Facebook Google+ Twitter

Lanie w pape - narodowa cecha Polaków cz. II

Pojęcie: charakter narodowy tak w istocie nie istnieje...

Mówienie o ,,charakterze narodowym” sugeruje, że chodzi tu o coś więcej, niż tylko o obyczaj czy tradycję kulturową, że jest to czynnik głęboko zakorzeniony w człowieku, może wręcz zapisany w genach. To wątła teza.

Jak długa jest historia psychologii, tak długie są dzieje poszukiwań determinant ludzkiego zachowania. Próbowano je określić odwołując się zarówno do czynników wrodzonych, jako tych, które powstały w ciągu życia jednostki. Próbowano też podkreślać rolę genetycznych uwarunkowań zachowania. Zastanawiano się wielokrotnie, co ostatecznie kształtuje sposób postępowania jednostki, co wpływa na specyficzne dla niej postrzeganie rzeczywistości, co wpływa na decyzje jakie podejmuje oraz na działania jakie wybiera.

Próbowano dokonywać taksonomii zarówno zobiektywizowanych właściwości natury ludzkiej - które możliwe były do wyodrębnienia przy pomocy uznanych metod badawczych, jak i tych, które nie podlegały tak wyraźnej i jednoznacznej obserwacji. Tymi drugimi zajmowali się nieliczni badacze, a ich rezultaty zazwyczaj były negowane przez pozostałą część środowiska naukowego. Efekty tych prac pozwalają (prawdopodobnie nie w pełni) zrozumieć zachowania, reakcje pojedynczego osobnika. Pozwalają zrozumieć proces kształtowania się charakteru człowieka. Charakteru, a więc zespołu cech odróżniających przedmiot, zjawisko lub człowieka od innych. W psychologii przyjęto uważać charakter za ogół względnie trwałych cech psychicznych, zwłaszcza moralnych, właściwych danemu człowiekowi, a przejawiających się w jego postępowaniu z ludźmi.

Rozróżnia się zwykle dwie warstwy cech charakteru: temperament - jako podbudowę - i charakter właściwy (moralny) - jako nadbudowę. Charakter właściwy stanowią przede wszystkim właściwości woli jako ukształtowanego w ciągu życia układu motywów i napędów do działania. Podstawę charakteru moralnego stanowią - temperament i cechy woli. Na nim osadzone są cechy pochodne takie jak: nawyki moralne, zasady postępowania, postawy w stosunku do ludzi.
cdn

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2017 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.