Facebook Google+ Twitter

Pozycja materiału w rankingach:

236 miejsce

Kościół Luterański - nowoczesny i tolerancyjny?

Wierzymy w tego samego Boga, a mimo to, mamy tak różne spojrzenia na najistotniejsze kwestie. Kościół Luterański - o antykoncepcji, rozwodach i homoseksualizmie.

http://www.flickr.com/photos/ell-r-brown/3913208544/ / Fot. ell brownRodzina Kościołów ewangelicko-luterańskich liczy sobie ponad 60 milionów wiernych na całym świecie. W Polsce jest ich blisko 80 tysięcy, co sprawia, że jest to trzeci co do wielkości Kościół chrześcijański w kraju. Kościół Ewangelicko-Augsburski, czyli luterański, jest między innymi spadkobiercą spuścizny intelektualnej, duchowej i etycznej reformacji zainicjowanej przez profesora teologii biblijnej na Uniwersytecie w Wittenberdze - księdza Marcina Lutra. Jest ona często kojarzona z ogłoszeniem przez niego słynnych tzw. 95 tez - 31 października 1517 r., który uchodzi za symboliczny rok początku ruchu reformacyjnego.

Co wyróżnia Kościół luterański?


Na płaszczyźnie teologicznej Kościół luterański kieruje się czterema zasadami: tylko Pismo Święte, tylko Chrystus, tylko wiara i tylko łaska. Głosi, że człowiek jest zbawiony nie dlatego, że dobrze postępuje, ale dlatego, że wierzy, iż Chrystus za niego umarł. Zapewnia mu to zbawienie z Bożej łaski. I tutaj pojawia się miejsce na dobre uczynki, to znaczy, człowiek, żyjąc świadomością zbawienia, które otrzymuje z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa, ma motywację do dobrego życia.

Uznaje dwa sakramenty, wynikające bezpośrednio z ustanowienia Jezusa Chrystusa. Chrzest święty, udzielany z reguły niemowlętom, zmywa winę grzechu pierworodnego, ale nie sam grzech. Drugim sakramentem jest komunia święta udzielana pod dwoma postaciami, która jest przejawem cielesnej obecności Chrystusa. Jest ona równoznaczna z odpuszczeniem grzechów i zawarciem nowego przymierza z Bogiem.

http://www.flickr.com/photos/51243943@N00/390856471/ / Fot. amras_deW Kościele jest praktykowana spowiedź powszechna. Uszna, jedynie, gdy ktoś bardzo tego potrzebuje i wyraźnie o to poprosi. Głową Kościoła nie jest papież, ale Jezus Chrystus. Nie ma kultu świętych ani Marii - Matki Jezusa. Modlić należy się jedynie do Trójjedynego Boga. Kościoły ewangelickie odrzucają naukę o czyśćcu oraz odpusty za żywych i umarłych. Księża nie mają obowiązku zachowywać celibatu.

Kościół luterański dąży do przywrócenia chrześcijaństwu pierwotnej tradycji, w której Biblia stanowi jedyne źródło objawienia. W jej świetle interpretowana i analizowana jest tradycja kościelna oraz zręby kościelnej doktryny.

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (13):

Sortuj komentarze:

Z przerażeniem odczytałem wywiad z ks. dr Dariuszem Chwastkiem. Jako duchowny Kościoła Ewangelickiego w Polsce wyrażam swój sprzeciw niektórym treściom zawartym w wywiadzie, podkreślając, iż są to osobiste, liberalne poglądy ks. Chwastka a nie stanowisko Kościoła Ewangelickiego w Polsce. Ks. Chwastek opisując smutne oblicze niektórych Kościołów luterańskich w Europie, których luteranizm zachował się jedynie w nazwie, wyraża w wywiadzie swe myśli w sposób, jakoby podobne poglądy miał również Kościół Ewangelicki w Polsce. Zadaniem Kościoła jest nieść świadectwo skierowane do KAŻDEGO człowieka, głosząc i realizując w miłości naukę opartą na Piśmie Świętym, zaznaczając tym samym granice między słusznym a niesłusznym. Niestety nie jest to miejsce na taką polemikę.
Z drugiej strony, może podobne treści są potrzebne, abyśmy obudzili się i przyjrzeli się sobie, nie w świetle oczekiwań tego świata, nie w świetle obowiązujących w Europie standardów ani szwedzkich "metod" na zapełnianie kościołów liberalnymi poglądami, gdyż takowe przynoszą odwrotny skutek. Czy naprawdę celem chrześcijan, zwłaszcza duchownych, jest "realizowanie siebie"? Wówczas trzeba wypaczyć biblijną naukę w taki sposób, by uspokoić swoje sumienie i zadowolić własne ja...
Gdzie zatem mamy szukać tego światła? Do Kogo mamy się udać...? Kogo mamy słuchać? Gdzie szukać pomocy?

Komentarz został ukrytyrozwiń

Meczety zastąpią i chrześcijańskie świątynie, bo sami chrześcijanie tak już ponaciągali Biblię i wiarę, że stali się nijacy.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Wygląda na to, że Kościół luterański to najdoskonalsza wspólnota, jaką kiedykolwiek stworzyła Matka-ewolucja. Wiele wskazuje, że i tak meczety zastąpią zbory.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Przyznać trzeba, że autorka artykułu postąpiła bardzo sprytnie. Wyciągnęła od ks. Chwastka wiele informacji i w ten sposób został ukazany Kościół z tytułu: nowoczesny i tolerancyjny. Udało się zatem autorce pokazać wspólnotę, która w końcu nie jest ciemnogrodem. Idzie z duchem czasu, odpowiada przychylnie na wiele pytań współczesności: antykoncepcja tak, seks przedmałżeński niby nie bardzo, ale jednak tak; homoseksualizm - jak najbardziej tak itp. Nic innego, tylko się zapisać na nauki do konwersji i przestąpić. Pytanie: czy taki Kościół ma jakieś normy, jakieś granice, jakiś kręgosłup? Gdzie tu jest wypełnienie biblijnych słów, że "Kościół ma być znakiem, któremu się sprzeciwiać będą"? Zgadzam się, że Kościół jest dla wszystkich, ale nie może być dla wszystkiego - księże doktorze! Na widok zlepienia wszystkiego ze wszystkim chce się człowiekowi wymiotować. Autorka - dzięki otwartości ks. Darka - ukazała między wierszami ukazała Kościół, który stoi w wielkiej opozycji do Kościoła większości. Zatem ten mniejszościowy jest cacy, a ten wielkie beee. Czy jednak to prawda? Czy ten mniejszościowy nie jest za bardzo rozmyty, a większościowy z konkretną nauką (choć wielu się jej sprzeciwia, to przynajmniej wiadomo, o co chodzi). Trudno mi odnosić się do osiągniętych przez Autorkę celów, jakie zamierzała jako dziennikarka. Miała swój sposób, by znaleźć "jelenia", który pięknie i gładko jej odpowie. Ks. Darek dał się wmanewrować i okazał się przez to duchownym nowoczesnym oraz tolerancyjnym, którego wszyscy powinni lubić. Choć ja się pytam: gdzie w tej nowoczesnej i tolerancyjnej postawie jest odniesienie do zasady "tylko Pismo", na którą ks. dr powołuje się na początku artykułu. Z tego powodu w wielu kwestiach nie zgadzam się z księdzem Chwastkiem. Ale największy żal mam do Autorki, która wykazała się całkowitą ignorancją wobec Kościoła, ponieważ z tytułu artykułu wynika, że oto dowiemy się, co "Kościół luterański" sądzi o danych kwestiach. Rzetelność zawodowa nakazywałaby ująć temat następująco: ks. dr Dariusz Chwastek, duchowny Kościoła luterańskiego wypowiada się na taki, a taki temat. Wtedy wynikałoby jasno, że Kościół luterański ma w swych szeregach takich liberalnych i tolerancyjnych księży, ale że cały artykuł jest wypowiedzią danego Księdza, a nie ogólnym stanowiskiem Kościoła w danych kwestiach. Ksiądz Chwastek nie dość że nie odwołuje się do biblijnych zasad (które z racji rozmycia liberalnego można różnorako rozumieć), ale też błędnie interpretuje prawo kościelne np. w kwestii małżeństwa i rozwodu: §107: Małżeństwo jest darowaną przez Boga człowiekowi możliwością życia mężczyzny i kobiety. Jest ono przymierzem dwojga osób, mężczyzny i kobiety… (nie ma zatem miejsca na akceptację innych związków roszczących sobie prawo do bycia „małżeństwem”). §108: istotnym przymiotami małżeństwa są: jedność i nierozerwalność (a zatem walczymy o małżeństwo, a rozwód uznajemy za ostateczność. Powtórny ślub nie jest zawierany od tak sobie. Musi być zgoda biskupa Kościoła, która następuje po przeprowadzeniu koniecznych czynności duszpasterskich).
Jako Ksiądz tego samego Kościoła (który nie rozpisuje się na forach) wyrażam stanowcze VETO wobec wielu wypowiedzi ks. dr. Chwastka, ponieważ one prezentują naukę Kościoła w sposób szkalujący jej prawdziwą treść! Wyrażam również stanowcze VETO wobec tytułu i podtytułu zaproponowanego przez Autorkę.
Z poważaniem
Ks. Mirosław Czyż

Komentarz został ukrytyrozwiń

Dr. Chwastek to liberał z CHAT. Niech się wypowiada w swoim imieniu, a nie w imieniu wszystich Luteran!!!. Jako konserwatywny Staroluteranin odrzucam Jego herezje, któych nie da się czytać !!!!

Komentarz został ukrytyrozwiń

Dr. Chwastek to liberał z CHAT. Niech się wypowiada w swoim imieniu, a nie w imieniu wszystich Luteran!!!. Jako konserwatywny Staroluteranin odrzucam Jego herezje, któych nie da się czytać !!!!

Komentarz został ukrytyrozwiń
ks. do czytającego Biblię
  • ks. do czytającego Biblię
  • 02.08.2012 10:39

dla "czytającego Biblię" niespodzianka - ks. dr Chwastek pracuje etatowo na uczelni jako wykładowca i stamtąd ma ZUS

Komentarz został ukrytyrozwiń
trochę zdumiona
  • trochę zdumiona
  • 16.02.2012 09:22

hmm:) to ciekawe, ale artykuł nie jest do końca rzetelny:) Jeśli czytają go osoby, które z Luteranizmem nie mają nic wspólnego, ani tez nie wiedzą nic na ten temat to... mogą opacznie zrozumieć to wyznanie. Tak wydaje mi się, że źle ujmuje pewne kwestie, upraszczając je i wbijając w formę ,,nowoczesności". Wygląda to inaczej.

Komentarz został ukrytyrozwiń
Jazon
  • Jazon
  • 24.08.2011 21:02

ciekawe spojrzenie na wiarę w Boga...jestem ateistą ale mam nadzieję w życie po życiu...choćby w innej postaci materii.. ale nie uznaje padania na kolana przed smiertelnikami mieniącymi sie jedynymi sługami bozymi... aby rozmawiać ze swoim sumieniem /czytac z waszym Bogiem/ nie potrzebuję "pośrednika" w żadnej postaci...

Komentarz został ukrytyrozwiń
Wal Rahmed
  • Wal Rahmed
  • 04.03.2011 10:44

Pisanie o Kościele, który jest w Polsce Kościołem mniejszościowym, trzeba przyjąć za działanie jak najbardziej pozytywne. Jeśli jednak chcę coś pisać, to muszę jednoznacznie odgraniczyć naukę Kościoła od moich własnych poglądów, które jak widać na przykładzie tego artykułu, nie koniecznie zgadzają się z tą nauką.
Zgadzam się całkowicie z poprzednimi komentatorami - sprawdzajmy każdorazowo "jak się rzeczy mają" w oparciu o Słowo Bożę, a nie poddawajmy sie nowoczesnej koniunkturze. Nigdy żadnemu Kościołowi nie wychodziło na zdrowie przychylanie się do światowej mody i przyznawanie racji najgłośniej krzyczącym. Polecam lekturę książki Davida Glesne pt. " Homoseksualizm" zamiast dawać się wpędzać w maliny pseudobiblijnym i pseudohumanistycznym rojeniom.
Jeśli zaś chodzi o rozwody, to może z braku miejsca autor zapomniał wspomnieć o procedurach poprzedzających ewentualną zgodę na zawarcie ponownego związku małżeńskiego w Kościele. Jest to droga dość długa i mozolna i trzeba mieć na prawdę dużo samozaparcia i argumentów po swojej stronie, aby zgodę Kościelnego Sądu Małżeńskiego na powtórny ślub otrzymać.
Modernizm próbujący nagiąć jasne biblijne wskazówki do ludzkiego chciejstwa jest udziałem wszystkich nurtów chrześcijaństwa w mniejszym lub większym stopniu. Nie patrzmy więc na ludzi, ale na Chrystusa, który jako jedyny wskazał nam właściwą drogę do Królestwa swego.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.