Facebook Google+ Twitter

Klienci Prologis na „Zielonej Ścieżce” Zrównoważonego Rozwoju

  • Źródło: Gość dnia
  • Data dodania: 2013-09-20 13:06

Otwarcie Pierwszego Kompleksu Edukacyjno-Rekreacyjno-Sportowego w Prologis Park Budapest-Harbor

BUDAPESZT – 20 września 2013 r. – Prologis, Inc., wiodący globalny właściciel, zarządca i deweloper obiektów dystrybucyjnych, w ramach realizacji programu „Zielona Ścieżka” otworzył wczoraj w Prologis Park Budapest-Harbor pierwszy kompleks edukacyjno-rekreacyjno-sportowy. Wydarzenie upamiętniono symbolicznym zasadzeniem drzewa w firmowym ogrodzie.

Kompleks składa się z boiska piłkarskiego, kortu do badmintona oraz miejsca do grillowania, gdzie można organizować firmowe imprezy, pikniki i inne wydarzenia rekreacyjne. Zamontowano również tablice edukacyjne promujące opracowany przez Prologis Program Zrównoważonego Rozwoju „Zielona Ścieżka”, które mają zachęcić klientów firmy do bardziej świadomego podchodzenia do gospodarowania odpadami, kwestii zużycia wody i energii, organizacji procesu zakupów oraz transportu - a wszytko po to, by ograniczyć emisję dwutlenku węgla i obniżyć koszty działalności operacyjnej.

Każdemu klientowi przydzielono część ogrodu, w której może on zasadzić własne drzewo. Sadzonki oraz ich późniejszą pielęgnację zapewnia Prologis.

Kompleks rekreacyjny znajduje się na terenie Prologis Park Budapest-Harbor, obok ekologicznej oczyszczalni ścieków, z której woda jest na tyle czysta, że używana jest do nawadniania terenów zielonych.
Portfolio Prologis na Węgrzech to pięć parków dystrybucyjnych położonych w rejonie Budapesztu (Gyál, Harbor Park, Százhalombatta, Szigetszentmiklós, Budaörs) i jeden w Hegyeshalom, o łącznej powierzchni magazynowej ponad 490 000 metrów kwadratowych. Prologis jest wiodącym dostawcą obiektów dystrybucyjnych w Europie Środkowo – Wschodniej i dysponuje magazynami o łącznej powierzchni 3,5 miliona metrów kwadratowych (stan na 30 czerwca 2013 r.).

Kontakt

Marta Tęsiorowska
Vice President, Marketing & Communications
Prologis Central & Eastern Europe
Direct: +48 22 218 36 56
E-mail: mtesiorowska@prologis.com

Marta Rakoczy
PR Director
ConTrust
Direct: + 48 605 073 929
E-mail: m.rakoczy@contrust.pl


O Prologis

Prologis, Inc., jest wiodącym właścicielem, zarządcą i deweloperem nieruchomości przemysłowych, działającym na rynku globalnym oraz na rynkach regionalnych w obu Amerykach, Europie i Azji. Prologis jest właścicielem lub inwestorem (w ujęciu skonsolidowanym lub poprzez nieskonsolidowane spółki joint venture) nieruchomości i projektów deweloperskich o oczekiwanej łącznej powierzchni 52.3 miliona metrów kwadratowych w 21 krajach (stan na 30 czerwca 2013 roku). Wśród ponad 4 500 klientów, którym firma wynajmuje nowoczesne obiekty dystrybucyjne, są między innymi przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy z branży handlu detalicznego, firmy transportowe, zewnętrzni dostawcy usług logistycznych oraz inne przedsiębiorstwa.

Wszelkie zawarte w niniejszym komunikacie prasowym informacje, które nie są faktami historycznymi mają wyłącznie charakter oświadczeń dotyczących okresów przyszłych w rozumieniu Punktu 27A Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., wraz z późniejszymi zmianami, oraz Punktu 21E Ustawy o Giełdzie Papierów Wartościowych z 1934 r., wraz z późniejszymi zmianami. Owe oświadczenia dotyczące okresów przyszłych oparte są na bieżących oczekiwaniach, szacunkach i prognozach dotyczących branży oraz rynków, na których działa Prologis, na opiniach zarządu oraz na przyjętych przez zarząd założeniach. Oświadczenia takie uwzględniają liczne niepewności, które mogą w sposób znaczący wpłynąć na wyniki finansowe Prologis. Wyrażenia takie jak „oczekuje”, „spodziewa się”, „zamierza”, „planuje”, „uważa”, „dąży do”, „szacuje” wraz z ich wszelkimi odmianami oraz podobnymi określeniami mają na celu zidentyfikowanie takich oświadczeń dotyczących okresów przyszłych, które nie są zwykle oświadczeniami o charakterze historycznym. Wszystkie oświadczenia odnoszące się do wyników operacyjnych lub wydarzeń, których oczekujemy, lub których się spodziewamy w przyszłości - w tym oświadczenia dotyczące wzrostu wskaźników wynajmu i zajętości, działalności deweloperskiej oraz zmian w wielkości sprzedaży lub udziale powierzchni poszczególnych obiektów, jak również pozbywania się aktywów, warunków ogólnych na obszarach geograficznych, na których działamy, naszego zadłużenia i sytuacji finansowej, naszych zdolności do powoływania nowych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz dostępności kapitału w istniejących lub nowych, wspólnych przedsięwzięciach inwestycyjnych – są oświadczeniami dotyczącymi okresów przyszłych. Oświadczenia te nie stanowią gwarancji osiąganych w przyszłości wyników i wiążą się z pewnym ryzykiem, niepewnością i założeniami, które są trudne do przewidzenia. Choć uważamy, że oczekiwania przedstawione we wszelkich oświadczeniach dotyczących okresów przyszłych oparte są na rozsądnych i uzasadnionych założeniach, to nie możemy zagwarantować, że nasze oczekiwania się spełnią, a przez to rzeczywiste wyniki i rezultaty mogą różnić się znacząco od tego, co wyrażono lub przewidziano w takich oświadczeniach dotyczących okresów przyszłych. Do czynników, które mogą wpłynąć na osiągane wyniki i rezultaty należą, między innymi: (i) koniunktura gospodarcza na poziomie krajowym, międzynarodowym, regionalnym i lokalnym, (ii) zmiany na rynkach finansowych, zmiany stóp procentowych oraz kursów walut, (iii) zwiększona lub niespodziewana konkurencja związana z naszymi obiektami, (iv) ryzyka dotyczące przejęć, sprzedaży oraz budowy obiektów, (v) zachowanie statusu i struktury podatkowej Funduszu Inwestycji w Nieruchomości (Real Estate Investment Trust - REIT), (vi) dostępność finansowania i kapitału, poziomy utrzymywanego przez nas zadłużenia oraz nasze oceny kredytowe, (vii) ryzyka związane z naszymi inwestycjami we wspólne przedsięwzięcia inwestycyjne oraz fundusze, w tym nasza zdolność do powoływania nowych, wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz funduszy, (viii) ryzyko prowadzenia działalności na szczeblu międzynarodowym, w tym ryzyko kursowe, (ix) nieprzewidywalne czynniki naturalne, w tym ryzyko wystąpienia katastrof naturalnych, oraz (x) czynniki dodatkowe wymienione w raportach złożonych przez Prologis do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, ujęte pod nagłówkiem „Czynniki ryzyka.” Prologis nie ma obowiązku aktualizowania żadnych oświadczeń dotyczących okresów przyszłych zawartych w niniejszej publikacji.
(Natalia Szymczak)

Wybrane dla Ciebie:


Tagi: prologis


Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.