Facebook Google+ Twitter

Kiedy ciąży na tobie "obowiązek meldunkowy"

Każdy mieszkaniec naszego kraju ma obowiązek zameldowania się w miejscu stałego lub czasowego pobytu. Taki sam obowiązek ciąży na nas z wymeldowaniem się z miejsca zamieszkania. Oto kilka artykułów z ustawy o obowiązku meldunkowym.

Sprawy ewidencji ludności reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm. Zgodnie z art. 4 ustawy obowiązek meldunkowy polega na:

Zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego (art .10)

1.Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż trzy doby, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia.

2. Osoba, która przybywa do zakładu hotelarskiego albo do zakładu udzielającego pomieszczenia w związku z pracą, nauką, leczeniem się lub opieką społeczną, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy przed upływem 24 godzin od chwili przybycia

Wymeldowanie się z miejsc pobytu stałego lub czasowego (art. 15 ust. 1)

1.Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

1a. Osoba zobowiązana do wymeldowania się zgłasza organowi gminy właściwemu ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące następujące dane osobowe:

Zameldowaniu o urodzeniu dziecka (art. 14 ust. 2)

Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje zameldowanie. Datą zameldowania dziecka jest data sporządzenia aktu urodzenia. Zameldowania dokonuje organ gminy właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego matki dziecka lub tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa, a w przypadku braku miejsca pobytu stałego - organ właściwy ze względu na miejsce pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

Zameldowaniu o zmianie stanu cywilnego (art. 14 ust. 1)

1.Dane dotyczące zmiany stanu cywilnego oraz innych zmian w aktach stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przekazuje niezwłocznie do organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego osoby, której dane dotyczą, a w przypadku braku miejsca pobytu stałego osoby - do organu właściwego ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące oraz do organu, który wydał dowód osobisty.

Zameldowaniu o zgonie osoby (art. 17)

Zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej.


Art. 9a ustawy stanowi, że za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych (np. dzieci) obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (np. rodzic) lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy osoba, która wyjeżdża za granicę na okres dłuższy niż 3 miesiące, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego organowi.

Kwestię meldunku cudzoziemców regulują art. od 23 do 28 ustawy.

Żródło i więcej informacji: Ustawa o ewidencji ludności

Wybrane dla Ciebie:


Zobacz inne materiałyKomentarze (1):

Sortuj komentarze:

Czy obowiązek meldunku jest potrzebny?

Komentarz został ukrytyrozwiń

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2017 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.