Facebook Google+ Twitter

Jaworznicki rynek pracy pod okiem specjalistów

W Centrum Konferencyjnym Jaworznickiego Parku Przemysłowego odbyła się dzisiaj konferencja pt. „Współczesne spojrzenie na rynek pracy”, na której przedstawiono wyniki badań lokalnego rynku pracy.

Konferencje otworzył Prezydent Paweł Silbert / Zdj. Marek IwaniszynBadania przeprowadzone przez ekonomistów z Uniwersytetu Warszawskiego zostały opracowane w ramach projektu analizy sytuacji na wybranych powiatowych rynkach pracy, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny oraz w ramach działania Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.

Wnioski całego raportu zostały zawarte w publikacji Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pt. „Analiza sytuacji na wybranych powiatowych rynkach pracy oraz stworzenie metodologii badania lokalnego rynku pracy w Polsce”.

Celem, który przyświecał temu przedsięwzięciu było opracowanie raportu o lokalnych rynkach pracy, przeanalizowanie działań Powiatowych Urzędów Pracy oraz opracowanie raportu dotyczącego ich zasadności i efektywności. Ponadto celem było przeszkolenie kadr urzędów pracy.

Dlaczego Jaworzno?

Ze 180 chętnych powiatów organizatorzy musieli wybrać tylko 6 zróżnicowanych regionów kraju. Wybór był ściśle określony. Powiaty musiały pochodzić z różnych województw. Zdefiniowano 15 istotnych cech powiatów z punktu widzenia analizy rynku pracy (m.in. relacja stopy bezrobocia do przeciętnej stopy w kraju, udział długookresowo bezrobotnych w ogólnej licznie bezrobotnych, udział bezrobotnych w wieku 18-24 lata, udział zatrudnienia w rolnictwie, przemyśle, usługach rynkowych, przeciętne wynagrodzenie). Wskazane powiaty musiały wspólnie wyczerpać listę zdefiniowanych cech.

Oprócz Jaworzna w badaniach wzięły udział: miasto Gdańsk (woj. pomorskie), powiat lwówecki (woj. dolnośląskie), powiat łosicki (woj. mazowiekcie), powiat nakielski (woj. kujawsko-pomorskie) oraz powiat olecki (woj. warmińsko-mazurskie).

– Jaworzno zostało wybrane, ponieważ charakteryzuje się dużym udziałem przemysłu, wysokimi płacami oraz istnieniem monopsonu, czyli przedsiębiorstw, które zatrudniają ponad 10% wszystkich zatrudnionych w danym powiecie – powiedział Bartłomiej Rokicki, przedstawiciel Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, który prezentował wyniki raportu zgromadzonym na konferencji samorządowcom, przedsiębiorcom i dziennikarzom.

Metody badań

Dzięki badaniom poznaliśmy szczegółową charakterystykę naszego lokalnego rynku pracy. W raporcie poszczególne wnioski ujęto w czterech kategoriach:

  • ogólna charakterystyka społeczno-gospodarcza,

  • ludność,

  • pracujący,

  • bezrobotni.


Wyniki zebrano i opracowano na podstawie stosownych publikacji, danych pochodzących z powiatowych urzędów pracy, od starostw oraz z badań podaży i popytu na pracę. W przypadku podaży ankietę wypełniała reprezentatywna, losowo wybrana grupa 350 mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64 lat), 63 bezrobotnych (w sensie ekonomicznym) mieszkających w jednym gospodarstwie domowym z podstawowym respondentem oraz 100 osób zarejestrowanych w PUP.

Herb JaworznaBadania popytu na pracę przeprowadzono ankietując 250 podmiotów gospodarczych, w tym za każdym razem 10 największych firm danego powiatu. – Ten postulat jednak nie zawsze dało się załatwić po naszej myśli. Część firm była wyjątkowo oporna i nie chciała poddać się badaniom – zauważył Rokicki. I dodaje: – W Jaworznie, dzięki aktywności urzędu pracy takiego problemu na szczęście nie mieliśmy.

Jak zaprezentowało się Jaworzno?

– Jeśli chodzi o ogólną charakterystykę społeczną i gospodarczą, to znalazły się w niej wnioski, które w większości są dla państwa oczywiste – stwierdził Rokicki. I rzeczywiście tak było, albowiem wymienione wnioski rzeczywiście były oparte na dużym stopniu ogólności. Zgromadzeni słuchacze z akceptacją przyjmowali kolejne podpunkty, z których wynikało że Jaworzno jest typowym miastem przemysłowym. Sprzyja mu korzystne położenie geograficzne. W porównaniu do innych powiatów ujętych w raporcie charakteryzuje się wysokim przeciętnym wynagrodzeniem oraz wysokimi dochodami samorządu – Dochody Jaworzna dwukrotnie przekraczają średnią krajową – poinformował Rokicki ku zadowoleniu obecnego na sali prezydenta miasta Pawła Silberta. Jednak już po chwili mina gospodarzowi spotkania zrzedła , gdy usłyszał, że – Tak duże przychody nie znajdują potwierdzenia w inwestycjach, których jest niewiele. Zdaniem przedstawiciela UW jest to zastanawiające albowiem są one poniżej średniej krajowej, co przy tak dużych dochodach jest niespotykane.

Ponadto stwierdzono, że powiat charakteryzuje się wysokim poziomem aktywności społecznej, a problemem rynku pracy są ciągle przekształcenia strukturalne.

Struktura ludności

Dużo miejsca poświęcono ogólnemu badaniu struktury ludności, która w przypadku Jaworzna jest typowa dla dużych miast. Widoczny jest proces starzenia się społeczeństwa. Pozytywnym aspektem jest fakt, że w powiecie jest wyższy od przeciętnej odsetek osób kształcących się. Wielu z nich łączy naukę z pracą. Natomiast niższy od średniej jest poziom migracji. – Jest to specyficzna sytuacja albowiem wyniki tych badań nie pokrywają się z opiniami pracodawców. Trudno powiedzieć czemu tak wyszło – przyznaje gość z Warszawy.

Pracujący

Charakterystyczna dla śląskiego miasta jest niska stopa zatrudnienia kobiet oraz osób, które ukończyły 45 rok życia. Wskaźnik ten wynosi 31,5%, podczas gdy wg Strategii Lizbońskiej powinien wynosić 70%! Zastanawiający jest fakt, że w równej mierze następuje proces dezaktywizacji kobiet i mężczyzn w wieku powyżej 45 lat. Wśród mężczyzn jest to raczej normalne i wiąże się z wcześniejszymi emeryturami górniczymi. Natomiast skąd aż tyle kobiet? - Można domniemywać, że w jaworznickich kopalniach pracuje dużo pań – żartował Rokicki.

W porównaniu do innych objętych badaniem regionów Jaworzno cechuje się wysokim poziomem wykształcenia wśród pracujących. Jednak przyrównując wynik do wszystkich polskich miast wcale nie prezentuje się już tak okazale – 40% pracowników legitymuje się co najwyżej wykształceniem zasadniczym zawodoKażdy uczestnik konferencji otrzymał wym. Pracująca płeć piękna jest lepiej wykształcona od panów. 20% z nich zajmuje stanowiska wysoce specjalistyczne, podczas gdy u panów jest to tylko 6%.

Zadowalające jest również to, że młode osoby znacząco podnoszą swoje kwalifikacje, posiadają prawo jazdy, znają języki obce, wykazują dobrą znajomość obsługi komputera. Duży odsetek pracujących deklaruje kontynuowanie nauki.

Cieniem na dobre wyniki kładzie się fakt, że tylko 56% osób pracuje w sektorze prywatnym. Pokazuje to jak duże wciąż znaczenie na rynku pracy odgrywa państwo. - Problemem jest również bardzo niski udział zatrudnienia w najmniejszych firmach zatrudniających od 1 do 9 osób – zauważył Rokicki – dlatego też władze samorządowe powinny skoncentrować się na poprawie warunków zakładania i funkcjonowania małej przedsiębiorczości, bo to ona decyduje o rozwoju danego regionu – dodał.

Bezrobotni

Potwierdziło się, że większość bezrobotnych to kobiety, które stanowią 69% wszystkich pozostających bez pracy. Występuje również nadreprezentacja w wieku 15-24 lata. Osoby, które straciły pracę statystycznie dłużej poszukują nowej w porównaniu do innych powiatów. Aż 12,5% osób, które prowadziły własną działalność gospodarczą znalazła się w ostatnim roku na bruku.

Duży udział wśród bezrobotnych stanowią ludzie z wykształceniem średnim ogólnokształcącym bądź też z wyższym humanistycznym. Wpływa na to fakt, iż wielu młodych ludzi studiuje odpłatnie. A w opinii wielu fachowców studenci zaoczni są zdecydowanie gorzej przygotowani od studentów uczących się w trybie dziennym. Ta wypowiedź wzbudzała wiele kontrowersji wśród uczestników spotkania. Na szczęście organizatorzy zadbali, by dyskusja nie poszła w tym kierunku. Charakterystyczne jest również to, że 75% uczestników badania zapewniało, że podejmie pracę za 1000 złotych netto bądź mniej.

Podsumowanie

Generalnie Jaworzno wypadło dobrze. Wnioski pozytywne, to między innymi duży potencjał gospodarczy, ponadprzeciętny kapitał ludzki, duże doświadczenie zawodowe pracowników, wysoki poziom aktywności społecznej, mały procent osób utrzymujących się z zasiłku i pomocy społecznej.

Dobre humory psuła jednak lista minusów, których było dość sporo. M.in. fakt, że zatrudnienie reaguje z opóźnieniem na zmianę koniunktury, aktywność zawodowa oraz koncentracja bezrobotnych w konkretnych grupach zawodowych. Zadziwia również fakt, że 10-20% ludzi traci pracę z przyczyn nie związanych z ich kwalifikacjami. Niepokoi również fakt, że wielu jaworznickich bezrobotnych traci chęć do dalszego poszukiwania pracy.


***


Dzięki aktywności PUP udało się w Jaworznie w ciągu ostatnich dwóch i pół lat obniżyć stopę bezrobocia o 10,5% (z 25% w maju 2004 do 14,5% w grudniu 2006). Było to możliwe dzięki mnogości programów realizowanych przez PUP oraz środkom pozyskanym na ten cel. Wynosiły one niespełna 15 milionów złotych. 42% tych środków zostało pozyskanych przez urząd pracy. 63,8% pochodziło z funduszy Unii Europejskiej, a 36,2% z rezerw Ministerstwa Pracy.

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (3):

Sortuj komentarze:

+

Komentarz został ukrytyrozwiń

Rzeczywiście te dane można by podpiąć pod praktycznie każde miasto na śląsku. Różniły by się pewnie jakimiś detalami.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Bardzo bardzo ciekawe. Przecież takie profesjonalne opracowanie jak twoje, może podpiąć prawie do każdego miasta w regionie. Gdyby takowe zorganizowało konferencję. To żeś się napracował. Popisał i napisał. Brawo dla JAworzna i dla Ciebie!

Komentarz został ukrytyrozwiń

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.