Facebook Google+ Twitter

Kraków. Protest w obronie najstarszego antykwariatu w Polsce

2 czerwca ponad 300 osób przeszło rynkiem pod Urząd Miasta Krakowa, aby zaprotestować przeciwko eksmisji antykwariatu S.A. Krzyżanowski.

Demonstracja w obronie antykwariatu S.A. Krzyżanowski. / Fot. Mikołaj KołyszkoMa ponad 140 lat, mieści się w nim 40 tysięcy woluminów, wśród których są bezcenne publikacje i największa w Krakowie kolekcja nut. Przetrwał zabory, obie wojny światowe, nazistowską okupację, czasy PRL-u, wygląda na to, że może zniknąć w czasach kapitalizmu w wyniku działalności władz miejskich Krakowa.

Demonstracja w obronie antykwariatu S.A. Krzyżanowski. / Fot. Mikołaj KołyszkoOd 1970 jego właścicielami są Helena i Henryk Druciowie. Skarżą się, że miasto postanowiło podnieść im czynsz o 300%. W 2009 roku przyjęto, że wyniesie on 15 zł za m2. Natomiast Dorota Wnyk ze Stowarzyszenia Obrony i Praw Lokatorów poinformowała nas, że w tym roku miasto zaproponowało nową stawkę wynoszącą 60 zł za m2.

Dorota Wnyk rozpoczęła demonstrację przemową. / Fot. Mikołaj KołyszkoZorganizowana przez Federację Anarchistyczną demonstracja rozpoczęła się o godz. 17:00 przed budynkiem antykwariatu na ulicy Tomasza, po czym przeszła ulicą Floriańską, okrążyła rynek i ulicą Grodzką dotarła pod Urząd Miejski Krakowa. Tłum wznosił okrzyki "Stop eksmisji antykwariatu!", "Łapy precz od kultury!" oraz niósł transparenty z napisami "Najpierw zyski, potem ludzie", "Stop Gentryfikacji" i "Quo Vadis Krakowie?"

Henryk Druć nie krył wzruszenia, gdy dziękował demonstrantom za wsparcie. / Fot. Mikołaj Kołyszko- "Zebraliśmy się tutaj, aby protestować przeciwko eksmisji najstarszego antykwariatu w Krakowie i w Polsce. Sprawa jest bardzo poważna, ponieważ na ósmego czerwca została wyznaczona rozprawa w sądzie eksmisyjna. Antykwariat jest w Krakowie od 1870 roku" - mówiła Dorota Wnyk. - "To próba wyrzucenia tradycji i historii z centrum Krakowa" - zaznaczała wcześniej.

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (12):

Sortuj komentarze:

Graniwid Sikorski
 • Graniwid Sikorski
 • 07.07.2011 11:14

Od władz samorządowych jak i rządowych oczekujemy zrealizowania tej inicjatywy, a nie bezmyślnej prywatyzacji ze szkodą dla jego mieszkańców jak i Gminy Kraków.Przewodniczący Forum
Za Forum:
Graniwid Sikorski
Otrzymują:
1 x adresat
1 x Wojewoda Małopolski Pan Stanisław KRACIK
1 x Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Pan Bogusław KOŚMIDER
1 x Przewodniczący Klubu Radnych PO Pan Grzegorz STAWOWY
1 x Przewodniczący Klubu Radnych PIS Pan Andrzej DUDA
1 x Przewodniczący Klubu Radnych Przyjazny Kraków Pan Bartłomiej GARDA
1 x PUHIT ul. Fatimska 41a, 31-831 Kraków
1 x Biuro Poselskie Pan Ireneusz RAŚ 31-831 Kraków ul. os. Złotej Jesieni 15B
1 x Mieszkańcy Domów Pracowniczych 31-831 Kraków ul. os. Złotej Jesieni
1 x Pan Grzegorz PIOTEREK 31-831 Kraków ul. os. Złotej Jesieni 15c/70
1 x a/a

Komentarz został ukrytyrozwiń
Graniwid Sikorski
 • Graniwid Sikorski
 • 07.07.2011 11:12

Forum w Obronie Godności Kraków, 05 lipca 2011r.
i Jedności Lokatorów i Bezdomnych
31-564 Kraków Aleja Pokoju 26/102
KRS: 0000-3468-11
Forum w Obronie Praw Emerytów,
Rencistów i Bezrobotnych
31-564 Kraków Aleja Pokoju 26/102
KRS: 0000-3509-68

Pan Jacek Majchrowski

Prezydent Miasta Krakowa

31-004 Kraków Plac Wszystkich Świętych ¾
Szanowny Panie Prezydencie
Forum w Obronie Godności i Jedności Lokatorów i Bezdomnych oraz Forum w Obronie Praw Emerytów, Rencistów i Bezrobotnych występuje o przejęcie przez Gminę Kraków bloków nr 5,9,10 znajdujących się na Osiedlu Złota Jesień w Krakowie. Bloki te należą do Przedsiębiorstwa Usług Hotelarskich i Turystycznych. Spółka z o.o. ul. Fatimska 41a, 31-831 Kraków. To Przedsiębiorstwo jest spółką skarbu państwa. Bloki te winno się skomunalizować i przeznaczyć dla potrzebujących mieszkańców miasta Krakowa. Szczególną uwagę należy przy tym przeznaczyć na grupę emerytów i rencistów. Bloki te nie są zamieszkałe, przeprowadzono w nich remont.
Nie do przyjęcia jest sytuacja, że w blokach tych nikt nie mieszka w sytuacji gdy w Krakowie występuje wielki brak mieszkań komunalnych, a emeryci i renciści nie mają gdzie mieszkać. Także mieszkańcy Domów Pracowniczych na osiedlu Złota Jesień w Krakowie występowali do Rady Miasta Krakowa o przejęcie bloków nr 5,9,10 przez Gminę Kraków i przeznaczenie ich na potrzeby rencistów i emerytów. Podają przy tym, że wcześniejszy zarządca Pan Dyrektor Wojda, planował adaptację bloku nr 12 na osiedlu Złota Jesień na potrzeby emerytów i rencistów. Niestety nie doszło do realizacji tego projektu. Blok adaptowano na hotel, który nie w pełni jest wykorzystany.
Niestety nie poprawia się sytuacja mieszkaniowa najuboższych. Nie widać też oznak, by podejmowane były kroki mogące przynieść w najbliższej przyszłości pozytywną zmianę.
Ta sytuacja jest dotkliwie odczuwana przez osoby o niskich i średnich dochodach. Dlatego też każdą inicjatywę służącą poprawie sytuacji mieszkaniowej należy poprzeć i wcielić w życie.
Forum w Obronie Godności i Jedności Lokatorów i Bezdomnych oraz Forum w Obronie Praw Emerytów, Rencistów i Bezrobotnych w pełni popiera i identyfikuje się z Mieszkańcami Domów Pracowniczych na Osiedlu Złotej Jesieni w Krakowie. Już sama nazwa Osiedla wskazuje, że winni tu znaleźć azyl schorowani i wypracowani emeryci i renciści.
Od władz samorządowych jak i rządowych oczekujemy zrealizowania tej inicjatywy, a nie bezmyślnej prywatyzacji ze szkodą dla jego mieszkańców jak i Gminy Kraków.Przewodniczący Forum
Za Forum:
Graniwid Sikorski
Otrzymują:
1 x adresat
1 x Wojewoda Małopolski Pan Stanisław KRACIK
1 x Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Pan Bogusław KOŚMIDER
1 x Przewodniczący Klubu Radnych PO Pan Grzegorz STAWOWY
1 x Przewodniczący Klubu Radnych PIS Pan Andrzej DUDA
1 x Przewodniczący Klubu Radnych Przyjazny Kraków Pan Bartłomiej GARDA
1 x PUHIT ul. Fatimska 41a, 31-831 Kraków
1 x Biuro Poselskie Pan Ireneusz RAŚ 31-831 Kraków ul. os. Złotej Jesieni 15B
1 x Mieszkańcy Domów Pracowniczych 31-831 Kraków ul. os. Złotej Jesieni
1 x Pan Grzegorz PIOTEREK 31-831 Kraków ul. os. Złotej Jesieni 15c/70
1 x a/a

Komentarz został ukrytyrozwiń
Graniwid Sikorski
 • Graniwid Sikorski
 • 18.06.2011 01:11

o ochronę majątku społecznego i pieniędzy społecznych. Odnośnie organizacji społecznej Forum w Obronie Godności i Jedności Lokatorów i Bezdomnych to organizacja społeczna nie tylko domaga się, ale wskazuje potrzebę społeczną popartą Informacją Ministerstwa Finansów, Biura Skarbu Państwa a to SP 4-EI-36/96 w której odnotowano z dnia 17 lutego 1996 roku że: „nieruchomości te i prawa przeszły na rzecz Skarbu Państwa na podstawie umów /układów/ o uregulowaniu wzajemnych roszczeń finansowych, jakie zostały zawarte z rządami tych państw przez Rząd Polski”, co zostało zarejestrowane w księgach wieczystych poszczególnych nieruchomości. Forum w Obronie Godności i Jedności Lokatorów i Bezdomnych zaznaczyło, że w kamienicy antykwariat znajdował się od 140 lat i jest jedynym na terenie Krakowa, zatem powinien być prawnie chroniony bez żadnych właścicieli, zatem stosownym było by zbadanie dokumentów po tylu latach. W ocenie Forum w Obronie Godności i Jedności Lokatorów i Bezdomnych w świetle zebranego materiału dowodowego stanowisko Przewodniczącej nie jest trafne. W związku prawem z art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a to: prawa do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia sprawy każdego obywatela , antykwariusze pozwani i poszkodowani mieszkańcy nieruchomości kamienicy w Krakowie oraz Forum uważają, że sprawa nieruchomości w tym jej administracji którzy
działają na podstawie danych dostatecznie uzasadniając podejrzenie popełnienia czynu zabronionego dla czynszu dlatego powiadamiany jest organ ścigania. Mając na uwadze przedstawione zarzuty wnosimy jak na wstępie.Załącznik: Pismo Urzędu Miasta Krakowa z dnia 09 czerwca 2011 rokuZa Forum: Przewodniczący Graniwid Sikorski


Otrzymuje : Departament Sądów Powszechnych 00-950 Warszawa Al. Ujazdowskie 11

Komentarz został ukrytyrozwiń
Graniwid Sikorski
 • Graniwid Sikorski
 • 18.06.2011 01:08

Dowód: Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich /w posiadaniu Forum/ Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dn. 05.04.1993 r. Art. 3 par. 1 Warunki umowy, które nie były indywidualnie negocjowane, mogą być uznane za nieuczciwe, jeśli stoją w sprzeczności z wymogami dobrej wiary powodują znaczącą nierównowagę wynikających z umowy, praw i obowiązków stron ze szkodą dla konsumenta czyli w tym przypadku antykwariuszy. Par. 2 warunki umowy zawsze zostaną uznane za nie wynegocjowane indywidualnie, jeżeli zostały sporządzone wcześniej i konsument nie miał w związku z tym wpływu na ich treść, zatem przeprowadzona eksmisja nie daje podstaw do jej prowadzenia bowiem nowy czynsz nigdy nie był negocjowany ani nie została przedłożona jego kalkulacja wraz z uzasadnieniem czego wymagana jest Ustawą, zatem Postępowanie które jest prowadzone, prowadzone jest nieprawnie, gdyż powód który pozwał antykwariuszy nie wykazał kalkulacji z uzasadnieniem na co miał czas dwa tygodnie. Podwyżka czynszu była nieważna, w związku z powyższym przeprowadzona eksmisja jest bezprawna, dlatego Forum w Obronie Godności i Jedności Lokatorów i Bezdomnych jako interwenient uboczny chciało zawiesić Postępowanie. Wskazując na te zarzuty Forum w Obronie Godności i Jedności Lokatorów i Bezdomnych przy sprawie wnosi: 1. Brak legitymacji procesowej Gminy i przedstawienie księgi wieczystej dla nieruchomości przez powoda. Art.. 172 kc mówi, że można zasiedzieć nieruchomość – mieszkanie – lokal stanowi, że osoby wynajmujące lokal od 140 lat przy ul. Św. Tomasza 26 winny mieć prawo jego zajęcia przez zasiedzenie, a nie przeprowadzanie eksmisji. Również właściwym było by sprawdzenia i zweryfikowania danych w przedstawianych dokumentach w postępowaniach spadkowych w Sądzie oraz w Archiwum Sądu dotyczących tych nieruchomości czy postępowania spadkowe niedawno przed Sądem na podstawie których przejęto nieruchomość wystawiając nazwiska rzekomych spadkobierców z poza granic naszego państwa, świadczą o wiarygodności. Forum w Obronie Godności i Jedności Lokatorów i Bezdomnych uważa, że stanowisko Przewodniczącej powinno cechować się dojrzałością prawniczą, a zatem zdziałane czynności prawne nie mogą zostać uznane powołując się na Ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego zabezpiecza ona prawnie chronione interesy lokatorów, co nie jest odzwierciedleniem przeprowadzanej eksmisji, bowiem jak sama nazwa wskazuje, jest to zawiadomienie o przestępstwie odebranej nieruchomości – majątku społeczeństwa, chodzi w tym wypadku o ochronę majątku społeczneg

Komentarz został ukrytyrozwiń
Graniwid Sikorski
 • Graniwid Sikorski
 • 18.06.2011 01:02

2. Wydania rozstrzygnięcia pomimo niedostatecznego wyjaśnienia sprawy
3. Przekroczenie przez Sąd granic swobodnej oceny dowodów
Wskazując na te zarzuty wnosimy o uchylenie zaskarżonego Postanowienia z dnia 08 czerwca 2011 r. lub jego zmiany poprzez uwzględnienie Forum w Obronie Godności i Jedności Lokatorów i Bezdomnych jako interwenienta ubocznego po stronie antykwariuszy , którzy zajmują lokal od 140 lat przez wiele pokoleń. Zwracamy się ponadto o zwolnienie z kosztów sądowych od prowadzonego Postanowienia, bowiem powstał by uszczerbek na sytuacji finansowej Forum w Obronie Godności i Jedności Lokatorów i Bezdomnych, gdyż Forum w Obronie Godności i Jedności Lokatorów i Bezdomnych jest organizacją społeczną działającą na terenie Krakowa wyłącznie społecznie w imieniu poszkodowanych, a w tym przypadku poszkodowanym są antykwariusze, a czynione są czynności aby również było poszkodowane nasze Państwo polskie tak moralnie jak i materialnie.

UZASADNIENIE
1.Odwołując się do Konstytucji RP art. 75 par 1 Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli w związku z tym, że antykwariusze zajmują w powyższej nieruchomości lokal użytkowy ponad 140 lat, to Sąd w szczególności przeciwdziała bezdomności i wspiera rozwój budownictwa socjalnego oraz popiera działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania dlatego przy eksmisji Przewodnicząca winna zaproponować pozwanym zasiedzenie. Par 2 ochronę praw lokatorów określa Ustawa. Dowód: nie wyciągnięta w Postępowaniu księga wieczysta, zatem brak legitymacji powoda Gminy art. 76 Konstytucji RP. Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi jak ma miejsce powyższa sprawa. Zakres tej ochrony określa Ustawa, zatem niedopuszczenie ani nie rozpatrzenie pisma interwenienta ubocznego jest kary godnym poczynaniem młodej prawniczki która żongluje prawem zagrażając mu. Przekroczenie przez Sąd granic swobodnej oceny dowodów, w tym nie przyjęcia pisma interwenienta ubocznego po stronie pozwanych, w którym Forum w Obronie Godności i Jedności Lokatorów i Bezdomnych jako organizacja społeczna posiada Statut i numer KRS jako że jest zarejestrowane w KRS tak wic posiada legitymację prawną do występowania przed Sądami. Niemniej jednak Przewodnicząca młoda jako swój cel obrała samowole bez liczenia się ze zdaniem społeczeństwa i w każdym Postępowaniu boi się Forum w Obronie Godności i Jedności Lokatorów i Bezdomnych i nie dopuszcza do sprawy aby tylko nie zabierało głosu. Wobec czego w dalszych kolejach swojego życia przewodnicząca będzie mogła polegać na społeczeństwu które ją otacza. Dowód:

Komentarz został ukrytyrozwiń
Graniwid Sikorski
 • Graniwid Sikorski
 • 18.06.2011 00:59

FORUM Kraków, dnia 13 czerwca 2011 r. W OBRONIE GODNOŚCI I JEDNOŚCI LOKATORÓW I BEZDOMNYCH NR KRS 0000346811 31-564 KRAKÓW AL. POKOJU 26/102

SĄD OKRĘGOWY
WYDZIAŁ II CYWILNY ODWOŁAWCZY poprzez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
w Krakowie
Wydział I Cywilny
Kraków ul. Przy Rondzie 7

Komenda Wojewódzka
Policji W Krakowie ul . Mogilska 109
Prokuratura Generalna
Warszawa ul. Barska 28/30
Sygn. akt

ZAŻALENIE
Na Postanowienie Sądu z dnia 08 czerwca 2011 r. w osobie Przewodniczącej SSR Agnieszki R dotyczące niedopuszczenia Forum w Obronie Godności i Jedności Lokatorów i Bezdomnych do udziału w sprawie eksmisji pp. Heleny i Henryka Druć z lokalu przy ul. Św. Tomasza 26 w charakterze interwenienta ubocznego. Forum w Obronie Godności i Jedności Lokatorów i Bezdomnych jako organizacja społeczna złożyło pismo w którym chciało wystąpić po stronie właścicieli antykwariatu Heleny i Henryka Druć jako interwenient uboczny. Sąd podczas tego Posiedzenia odrzucił wniosek Forum w Obronie Godności i Jedności Lokatorów i Bezdomnych, przez co Forum w Obronie Godności i Jedności Lokatorów i Bezdomnych nie zostało dopuszczone do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego. Temu Postanowieniu zarzucamy. 1. Naruszenie prawa tak cywilnego jak i konstytucyjnego
2. Wydania rozstrzygnięcia pomimo niedostatec

Komentarz został ukrytyrozwiń
Graniwid Sikorski
 • Graniwid Sikorski
 • 18.06.2011 00:53

Forum w Obronie Godności Kraków, 13 czerwca 2011r.
i Jedności Lokatorów i Bezdomnych
31-564 Kraków Aleja Pokoju 26/102
KRS: 0000-3468-11
Forum w Obronie Praw Emerytów,
Rencistów i Bezrobotnych
31-564 Kraków Aleja Pokoju 26/102
KRS: 0000-3509-68


Urząd Miasta Krakowa
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego
31-004 Kraków Plac Wszystkich Świętych 3/4

Wasz znak: KD.02.400.14.2011

Forum w Obronie Godności i Jedności Lokatorów i Bezdomnych oraz Forum w Obronie Praw Emerytów Rencistów i Bezrobotnych dziękuje za pismo w którym Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego wystąpił do Zarządu Budynków Komunalnych o rozważenie możliwości pozostawienia tego najstarszego antykwariatu znajdującego się przy ul. Św. Tomasza 26 w dotychczasowej siedzibie, z uwagi na to, że likwidacja tego antykwariatu znacznie zuboży krakowski rynek antykwaryczny.
Mamy nadzieję, że pozostałe jednostki Urzędu Miasta Krakowa zajmą również pozytywne stanowisko w tym zakresie.


Za Forum: Przewodniczący Forum

Graniwid Sikorski


W załączeniu: Pismo UMK Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 czerwca 2011 r.Otrzymują:
1 x adresat
1 x Wojewoda Małopolski Pan Stanisław Kracik
1 x Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa Pani Agnieszka Sroka
1 x Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Pan Bogusław Kośmider
1 x Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych Pani Katarzyna Zapał
1 x Sąd Rejonowy Kraków Śródmieście Wydz. I Cywilny sygn. akt. I C 365/11/S
1 x Właściciele antykwariatu Państwo Helena i Henryk Druć

Komentarz został ukrytyrozwiń
Graniwid Sikorski
 • Graniwid Sikorski
 • 18.06.2011 00:50

URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego
31-004, pl. Wszystkich Świętych 11, +48 12 616 19 23, e-mail: kd.umk@um. krakow.pl
Kraków, 9 czerwca 2011r.
KD.02.40014.2011

Dotyczy: eksmisji antykwariatu z ul. św. Tomasza 26

Pani
Anita Wójcik
Zastępca Dyrektora
Zarządu Budynków Komunalnych

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego przesyła w załączeniu pismo Forum w Obronie Godności i Jedności Lokatorów i Bezdomnych z dnia 2 czerwca 2011 r. oraz protest przeciwko eksmisji antykwariatu z ul. św. Tomasza 26 w Krakowie z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości pozostawienia tego najstarszego antykwariatu w dotychczasowej siedzibie.
Zdanie tut. Wydziału likwidacja ww. jednostki znacznie zuboży krakowski rynek antykwaryczny.

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁ
Barbara Turlejska

Otrzymują: 1. Adresat+zał 2. aa. Do wiadomości
1. Forum w Obronie Godności i Jedności Lokatorów i Bezdomnych
31-564 Kraków, al. Pokoju 26/102
2. Forum w Obronie Praw Emerytów, Rencistów i Bezrobotnych
31-564 Kraków, al. Pokoju 26/102

Komentarz został ukrytyrozwiń
Graniwid Sikorski
 • Graniwid Sikorski
 • 18.06.2011 00:44

Forum w Obronie Godności Kraków, 02 czerwca 2011r.
i Jedności Lokatorów i Bezdomnych
31-564 Kraków Aleja Pokoju 26/102
KRS: 0000-3468-11
Forum w Obronie Praw Emerytów,
Rencistów i Bezrobotnych
31-564 Kraków Aleja Pokoju 26/102
KRS: 0000-3509-68

Pan Jacek Majchrowski

Prezydent Miasta Krakowa

31-004 Kraków Plac Wszystkich Świętych 3/4


Szanowny Panie Prezydencie
Forum w Obronie Godności i Jedności Lokatorów i Bezdomnych oraz Forum w Obronie Praw Emerytów, Rencistów i Bezrobotnych pragnie wystąpić w obronie funkcjonowania antykwariatu przy ul. Św. Tomasza 26. W ostatnich latach polityka władz samorządowych gminy prowadzi do wyludnienia centrum miasta, znikania galerii artystycznych, małych sklepów spożywczych czy też punktów rzemieślniczych. Ofiarą takiej polityki stał się antykwariat znajdujący się przy ul. Św. Tomasza 26. Jest to najstarszy antykwariat w Polsce, który działa nieprzerwanie od 140 lat. Po drastycznej podwyżce czynszu, jego byt jest zagrożony, a przeciwko jego właścicielom toczy się postępowanie eksmisyjne. Możliwość zniknięcia z mapy Krakowa tej zasłużonej placówki kultury budzi nasze poważne zaniepokojenie. Trzeba zrobić wszystko, aby antykwariat dalej istniał. Jego dalsze trwanie to zarówno interes kultury miasta, jak i jego klientów.
To miejsce magiczne, gdzie spotykając się miłośnicy książek, można tu spędzić czas szukając starych woluminów i dyskutując o książkach z właścicielami antykwariatu.
Właśnie takie miejsca tworzą niepowtarzalną atmosferę Krakowa. Nie powinno i nie może ich zabraknąć. W obronie antykwariatu występują jego liczni miłośnicy, którzy w dniu 02 czerwca 2011 roku przekazali petycję w sprawie utrzymania tego punktu urzędnikom miejskim. Forum przyłącza się do tych głosów i ma nadzieję, że Pan Prezydent znajdzie sposób, aby ten zasłużony ośrodek kultury mógł dalej istnieć.
Proponujemy Panu Prezydentowi dialog z właścicielami antykwariatu, oraz zastosowanie trybu mediacji między stronami, tak podczas postępowania sądowego jak i poza nim. Trzeba przy tym pamiętać i stosować zasadę współżycia społecznego.
Nie można dopuścić, aby ta zasłużona placówka kultury podzieliła los apteki „Pod Złotym Lwem” która znajdowała się na Placu Wszystkich Świętych.Tego oczekujemy i na to liczymy.

Przewodniczący Forum

Graniwid Sikorski
Otrzymują:
1 x adresat
1 x Wojewoda Małopolski Pan Stanisław Kracik
1 x Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa Pani Agnieszka Sroka
1 x Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Pan Bogusław Kośmider
1 x Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych Pani Katarzyna Zapał
1 x Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan Stanisław Dziedzic
1 x Sąd Rejonowy Kraków Śródmieście Wydz. I Cywilny sygn. akt. I C 365/11/S
1 x Właściciele antykwariatu Państwo Helena i Henryk Druć

Komentarz został ukrytyrozwiń
Graniwid Sikorski
 • Graniwid Sikorski
 • 10.06.2011 00:18

Pozostałe lokale są niczyje, bo osoby które fikcyjnie objęły budynek nie mają tytułu własności. Z dokumentów wyszedł nieprawdopodobny paradoks, że Postanowienie sądowe, którym się legitymowali jest na inną działkę, a wpisu do KW dokonali na podstawie sfałszowanej Mapy I Wypisu z Rejestru Gruntów w dodatku wykonane przez Krzysztofa Szwaja, który kamienice chciał przejąć. Wystąpił on jako Organ Wydający dokument, jako wykonawca dokumentu i opatrzył pieczęcią, że ten dokument służy do wpisu do Ksiąg Wieczystych, po czym poszedł i wpisał sobie własność. Księgi Wieczyste są fałszywe, gdyż nie zawierają prawidłowych informacji i powinien to każdy urzędnik o minimalnej wiedzy pracujący w Urzędzie Miasta rozpoznać, a jego kierownictwo wydające błędne decyzje powinno zapłacić za takie straszne w skutkach decyzje bez pokrycia. Na podstawie powyższych załączonych dokumentów składamy wniosek o przydzielenie pustostanów osobom będącym w potrzebie posiadania dachów nad głową, których nieludzka bezduszność urzędników doprowadziła do bezdomności.W naszych pierwszych zgłoszeniach postulujemy o niezwłoczne przekazanie mieszkań dla : 1)pana Profesora Stanisława Gniadka Zasłużonego naukowca i działacza społecznego 2)pani Emilii Rokosz 3)pana Henryka Stadnika 4)pana Patryka Jaszczyńskiego 5)pana Ryszarda Widły
Prosimy o potraktowanie sprawy z pełnym zrozumieniem i chęcią zadośćuczynienia i naprawy szkód jakich Urząd Miasta jest przyczyną. W przypadku dalszego niezrozumienia szkody, będziemy występować z personalnymi pozwami do Sądu przeciwko podpisanym na dokumentach urzędnikom za podejmowanie niesłusznych szkodliwych decyzji zgodnie z przygotowaną do tego Ustawą Rządu. Równocześnie informujemy, że w przypadku dalszej ignorancji naszych postulatów będziemy zmuszeni poruszyć międzynarodową opinię publiczną, oraz odpowiednie Sądy Międzynarodowe. Prosimy o załatwianie spraw w ramach ustawowych terminów trybu administracyjnego. Z góry dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie słusznych spraw i zgłaszamy dalszą pomoc w pozyskiwaniu Pustostanów dla pomocy w rozwiązywaniu tych witalnych problemów życiowych mieszkańców naszego Grodu Krakowa.Za Forum: Przewodniczący Forum

Graniwid SikorskiOtrzymują:
Kancelaria Prezydenta RP Warszawa ul. Wiejska 10
Prokurator Generalny Warszawa ul. Barska 28
Rzecznik Praw Obywatelskich Warszawa Al. Solidarności 77
Prokuratura Apelacyjna Kraków ul. Cystersów 18

Komentarz został ukrytyrozwiń

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2017 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.