Facebook Google+ Twitter

Kraków. Priorytety Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka był głównym tematem poniedziałkowej konferencji promocyjno-informacyjnej działań realizowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w nowej perspektywie finansowej 2007-2013.

Widok na salę podczas konferencji POIG. / Fot. Jacek FilipekW sali "Kotłownia" w Politechnice Krakowskiej zebrali się ludzie nauki i przedsiębiorcy do których skierowany jest program POIG oraz programy Infrastruktura i Środowisko oraz Kapitał Ludzki. Choć 30 października Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia PO Innowacyjna Gospodarka, ta konferencja miała nie tylko charakter informacyjny, ale również konsultacyjny, a zaproponowane zmiany mają zostać uwzględnione w końcowym projekcie.

POIG ma na celu wspieranie przedsięwzięć o wysokim stopniu innowacyjności znaczącym oddziaływaniu na gospodarkę, poprzez dofinansowanie działalności naukowej na potrzeby przedsiębiorczej, instytucji naukowych świadczących przedsiębiorcom usługi o wysokiej jakości, a także wsparcie zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw.

Program POIG w 85 proc. finansowany będzie ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) oraz z 15 proc. środków krajowych (budżet państwa oraz budżet jednostek samorządu terytorialnego). Co ciekawe w ramach priorytetów PO IG istnieje możliwość poszerzenia katalogu wydatków współfinansowanych z EFRR o koszty, które są charakterystyczne dla EFS i kwalifikowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego, na zasadzie tzw. finansowania krzyżowego "cross-financing". Kwota przewidziana na realizację całego programu wynosi 9 711 mld euro, z czego na realizację dwóch głównych priorytetów przeznaczono kwoty po 1,3 mld euro (dane na dzień 25 października 2007 r.)

Dwa główne priorytety przyjęte w ramach tego programu dotyczą:

- badań i rozwoju nowoczesnych technologii tak aby zwiększyć znaczenie sektora nauki gospodarczej poprzez realizacje prac B+R w kierunkach uznanych za priorytetowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju. Przewidywane są przede wszystkim dotacje na badania naukowe, które mają szansę pomóc w poprawieniu pozycji konkurencyjności gospodarki. Tutaj o wsparcie mogą się ubiegać uczelnie, sieci i zespoły naukowców (zwłaszcza młodych, jak również studenci i doktoranci) oraz konsorcja naukowo-przemysłowe, ale także jednostki pozauczelniane, które zajmują się badaniami i rozwojem, przedsiębiorcy ( przede wszystkim małe firmy).

1. wsparcie działań naukowych dla gospodarki opartej na wiedzy
2. wzmocnienie potencjału kadrowego nauki
3. wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
4. wsparcie projektów celowych - infrastruktury sfery B+R którego celem jest wzrost konkurencyjności nauki dzięki konsolidacji oraz modernizacji infrastruktury naukowo-badawczej i informatycznej najlepszych jednostek rozwojowych w Polsce.

1. rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym
2. wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych
3. inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.

Pod koniec listopada mają zostać naniesione ostateczne poprawki do projektu, który w całości zostanie zaprezentowany na stronach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, jak też instytucji pośredniczących takich, jak: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jak przyznała Milena Piątkowska (naczelnik Wydziału Programowania i Polityk Unijnych, Departamentu Funduszy Europejskich MNiSW) program informatyczny umożliwiający składnie wniosków jest już prawie gotowy. Wnioski najprawdopodobniej będzie można składać już pod koniec tego roku.

Przydatne adresy stron www:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: www.mnisw.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl, www.efrr.gov.pl, www.fundusze strukturalne.gov.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: www.parp.gov.pl
Ośrodek Przetwarzania Informacji: www.opi.org.pl
Unia Europejska Online: europa.eu.int
Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce: europa.delpol.pl

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.