i Chrześcijanie ), którzy nie poddają się religii prawdy, dopóki nie zapłacą daniny, nie zgodzą się wam ulec i nie będą waszymi poddanymi.

W 9 surze koranu jest napisane jak muzułmanin powinien postępować w stosunku do niewiernych. W tym rozdziale są słynne " wersy miecza " O czym mówią te wersy? - " Kiedy skończą się zakazane miesiące, zabijajcie ludzi Księgi ( Biblii ) gdziekolwiek ich spotkacie. Oblegajcie ich. Czatujcie na nich. Zastawiajcie na nich pułapki. Zabijajcie ich, gdziekolwiek ich spotkacie. "

Tutaj zachód musi postawić sobie pytanie czego nie rozumie w słowie " zabijajcie "?
Islam jest jedyną religią której teologia i prawo, popierają przemoc w stosunku do niewiernych. Muzułmani którzy żyją na świecie w harmonii i pokoju ze swymi sąsiadami są pokojowi gdyż nie wiedzą jak według islamu mają się zachować w stosunku do niewiernych albo świadomie odrzucili pewne elementy islamu. Są pokojowi muzułmanie ale nie ma pokojowego islamu. Said Qutb islamski terrorysta z Egiptu pisał i podkreślał że islam jest religią pokoju. To właśnie najbardziej radykalni muzułmanie głoszą że islam jest religią pokoju, ale kiedy czytamy pisma na przykład Said Qutb, możemy zrozumieć dlaczego. Celem islamu jest hegemonia islamskiego prawa na świecie. Dlatego islam jest " religią pokoju ".
Wszędzie na bliskim wschodzie, w szkołach szariatu, w Jordani, Syrii, prawoznawstwo islamskie twierdzi że " wersy miecza " unieważniły wersy pokojowe. Co mówią wersy miecza? " Zabijajcie ich, kiedy ich ujrzycie, gdziekolwiek ich spotkacie ". Nie jest to żadna przenośnia, jest to dosłowne zabijajcie. Mord dokonany przez Zarkawiego przed kamerami, lincze widziane w Ramallah, obcinanie dłoni i stóp..... jest to prawdziwy islam. Pojawia się dylemat pokojowe wersy cytowane przez Busha brzmią: " Ktokolwiek zabije człowieka bez przyczyny, albo by szerzyć zepsucie na ziemi, czyni jak by zabijał cały świat", ale większość ludzi na zachodzie nie przeczytała kolejnych wersów, znajdujących się zaraz po nich " ale tym, którzy szerzą, zepsucie na ziemi, obetnijcie stopy i dłonie po przeciwnych stronach i ukrzyżujcie ich" dosłownie.

Widać to było w Sudanie, Afganistanie, Iraku, Syrii oraz w wielu innych miejscach. Ukrzyżowania, ścinanie głów, obcinanie kończyn oraz mordowanie. W miejscach tych muzułmanie chcą by islam odrodził się w takiej postaci jaki był kiedyś, w czasach proroka, Dlatego nazywa się ich fundamentalistami.

Koran 5.33
Zapłatą dla tych , którzy zwalczają Allaha i jego posłańca i chcą szerzyć zepsucie na ziemi, będzie to, iż będą zabici lub ukrzyżowani, albo też obetnie się im ręce i nogi naprzemiennie, albo też zostaną wypędzeni z kraju. Oni doznają hańby na tym świecie, istraszna kara na nich czeka w życiu ostatecznym.

Vol 8, Bk 82, Hadith 795
Prorok obciął dłonie i stopy mężczyzną z plemienia Uraina i nie przyżegał ich krwawiących kończyn, aż nie umarli Koran naucza że męczeńska śmierć zapewnia zbawienie, zgodnie ze słowami: " Nie myśl, że ci, co umierają dla sprawy Allaha w dżihadzie są martwi, bo oni żyją". Wiele osób chcących bronić muzułmanów powie że islam zabrania samobójstwa. Jest to nieuczciwe stwierdzenie. Islamscy obrońcy zamachowców samobójców powiedzą " To nie jest samobójstwo ". Celem nie jest zabicie siebie, celem jest dżihad, zabicie innych. Własna śmierć jest tylko konsekwencją tych działań a nagrodą będzie raj. Koran nie gwarantuje raju nikomu, tylko ludzie którzy giną i zabijają w imię Allaha otrzymują takie gwarancje.

Gwarancję raju mają ludzie którzy giną wtedy, kiedy sami zabijają w celu ustanowienia islamskiego prawa. Świat zachodni nie zdaje sobie sprawy że w historii życia Mahometa jest 100 hadisów związanych z dżihadem, a dżihad znaczy "walka". Każdy z nich mówi o mieczu i wojnie. Na końcu wyprawy dżihadu on mówi: " Teraz oddam się dżihadowi", który jest wewnętrzną walką. Tak samo jak " Mein Kampf " który oznacza - moja walka - . W ten sposób islamiści postrzegają dżihad. Według szariatu świat jest podzielony na dwa terytoria. Na terytorium " Dar al-Islam ", terytorium islamu i " Dar al-Harb", terytorium wojny. Jeśli nie jesteś muzułmaninem jesteś na terytorium wojny. Na zachodzie zwolennicy islamu mówią tak to jest terytorium pokoju i terytorium Islamu, ale jeśli przeczyta się hadisy i spojrzy na prawodawstwo na bliskim wschodzie widzimy co innego.
Wielu ludzi nie muzułmanów uważa podboje Mahometa za ludobójstwo, tak jak w opisach, w muzułmańkiej historii o dżihadzie, jak licznych źródłach chrześcijańskich ta wojna była prowadzona z wielką zaciekłością, całe miasta szły na rzeź, całe populacje na podbitych terenach szły do niewoli stając się niewolnikami, albo były totalnie masakrowane.

Hadis 386, Vol 4, Bk53
Towarzysz proroka, kalif Umar, wysłał muzułmanów do wielkich krajów, aby walczyć z poganami, ... Kiedy dotarliśmy do kraju wroga, przedstawiciel Khosrau ( Persja ) wyszedł ku nam z 40000 wojowników. Tłumacz wystąpił do przodu i przemówił " niech jeden z was rozmawia ze mną! " Al-Mughira odparł: " Nasz prorok, wysłannik naszego Pana rozkazał nam, abyśmy walczyli z wami, dopóki nie zaczniecie wyznawać Allaha, lub nie złożycie nam Jizya ( trybutu ). Nasz prorok przekazał nam słowa naszego Pana: " Ktokolwiek z nas zginie jako męczennik, pójdzie do Raju i będzie wiódł życie w luksusie, jakiego nigdy nie widział, a ci z nas co zostaną żywi będą nad wami panować"
W historii naszej cywilizacji były dwie wielkie fale dżihadu, które zaczęły się w VII wieku. W przeciągu jednego wieku zislamizowano wiele obszarów, w szczególności chrześcijańskich krajów, od Portugalii do Armenii. Dopiero przegrana w bitwie niedaleko Paryża pod Poitiers w 732 roku powstrzymała Islam od podboju całej Europy. Podbito i zislamizowano również Persję, dzisiejszy Iran oraz chrześcijański i chrześcijańsko-żydowski Irak.
Druga fala islamizacji zaczęła się w XI wieku, rozpoczęta przez turków. Podbili chrześcijańskie cesarstwo Bizantyjskie, obecną Turcję Grecję, Serbię,Bułgarię,Rumunię dochodząc do Węgier czyli całe Imperium Bizantyjskie ze stolicą w Konstantynopolu ( Stambuł ). Wszystkie te kraje były przyłączone do Dar al-Islam, ziemi Islamu. Dopiero w czasie bitwy pod Wiedniem w 1683 roku polski król Jan III Sobieski powstrzymał Kara Mustafę i pochód islamu do centrum Europy.
W wyniku tych podbojów, wszystkie te kraje śródziemnomorskie, które były od wieków chrześcijańskie i kolebką naszej chrześcijańskiej cywilizacji, stały się częścią imperium islamskiego.
Brytyjski historyk Hilaire Belloc's napisał w "The Great Heresies" (1938 ):
-".... zawsze było możliwe, nawet prawdopodobne, że nastąpi odrodzenie islamu. I że nasi synowie, czy wnuki ujrzą powrót wielkiej wojny pomiędzy kulturą Chrześcijańską, a tym co było przez ponad tysiąc lat jej największym wrogiem "
"Pomysł, że islam znów powstanie brzmi nieprawdopodobnie tylko dlatego, że ludzie znajdują się pod silnym wpływem niedawnej przeszłości , a nawet są przez nią zaślepieni."
".... Lecz nie tak dawno, mniej niż sto lat przed Deklaracją Niepodległości. Wiedeń był prawie zdobyty. Został ocalony przez Chrześcijańską armię pod wodzą króla Polski ... w dniu, w którym powinien być jedną z najważniejszych dat w historii - 11 września 1683
11 września 1683 roku był szczytowym momentem dżihadu w Europie. Od tego momentu Islam zaczął się cofać i chylić się ku upadkowi. Nastąpiła powolna kolonizacja przez państwa europejskie świata islamskiego. Wielce prawdopodobne jest że Osama bin Laden celowo wybrał datę 11 września na dzień przeprowadzenia zamachów, chcąc zademonstrować światu zachodniemu że islam budzi się z letargu i będzie podnosić się z upadku. Od tego momentu dżihad powraca z wielokrotną siłą.
Jeśli spojrzymy na świat niemuzułmański i muzułmański dojrzymy że islamskie społeczności zamieszkujące różne części naszego świata nie powiązane ze sobą cywilizacyjnie, mają tą samą cechę wspólną dotyczącą ich zachowań. Jest to tendencja do konfliktów ze swoimi sąsiadami. Spójrzmy na islamskie społeczności: Timor Wschodni, gdzie muzułmanie wymordowali jedną trzecią ludności, którą byli katolicy. Filipiny gdzie wybuchła krwawa rebelia muzułmańska. Indonezja, konflikt na archipelagu malajskim, gdzie ludności Chrześcijańskiej grozi zagłada. Ruchy islamskie w Tajlandii oraz w Chinach w prowincji Xinjiang. Indie gdzie w średniowieczu nastąpił holokaust ludności hinduskiej ( mało znany fakt na zachodzie ). Iran, Pakistan, Afganistan, kraje całego bliskiego wschodu, Sudan gdzie toczy się wojna trwająca około 20 lat. Nigeria, gdzie trwa konflikt, podczas którego stany północne naciskają rząd do wprowadzenia prawa szariatu. W Mauretanii muzułmanie ciągle walczą z niemuzułmanami. Konflikty są na Kaukazie i w Czeczeni. W samej Europie są napięcia w Bośni między muzułmanami a Serbami. W trakcie konfliktu zbrojnego w tym kraju walczyło wielu mudżahedinów z innych krajów islamskich. Konflikt między muzułmańskimi Albańczykami a Serbami. Jeśli byśmy wymazali z mapy świata wszystkie te miejsca gdzie w konfliktach uczestniczą muzułmanie, świat okazuje się całkiem spokojny. Jest to fakt i nie można tego ukrywać i należy wyciągać z tego wnioski.
Islam jest religią i systemem politycznym które nakazują walkę z niewiernymi, dopóki się nie nawrócą lub nie poddadzą. Jest to częste usprawiedliwienie którego używają terroryści. Umiarkowanemu i pokojowo nastawionemu muzułmaninowi, trudno byłoby stanąć przed islamską społecznością i powiedzieć że nie jest to częścią islamu. Mówiąc tak celowo wprowadza ludzi na zachodzie w błąd.

Materiał oparty na wypowiedziach:
Bat Ye'or, author " The Euro-Arab Axis "
Serge Trifkovic - foreign affairs editor , Chronicles Magazine
Robert Spencer - author " Islam Unveiled "
Abdullah al-Araby - director The Pen vs. The Sword Publications
Walid Shoebad - author " Why I Left Jihad "
Cytaty pochodzą z " Koranu " i " Hadisów "

źródło - strona autora crusader.besaba.com

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (1):

Sortuj komentarze:

Nie sa to ani nowe cytaty ani tezy na temat islamu. Każdy z wiary wyciąga nieraz to co mu wygodne. W judaiźmie powstała przypowieść i jako Stary Testament jest cytowana na nabiżęństwach chcreścijanskich jak to pewnemu wladcy Boh nakazal pomordować wszysstkich odszczepieńcow od wiary, także kobiety i dzieci. Nie pamiętam dokladnie pora zbyt poźna aby to znaleźć.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.