Facebook Google+ Twitter

Pozycja materiału w rankingach:

25640 miejsce

Kredyt studencki bez tajemnic. Kto, gdzie i jak może z niego skorzystać

Kredyt studencki jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, których rodzice nie są w stanie w pełni utrzymać podczas ich okresu studiowania. Przez ponad 13 lat z tego rodzaju pożyczki skorzystało około 363 tysięcy studentów. Sprawdź, w jaki sposób uzyskać kredyt i z czym to się wiąże!

 / Fot. http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=18362Kredyt studencki stanowi doskonałą formę wsparcia finansowego, ponieważ miesięcznie, w ciągu trwania roku akademickiego, można otrzymać około 600 złotych. Z oferty tej korzystają chętnie studenci, którzy nie studiują w trybie dziennym. Kredyt ten pozwala np. na opłacenie czesnego, noclegów oraz na odłożenie kieszonkowego.

Jakie banki oferują kredyty studenckie?

W sprawie wyboru banku oferta nie jest zbyt rozległa. W Polsce funkcjonują cztery banki, w których student będzie mógł się ubiegać o kredyt. Są to:

PKO Bank Polski S.A,
Bank PEKAO S.A,
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A,
SGB-Bank S.A.

Zasady, na jakich działa kredyt studencki ustalone są dla wszystkich banków i kredytobiorców w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jednakże oferty poszczególnych placówek mogą się różnić, np. co do sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu.

Przed złożeniem wniosku o kredyt warto się wybrać do oddziałów banków i spytać o szczegóły ich ofert.

Kto może uzyskać kredyt?

Oferta skierowana jest dla wszystkich studentów, którzy rozpoczęli naukę przed ukończeniem 25. roku życia. Osoba ubiegająca się o kredyt musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz przedstawić akceptowalne przez bank zabezpieczenie spłaty kredytu.

Ważnym czynnikiem decydującym o przyznaniu kredytu jest dochód na osobę w rodzinie. W roku akademickim 2012/13 dochód ten wynosił 2300zł.

Jeżeli student jest niezależny finansowo, pod uwagę brane są inne okoliczności. Kredytobiorca musi posiadać stałe źródło przychodów w bieżącym roku, a jego miesięczne zarobki nie mogą być mniejsze od minimalnego wynagrodzenia (2014 r. - 1680zł) oraz nie złożył oświadczenia, że pozostaje na utrzymaniu rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.

W jaki sposób obliczyć dochód?

Przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta brane są pod uwagę dochody:

- studenta
- małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek
- rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Jakie są formy zabezpieczenia kredytu studenckiego?

Bank, który wybierzemy będzie wymagał od nas ustanowienia zabezpieczenia spłaty zobowiązania. Najczęściej stosowaną formą zabezpieczenia jest poręczenie. W razie gdy student nie będzie w stanie znaleźć osób, które byłyby jego poręczycielami, może uzyskać akceptowane przez banki poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Nie poleca się drugiego sposobu, ponieważ wypłacana kwota pożyczki będzie mniejsza, gdyż zostanie potrącona prowizja za poręczenie.

Składanie wniosku

Gdy wybierzemy już bank i zapoznamy się z wszelkimi wymaganiami, przyjdzie czas na złożenie wniosku o kredyt. Przede wszystkim trzeba przygotować komplet odpowiednich dokumentów, by zaoszczędzić sobie czasu na donoszenie brakujących sztuk. Najważniejszy jest dobrze wypełniony wniosek o kredyt na druku bankowym zawierający poprawne dane osobowe studenta oraz dane dotyczące uczelni, poziomu, trybu i kierunku studiów.

Do wniosku należy załączyć zaświadczenie wystawione przez uczelnię stwierdzające, że ubiegający się o kredyt jest studentem. Oprócz tego w dokumentach musi się znajdować oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny oraz informacje o wysokości uzyskiwanych dochodów.

W zależności od źródła dochodu po odpowiednie dokumenty należy się udać m.in. do właściwego urzędu skarbowego, urzędu gminy, pracodawców lub innych urzędów.

Podpisanie umowy i odebranie środków

Gdy otrzymamy pozytywną decyzję z banku dotyczącą zabezpieczenia kredytu, przychodzi czas na podpisanie umowy. Jeśli bank uzna, że zabezpieczenie kredytu jest niewystarczające, student ma prawo wnioskować w terminie do 28 lutego w innym banku. Wszystkie umowy o kredyt studencki podpisywane są najpóźniej do 31 marca.

Po podpisaniu umowy, bank przelewa na rachunek studenta środki. Kwota ta jest wyrównaniem transz kredytu przyznanego studentowi od października. Kolejne transze będą przekazywane co miesiąc do lipca danego roku akademickiego oraz od października do lipca kolejnych lat studiów.

Obowiązki kredytobiorcy

Na kredytobiorcę nakładane są pewne obowiązki ze strony banku. W trakcie pobierania kredytu, dwa razy w ciągu roku akademickiego, w terminach do 31 października i do 31 marca, student ma obowiązek przedstawić bankowi ważną legitymację studencką.

Obowiązkiem studenta pobierającego kredyt studencki jest również informowanie banku o wszelkich zmianach w okresie studiowania, takich jak niezaliczenie semestru, udzielenie urlopu od zajęć, zawieszenie w prawach studenta lub doktoranta, utracenie statusu studenta lub doktoranta, ukończenie studiów.

Spłata kredytu

Kredyt studencki spłaca się po upływie dwóch lat od momentu otrzymania ostatniej transzy.
Raty kredytu studenckiego zależą od stóp procentowych NBP, a średnia rata wynosi 315 zł i maleje z każdą kolejną wpłatę o kilka groszy.

Maksymalna ilość transz kredytu wynosi 60. Łatwo można policzyć, że maksymalna wysokość udzielanego kredytu to 36 tysięcy złotych (60 x 600zł).

Kłopoty finansowe

Osoby, które mają kiepską sytuację finansową i nie są w stanie spłacić kredytu, mogą odwoływać się o odroczenie terminu spłaty maksymalnie do 12 miesięcy.

Kredyt może zostać umorzony w 20%, jeżeli kredytobiorca ukończył studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni. Może on zostac również umorzony częściowo lub w całości ze względu na trudną sytuację życiową (choroba, wypadek) albo trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań (niepełnosprawność).

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.