Facebook Google+ Twitter

Kolejna szansa dla młodych przedsiębiorców!

Przed młodymi, innowacyjnymi przedsiębiorcami otworzyły się kolejne wrota, przybliżające ich do osiągnięcia rynkowego sukcesu. O nowym funduszu, korzyściach, jakie daje on młodym ludziom i innych ułatwieniach, proponowanym przez działające w całym kraju inkubatory rozmawiałam z Bartoszem Nazarukiem, analitykiem AIP Seed Capital.

 / Fot. http://www.aipseedcapital.pl/7 marca w sali Don Giovanni warszawskiego hotelu InterContinental uroczyście zainaugurowano działalność pierwszego w Polsce funduszu zalążkowego Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości Seed Capital. Ma on inwestować relatywnie małe - jak na innowacyjną działalność gospodarczą - sumy w należące do młodych przedsiębiorców mikro i małe firmy, będące w początkowej fazie rozwoju. Przedsiębiorczy młodzi ludzie mogą otrzymać od 50 do 400 tysięcy złotych. Taka suma w znaczący sposób przybliży ich innowacyjne pomysły do fazy realizacji projektu. Liczą na to inicjatorzy utworzenia funduszu zalążkowego AIP Seed Capital.

Skąd pomysł utworzenia funduszu zalążkowego? Czy wzorowali się państwo na funduszach zachodnich, czy jest to typowo polski pomysł?
- Fundusz AIP Seed Capital powstał jako jeden z etapów większego planu – "Drogi do Polski Przedsiębiorczej”, który został zainaugurowany 20 listopada 2007 roku. Plan ten zakłada zbudowanie silnych podstaw dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce - przebiega on od edukacji, poprzez inkubację, zmiany w prawie, aż po wsparcie finansowe. Wychodzimy bowiem z założenia, że tylko działania kompleksowe, a nie chaotyczne i zawężone do pewnych aspektów działalności gospodarczej, zapewnią dynamiczny rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Dlatego właśnie nasz projekt jest wyjątkowy i nie funkcjonuje w innych krajach.

Proszę opisać zasady funkcjonowania funduszu. Ile pieniędzy przeznaczonych jest dla młodych przedsiębiorców, jak będzie wyglądać ich przekazywanie itp.?
- Postaraliśmy się do minimum ograniczyć liczbę kolejnych etapów analizy inwestycyjnej oraz czas ich trwania. W pierwszym kroku prosimy pomysłodawcę biznesu o przesłanie wypełnionego formularza przedsięwzięcia. Formularz służy nam do zapoznania się z produktem, rynkiem, na którym będzie on funkcjonował, ludźmi, którzy będą zarządzać biznesem oraz podstawowym planem finansowym. Po otrzymaniu wypełnionego formularza w ciągu 72 godzin podejmiemy decyzję o ewentualnej kontynuacji współpracy. Sam proces analizy inwestycyjnej chcemy ograniczyć do trzydziestu dni. Kwotę inwestycji ustaliliśmy na 50 - 400 tysięcy złotych. Nie jest to kwota przypadkowa. W Polsce brakuje funduszy, które zainteresowane byłyby projektami mniej kapitałochłonnymi. Powstała luka kapitałowa, którą chcemy zagospodarować.

Ile pieniędzy ma więc do zainwestowania fundusz?
- W pierwszej turze inwestycyjnej fundusz AIP Seed Capital ma do rozdysponowania 2 miliony dolarów.

Dla kogo przeznaczony jest ten fundusz?
- Fundusz ma za zadanie finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć stworzonych przez młodych ludzi do 30. roku życia. Nie stawiamy żadnych ograniczeń branżowych, ważne jest, żeby projekt miał duże perspektywy wzrostu.

Jakie warunki musi więc spełniać młody przedsiębiorca, żeby otrzymać państwa wsparcie?
- Najważniejszy jest ciekawy pomysł i dowody na to, że jest możliwa jego realizacja. Nie wymagamy od młodego przedsiębiorcy dużego doświadczenia i wiedzy, ponieważ to właśnie my je zapewniamy. Wystarczy pomysł na biznes.

Czy już inkubowane firmy mogą skorzystać z funduszu zalążkowego?
- Fundusz tworzony jest przede wszystkim dla preinkubowanych firm, działających w ramach sieci Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Wsparcie funduszu jest naturalną kontynuacją procesu preinkubacji. W ramach AIP nie trzeba rejestrować firmy, ponieważ beneficjenci działają na zasadach pionu fundacji. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości udostępniają biuro, udzielają porad prawnych i księgowych. Dają pełne zaplecze administracyjne preinkubowanym firmom, by młode osoby w całości mogły skoncentrować się na prowadzeniu i rozwijaniu biznesu. Zarówno już preinkubowane i inkubowane firmy mogą korzystać z funduszu zalążkowego. AIP Seed Capital jest więc rozszerzeniem oferty, dodatkową możliwością i wsparciem dla firm funkcjonujących w AIP Inkubatory.

Jak doszło do współpracy pomiędzy AIP a Tad’em Witkowiczem, pierwszym inwestorem AIP Seed Capital? Czy spółka pozyskała już kolejnych inwestorów?
- Tad Witkowicz chce rozwijać innowacyjne przedsięwzięcia w Polsce i na świecie, dlatego założył m.in. fundusz Otago Capital. AIP jest największą organizacją w Polsce zrzeszającą młodych i innowacyjnych przedsiębiorców, dlatego Tad Witkowicz postanowił swoje środki lokować poprzez strukturę organizacyjną AIP Group i powstały niedawno AIP Seed Capital. Spółka nie zamierza w najbliższym czasie pozyskiwać inwestorów. Zamierzamy się koncentrować na współpracy z Tadem Witkowiczem.

Spółkę AIP Seed Capital zarejestrowano w lutym 2008 roku. Kiedy pierwsi przedsiębiorcy skorzystają z pomocy?
- Zakładamy, że zainwestujemy w pierwszą spółkę w maju 2008 roku. Proces analizy inwestycyjnej jest prosty, większe opóźnienia mogą powstać tylko w trakcie negocjacji warunków umowy inwestycyjnej. Aktualnie rozmawiamy z kilkoma firmami zainteresowanymi wsparciem inwestycyjnym. Szczegółów na razie nie mogę zdradzić, bo rozmowy są w toku i nie chcemy zaszkodzić potencjalnym inwestycjom.

Jakie są korzyści inwestora, który lokuje swój kapitał w młodej firmie?
- Inwestowanie w młodą firmę wiąże się przede wszystkim z dużym ryzykiem, jednak jeśli inwestycja się powiedzie, to korzyści są ogromne. Nierzadko wzrost wartości takiej inwestycji przekracza 1000 procent w ciągu roku. Przykładowo, Andy Bechtolsheim, który zainwestował w Google w fazie zalążkowej 100 tysięcy dolarów, zarobił na tej inwestycji... półtora miliarda dolarów. Dodatkowo, tacy inwestorzy wypełniają misję rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, dlatego na pewno robią to również dla własnej satysfakcji.

Jakie inne korzyści – oprócz możliwości pozyskania środków z funduszu zalążkowego – oferują młodym przedsiębiorcom Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości?
- Młodym przedsiębiorcom brakuje przede wszystkim doświadczenia i wiedzy z zakresu tworzenia własnego biznesu. Wiele osób, które tworzą własny innowacyjny projekt to studenci lub absolwenci kierunków technicznych i informatycznych, nie zawsze wiedzą oni jak stworzyć dobry biznesplan. AIP Seed Capital chce zmienić ten stan rzeczy.

Po pierwsze, oferujemy partnerstwo i wsparcie Tada Witkowicza, inwestora, który jako pierwszy Polak prowadził spółkę na rynek NASDAQ. Wielokrotnie udowodnił on, że potrafi z projektu lokalnego stworzyć globalny biznes. Dzięki niemu młody przedsiębiorca otrzyma wsparcie przy rozwoju przedsięwzięcia w Polsce, przy wchodzeniu na rynki zachodnie oraz przy pozyskiwaniu kapitału od amerykańskich funduszy Venture Capital.

Po drugie, dysponujemy całą infrastrukturą AIP Group, w ramach której oferujemy doradztwo zarządu, specjalistów i dyrektorów regionalnych, którzy na co dzień zajmują się wspieraniem innowacyjnych firm. Nasze usługi obejmują wsparcie finansowe i prawne, pozyskiwanie funduszy UE oraz pakiet marketingowy. Dużą wagę przywiązujemy do promocji firm. Rocznie ukazują się setki materiałów mediowych na temat firm funkcjonujących w ramach AIP Inkubatory. Firmy z portfela AIP Seed Capital będą promowane na podobnych zasadach.

Po trzecie, dajemy oparcie na strukturze, marce i działaniach AIP Group z całym kraju. Tworzymy sieć networkingową i oferujemy duże możliwości wsparcia przy pozyskiwaniu zleceń od naszych firm. Tworzymy także produkty komplementarne do oferty AIP Seed Capital, takie jak: AIP Business Link – sieć regionalnych centrów wspierania innowacji czy AIP Fundusz Pożyczkowy.

- Cały czas wspomina pan o innowacyjnych projektach, co ten termin oznacza dla AIP?
Obecnie mamy około 25 procent firm działających w branży IT. Są to firmy, które tworzą portale internetowe, świadczą szeroko rozumiane usługi informatyczne. Wśród najlepiej prosperujących znajdują się m.in.: RoboCamp, Goshop.pl, Mobil Service Computers, NetBee, Pixnet, SURE IT, Wi Conn. Szczególnie warto zwrócić uwagę na firmę Space Technologies, która konstruuje podzespoły do statków kosmicznych. Warte uwagi są projekty, które zdobyły trzy pierwsze miejsca w konkursie Innowatorzy, który organizowaliśmy wraz z funduszem Phenomind Venture. Laureatem konkursu został Dariusz Masiak za projekt Inteligentne Urządzenia w Sieciach o Zasięgu Osobistym. Jak sam mówił, wizją jego firmy jest stanie się prekursorem nowych rozwiązań w dziedzinie systemów wbudowanych przez tworzenie inteligentnych urządzeń umieszczonych w otoczeniu człowieka. Drugim nagrodzonym projektem jest Przymierzalnia autorstwa Kingi Jaworskiej i Marii Jaworskiej. Ideą i głównym celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie witryny internetowej zawierającej asortyment firm odzieżowych, skierowany do młodych osób o średnim statusie materialnym. Trzecie miejsce otrzymał projekt Rafała Dylewskiego Sports Sales And Marketing System. Dotyczy on stworzenia nowej oferty dla profesjonalnie zarządzanych organizacji sportowych w postaci rozwiązania informatycznego wspierającego obszar sprzedaży, marketingu, monitorowania i zarządzania publicznością oraz kontaktu z klientami (kibicami).

Jak ocenia pan wiedzę i pomysły polskich młodych przedsiębiorców? Czy czymś się wyróżniają?
- Polscy przedsiębiorcy mają bardzo ciekawe pomysły na biznes. Często bywa, że są to adaptacje pomysłów np. amerykańskich, ale powstają też pomysły zupełnie unikalne. Największym problemem w rozwoju biznesu nie tylko w Polsce, ale i na świecie jest brak wiedzy z zakresu zarządzania i finansów. Młody przedsiębiorca często jest specjalistą technologicznym. Wie jak stworzyć innowacyjny produkt, nie wie jednak, jak w praktyce go sprzedać.

Czy planują państwo uruchomienie kolejnych funduszy, poszerzanie oferty przeznaczonej dla młodych przedsiębiorców?
- Planujemy uruchomienie funduszu AIP Fundusz Pożyczkowy. Także w najbliższym czasie powstanie AIP Business Link, sieć centów wspierania przedsiębiorczości i innowacji.

Dziękuję za rozmowę.
- Dziękuję.

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.