Facebook Google+ Twitter

Pozycja materiału w rankingach:

2581 miejsce

Język migowy nie jest taki trudny! Parę słów o "miganiu"

Język migowy powstał, by usprawnić komunikację osób niesłyszących między sobą i ze słyszącymi, swobodnie nadawać i odbierać informacje. Niestety, nie znają go nawet surdopedagodzy. A wcale nie jest taki trudny!

Głuchy nie znaczy gorszyBudynek Instytutu przy pl. Trzech Krzyży w Warszawie / Fot. Szczebrzeszynski, domena publiczna,http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Instytut_Gluchoniemych_01.jpg&filetimestamp=20091023095449Na początek warto przypomnieć historię 10-letniej Helenki z Płocka, o której niedawno głośno było w mediach. Rodzice przenieśli dziewczynkę do Szkoły Podstawowej nr 3 w Warszawie. Specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznej po trzech latach nauki dziewczynki w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie byli zobowiązani do wystawienia stosownej opinii. W badaniu, które trwało dwie godziny, udziału nie mogli jednak wziąć opiekunowie.

Surdopedagodzy, którzy przeprowadzali testy, nie znali natomiast języka migowego, nie potrafili więc porozumieć się z dziewczynką. Efektem takiego badania był werdykt: "globalne opóźnienie" dziecka, które może skutkować przeniesieniem do szkoły specjalnej. 10-latka była ponadto zdezorientowana, nikt nie potrafił jej wyjaśnić zaistniałej sytuacji. Rodzice dziewczynki są tą sprawą oburzeni.

Jak w rozmowie z serwisem gazeta.pl powiedziała Ludmiła Witt, kierownik mazowieckiego oddziału Polskiego Związku Głuchych, Polska jest krajem unijnym, wobec czego każdy obywatel ma prawo do informacji w tzw. języku pierwszym. "W tym przypadku dla dziewczynki jest to język migowy. Dlatego w moim przekonaniu surdopedagog, który bada dziecko, powinien znać język migowy. Jeśli nie zna, to jest to dla mnie co najmniej dziwne. Według mnie, dziecko podczas badania musi mieć kontakt z kimś, kto potrafi z nim nawiązać relację. W innym przypadku nie jest to badanie pełne. Dlatego, gdybym była na miejscu rodziców dziewczynki, również bym protestowała i nie godziła się z sytuacją " - dodała Witt.

Aby palce giętkie wymigały wszystko, co pomyśli głowaCharakterystyczne dla wszystkich narodowych języków migowych jest wykorzystywanie przy przekazywaniu informacji kanału gestowo-wzrokowego, a nie, jak w przypadku języków dźwiękowych, kanału głosowo-słuchowego. Języki migowe nie zawierają systemów morfologicznych. Nie istnieją w nich odmiany znaków migowych przez przypadki, rodzaje i osoby. Stosowane są w nich natomiast gramatyki typu pozycyjnego, a sens zdaniom nadają wyrazy ustawione w odpowiednim szyku.

Języki migowe to sprawne systemy komunikowania się, które pozwalają na swobodny przepływ informacji w rozmowie z osobą głuchoniemą. W języku migowym, podobnie jak we wszystkich językach dźwiękowych, nieodłącznym elementem wypowiedzi jest mowa ciała. Z wielu dotychczas przeprowadzonych badań jasno wynika, że to właśnie w przekazie niewerbalnym zawarta jest największa liczba informacji.

W mowie ciała można wyróżnić dwa rodzaje zachowań kinetycznych: zachowania świadome i sterowane (gestykulacja, mimika) oraz zachowania nieświadome (pozycja ciała, ułożenie kończyn, niektóre elementy mimiki). W języku dźwiękowym niewerbalne elementy wypowiedzi obejmują zachowanie kinetyczne oraz wokalne. Z kolei język migowy bazuje jedynie na zachowaniach kinetycznych, są one znacznie bogatsze niż w języku fonicznym.

Działania związane z ruchem obejmują przy tym nie tylko mimikę i pantomimikę, ale także różne wtrącone gesty, które ułatwiają zrozumienie treści wypowiedzi oraz znaków daktylograficznych, prezentujące np. nazwy własne przy pomocy alfabetu palcowego. Oprócz tego, w komunikacji osób niesłyszących występują elementy niewerbalne o charakterze akustycznym. Są to mimowolne wypowiedzi dźwiękowe, które nie posiadają zwykle znaczenia treściowego. Działają podobnie jak przerywniki typu "eee" czy "hm" w mowie dźwiękowej.

Tytułem podsumowania: do pozawerbalnych elementów komunikacji w języku migowym zaliczamy:
- mimikę twarzy i pantomimikę, które stanowią część znaków migowych,
- mimikę twarzy i pantomimikę uzupełniające wypowiedź,
- sposób prezentacji znaków migowych (tempo, rytm wypowiedzi, akcentowanie),
- gesty naturalne, które nie są znakami migowymi,
- dystans fizyczny między osobami rozmawiającymi, pozycję ciała i dotyk.

Tak jak w komunikowaniu się za pomocą języków fonicznych, zachowania pozawerbalne są w mniejszym stopniu kontrolowane przez migającego niż zachowania werbalne. Nie oznacza to jednak, że są całkowicie spontaniczne. Cały przekaz niewerbalny podlega pewnym regułom społecznym obowiązującym w danej zbiorowości, na przykład dotyk i dystans fizyczny podporządkowane są regulacjom obyczajowym, a zachowania w tym zakresie zależą od stopnia intymności kontaktu między osobami, które ze sobą rozmawiają. Często dochodzą do tego także obyczaje panujące w różnych krajach i kultura.

W wielu krajach świata, także w Polsce, znaki migowe wykorzystywane są jako ilustracja wypowiedzi słownej. W ten sposób powstaje migana odmiana ojczystego języka mówionego, którą nazywa się językiem miganym. Ten rodzaj znaków migowych zostaje uwzględniony w gramatyce języka ojczystego poprzez dodanie za pomocą alfabetu palcowego końcówek fleksyjnych. Zawsze język migany używany jest z językiem mówionym - tworzy wówczas tzw. system językowo-migowy. Sztucznie tworzona odmiana języka łączy język migowy i narodowy, ma zastosowanie m.in. w nauczaniu dzieci głuchoniemych i tłumaczeniach.

Obecnie istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na tłumaczy języka migowego. Potrzebni są oni wszędzie tam, gdzie osoby głuchonieme muszą porozumieć się z innymi. Prawa człowieka niesłyszącego zapewnia art. 69 Konstytucji RP, jednakże ciągle obserwuje się ich łamanie, zwłaszcza jeśli chodzi o prawo do informacji w tzw. języku pierwszym, dla niesłyszących jest to język migowy. Polski Związek Głuchych nie jest w stanie rozwiązać tego problemu, choć dysponuje kilkudziesięcioma profesjonalnymi tłumaczami i grupą osób, które doskonalą umiejętności porozumiewania się w języku migowym.

Zbyt mała ilość tłumaczy języka migowego stanowi zmorę administracji państwowej i samorządów lokalnych, których zadaniem jest tworzenie równych szans dla osób niepełnosprawnych. Co ciekawe, języka migowego nie rozumie większość surdopedagogów, którzy kształcą się w kierunku pracy z dziećmi głuchymi i stymulowaniu rozwoju osób niesłyszących.

Do zadań społeczeństwa należy zatem pomoc w rozszerzaniu funkcji porozumiewania się z osobami niesłyszącymi, by czuły się one w pełni akceptowane, szanowane i traktowane jak inni obywatele. "Miganie" nie jest wcale takie trudne. Istnieją specjalne kursy języka migowego, także prowadzone metodą e-learningu. W internecie dostępne są słowniki-filmy, dzięki którym można nauczyć się podstaw języka migowego, żeby przynajmniej "dzień dobry" i "do widzenia" móc osobie głuchej "wymigać".
Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (8):

Sortuj komentarze:

Piotr
  • Piotr
  • 18.11.2011 10:46

Najpopularniejsze video z PJM (nie jakis tam migowy tzw SJM jak migam.pl) z codziennymi newsami: www.onsi.tv - polecam

Komentarz został ukrytyrozwiń
Przemek
  • Przemek
  • 09.08.2011 08:57

darmowy słownik języka migowego z 45 lekcjami pod adresem www.migam.pl

Komentarz został ukrytyrozwiń

Polecam materiały naszego kolegi Krzysztofem Ostanówko, na temat migania i tego języka, a w szczególności akcję Krzyska " Cała Polska Miga " Tu link link do lekcji jaka poprowadził Krzysztof

Komentarz został ukrytyrozwiń
mops
  • mops
  • 02.03.2011 22:53

Ten artykuł powinien wisieć na głównej. Bardzo wartościowy temat!! i dobrze omówiony

Komentarz został ukrytyrozwiń

Ostatnio pierwszy kurs metodą e-learningu organizowany przez portal Effatha był bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowali bodajże do końca grudnia ub. r. Jedynym warunkiem o ile dobrze pamiętam było zobowiązanie się do przyjazdu na własny koszt do Bytomia na egzamin po zakończonym kursie. :)

Komentarz został ukrytyrozwiń

Warto, ale niestety kursy są dość kosztowne. I to pewnie również odstrasza.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Hmm, myślę, że różnie w różnych przypadkach. Zależy, jak ta niepełnosprawność kończyn górnych się przedstawia. Spróbować warto, a potem się okaże :-)

Komentarz został ukrytyrozwiń

A czy osoba z niepełnosprawnością kończyn górnych ( lekkim porażeniem) jest w stanie opanować ten język?

Komentarz został ukrytyrozwiń

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.