Facebook Google+ Twitter

Jakie wsparcie z UE otrzymamy w latach 2014-2020?

Polska z ustalonej puli będzie miała do dyspozycji około 115 mld EUR, z czego 32 mld EUR to środki przeznaczone na rolnictwo (np. dopłaty), a 82,5 mld EUR są to środki w ramach polityki spójności (infrastruktura, innowacje itd.

Dotacje Unijne 2014-2020 / Fot. freeimagesW 2013 r. ustalono ostateczną wersję wieloletniego budżetu unijnego na lata 2014-2020. Polska z ustalonej puli będzie miała do dyspozycji około 115 mld EUR, z czego 32 mld EUR to środki przeznaczone na rolnictwo (np. dopłaty), a 82,5 mld EUR są to środki w ramach polityki spójności (infrastruktura, innowacje itd.).

Przyznana kwota z budżetu Unii Europejskiej to tylko jeden z elementów Perspektywy na lata 2014-2020. Głównym czynnikiem sukcesu jest jednak kwestia w jaki sposób środki będą wydawane oraz na jakie cele będą one przeznaczane. Komisja Europejska zmieniła wymagania w zakresie wydawania Funduszy Strukturalnych i przenosi ciężar z projektów infrastrukturalnych i inwestycyjnych na badawcze i innowacyjne.

Zgodnie z informacjami z portalu www.dotacje.pl Polska planuje w latach 2014-2020 uruchomić kilka Programów Operacyjnych na poziomie krajowym, jeden Program Operacyjny dla makroregionu (Polska Wschodnia) oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych. Planowany do wdrożenia Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR), będący zastępcą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) z Perspektywy 2007-2013, ma sprzyjać poprawie innowacyjności polskiej gospodarki.

Na rzecz działań związanych z cyfryzacją i informatyzacją przewidziano Program Operacyjny Polska Cyfrowa. W dalszym ciągu kontynuowany będzie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko skierowany głównie do podmiotów państwowych i samorządów (budowa dróg, oczyszczalni ścieków, inwestycje kolejowe). Na terenach wiejskich wsparcie dostępne będzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dla makroregionu Polski wschodniej przewidziano Program Operacyjny Polska Wschodnia. Uzupełnieniem oferty dla wnioskodawców będą nabory dostępne w Regionalnych Programach Operacyjnych każdego z województw. Programy te zarządzane są przez Urzędy Marszałkowskie i w nadchodzącej perspektywie będą dzielić aż 40 % wszystkich dostępnych środków.

Kierunek innowacyjność

Unia Europejska opiera swoją nową strategię na innowacjach, współpracy biznesu z nauką oraz rozwiązaniach ekologicznych. Właśnie w tych obszarach Polska nie radzi sobie najlepiej. O ile w poprzednich latach polskim przedsiębiorcom oraz polskim instytucjom naukowym dobrze szło wydawanie pieniędzy na projekty zakupowe, infrastrukturalne czy szkoleniowe to kwestia innowacyjności czy też "zielonych technologii" nigdy nie była czymś czym możemy się pochwalić.

W światowych rankingach innowacyjności Polska plasuje się na bardzo niskich miejscach, a w UE zawsze zajmuje jedne z ostatnich pozycji rankingowych. Polskie uczelnie wyższe w światowych rankingach również nie zajmują wysokich pozycji. Dodatkowo kolejną barierą jest brak dużego doświadczenia w projektach z zakresu ekologii i energetyki i transportu niskoemisyjnego.

W nowej perspektywie na lata 2014-2020 bardziej doceniana ma być więc współpraca firm z uczelniami i instytutami naukowymi a mniej preferowane mają być inwestycje relatywnie proste takie jak budowa hali produkcyjnej czy basenu osiedlowego. Zmianie podlega również również dofinansowywanie samych działań badawczych i rozwojowych. Dotychczas ciężar współpracy leżał na uczelniach i instytucjach badawczych, które miały poszukiwać partnerów do własnych prac badawczych. Można powiedzieć, że to "nauka" kontaktowała się z biznesem. Takie podejście nie było skuteczne, dlatego aktualnie Komisja Europejska zmieniła swoje zdanie w tym temacie i pragnie odwrócić role przy takiej współpracy. Od teraz to przedsiębiorcy mają inicjować działania badawcze i rozwojowe szukając partnerów do projektów na uczelniach i w instytutach badawczych. Dzięki temu realizowane projekty będą znacznie bliższe potrzebom rynkowym (close-to-market) a zasoby maja być alokowane znacznie efektywniej.

Projekty innowacyjne i badawcze znacząco różnią się od projektów infrastrukturalnych gdzie w łatwy sposób można określić cel i rezultat inwestycji. W przypadku rozwiązań innowacyjnych projekt ma jedynie ogólnie określony kierunek działania a ostateczne rozwiązanie kształtuje się dopiero w czasie prowadzenia prac badawczych i rozwojowych.

Innowacje zamiast infrastruktury

W ramach nowej Perspektywy na lata 2014-2020 Polska otrzyma mniej środków na działania w zakresie infrastruktury. Środki w dużej mierze skierowane mają być na działania w zakresie technologii ekologicznych, odnawialnych źródeł energii i innych działań zmniejszających emisję CO2. Kolejnym priorytetem są wspomniane wcześniej innowacje i działania w zakresie przestawienia gospodarki z wysokoemisyjnej i produkującej podstawowe produkty na gospodarkę ekologiczną i przemysł zaawansowany technologicznie. Są to cele, które mają sprawić iż cała Unia Europejska stanie się na nowo światowym liderem innowacji i rozwoju.

Z informacji na stronie www.dotacje.pl wynika również, iż nowy, większy dla Polski budżet to 82,5 mld EUR (o 15,5 mld EUR więcej niż w latach 2007-2013) jednak wydatki przeznaczone na infrastrukturę transportową to 20 mld EUR. Środki w większej części trafią w nowym rozdaniu do Programów Regionalnych (samorządów) a także do Programów Operacyjnych takich jak Inteligentny Rozwój czy Polska Cyfrowa.

Przykładem błędnego dysponowania środkami w latach 2007-2013 na cele infrastrukturalne był obszar kolejnictwa. Jak szacują eksperci z portalu www.dotacje.pl nieefektywne wykorzystanie funduszy w poprzedniej perspektywie może skutkować utratą nawet 5 mld PLN z około 20 mld PLN przyznanym Polsce na ten cel. W nowej Perspektywie na lata 2014-2020 przewidziano na ten cel jeszcze więcej środków - ponad 10 mld zł na cele związane z kolejnictwem.

Zmiany w zasadach przydzielania pomocy

Duża część środków (31 mld EUR, 40 % całego budżetu) w ramach nowego budżetu trafi do podziału samorządom województw. Podział środków odbywa się poprzez Regionalne Programy Operacyjne odrębnie ustalone dla każdego z województw. To co w dużej mierze będzie różnicować konkretne województwa to nie tylko cele i sposoby podziału wydatków ustalone w inny sposób w różnych obszarach Polski ale także bardzo zróżnicowany poziom dofinansowania.
Zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej, która została umieszczona na portalu www.dotacje.plwynika, iż tylko niektóre regiony zachowają wysokie poziomy dofinansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw. Województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie wciąż utrzymają poziom 70 % wsparcia dla małych przedsiębiorstwa (60 % dla średnich i 50 % dla dużych). Z drugiej strony województwo wielkopolskie, dolnośląskie, śląskie będą mogły zaoferować jedynie w wysokości 45 % dla małych przedsiębiorstw, do 35 % dla średnich przedsiębiorstw i do 25 % dla dużych przedsiębiorstw. Wyjątkiem są dotacje udzielane na zasadach pomocy de minimis (do 85% wsparcia) oraz te udzielane na szczególnych warunkach.

Przez fakt udzielania niższego poziomu wsparcia oraz zmian kierunku działań (dotacje na innowacje, współpracę z uczelniami) może okazać się, że wydanie większej kwoty w latach 2014-2020 będzie dla Polski bardzo trudne. Niższy procent dofinansowania projektów oznacza zawsze mniejsze zainteresowanie dotacją a także konieczność dotowania większej liczby przedsiębiorstw niż to miało miejsce w latach 2007-2013.

Część europejska budżetu dla Polski

Rzadko wspominanym faktem jest również to, że budżet przyznany Polsce w kwocie 82,5 mld EUR nie jest w całości dzielony przez władze polskie. Wydzielona kwota 5,6 mld EUR pochodzi z scentralizowanej części budżetu Unii Europejskiej, która jest zarządzana bezpośrednio z Brukseli przez Komisję Europejską i jej Agencje Wykonawcze. Ta część budżetu dostępna jest tylko dla podmiotów, które składają wnioski bezpośrednio w Komisji Europejskiej z pominięciem polskich instytucji (np. Program Horizon 2020).

W latach 2014-2020 Polska musi więc wypracować sprawny mechanizm dzielenia środków. Można powiedzieć, że skończyła się już era nieprecyzyjnego rozdawnictwa i nadszedł czas na bardziej przemyślane wydatkowanie środków.

Dotacje.pl

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.