Facebook Google+ Twitter

Kryształowa Cegła dla najlepszej inwestycji budowlanej

Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe - Oddział Lublin, pod kierownictwem Kazimierza Widysiewicza, 11 grudnia 2009 r. wręczyło nagrody i wyróżnienia w transgranicznym konkursie "O Kryształową Cegłę" - na najlepszą inwestycję budowlaną.

Na uroczystej gali w Filharmonii Lubelskiej pojawiło się wielu znamienitych przedstawicieli życia publicznego Lubelszczyzny, innych regionów, przedstawicieli władz centralnych i osobistości z zagranicy. Już po raz dziewiąty takie doniosłe wydarzenie odbyło się w naszym mieście. Wśród obecnych byli m.in.: Lena Kolarska-Bobińska - eurodeputowana z Lubelszczyzny, Jacek Życiński z Ministerstwa Infrastruktury, Sławomir Sosnowski - wicemarszałek województwa lubelskiego,
Swietłana Potylczak - wicekonsul Ukrainy, Agata Fisz - prezydent Chełma i wielu innych gości ze świata biznesu i polityki.

Wspomniany konkurs, organizowany wespół z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego i z Lubelską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, stawia sobie za cel "pobudzenie aktywności ekonomicznej, gospodarczej i obywatelskiej regionów Europy Wschodniej, wdrażanie prorozwojowej polityki mieszkaniowej i budowlanej" (nowe technologie), "podniesienie standardów obiektów mieszkaniowych i użyteczności publicznej'' z poszanowaniem zabytkowej zabudowy, "poprawę jakości zabudowy przestrzennej", "wspieranie i popularyzację inicjatyw na rzecz rewitalizacji, modernizacji i adaptacji do współczesnych potrzeb obiektów zabytkowych poprzemysłowych, doskonalenie wizerunku, wzrost konkurencyjności i wyrazistego oblicza regionów po obu stronach granicy Unii Europejskiej.

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach: budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe jedno lub wielorodzinne, budynki mieszkalne nowo wybudowane z udziałem środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, budynki mieszkalno-usługowe wielorodzinne jedno i wielorodzinne modernizowane (remonty), zespoły mieszkaniowe i osiedlowe nowo wybudowane, modernizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznych w osiedlach mieszkaniowych, obiekty mieszkaniowe użytku zbiorowego (hotele, akademiki, internaty, pensjonaty), obiekty techniczne i inżynieryjne obsługujące budownictwo (oczyszczalnie ścieków, ciepłownie, kotłownie, ujęcia wody, garaże), centra handlowo-usługowe, inne obiekty użyteczności publicznej (oświatowe, opieki zdrowotnej, obiekty sakralne), obiekty mieszkaniowe i użyteczności publicznej najlepiej przystosowane dla osób niepełnosprawnych, matek z wózkami itp.

Kapituła przyznająca nagrody i wyróżnienia kieruje się kryteriami oceny takimi jak: nowoczesność rozwiązań technicznych i technologicznych oraz architektonicznych, poziom rozwiązań techniczno-technologicznych z zakresu modernizacji, funkcjonalności obiektów i ich relacji z otoczeniem, sposób eksploatacji i wykorzystania w praktyce zastosowanych rozwiązań, wpływ inwestycji na środowisko i gospodarkę osiedla.

Pokłosiem imprezy jest kolorowy katalog z dokumentacją zdjęciową, zawierający informacje o uczestnikach konkursu i nagrodzonych obiektach wraz z podaniem kategorii, zastosowanych technologii i użytych materiałów.

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.