Facebook Google+ Twitter

Pozycja materiału w rankingach:

8294 miejsce

Jak wybrać kluczowe klastry? - warsztat na PGE Arena

9 sierpnia 2013 roku w Gdańsku odbył się warsztat - tzw. Konwencja Liderów, gdzie przedstawiciele klastrów decydowali o wyborze kryteriów selekcji klastrów kluczowych, mających otrzymać wsparcie w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Podpisanie porozumienia w międzynarodowej współpracy przez ZPKP, OKIP i Futura to bardzo ważne wydarzenie dla polskiej gospodarki / Fot. archiwum Menu GroupWarsztat odbył się w ramach spotkania w Sali Pucharowej Stadionu PGE Arena Gdańsk, gdzie chwilę wcześniej została podpisana bardzo ważna umowa o międzynarodowej współpracy mającej znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki. Stronami porozumienia był Międzynarodowy Klaster Stosunków Gospodarczych "Futura", Związek Pracodawców Klastry Polskie i Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

Maciej Dzierżanowski, Ekspert z zakresu klasteringu / Fot. archiwum Menu GroupMaciej Dzierżanowski, Ekspert z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i Lider analizy klastrowej na wstępie przedstawił plany wsparcia klastrów w nowej perspektywie 2014-2020, która wymaga wybrania przez poszczególne kraje klastrów kluczowych, do których będzie kierowane wsparcie finansowe.

Celem głównym przyszłej polityki klastrowej w Polsce jest wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Ma to się stać po pierwsze w oparciu o intensyfikację współpracy, interakcji i przepływów wiedzy, czyli umacnianie rozwoju już istniejących i powstających klastrów. Po drugie cel ma zostać zrealizowany poprzez wspieranie rozwoju strategicznych specjalizacji gospodarczych, a więc wybór kluczowych klastrów na poziomie krajowym i regionalnym oraz skoncentrowanie części wsparcia publicznego właśnie na nich.

Spotkanie klastrów na PGE Arena zawierało wiele merytorycznych wystąpień i przyniosło wiele interesujących wniosków / Fot. archiwum Menu GroupEkspert z dziedziny klasteringu przedstawił także rekomendacje dla przyszłej polityki klastrowej. Wśród nich uwzględnia się wsparcie dla inicjatyw klastrowych i koordynatorów klastrów, a także ukierunkowanie wsparcia bezpośrednio do aktorów klastrów, zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym. Wsparcie koordynatorów klastrów ma być prowadzone według jednolitych norm we wszystkich regionach. Regionalna polityka rozwojowa jako priorytet ma postawić sobie wskazanie kluczowych klastrów regionalnych oraz koncentrować i koordynować środkami kierowanymi do nich na poziomie regionalnym. Wprowadzone mają zostać mechanizmy skutkujące ukierunkowaniem różnego rodzaju publicznych nakładów lokowanych w gospodarce. Powstać ma system przyznawania projektom zgłaszanym przez podmioty zrzeszone w klastrach kluczowych dodatkowych punktów w systemie oceny.

Bogdan Węgrzynek uczestniczy w wielu ważnych, merytorycznych rozmowach i wspiera działania zmierzające do budowania silnej gospodarki / Fot. archiwum Menu GroupPostawione zostało pytanie "W jaki sposób dokonać selekcji klastrów?" Czy należy bazować na analizach statystycznych, typu foresight, decyzjach politycznych czy raczej na konkursach? Uczestnicy warsztatu w dalszej części spotkania starali się na nie odpowiedzieć.

Bardzo ważne i interesujące były przedstawione przez Maciej Dzierżanowskiego szerokie wnioski z doświadczeń międzynarodowych. Pozwoliły one uczestnikom spotkania na wyrobienie opinii i szerszy pogląd w zakresie sposobów finansowania klastrów. Mają one także pomóc decydentom w ustaleniu kryteriów wyboru kluczowych klastrów w Polsce.

Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw uczestniczył w podpisaniu porozumienia oraz warsztatach z selekcji klastrów kluczowych / Fot. archiwum Menu GroupEkspert analizy klastrowej przedstawił również programy finansowe wspierające kluczowe klastry w krajach europejskich. Jako przykład podał Francję, gdzie 7 klastrów globalnych, 10 zorientowanych globalnie i 54 klastry konkurencyjne dostaje wsparcie 1,5 mld euro na 3 lata. 15 wiodących klastrów technologicznych w Niemczech, wybranych na podstawie konkursu, otrzymuje budżet 600 mln euro do wykorzystania w ciągu 5 lat. W Szwecji 12 klastrów kluczowych otrzymuje po 1 mln euro na 10 lat pod warunkiem zaangażowania przez klaster identycznej kwoty.

Omówiony został proces selekcji i wsparcia krajowych klastrów kluczowych. Konieczne jest przygotowanie aplikacji zawierającej wyniki analizy z przeprowadzonego benchmarkingu - nowoczesnej metody dokonywania oceny działania i doskonalenia funkcjonowania różnych typów organizacji, pod którą poddało się już wiele polskich klastrów. Dokumentacja zawierać ma także przedstawienie strategii i planu działania, wstępny opis projektów kluczowych, potencjał koordynatora, przykłady dotychczasowej współpracy oraz instytucjonalizację inicjatywy.

Bogdan Węgrzynek był bardzo aktywnym uczestnikiem warsztatu z zakresu wybierania klastrów kluczowych w ramach perspektywy 2014-2020 / Fot. archiwum Menu GroupPo części konferencyjnej odbyła się tzw. Konwencja Liderów prowadzona przez doświadczonych moderatorów-ekspertów w obszarze innowacyjności i klasteringu. Podczas warsztatu przedstawiciele klastrów, firm, instytucji badawczo-rozwojowych i samorządów w kilkuosobowych grupach składających się z przedstawicieli różnych sektorów mieli za zadanie wybrać metody i sposoby uwzględniania kryteriów koniecznych do wyboru klastrów kluczowych na poziomie regionalnym.

Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw należy do bardzo silnego partnera we współpracy i kreuje wiele inicjatyw / Fot. archiwum Menu GroupWśród kryteriów selekcji klastrów kluczowych wymienia się zgodność ze strategicznymi kierunkami rozwoju kraju i regionów. Uwzględniania jest także masa krytyczna - potencjał gospodarczy i innowacyjny, konkurencyjność, przewagi lokalizacyjne, udział w strukturze gospodarczej regionu, dynamika przychodów, zatrudnienia, itp. Jednym z kryteriów wyboru kluczowych klastrów jest potencjał rozwojowy, obrazowany poprzez ocenę strategii i planu działania, analizę spodziewanych efektów oraz kompetencje naukowe i badawcze w poszczególnych dziedzinach. Bogdan Węgrzynek Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych przedsiębiorstw podczas warsztatu - Konwencji Liderów wyrażał wiele cennych uwag / Fot. archiwum Menu GroupWażne są również dotychczasowe i planowane partnerstwo i strategie, kompletność łańcucha wartości, możliwości reprezentacyjne i sposób organizacji partnerstwa. W selekcji klastrów uwzględniane mają być dotychczasowe przykłady współpracy, które zostaną zmierzone pod względem ilości i wielkości przedsięwzięć. Do ważnych kryteriów wyboru klastrów kluczowych zalicza się doświadczenie i potencjał koordynatora, w kontekście zadań, które przypisane zostaną mu w ramach strategii i planu działania. Wymieniana jest również zdolność do mobilizacji środków prywatnych, w tym i na koordynatora.

Dokonana przez uczestników warsztatu ocena klastrów zgodnie z założeniem miała charakter jakościowy i zindywidualizowany, odnoszący się do potencjału rozwojowego danych klastrów oraz wypracowanej przez jego aktorów strategii i planu działania.

 / Fot. archiwum Menu GroupAktywnie w planowanie sposobu wyboru klastrów kluczowych byli zaangażowani członkowie Związku Pracodawców Klastry Polskie, wśród nich Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, którego podczas warsztatu reprezentowało wielu liderów. Uczestniczący w Konwencji Liderów Prezes OKIP Bogdan Węgrzynek brał czynny i bardzo merytoryczny udział w dyskusjach, przedstawiając własne, bardzo interesujące propozycje. Ich realizacja wydawałaby się najlepszym rozwiązaniem, przynoszącym optymalne efekty w prowadzeniu polityki klastrowej w Polsce i przyczyniającym się do silnego wzrostu gospodarczego naszego kraju.

Warsztat z selekcji klastrów kluczowych udziałem lidera grupy Bogdana Węgrzynka / Fot. archiwum Menu GroupW trakcie przedstawienia rezultatów rozważań miała miejsce gorąca dyskusja, która świadczy jedynie o tym, że spotkanie było bardzo potrzebne w celu wyrażenia własnych opinii. Wnioski z warsztatu osób najbardziej zorientowanych w warunkach działania klastrów są na tyle pomocne, że z całą pewnością powinny zostać przekazane decydentom i wpłynąć na ostateczne postanowienia.

Anna Figiel

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (1):

Sortuj komentarze:

'no dobrze ale jaką metodą wybierzemy metodę głosowania'

Komentarz został ukrytyrozwiń

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Zobacz także:

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.