Facebook Google+ Twitter

Pozycja materiału w rankingach:

13992 miejsce

Korzyści z klastrów gospodarczych w przykładach

W Europie Zach. idea klasteringu znana jest już od dawna i to dużo lepiej niż w naszym kraju. Klastry rozwijające się tam mogą służyć jako wzory. Od wielu lat pokazują niezliczone korzyści jakie daje skupienie potencjału wiedzy i kapitału.

Klastry to najlepsze rozwiązanie dla rozwoju przedsiębiorstw, wdrażania innowacyjnych rozwiązań i wzrost konkurencyjności regionów / Fot. Krzysztof M. RatschkaKlastry to grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, uczelni i instytucji badawczo-rozwojowych oraz władz samorządowych. Współpraca świata biznesu ze światem nauki rodzi prężnie rozwijające się klastry i jest kluczem do udoskonalania produktów i usług oraz źródłem do osiągnięcia skutecznej i trwałej przewagi konkurencyjnej.

Bo cóż może zrobić jedna mała firma mająca innowacyjny pomysł, skoro nie ma milionowych funduszy na wybudowanie laboratorium, dostatecznych kadr naukowców ani partnerów biznesowych? Co może sam zrobić ubogi samorząd lokalny chcąc rozwinąć infrastrukturę regionu i skąd wiedzieć jakie rozwiązania będą najlepsze, jeśli nie wie w jakim kierunku będą rozwijać się przedsiębiorstwa z regionu?Współpraca przedsiębiorstw, sektora B+R i władz w ramach klastrów to najlepszy sposób na budowę silnej gospodarki / Fot. Krzysztof M. Ratschka Co ma zrobić z utalentowanymi przyszłymi naukowcami i pomieszczeniami badawczymi uczelnia, jak to wykorzystać i dać szansę na dobry start w przyszłości? Zamiast głowić się nad odpowiedziami na te i inne pytania, należy na nie wszystkie udzielić jednej rady - klastry. Dzięki działalności w klastrach barykady te przestają istnieć. Właśnie tak jest we wszystkich klastrach polskich, europejskich i światowych.

Nie jest możliwe wybranie kilku klastrów europejskich pokazujących najlepsze stosowanie dobrych praktyk. Wybrane opisy poniższych przykładów gron można jednak potraktować uniwersalnie, ponieważ wszystkie klastry łączą podobne korzyści jakie dają zrzeszonym członkom oraz regionom. Klastry europejskie działają w podobnych warunkach jak klastry polskie, jednak w przeciwieństwie do Polski, gdzie idea ta dopiero zyskuje na popularności, w gospodarkach narodowych krajów zachodnich są one zakorzenienie od wielu lat. Sprawia to, że to u nich możemy dostrzegać korzyści i od nich uczyć się najlepszych rozwiązań.

Uniport Bilbao / Fot. ArkazakiPrzykładem współpracy w ramach klastra jest Uniport Bilbao. Od dawna stolica Kraju Basków stanowiła silny ośrodek handlowy transportu morskiego oraz nie mniej mocny ośrodek przemysłowy. Aby rejon mógł się dalej stabilnie rozwijać w 1997 r. powstał klaster mobilizujący podmioty związane z działalnością portu. W wyniku funkcjonowania klastra zwiększyła się rola miasta w handlu międzynarodowym i teraz jest on ważnym punktem przeładunkowym dla całego świata. Dzięki zdobytej pozycji międzynarodowej, port ten istotnie wpływa na rozwój gospodarczy, społeczny oraz kulturowy całego regionu.

Uniport Bilbao doskonale podnosi swoją przewagę konkurencyjną. Do klastra należą przedsiębiorstwa bardzo zróżnicowane, prowadzące wspólną strategię i politykę, przez co jest samowystarczalny i konkurencyjny. Wzorowa współpraca sektora prywatnego z publicznym zdecydowanie przyspiesza rozwój miasta i okolic.

Hiszpański port w Bilbao dzięki klastrowi może prężnie rozwijać się / Fot. Uniport BilbaoKorzyści jakie mają firmy z obecności w klastrze są nieocenione. Przedsiębiorstwa mogą liczyć na różnego rodzaju profity, wynikające m.in. z większego zaufania do podmiotu zrzeszonego w klastrze cieszącym się dużym prestiżem. Wspólne działania marketingowe klastra zdecydowanie skuteczniej wpływają na promocję niż pojedynczych firm. Zrzeszone podmioty mają zwiększoną siłę na arenie międzynarodowej, co wpływa na wzrost konkurencyjności i atrakcyjności oferowanych towarów i usług.

Kolejnym przykładem symbiozy przedsiębiorstw i podmiotów naukowych jest klaster BioValley, unikalne na skalę światową przedsięwzięcie powstałe w 1996 r. Działający na obszarach Francji, Niemiec i Szwajcarii klaster można traktować jako europejski wzorzec w dziedzinie współpracy. Te biotechnologiczne grono, będące siecią przemysłu, nauki, polityki i finansów, skupia około 600 firm, z których 40% to największe światowe koncerny farmaceutyczne, 14 parków technologicznych, 40 ośrodków naukowych i 10 uniwersytetów, na których dla BioValley pracują setki zespołów badawczych.

Dzięki współpracy przedsiębiorstw z sektorem badawczym rozwija się innowacyjność i buduje silna gospodarka / Fot. Alsace BioValleyKlaster opiera się głównie na badaniach i doskonaleniu farmaceutyków, co spowodowane jest znaczeniem ekonomicznym rozwiązań biotechnologicznych w branży farmaceutycznej. W ostatnich latach BioValley stała się niezależną marką rozpoznawalną na całym świecie, dzięki czemu firmy zrzeszone w klastrze mają silniejszą pozycję w kontaktach z partnerami biznesowymi. Dowodem na to są nie tylko badania opinii publicznych, ale w głównej mierze działania firm polegające na przenoszeniu ich działalności na obszar klastra - zrobiła tak amerykańska firma farmaceutyczna, mająca główną siedzibą we Freinbergu czy też Bayer, który przyniósł jeden ze swoich oddziałów do Bazylei, aby wprost powiększyć korzyści finansowe przez sam fakt obecności w BioValley.

Działalność klastra wspierana jest przez 4 fundusze europejskie, wśród nich w ramach programu wspierającego rozwój regionu Górnego Renu. Władze lokalne w przypadku tego klastra jedynie mają swoją rolę we współpracy przy finansowaniu projektu oraz udostępnianiu terenów pod parki technologiczne.

Klaster BioValley znany na świecie jako prestiżowy ośrodek biotechnologiczny / Fot. FWTMKlaster jest środowiskiem bogatym w partnerów biznesowych, którzy oferują przedsiębiorcom łatwy dostęp do kapitału. Są to partnerzy inwestycyjni, laboratoria, narzędzia transferu wiedzy, aniołowie biznesów, bioinkubatory oraz wyspecjalizowane usługi, polegające m.in. na powstaniu dynamicznej platformy wymiany informacji pomiędzy ośrodkami w klastrze, identyfikacji partnerów, technologii, patentów, organizacji spotkań naukowych czy reprezentowaniu na międzynarodowych targach. Swoboda nawiązywania kontaktów jest niejako myślą przewodnią twórców klastra BioValley, co sprawia, że każdy chcący stać się jego częścią może liczyć na rady profesjonalistów pokazujących dobry kierunek do dynamizacji biznesu.

Kolejny europejski klaster pokazujący jak korzystna jest współpraca jest Austrian Water. W klastrze tym funkcjonują firmy prowadzące działalność w sektorze wodociągów, kanalizacji i gospodarce odpadami. Ścisła współpraca firm pomaga w realizacji przedsięwzięć o wymiarze nie tylko biznesowym, ale i społecznym. Wielokrotnie specjaliści związani z Austrian Water proszeni są o fachowe ekspertyzy i porady.

Przykładowe projekty zrzeszonych firm związane są z zagospodarowaniem koryt i dorzeczy rzek, istotnie wpływających na infrastrukturę i tereny zamieszkałe. Prowadzone są działania oddziałujące znacząco na rolnictwo, zagospodarowanie wód powierzchniowych na cele turystyki, ochronę przeciwpowodziową i ochronę środowiska naturalnego. Współpraca firm sprzyja między innymi obniżaniu cen, ponieważ nie muszą one ponosić samodzielnie wysokich kosztów badań i rozwoju. Dodatkowo integracja podmiotów działających na różnych płaszczyznach ułatwia wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań do praktyki gospodarczej.

Współpraca w ramach klastra daje możliwość w dziedzinie B+R na jakie nie mają szansa małe i średnie przedsiębiorstwa działające w pojedynkę / Fot. pi.govDzięki działaniom badawczo-rozwojowym rozpowszechniane są praktyki unowocześniające gospodarkę wodno-ściekową i odpadami, w krajach Europy wschodniej i południowo-wschodniej, tam gdzie klaster wiąże rozwój swojej działalności. Austrian Water wspiera rozwój poszczególnych członków, przez co staja się oni bardziej konkurencyjni. W czasach globalizacji małe i średnie przedsiębiorstwa nie mają szans na skuteczną walkę o swoje interesy z dużymi firmami. Dzięki działalności klastra mają możliwość zaistnienia za granicą, pozyskiwania środków finansowych oraz zdobywanie cennego doświadczenia biznesowego i badawczo-rozwojowego. Klaster oferuje swoim członkom specjalistyczne szkolenia, konsultacje, pomaga w ekspansji na rynki zagraniczne i rozwoju przedsiębiorstw.

Klastry gospodarcze jest to współpraca, bez której rozwój przedsiębiorstw, rozwój regionów, innowacyjność czy ekspansja międzynarodowa byłyby bardzo utrudnione. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że bez współpracy środowisk biznesowych, naukowych i samorządowych nie byłoby możliwe wykorzystanie potencjału i możliwości jakie mają te wszystkie podmioty. Nie działając w symbiozie ze sobą, nie poszukując wspólnych kierunków rozwoju w danym regionie, w pojedynkę nie osiągnie się zamierzonych celów.

Anna Figiel, Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (1):

Sortuj komentarze:

Klastry, jak "wykazuje" autorka podpierając się danymi, to tworzenie nowych bytów na zasadzie wprowadzania "innowacyjności", ponieważ te dotychczasowe podmioty zarządzające i kierujące gospodarką się nie sprawdziły. W parlamencie lekarstwem na taka niewydolność jest nowa ustawa. Tutaj klaster.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Zobacz także:

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.