Facebook Google+ Twitter

Kraków: dofinansowanie MNiSW do projektów Ramowych UE

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał nowe rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę.

Sala wykładowa Politechniki Krakowskiej. / Fot. Jacek FilipekRozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 186 i obowiązuje od 31 października 2007. W związku z tym w Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej odbyła się konferencja "Dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do projektów Programów Ramowych Unii Europejskiej. Referentem była Krystyna Bandau-Palka, główny specjalista Wydziału Programów Badawczych UE, MNiSW.

Po omówieniu podstaw prawnych, czyli rozporządzenia ministra oraz wskazaniu późniejszych nowelizacji ustaw, przedstawiona została wysokość dofinansowania, na jakie mogą liczyć jednostki naukowe. Wysokość dofinansowania, zgodnie z nowym rozporządzeniem, nie może być większa niż zaplanowane przez jednostkę ze środków krajowych oraz nie może być większa niż 60 proc. środków udziału jednostki w projekcie, czyli całego budżetu. Ten zapis został zmieniony w stosunku do poprzedniego rozporządzenia, i - jak uważa - pani Krystyna Bandau-Palka, jest on dla jednostek naukowych korzystniejszy.

Po złożeniu wniosku, następuje pierwszy etap, czyli ocena formalna w Departamencie Spraw Europejskich. Wart dopilnować, aby wszystkie dokumenty były kompletne i poprawnie wypełnione. Z doświadczenia departamentu na tym etapie wynika, że wiele wniosków zawiera błędy, szczególnie w budżecie, gdzie podane liczby w sumie się nie zgadzają. Bardzo ważne są załączniki przystąpienia do kontraktu oraz potwierdzenie informacji o podziale środków zagranicznych. Trzeba zwrócić uwagę na sankcję wynikającą z nowego rozporządzenia, że wnioski niekompletne zwraca się do wnioskodawcy wraz z podanymi przyczynami zwrotu, informujące o możliwości uzupełnienia wniosku w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Po ocenie formalnej raz w miesiącu zbiera się zespół interdyscyplinarny ds. współpracy z zagranicą, który poddaje wnioski ocenie merytorycznej.

Kryteria oceny merytorycznej:
1) Znaczenie badań naukowych (dziedziny priorytetowe w nowym programie ramowym, który zespół oceniający bierze pod uwagę),
2) Ważnym jest żeby uczestnik projektu przejął korzyści, które powstają w realizacji projektów (czyli badań naukowych lub prac rozwojowych osiągniętych przez uczestników programu, szczególnie gdy program jest międzynarodowy),
3) Kategoria jednostki naukowej.

Drugim etapem jest opinia Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki Rady Nauki. Po tym następuje etap trzeci, czyli decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która kończy się etapem czwartym - przekazaniem środków finansowych przez Departament Ekonomiczny na konto jednostki naukowej.

Jeśli nastąpi zmiana warunków realizacji projektu, jednostka naukowa musi złożyć wniosek aktualizacyjny. O zmianach należy poinformować najpóźniej na 3 miesiące przed zakończeniem projektu. Jeśli wniosek nie będzie zaktualizowany, można spodziewać się wstrzymania dalszego finansowania, bądź żądania zwrotu dofinansowania. Zmiana warunków realizacji projektów może również dotyczyć rozszerzenia zadań w projekcie. Jeśli na dodatkowe zadania, które wyznaczymy sobie w projekcie, dostaniemy dofinansowanie z komisji UE, możnych również złożyć wniosek i dostać dodatkowe fundusze z MNiSW.

Druga część konferencji poświęcona była akcji "Granty na Granty", czyli przedsięwzięciu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dzięki tej akcji istnieje możliwość ubiegania się o środki finansowe od MNiSW dla potencjalnych koordynatorów konsorcjów międzynarodowych w ramach programu ramowego. Pierwsza edycja tego przedsięwzięcia zakończyła się dofinansowaniem 35 projektów na łączną kwotę 2.998.290 zł.

Po sugestiach i propozycjach zmian od beneficjentów, którzy uczestniczyli w pierwszej edycji akcji "Granty na Granty", na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego przedsięwzięcie będzie działaniem ciągłym (możliwość składania wniosków w sposób ciągły przez okres całego roku). Konkurs zostanie ogłoszony jednorazowo i od 1 stycznia 2008 r. można będzie składać wnioski. Przewidywany budżet ministerstwa na ten cel to 10 mln zł.

Założenia II edycji to kontynuacja koordynatorów w 7 programie ramowym, rozszerzenie obszarów o programy szczegółowe oraz
rezygnacja z recenzji na rzecz panelu dyskusyjnego. Istnieje również możliwość pokrycia kosztów poniesionych na przygotowanie wniosków przez jednostkę w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosków.

Przydatne adresy www:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2017 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.