Facebook Google+ Twitter

Jak nie w obwodzie, to co? Instrukcje do głosowania

Przewodnik dla tych, którzy z dowolnych przyczyn w dniu 20 czerwca znajdą się poza swoim obwodem wyborczym, a nie mają pojęcia, jak głosować poza miejscem zamieszkania.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 20 czerwca. Lato, wakacje, wyjazdy to niezbyt przyjazny termin do pozostania w domu i czekania na otwarcie lokali wyborczych. Może się zdarzyć szpital, podróż morska itp. Łatwo jest się rozgrzeszyć z nieobecności na wyborach. Jednocześnie każdy świadomy wyborca, niezależnie od orientacji politycznej, uważa zbliżające się starcie kandydatów za istotne dla przyszłego kształtu Polski i polskiej polityki.

Ustawodawca przewidział dla nas możliwości głosowania także wówczas, gdy akurat w terminie wyborów staliśmy się ruchliwi i wyjechaliśmy poza swój obwód wyborczy. Przepisy te są nieco rozproszone, czasami niejasne, o niektórych spora część z nas nie wie (jak np. o możliwości głosowania przez pełnomocnika). Dla wszystkich, którzy chcą spełnić obywatelski obowiązek, a potrzebują wsparcia merytorycznego, przygotowałam tę kompilację. Nie ma charakteru artykułu (chyba że dla pasjonatów), raczej broszury, w której można wyszukać informacje adekwatne do danej sytuacji życiowej.

Numery artykułów w tekście odnoszą się do Ustawy z dnia 27 września 1990 o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.10.72.467 j.t. ). Inne ustawy i rozporządzenia zostały wymienione z tytułów.

Czym jest spis wyborców? (art. 25 i 26)Spis wyborców jest to lista osób, którym przysługuje prawo wybierania. Obejmuje osoby, którym przysługuje prawo wybierania, według ich miejsca zamieszkania. W spisie wyborców wymienia się nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia i adres zamieszkania wyborcy; sporządza się go w urzędzie gminy jako zadanie zlecone gminie. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu.

Kto głosuje? (art. 2 i art.3)Wybory są powszechne; prawo wybierania ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat. Nie mają prawa wybierania osoby pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu lub ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu.Komentarze (0):

Jeśli chcesz dodawać komentarze, musisz się zalogować.

Najpopularniejsze

Copyright 2016 Wiadomosci24.pl

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.