Facebook Google+ Twitter

Klastry miejscem tworzenia innowacji

Niezbędna dla rozwoju gospodarki i jej międzynarodowej konkurencyjności oraz źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw jest innowacyjność. Najlepiej tworzy się w klastrach. Doskonałym polskim przykładem jest Dolina Lotnicza.

Istotnym czynnikiem oddziałującym na siłę gospodarek są procesy innowacyjne. Najlepiej przebiegają one w układzie powiązań zwanym klastrem. / Fot. Krzysztof M. RatschkaWspółczesne gospodarki, zarówno krajów rozwiniętych jak i rozwijających się, cechuje wzrost znaczenia innowacyjności. Innowacje to czynnik kluczowy rozwoju społeczno-gospodarczego i decydujący o międzynarodowej konkurencyjności gospodarki. Są źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i czynnikiem krytycznym dla ich rozwoju.

Innowacyjność określić można jako zdolność przedsiębiorstw do poszukiwania i wykorzystywania w praktyce wyników prac badawczych i rozwojowych, nowych pomysłów, koncepcji i wynalazków. To także doskonalenie i rozwój już istniejących rozwiązań technologicznych w zakresie produkcji, eksploatacji, usług oraz wprowadzanie nowych rozwiązań w zarządzaniu i organizacji, a także doskonalenie i rozwój infrastruktury. Za innowację uznaje się element nowości i wykorzystania go w praktyce z pozytywnym skutkiem.

Korzyści, jakie daje funkcjonowanie struktur klastrowych to wzrost innowacyjności przedsiębiorstw. / Fot. pi.govInicjatywy klastrowe są tworzone między innymi po to, aby służyły zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw. Do kluczowych dróg prowadzących do tego jest innowacyjność firm. Procesy innowacyjne to również istotny czynnik oddziałujący na siłę gospodarek. Innowacje powstają coraz rzadziej zamykając się w pojedynczych firmach, lecz w układach powiązań, gdyż wymagają wspólnych działań wewnętrznych i zewnętrznych. Wynika to z tego, że przedsiębiorstwa są innowacyjne nie tylko dzięki własnym zdolnością organizacyjnych, ale również poprzez kontakty zewnętrzne ze swoimi dostawcami i partnerami biznesowymi. Komunikacja, współpraca i koordynacja pomiędzy poszczególnymi podmiotami to zatem warunek niezbędny tworzenia nowych produktów. Innowacje opierają się na ciągłym procesie badawczym mającym na celu wykorzystanie nowych źródeł wiedzy i technologii oraz zastosowaniu ich w produktach i procesach produkcji.

Klastry w regionalnym systemie innowacji pełnią bardzo ważną rolę, ze względu na korzyści jakie przynosza. / Fot. archiwum Menu GroupPowiązaniami sprzyjającymi tworzeniu innowacji są klastry, przestrzennie skoncentrowane grupy przedsiębiorstw, uczelni wyższych i administracji samorządowej, często definiowane też jako systemy innowacyjne oparte na transferze wiedzy. Mają potencjał do wzrostu poziomu konkurencyjności gospodarek poszczególnych regionów. Charakteryzują się cechami, które zapewniają tworzenie i transfer innowacji. Klastry innowacyjne to skupiska przedsiębiorstw pokrewnych branż, które łączą więzi kooperatywne i konkurencyjne, ale bardzo istotną rolę odgrywają więzi ze sferą badawczo-rozwojową.

Klastry to innowacyjne systemy oparte na transferze wiedzy / Fot. pi.govSprawne powstawanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w regionach uwarunkowane jest efektywną współpracą podmiotów działających w nich. W klastrach innowacyjność jest czynnikiem determinującym ich międzynarodową konkurencyjność, a więc innowacje mają w nich największe znaczenie. W przeciwieństwie do innych struktur regionalnych i narodowych, klastry wykazują najszybszy transfer wiedzy i technologii, który osiągają dzięki bliskości geograficznej podmiotów związanych z przedsiębiorczością oraz nauką. Klastry innowacyjne odróżnia od tradycyjnych systemów produkcyjnych właśnie to, że ważne jest tam partnerstwo i współpraca.

W globalnej gospodarce innowacje są czynnikiem, który decyduje o rozwoju. Należy je wdrażać w dziedzinach kluczowych dla danych regionów, a więc takich, w których regiony dysponują zasobami własnymi, mogącymi stanowić przewagę konkurencyjną. Klastry do rangi innowacyjnego symbolu unoszą nie materię, lecz człowieka i pracę. Im więcej jest współpracy między przedsiębiorcami i im jest ona bardziej efektywna i zróżnicowana, tym więcej innowacyjności i konkurencyjności.

Struktury klastrowe, zyskujące w ostatnich latach coraz większą popularność w naszym kraju, już niedługo mogą stać się najważniejszym filarem współczesnej gospodarki skierowanej na innowacyjność. / Fot. Krzysztof M. RatschkaW Polsce klastering dopiero zaczyna zyskiwać na popularności. Nie wszystkie firmy dostrzegają opłacalność współpracy, a często również mają co do niej obawy i wykazują brak zaufania do partnerów. Tworzenie i funkcjonowanie klastrów jest jednak wspierane przez kraje rozwinięte, ponieważ w gospodarce globalnej trwałe przewagi konkurencyjne najlepiej mogą być budowane na poziomie lokalnym. Największe sukcesy osiągają klastry innowacyjne, to one napędzają rozwój świata. Przykładami takich klastrów to Dolina Krzemowa w Kalifornii, Cambridge w Wielkiej Brytanii, a polskim wzorem w tym zakresie jest największy w Polsce klaster innowacyjny, Dolina Lotnicza, jeden z najlepiej rokujących regionów przemysłowych, innowacyjnych, nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

W Klastrze Stowarzyszenia Dolina Lotnicza nie brakuje innowacyjnych projektów. Polska południowo-wschodnia to centrum badawcze, edukacyjne i technologiczne przemysłu lotniczego. Strategicznym celem firm z klastra jest transformacja kraju w europejskie centrum zaawansowanych technologii lotniczych i kosmicznych. Firmy z branży lotniczej są lokomotywami nowoczesności i innowacyjności. Poziom technologii i innowacyjności w Dolinie Lotniczej jest bardzo wysoki. Produkty z klastra są obecne w najnowszych produkcjach wiodących producentów samolotów średniego zasięgu, czyli są to najnowsze konstrukcje do Boeinga 737 i Airbusa A320, które firmy z Doliny wykonują jako jedyni na świecie.

Klastry Polskie swoje działania kierują w dużej mierze na innowacyjność / Fot. Krzysztof M. RatschkaPolitechnika Rzeszowska uczestniczyła aktywnie w tworzeniu koncepcji rozwoju przemysłu lotniczego w Polsce. Uczelnia pełni rolę łącznika pomiędzy nauką a przemysłem. Do ostatnich projektów realizowanych na Politechnice należy projekt "Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym", realizowany w laboratorium badań dla przemysłu lotniczego należącym do uczelni. Nowe materiały, nowe technologie, które są przedmiotem badań i rozwiązań, które będą przedstawione na końcu projektu jako możliwe produkty do komercjalizacji to niewątpliwie są rozwiązania innowacyjne. Politechnika ma do zrealizowania 60 zgłoszeń patentowych, co może być jednym ze wskaźników innowacyjności. Dolina Lotnicza to skupisko blisko 100 niezależnych, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz placówek naukowo-badawczych. Dzięki tej współpracy innowacyjne osiągnięcia naukowe bezpośrednio wdrażane są do przemysłu.

Anna Figiel, Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Zobacz także:

Copyright 2017 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.