Facebook Google+ Twitter

Pozycja materiału w rankingach:

9943 miejsce

Jerzy Strzelczyk "Słowianie Połabscy" - więcej niż tylko recenzja

Słowianie połabscy to najdalej na zachód wysunięty odłam Słowiańszczyzny Zachodniej. Pomimo wczesnej konfrontacji z potężnymi sąsiadami, stosunkowo długo wytrwał w pierwotnych strukturach plemiennych i rodzimych pogańskich wierzeniach.

Fragment okładki / Fot. Wydawnictwo PoznańskieZachowując własne oblicze polityczne aż do XII wieku i stanowiąc istotną zaporę dla ekspansji niemieckiej, miał znaczący wpływ na zachodzące w tej części Europy procesy państwotwórcze, w tym szczególnie - o czym współcześnie zbyt często zdarza się zapominać - na kształtowanie się samego narodu niemieckiego.

We wstępie publikacja nie podejmuje szerzej kwestii etnogenezy Słowian. Wspomina jedynie o dwóch najpopularniejszych poglądach dotyczących ich pochodzenia: autochtonistycznym - przekonaniu o “odwieczności” Słowian na obszarach na północ od Karpat, o praojczyźnie Słowian rozciągającej się niegdyś nad Wisłą i Odrą, skąd w różnych okresach rozprzestrzenili się na południe, wschód i zachód, oraz allochtonistycznym - przekonaniu o znacznej “młodszości” Słowian, którzy jako odrębna jakość (etnos) ukształtowali się na wschód od obecnych ziem polskich, najprawdopodobniej w rejonie środkowego Dniepru, pod koniec epoki starożytnej, zaś dopiero od około połowy VI wieku, w toku “wielkiej wędrówki ludów”, zajęli swoje historycznie potwierdzone (w świetle źródeł wschodniorzymskich, bizantyjskich, a później łacińskich, zachodnio- i południowoeuropejskich) Haplogrupa R1a / Fot. http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:R1a-map.JPGsiedziby w pozostałych rejonach Europy (w tym także na ziemiach późniejszej Polski). Niestety przy tym zarysie nadal brak uwzględnienia czy choćby krótkiego odniesienia się do najnowszych badań genetycznych (związanych choćby z badaniami nad haplogrupą R1a1), a szkoda...

W pierwszym rozdziale znajdziemy jednak przejrzyście przedstawiony podział Słowian na trzy wielkie odłamy: wschodni (obejmujący obecnie Rosjan, Ukraińców i Białorusinów), zachodni (obejmujący obecnie Polaków, Czechów, Słowaków i Łużyczan) i południowy (obejmujący obecnie Serbów, Chorwatów, Słoweńców, Macedończyków i Bułgarów). W tym miejscu wyszczególniono również, że we wczesnym średniowieczu na północ od plemion polskich zamieszkiwali jeszcze Pomorzanie, zaś na zachód Słowianie połabscy. Tym samym tytułowi Słowianie połabscy to ludy zachodniosłowiańskie, zamieszkujące niegdyś tereny na zachód od Odry (oraz, bardziej ku południowi, Nysy Łużyckiej lub Bobru) po Łabę oraz jej lewobrzeżny dopływ Salę, a na północy od wybrzeża Morza Bałtyckiego, po góry i wzniesienia środkowoniemieckie na południu. W ramach Połabszczyzny wyróżnić z kolei można dwa zasadnicze, głównie pod względem lingwistycznym, odłamy: południowy, nazwany serbskim lub serbołużyckim i północny, czyli połabski w ściślejszym tego słowa znaczeniu.

Jerzy Strzelczyk jednocześnie wskazuje na pewne trudności wynikające z nieco innej praktyki terminologicznej, stosowanej przez naukę niemiecką (odbiegającą od praktyki polskiej i czeskiej) co ma poniekąd wpływ na to, że terminy “połabski” i „Połabianie” mogą występować w poczwórnym znaczeniu. Po pierwsze - jako zbiorcze określenie całej Słowiańszczyzny połabskiej, po drugie - na oznaczenie północnej, należącej do tzw. lechickiej grupy językowej, Połabszczyzny, po trzecie - na określenie języka dawnych Drzewian połabskich i ich potomków (którzy najdłużej w skali północnej grupy Słowiańszczyzny połabskiej - bo aż do końca XVII bądź nawet do początku XVIII wieku - zdołali zachować szczątki rodzimego języka i obyczaju) i po czwarte - jako określenie plemienia Połabian (jednego z wielu plemion “połabskich”).

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.