Facebook Google+ Twitter

Konkurs na innowacje w nanotechnologiach

3 stycznia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło otwarcie międzynarodowego konkursu w ramach projektu Eranet Nanoscience Plus. Do wygrania są granty na finansowanie badań.

Logo konkursu / Fot. Tomasz KamińskiTemat konkursu to "Frontier research projects that address the issue of interfacing functional nano-objects or nano-materials" („Innowacyjne badania nad zagadnieniami wykorzystania nanoobiektów i nanomateriałów"). Przedsięwzięcie dotyczy badań nad możliwościami wykorzystania wiedzy z zakresu, m.in.: fizyki, chemii, biochemii, inżynierii materiałowej, elektroniki oraz elektroniki molekularnej, w dziedzinie procesów przebiegających w skali nano, czyli w skali atomowej. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako członek konsorcjum NanoSci - Era Plus na okres trzech lat dysponuje budżetem w wysokości 630 tys. euro.

Uczestnicy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podaje, że zgodnie z polskim prawodawstwem, podmioty przystępujące do konkursu powinny spełniać wymogi wynikające z prawa krajowego – zarówno prawa do uczestnictwa w konkursie, jak i pomocy publicznej. Mogą do niego przystąpić jedynie jednostki spełniające warunki naukowych, czyli takie, które w sposób ciągły prowadzą badania naukowe lub prace rozwojowe oraz posiadają osobowość prawną i siedzibę w Polsce. Ich wykaz przedstawia się następująco:
- podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tej uczelni
- placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk
- jednostki badawczo-rozwojowe
- międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów (w szczególności na podstawie ustawy o PAN)
- jednostki organizacyjne posiadające status jednostki badawczo-rozwojowej
- Polska Akademia Umiejętności
- Inne jednostki organizacyjne, posiadające osobowość prawną i siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przedsiębiorstwa mające status centrów badawczo-rozwojowych nadany na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. Nr 179, poz. 1484).
W przypadku tych jednostek wymóg ciągłości badań naukowych zostanie uznany pod pewnymi warunkami:
- trzeba wykazać, że w ciągu ostatniego roku obrotowego, co najmniej 10 proc. przychodów zostało przeznaczone na prace B+R i/lub 10 proc. ekwiwalentu pełnego czasu pracy przeznaczone było na prowadzenie prac B+R
- jeśli dany podmiot istnieje krócej niż rok to warunek dotyczy całego czasu funkcjonowania tej jednostki.

Zainteresowanie

NCBiR szacuje, że kilkadziesiąt instytucji zajmuje się nanotechnologiami i tym samym mogą być zainteresowane udziałem w tym konkursie. Biuro wysłało notę informacyjną do Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych Unii Europejskiej, by zwiększyć prawdopodobieństwo dotarcia z informacją instytucji, które szukają informacji o konkursach i funduszach europejskich. Badania z zakresu nanotechnologii prowadzi np. Politechnika Poznańska, gdzie studenci nawet mogą studiować tę tematykę na kierunku fizyki technicznej na specjalności fizyka materiałów i nanotechnologia, czy Politechnika Wrocławska. W tej drugiej wytworzyła się międzywydziałowa struktura Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii, która służy współpracy kilku wydziałów nad ich badaniami.

Informacje organizacyjne

Termin składania listów intencyjnych (tzw. letter of intent) upływa 27 marca 2008 r., a składania wniosków właściwych (tzw. full proposals) - 23 lipca 2008 r. Decydują daty stempla pocztowego. Posiedzenie zespołu arbitrów, stworzenie rankingu wszystkich wniosków oraz zatwierdzenie przez Radę Zarządzającą wykazu projektów wybranych do finansowania nastąpi w dniach 27-28 października 2008 r. Z kolei rozpoczęcie realizacji finansowania projektów przewidziane jest na pierwszy kwartał 2009 r.

Bliższe informacje na temat procedury aplikacyjnej znajdują się na stronie: www.nanoscience-europe.org. Można je też uzyskać pod adresem eranet-nanosci@ncbir.gov.pl lub pod numerem telefonu: 515-061-529. Wszystkie odpowiednie formularze dostępne są na stronie internetowej www.NCBIR.gov.pl.

Etyka badań

Niektóre ze zgłoszonych, a następnie zatwierdzonych do finansowania projektów wymagać będą użycia organizmów genetycznie zmodyfikowanych, udziału ludzi, doświadczeń na zwierzętach lub badań nad gatunkami roślin, zwierząt i grzybów. W takich przypadkach jednostki wykonujące te zadania zobowiązane są dostarczyć odpowiednie zezwolenia przewidziane przepisami prawnymi, pozwolenia właściwych komisji etycznych, zaświadczenia o zgodności badań z odpowiednimi przepisami oraz do przestrzegania odpowiednich przepisów prawnych.

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.