Facebook Google+ Twitter

Kolejny protest w Krakowie. Ulica Limanowskiego sparaliżowana

Dziś od godz. 15 ruch samochodowy na skrzyżowaniu ulic Limanowskiego i Lwowskiej był całkowicie wstrzymany. Stało się tak za sprawą strajkujących, którzy przez dwie godziny nakłaniali władze do zmiany m.in. polityki mieszkaniowej.

Protest na krakowskiej ul. Limanowskiego / Fot. Monika StawiarskaNa transparentach członków Forum w Obronie Godności i Jedności Lokatorów i Bezdomnych oraz emerytów i rencistów Stowarzyszenia Mała Ojczyzna Kraków widniały postulaty zajęcia się problemem zakłócania ciszy nocnej w rejonie Rynku Głównego, zmiany polityki mieszkaniowej miasta oraz sprzeciw wobec budowy spopielarnii zwłok i cmentarza w Podgórkach Tynieckich. Tramwaje przepuszczane były co 20 minut.

To nie pierwsza manifestacja tej grupy w Krakowie. Dwa miesiące temu strajk odbył się pod Urzędem Wojewódzkim, natomiast w sierpniu około 50 osób trąbiąc i gwiżdżąc na placu Wszystkich Świętych doprowadziła do konieczności zorganizowania tras objazdowych.

Mieszkańcy Krakowa powinni być przygotowani na kolejne utrudnienia w ruchu. Strajkujący już teraz zapowiadają kolejne zorganizowane akcje protestacyjne.

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (13):

Sortuj komentarze:

GRANIWID SIKORSKI
 • GRANIWID SIKORSKI
 • 27.09.2011 23:26

APEL DO MIESZKAŃCÓW KRAKOWA

Forum w Obronie Godności i Jedności Lokatorów i Bezdomnych i Forum w Obronie Praw Emerytów, Rencistów i Bezrobotnych oraz Stowarzyszenie Nasza Mała Ojczyzna Kraków – Sidzina Podgórki Tynieckie wielokrotnie w ostatnim okresie protestowali w sprawach braku polityki mieszkaniowej oraz lokalizacji spopielarni na terenie Parku Krajobrazowego w Podgórkach Tynieckich, a także pogarszającej się sytuacji materialnej emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych. W czasie demonstracji odbywających się przed Urzędem Miasta Krakowa, pomimo zaproszenia ani razu nie spotkał się z Forum Prezydent Miasta Pan Jacek Majchrowski. Także „Okrągły Stół Mieszkaniowy”, z winy Platformy Obywatelskiej został odroczony do 15 listopada 2011r. A przecież sprawy spopielarni, mieszkaniowe i socjalne czekają i nie są rozwiązywane. Świadczy o tym pismo z Oddziału TVP Kraków z 15 lipca 2011r. Z pisma tego wynika, że Prezydent zamierza dokonać podwyżki czynszu w lokalach komunalnych za nic mając „Okrągły Stół Mieszkaniowy”. Termin podwyżki – z początkiem przyszłego roku, jest terminem aktualnym i jak najbardziej prawdopodobnym z uwagi na jednoznaczną wolę Prezydenta Miasta Krakowa. Świadczy to o tym, że Prezydent Majchrowski sabotuje zasady „Okrągłego Stołu Mieszkaniowego”, którego zresztą był i jest przeciwnikiem. Niestety taką samą politykę prowadzą władze państwowe, ostatnio nawet zdecydowały się wyrzucać ludzi na bruk /noclegowni/. Pan Prezydent Majchrowski oszukał także przeciwników spopielarni i w tajemnicy przed nimi zawarł umowę z prywatnymi , a w tym zachodnimi przedsiębiorcami i inwestorami cmentarnymi narażając mieszkańców Krakowa na ogromne koszty i ewentualne odszkodowania. Forum chce dialogu społecznego z władzami, ale nie może być bierne i wprowadzane w błąd oraz oszukiwane. Dlatego też musi przystąpić do różnych form protestu. MIESZKAŃCY KRAKOWA winni zrozumieć, że utrudnienia z tym związane są ceną za złą i nieudolną politykę Prezydenta Majchrowskiego jak i Państwa. Na każdą pozytywną wolę dialogu władz Miasta i Państwa odpowiemy pozytywnie, łagodząc formę naszych protestów. Tymczasem prosimy o zrozumienie naszej sytuacji.
Za Forum Przewodniczący Forum Graniwid Sikorski

Komentarz został ukrytyrozwiń
GRANIWID SIKORSKI
 • GRANIWID SIKORSKI
 • 27.09.2011 23:23

11. Rewaloryzację wkładów na książeczkach mieszkaniowych.
12. Zwrot poniesionych nakładów na zakup lokali mieszkalnych oraz
rozliczenie deweloperów i innych inwestorów w tym w towarzystwach
takich jak „Leopard” i „Żubr”.
Przerażeni ostatnimi katastrofami budowlanymi w Krakowie przy ul. Krakowskiej 34 i ul. Czarnowiejskiej 4 zdecydowanie żądamy poprawy działalności nadzoru budowlanego tak na szczeblu powiatowym jak i wojewódzkim.
Zdecydowanie żądamy poszanowania praw emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i bezdomnych, usprawnienie pracy Powiatowego Zespołu do Spraw Niepełnosprawności, podjęcie rzeczywistej walki z ubóstwem, wykluczeniem społecznym, bezdomnością, kontrola i zdecydowana poprawa działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwy nadzór nad Grodzkim Urzędem Pracy, zapewnienie rzeczywistej pomocy bezrobotnym, zwłaszcza osobom niepełnosprawnym, kontrola działalności noclegowni i zapewnienie realnej opieki tej grupie Obywateli, większe zaangażowanie w system opieki zdrowotnej dla emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i bezdomnych, wystąpienia przez Radę Miasta do Władz Państwowych i Rządowych o podwyżki najniższych rent i emerytur, podwyższenie renty socjalnej, podwyższenie płacy minimalnej.
Żądamy zdecydowanego zajęcia się problemem zakłócania ciszy nocnej w rejonie Rynku Głównego i okolicach. Zachowanie się części bywalców lokali jest skandaliczne.
Policja i Straż Miejska nie panuje nad tym procederem.
Cały czas Forum zwraca uwagę, że nie wolno eksmitować lokatorów, likwidować sklepy, zakłady usługowe i instytucje kulturalne ze śródmieścia, doprowadzając do braku przestrzegania prawa przez użytkowników lokali jak i hosteli.
Tak właśnie kończy się polityka władz miasta Krakowa.
Forum apeluje, aby wrócić do haseł Solidaryzmu Społecznego, gdyż innej drogi po prostu nie ma, chyba, że chce się działać na szkodę mieszkańców Krakowa.

LOKATORZY! EMERYCI! RENCIŚCI!
Mieszkańcy Tyńca, Sidziny, Skotnik i Toń!
Jeżeli to Was dotyczy, APELUJEMY- Weźcie udział w pikiecie, która odbędzie się w dniu 30.09.2011 r./piątek / o godz.16:00 Miejsce rozpoczęcia przy przejściach dla pieszych w obydwu kierunkach na ul. Krakowskiej 46 w Skawinie.
Dojazd autobusem MPK linii 166, 235, 201 z Łagiewnik

POMAGAJĄC INNYM POMAGASZ SOBIE !

Przewodniczący Forum

Graniwid Sikorski

Komentarz został ukrytyrozwiń
GRANIWID SIKORSKI
 • GRANIWID SIKORSKI
 • 27.09.2011 23:22

Do Mieszkańców Miasta Krakowa !
Forum w Obronie Godności i Jedności Lokatorów i Bezdomnych, Forum w Obronie Praw Emerytów, Rencistów i Bezrobotnych, Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Toń oraz Stowarzyszenie Nasza Mała Ojczyzna Kraków – Sidzina Podgórki Tynieckie organizuje ponownie pikietę przeciw polityce mieszkaniowej, socjalnej oraz ekologicznej Prezydenta i Rady Miasta Krakowa a także władz państwowych. Występujemy w obronie parku krajobrazowego w Podgórkach Tynieckich, oraz zagrożeń przyrodniczych dla fauny i flory spowodowanej budową spopielarni zwłok w wyniku nieprzemyślanej decyzji o budowie spopielarni zwłok oraz budowy cmentarza w Podgórkach tynieckich, zagrożona jest przyroda oraz warunki bytowania ludzi w tym obszarze. Ta decyzja inwestycyjna jest nieprzemyślana, a plan zagospodarowania przestrzennego tego obszaru nie uwzględnia w dostatecznym stopniu zagrożeń związanych z tą inwestycją. Nie został on też dobrze skonsultowany z okoliczną ludnością. Zawarcie umowy na budowę spopielarni zagraża ewentualną stratą gospodarczą. Teren ten winien służyć rekreacyjnym celom krakowian.
Chcemy także zaprotestować przeciw złej polityce samorządowych władz Krakowa dotyczącej polityki mieszkaniowej oraz wysokim cenom usług komunalnych tj. ciepła, wody, energii, ścieków, usług pogrzebowych i innych opłat komunalnych. Brak dostatecznych konsultacji społecznych przy planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Osiedla Łokietka” na terenie Toń w Krakowie.
Mieszkańcy Toń protestują bo uważają, że plan jest słaby, godzi w ich podstawowe interesy, prawo własności oraz jest niezgodny z wolą mieszkańców. Mieszkańcy Toń i reprezentujące ich Stowarzyszenia uważają, że przy sporządzaniu planu przestrzennego nie pyta się ich o zdanie ani nie było w tym zakresie konsultacji. Uważają że naruszona została zasada dialogu społecznego, a skala zaniedbań powoduje, że konieczne są dalsze konsultacji z mieszkańcami.
Chcemy także zaprotestować przeciw złej polityce samorządowych władz Krakowa dotyczącej polityki mieszkaniowej oraz wysokim cenom usług komunalnych tj. ciepła, wody, energii, ścieków, usług pogrzebowych i innych opłat komunalnych.
Forum szczególnie apeluje o:
1. Odtworzenie budownictwa komunalnego w Krakowie.
2. Rozsądną wysokość czynszów w lokalach komunalnych. Władze Miasta nie mogą pełnić
funkcji kamieniczników.
3. Zagospodarowanie pustostanów.
4. Ponowne sprawdzenie legalności przejęcia kamienic i ustalenie strat
Miasta z tego tytułu .
5. Popieranie działań obywateli zmierzających do uzyskania własnego
mieszkania.
6. Natychmiastowego zaprzestania dzikich eksmisji lokatorów.
7. Sprawdzenie przez Prokuraturę legalności przejęcia kamienic.
8. Efektywną ochronę lokatorów przed kamienicznikami, którzy odcinają
dostęp do wody, odprowadzenia ścieków, ciepła, elektryczności, gazu i
innych mediów.
9. Przeciwdziałaniu celowemu zaniedbaniu kamienic przez właścicieli
celem doprowadzenia ich do ruiny oraz znęcaniu się fizycznemu i
psychicznemu nad lokatorami.
10. Obniżkę wartości odtworzeniowej 1m2 ustalonego przez wojewodę
małopolskiego dla Krakowa poprzez wzięcie pod uwagę jedynie
budynków standardowych, a nie apartamentów i rezydencji.


11. Rewaloryzację wkładów na książeczkach mieszkaniowych.
12. Zwrot poniesionych nakładów na zakup lokali mieszkalnych oraz
rozliczenie deweloperów i innych inwestorów w tym w towarzystwach
takich jak „Leopard” i „Żubr”.
Przerażeni ostatnimi katastrofami budowlanymi w Krakowie przy ul. Krakowskiej 34 i ul. Czarnowiejskiej 4 zdecydowanie żądamy poprawy działalności nadzoru budowlanego tak na szczeblu powiatowym jak i wojewódzkim.
Zdecydowanie żądamy poszanowania praw emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i bezdomnych, usprawnienie pracy Powiatoweg

Komentarz został ukrytyrozwiń
GRANIWID SIKORSKI
 • GRANIWID SIKORSKI
 • 27.09.2011 23:17

11. Rewaloryzację wkładów na książeczkach mieszkaniowych.
12. Zwrot poniesionych nakładów na zakup lokali mieszkalnych oraz
rozliczenie deweloperów i innych inwestorów w tym w towarzystwach
takich jak „Leopard” i „Żubr”.
Przerażeni ostatnimi katastrofami budowlanymi w Krakowie przy ul. Krakowskiej 34 i ul. Czarnowiejskiej 4 zdecydowanie żądamy poprawy działalności nadzoru budowlanego tak na szczeblu powiatowym jak i wojewódzkim.
Zdecydowanie żądamy poszanowania praw emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i bezdomnych, usprawnienie pracy Powiatowego Zespołu do Spraw Niepełnosprawności, podjęcie rzeczywistej walki z ubóstwem, wykluczeniem społecznym, bezdomnością, kontrola i zdecydowana poprawa działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwy nadzór nad Grodzkim Urzędem Pracy, zapewnienie rzeczywistej pomocy bezrobotnym, zwłaszcza osobom niepełnosprawnym, kontrola działalności noclegowni i zapewnienie realnej opieki tej grupie Obywateli, większe zaangażowanie w system opieki zdrowotnej dla emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i bezdomnych, wystąpienia przez Radę Miasta do Władz Państwowych i Rządowych o podwyżki najniższych rent i emerytur, podwyższenie renty socjalnej, podwyższenie płacy minimalnej.
Żądamy zdecydowanego zajęcia się problemem zakłócania ciszy nocnej w rejonie Rynku Głównego i okolicach. Zachowanie się części bywalców lokali jest skandaliczne.
Policja i Straż Miejska nie panuje nad tym procederem.
Cały czas Forum zwraca uwagę, że nie wolno eksmitować lokatorów, likwidować sklepy, zakłady usługowe i instytucje kulturalne ze śródmieścia, doprowadzając do braku przestrzegania prawa przez użytkowników lokali jak i hosteli.
Tak właśnie kończy się polityka władz miasta Krakowa.
Forum apeluje, aby wrócić do haseł Solidaryzmu Społecznego, gdyż innej drogi po prostu nie ma, chyba, że chce się działać na szkodę mieszkańców Krakowa.

LOKATORZY! EMERYCI! RENCIŚCI!
Mieszkańcy Tyńca, Sidziny, Skotnik i Toń!
Jeżeli to Was dotyczy, APELUJEMY- Weźcie udział w pikiecie, która odbędzie się w dniu 29.09.2011 r./ czwartek / o godz.15:00 Miejsce rozpoczęcia przed budynkiem Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych ¾.
POMAGAJĄC INNYM POMAGASZ SOBIE !

Przewodniczący Forum

Graniwid Sikorski

Komentarz został ukrytyrozwiń
GRANIWID SIKORSKI
 • GRANIWID SIKORSKI
 • 27.09.2011 23:16

Do Mieszkańców Miasta Krakowa !
Forum w Obronie Godności i Jedności Lokatorów i Bezdomnych, Forum w Obronie Praw Emerytów, Rencistów i Bezrobotnych, Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Toń oraz Stowarzyszenie Nasza Mała Ojczyzna Kraków – Sidzina Podgórki Tynieckie organizuje ponownie pikietę przeciw polityce mieszkaniowej, socjalnej oraz ekologicznej Prezydenta i Rady Miasta Krakowa a także władz państwowych. Występujemy w obronie parku krajobrazowego w Podgórkach Tynieckich, oraz zagrożeń przyrodniczych dla fauny i flory spowodowanej budową spopielarni zwłok w wyniku nieprzemyślanej decyzji o budowie spopielarni zwłok oraz budowy cmentarza w Podgórkach tynieckich, zagrożona jest przyroda oraz warunki bytowania ludzi w tym obszarze. Ta decyzja inwestycyjna jest nieprzemyślana, a plan zagospodarowania przestrzennego tego obszaru nie uwzględnia w dostatecznym stopniu zagrożeń związanych z tą inwestycją. Nie został on też dobrze skonsultowany z okoliczną ludnością. Zawarcie umowy na budowę spopielarni zagraża ewentualną stratą gospodarczą. Teren ten winien służyć rekreacyjnym celom krakowian.
Chcemy także zaprotestować przeciw złej polityce samorządowych władz Krakowa dotyczącej polityki mieszkaniowej oraz wysokim cenom usług komunalnych tj. ciepła, wody, energii, ścieków, usług pogrzebowych i innych opłat komunalnych. Brak dostatecznych konsultacji społecznych przy planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Osiedla Łokietka” na terenie Toń w Krakowie.
Mieszkańcy Toń protestują bo uważają, że plan jest słaby, godzi w ich podstawowe interesy, prawo własności oraz jest niezgodny z wolą mieszkańców. Mieszkańcy Toń i reprezentujące ich Stowarzyszenia uważają, że przy sporządzaniu planu przestrzennego nie pyta się ich o zdanie ani nie było w tym zakresie konsultacji. Uważają że naruszona została zasada dialogu społecznego, a skala zaniedbań powoduje, że konieczne są dalsze konsultacji z mieszkańcami.
Chcemy także zaprotestować przeciw złej polityce samorządowych władz Krakowa dotyczącej polityki mieszkaniowej oraz wysokim cenom usług komunalnych tj. ciepła, wody, energii, ścieków, usług pogrzebowych i innych opłat komunalnych.
Forum szczególnie apeluje o:
1. Odtworzenie budownictwa komunalnego w Krakowie.
2. Rozsądną wysokość czynszów w lokalach komunalnych. Władze Miasta nie mogą pełnić
funkcji kamieniczników.
3. Zagospodarowanie pustostanów.
4. Ponowne sprawdzenie legalności przejęcia kamienic i ustalenie strat
Miasta z tego tytułu .
5. Popieranie działań obywateli zmierzających do uzyskania własnego
mieszkania.
6. Natychmiastowego zaprzestania dzikich eksmisji lokatorów.
7. Sprawdzenie przez Prokuraturę legalności przejęcia kamienic.
8. Efektywną ochronę lokatorów przed kamienicznikami, którzy odcinają
dostęp do wody, odprowadzenia ścieków, ciepła, elektryczności, gazu i
innych mediów.
9. Przeciwdziałaniu celowemu zaniedbaniu kamienic przez właścicieli
celem doprowadzenia ich do ruiny oraz znęcaniu się fizycznemu i
psychicznemu nad lokatorami.
10. Obniżkę wartości odtworzeniowej 1m2 ustalonego przez wojewodę
małopolskiego dla Krakowa poprzez wzięcie pod uwagę jedynie
budynków standardowych, a nie apartamentów i rezydencji.


11. Rewaloryzację wkładów na książeczkach mieszkaniowych.
12. Zwrot poniesionych nakładów na zakup lokali mieszkalnych oraz
rozliczenie deweloperów i innych inwestorów w tym w towarzystwach
takich jak „Leopard” i „Żubr”.
Przerażeni ostatnimi katastrofami budowlanymi w Krakowie przy ul. Krakowskiej 34 i ul. Czarnowiejskiej 4 zdecydowanie żądamy poprawy działalności nadzoru budowlanego tak na szczeblu powiatowym jak i wojewódzkim.
Zdecydowanie żądamy poszanowania praw emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i bezdomnych, us

Komentarz został ukrytyrozwiń
Iwan Jebiewdenko
 • Iwan Jebiewdenko
 • 08.09.2011 16:10

Graniwid pierdolnij się w ten głupi łeb człowieku...

Komentarz został ukrytyrozwiń
Andrzej
 • Andrzej
 • 03.09.2011 22:49

Wszystkie osoby ktorym odebrano prawo do normalnego zycia,powinny przyjsc i powiedziec stanowczo NIE.Nie daje Ci mozliwosci spania czy odpoczynku,powiedz to glosno.Niech Twoj glos dotrze tam gdzie powinien.Zalenie sie przed sasiadem ,nic nie zmieni.Ja przyjde.Bede protestowal przeciwko temu ze balangi i glosne calonocne imprezy nie daja nam spac.Wy tez przyjdzcie.Czym nas bedzie wiecej ,tym lepiej.

Komentarz został ukrytyrozwiń
Lila Czarnecka
 • Lila Czarnecka
 • 02.09.2011 07:53

Wczoraj też czytałam o dwóch spopielarniach zwłok w Bydgoszczy i w Toruniu !Teraz o tym samym tu w Krakowie !
Czy to jakaś akcja czy zbieg okoliczności ?Zobacz wczorajszy portal internetowy:Gazeta Pomorska.pl
Dużo ludzi umiera z braku odpowiedniego jedzenia,stresów,braku pracy,braku węgla do ogrzewania domów ,lekarstw...
To pewnie ta bezbożna Unia każe szybko palić zwłoki !
Katolicy,Unio,powinni spoczywać w świętej ziemi czyli na cmentarzu !
Was tam w Belgii niech pala nocami i dniami a od polskich katolików odczepcie się!

Komentarz został ukrytyrozwiń
GRANIWID SIKORSKI
 • GRANIWID SIKORSKI
 • 02.09.2011 01:00

Do Mieszkańców Miasta Krakowa !

Zdecydowanie żądamy poszanowania praw emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i bezdomnych, usprawnienie pracy Powiatowego Zespołu do Spraw Niepełnosprawności, podjęcie rzeczywistej walki z ubóstwem, wykluczeniem społecznym, bezdomnością, kontrola i zdecydowana poprawa działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwy nadzór nad Grodzkim Urzędem Pracy, zapewnienie rzeczywistej pomocy bezrobotnym, zwłaszcza osobom niepełnosprawnym, kontrola działalności noclegowni i zapewnienie realnej opieki tej grupie Obywateli, większe zaangażowanie w system opieki zdrowotnej dla emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i bezdomnych, wystąpienia przez Radę Miasta do Władz Państwowych i Rządowych o podwyżki najniższych rent i emerytur, podwyższenie renty socjalnej, podwyższenie płacy minimalnej.
Żądamy zdecydowanego zajęcia się problemem zakłócania ciszy nocnej w rejonie Rynku Głównego i okolicach.
Zachowanie się części bywalców lokali jest skandaliczne.
Policja i Straż Miejska nie panuje nad tym procederem.
Cały czas Forum zwraca uwagę, że nie wolno eksmitować lokatorów i zakłady usługowe ze śródmieścia, doprowadzając do braku przestrzegania prawa przez użytkowników lokali jak i hosteli.
Tak właśnie kończy się polityka władz miasta Krakowa.
Forum apeluje, aby wrócić do haseł Solidaryzmu Społecznego, gdyż innej drogi po prostu nie ma, chyba, że chce działać na szkodę mieszkańców Krakowa.
Pikieta rozpocznie się w dniu 08 września /czwartek/ 2011 roku. o godz. 15.00. przy przejściu dla pieszych w obydwu kierunkach na ul. Karmelickiej 1 i przed teatrem Bagatela w Krakowie.
LOKATORZY! EMERYCI! RENCIŚCI!
Mieszkańcy Tyńca, Sidziny i Skotnik!
Jeżeli to Was dotyczy, APELUJEMY- Weźcie udział w pikiecie, która odbędzie się w dniu 08.09.2011 r./ czwartek / o godz.15:00 Miejsce rozpoczęcia przy przejściu dla pieszych w obydwu kierunkach na ul. Karmelickiej 1 i przed teatrem Bagatela w Krakowie .
POMAGAJĄC INNYM POMAGASZ SOBIE !

Przewodniczący Forum

Graniwid Sikorski

Komentarz został ukrytyrozwiń
GRANIWID SIKORSKI
 • GRANIWID SIKORSKI
 • 02.09.2011 00:57

Do Mieszkańców Miasta Krakowa !
Forum w Obronie Godności i Jedności Lokatorów i Bezdomnych i Forum w Obronie Praw Emerytów, Rencistów i Bezrobotnych oraz Stowarzyszenie Nasza Mała Ojczyzna Kraków – Sidzina Podgórki Tynieckie organizuje ponownie pikietę przeciw polityce mieszkaniowej, socjalnej oraz ekologicznej Prezydenta i Rady Miasta Krakowa a także władz państwowych. Występujemy w obronie parku krajobrazowego w Podgórkach Tynieckich, oraz zagrożeń przyrodniczych dla fauny i flory spowodowanej budową spopielarni zwłok w wyniku nieprzemyślanej decyzji o budowie spopielarni zwłok oraz budowy cmentarza w Podgórkach tynieckich, zagrożona jest przyroda oraz warunki bytowania ludzi w tym obszarze.
Ta decyzja inwestycyjna jest nieprzemyślana, a plan zagospodarowania przestrzennego tego obszaru nie uwzględnia w dostatecznym stopniu zagrożeń związanych z tą inwestycją. Nie został on też dobrze skonsultowany z okoliczną ludnością. Zawarcie umowy na budowę spopielarni zagraża ewentualną stratą gospodarczą. Teren ten winien służyć rekreacyjnym celom krakowian.
Chcemy także zaprotestować przeciw złej polityce samorządowych władz Krakowa dotyczącej polityki mieszkaniowej oraz wysokim cenom usług komunalnych tj. ciepła, wody, energii, ścieków, usług pogrzebowych i innych opłat komunalnych.
Forum szczególnie apeluje o:
1. Przyśpieszenie „Okrągłego Stołu Mieszkaniowego”. 2. Odtworzenie budownictwa komunalnego w Krakowie.
3. Rozsądną wysokość czynszów w lokalach komunalnych. Władze Miasta nie mogą pełnić
funkcji kamieniczników.
4. Zagospodarowanie pustostanów.
5. Ponowne sprawdzenie legalności przejęcia kamienic i ustalenie strat
Miasta z tego tytułu .
6. Popieranie działań obywateli zmierzających do uzyskania własnego
mieszkania.
7. Natychmiastowego zaprzestania dzikich eksmisji lokatorów.
8. Sprawdzenie przez Prokuraturę legalności przejęcia kamienic.
9. Efektywną ochronę lokatorów przed kamienicznikami, którzy odcinają
dostęp do wody, odprowadzenia ścieków, ciepła, elektryczności, gazu i
innych mediów.
10. Przeciwdziałaniu celowemu zaniedbaniu kamienic przez właścicieli
celem doprowadzenia ich do ruiny oraz znęcaniu się fizycznemu i
psychicznemu nad lokatorami.
11. Obniżkę wartości odtworzeniowej 1m2 ustalonego przez wojewodę
małopolskiego dla Krakowa poprzez wzięcie pod uwagę jedynie
budynków standardowych, a nie apartamentów i rezydencji.
12. Rewaloryzację wkładów na książeczkach mieszkaniowych.

13. Zwrot poniesionych nakładów na zakup lokali mieszkalnych oraz
rozliczenie deweloperów i innych inwestorów w tym w towarzystwach
takich jak „Leopard” i „Żubr”.
Przerażeni ostatnimi katastrofami budowlanymi w Krakowie przy ul. Krakowskiej 34 i ul. Czarnowiejskiej 4 zdecydowanie żądamy poprawy działalności nadzoru budowlanego tak na szczeblu powiatowym jak i wojewódzkim.
Zdecydowanie żądamy poszanowania praw emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i bezdomnych, usprawnienie pracy Powiatowego Zespołu do Spraw Niepełnosprawności, podjęcie rzeczywistej walki z ubóstwem, wykluczeniem społecznym, bezdomnością, kontrola i zdecydowana poprawa działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwy nadzór nad Grodzkim Urzędem Pracy, zapewnienie rzeczywistej pomocy bezrobotnym, zwłaszcza osobom niepełnosprawnym, kontrola działalności noclegowni i zapewnienie realnej opieki tej grupie Obywateli, większe zaangażowanie w system opieki zdrowotnej dla emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i bezdomnych, wystąpienia przez Radę Miasta do Władz Państwowych i Rządowych o podwyżki najniższych rent i emerytur, podwyższenie renty socjalnej, podwyższenie płacy minimalnej.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Zobacz także:

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.