Facebook Google+ Twitter

Koordynacja po nowemu

Regulacje dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej stają się prostsze. Od 1 maja w życie wchodzą nowe wspólnotowe rozporządzenia wprowadzające zmiany w tym zakresie.

Zmiany wprowadzają dwa nowe rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE): nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz nr 987/2009 z 16 kwietnia 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia 883/2004. W założeniu mają one uprościć i skrócić dotychczas obszerną materię rozporządzeń nr 1408/71 oraz nr 574/72. Zmiany w zakresie koordynacji wymogły również nowe warunki społeczno-gospodarcze w państwach Unii Europejskiej. Jednak, co istotne nowe przepisy nie burzą i radykalnie nie zmieniają dotychczas obowiązujących przepisów. Generalną zasadą nadal pozostaje pomoc osobom migrującym w zakresie uzyskania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych. O świadczenia ubiegać się można w każdym kraju gdzie podlegało się ubezpieczeniom społecznym.

Główne ze zmian, które wprowadzają nowe rozporządzenia dotyczą materii wnioskowania i postępowania w sprawie przyznania świadczeń. I tak w momencie zgłaszania do ZUS wniosku o emeryturę lub rentę, która ma uwzględniać okresy ubezpieczenia przebyte w Polsce i innych państwach UE , należy podać szczegółowo przebieg kariery zawodowej (formularz E207). Uwzględnić należy przy tym wszystkie kraje Wspólnoty, w których zainteresowany wykonywał pracę, bądź tylko podlegał krajowemu ustawodawstwu z tytułu zamieszkiwania. Jeżeli zainteresowany zdecyduje się na wycofanie wniosku musi wskazać instytucję państwa
członkowskiego, którego decyzja o wycofaniu dotyczy.

Z kolei instytucja koordynująca postępowanie emerytalno-rentowe, po jego zakończeniu musi przekazać wnioskującemu zbiorcze zestawienie decyzji, w którym to wskaże na prawo do jej przeglądu. Wnioskujący ma natomiast prawo żądania ponownego rozpatrzenia decyzji. W przypadku zgłoszenia wniosku o rentę rodzinną dla sieroty po zmarłym, który przed śmiercią był ubezpieczony w państwie, w którym przepisy nie przewidują rent rodzinnych dla dzieci, a jedynie specjalne zasiłki, ZUS rozpatrzy wniosek według zasad ogólnych. Zgodnie bowiem z nowymi przepisami z rozporządzenia 883/2004 renta rodzinna dla dziecka w takiej sytuacji nie podlega zawieszeniu ani też zmniejszeniu. Zgodnie z generalną zasadą, w odniesieniu do rent z tytułu wypadku przy pracy, bądź choroby zawodowej, świadczenie nadal przysługuje z państwa, którego ustawodawstwu podlegał poszkodowany w wypadku.

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.