Facebook Google+ Twitter

Kiedy umowy cywilnoprawne są umowami o pracę

  • Źródło: Gość dnia
  • Data dodania: 2014-03-19 18:14

Umowy o świadczenie usług zawierane z osobami fizycznymi mogą być w określonych okolicznościach uznane za umowę o pracę. W takiej sytuacji obowiązki stron umowy będą definiowane przepisami Kodeksu Pracy.

Umowy o świadczenie usług zawierane z osobami fizycznymi mogą być w określonych okolicznościach uznane za umowę o pracę. W takiej sytuacji obowiązki stron umowy będą definiowane przepisami Kodeksu Pracy. Prawo pracy jest oddzielną gałęzią prawa i ma przede wszystkim na celu ochronę praw pracownika. Dlatego zawierając umowę cywilnoprawną z osobą fizyczną należy zwrócić uwagę, czy nie występują w niej cechy wskazująca na to, że mamy do czynienia ze stosunkiem pracy. Szczególną uwagę poświęcić należy powszechnie zawieranym umowom zlecenia i umowom o dzieło.

Legalną definicję stosunku pracy zawiera art. 22 § 1 Kodeksu Pracy. Przepis ten stanowi, iż przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
Z przepisu wynika lista cech, które muszą być spełnione jednocześnie, aby nawiązać stosunek pracy. Tych elementów należy się wystrzegać podpisując umowę cywilnoprawną.
1) osobiste świadczenie pracy (usług);
2) ciągłe i powtarzające się świadczenie pracy (usług);
3) świadczenie określonego rodzaju pracy na rzecz i pod kierownictwem drugiej strony (pracodawcy);
4) w miejscu i czasie wyznaczonym przez drugą stronę (pracodawcę);
5) świadczenie pracy w zamian za wynagrodzenie.

Ad 1) osobiste świadczenie – stosunek pracy wyklucza wykonywanie pracy za pośrednictwem osoby trzeciej. W umowach cywilnoprawnych można zawrzeć klauzulę pozwalającą w określonych sytuacjach na wykonywanie usług z wykorzystaniem podmiotów trzecich.
Ad 2) ciągłe i powtarzające się świadczenie – przy umowach o pracę czynności wykonywane są powtarzalne, zgodne z regulaminem, procedurami itp.
Ad 3) podporządkowanie - przy umowach o pracę zawsze mamy do czynienia z przełożonym (praca pod kierownictwem). W umowach cywilnoprawnych obie strony są równe, nie może występować stosunek podporządkowania, wyrażający się przede wszystkim określeniem czasu pracy i zadań, a także osadzeniem w strukturze organizacji. Ten element umów cywilnoprawnych jest najczęściej badany przez Państwową Inspekcje Pracy czy sąd w sytuacjach spornych.
Ad 4) w miejscu i czasie wyznaczonym – w umowach cywilnoprawnych można zawrzeć terminy dostarczenia dzieła lub czas konieczny do wykonania zlecenia, jednak unikać należy określenia, w jakie dni i w jakich godzinach usługa ma być świadczona. Określenie miejsca wykonywania świadczenia przy umowie o dzieło również jest w wielu przypadkach zbędne.
Ad 5) wynagrodzenie – umowa o pracę zawsze będzie wiązała się z obowiązkiem wynagrodzenia. Przepisy regulują też wysokość wynagrodzenia minimalnego. Umowa zlecenia może być odpłatna lub nieodpłatna. Sposób zapłaty za świadczenia powinien być różny od reguł określających wypłatę wynagrodzenia. Najczęściej wprowadzamy obowiązek zapłaty za wykonanie określonego etapu prac (przy umowach o dzieło) lub stawki godzinowe/dzienne przy umowach zlecenia.

Więcej na http://kropinski.pl/umowa-cywilnoprawna-umowa-o-prace/
(Piotr Kropiński)

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (1):

Sortuj komentarze:

Warto kliknąć w link. Minimalizujesz ryzyko pracodawcy.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.