Facebook Google+ Twitter

Małopolska ma protokół na rzecz kształcenia ustawicznego

Podpisana 20 maja deklaracja jest częścią Małopolskiego Protokołu na rzecz Kształcenia Ustawicznego – dokumentu operacyjnego przygotowanego na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Marszałek Województwa Małopolskiego - Marek Nawara / Fot. Jacek Filipek – Na środki europejskie patrzymy komplementarnie, dbając o to, by poszczególne działania czy to w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, czy to Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uzupełniały się wzajemnie przyczyniając się do rozwoju województwa – mówił marszałek województwa Marek Nawara, podkreślając, że we współczesnym świecie, w którym o przewadze konkurencyjnej regionu decydują nie zasoby materialne, ale zasoby wiedzy. Konieczne jest też położenie silniejszego akcentu na kwestie związane z popularyzacją idei uczenia się przez całe życie. Podpisana przez marszałka deklaracja jest odpowiedzią na wyzwania Strategii Lizbońskiej, i jest pierwszym tego typu dokumentem w skali kraju przy powstaniu którego brało udział ponad 60 instytucji.

W deklaracji zapisane zostało: "stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju mieszkańca Małopolski "uczącego się całe życie" i samorealizującego się w wymiarze indywidualnym i wspólnotowym

Protokół deklaruje:
- promowanie idei uczenia się przez całe życie,
- tworzenie potencjału instytucjonalnego oraz poprawy współpracy wszystkich podmiotów współtworzących warunki do uczenia się przez całe życie,
- realizacji priorytetowych kierunków rozwoju kształcenia, określonych w "Małopolskim Protokole na rzecz Kształcenia Ustawicznego",
- zapewnienia komplementarności działań podejmowanych przez różne instytucje zmierzającej do optymalizacji wykorzystania dostępnych środków.

Małopolski Protokół na rzecz Kształcenia Ustawicznego jest dokumentem operacyjnym, w którym samorząd deklaruje działania wspierające rozwój kształcenia ustawicznego w regionie. Są tam również informacje, które mogą pomóc osobom, które chcą skorzystać ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i stworzyć własny projekt. Protokół nie jest funkcjonalną strategią regionalną w zakresie kształcenia ustawicznego, zawiera natomiast wiele praktycznych wskazań dla instytucji i organizacji w Małopolsce.

Małopolski Protokół na rzecz Kształcenia Ustawicznego to kontynuacja działań zawartych w strategicznych dokumentach rozwoju zarówno na poziomie europejskim (odnowiona Strategia Lizbońska), krajowym (strategia rozwoju kraju 2007-2015, krajowy program reform na lata 2005-2008 na rzecz realizacji strategii lizbońskiej, strategia rozwoju edukacji na lata 2007-2013, strategia rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010) jak i regionalnym (małopolska strategia rozwoju województwa małopolskiego na lata 2007-2013”, regionalna strategia innowacji województwa małopolskiego 2005-2013).

Kiedy będzie można mówić o sukcesie projektu? Gdy podmioty działające w tym obszarze w Małopolsce wykorzystają rekomendacje zawarte w tym protokole. Najbliższym sprawdzianem i szansą dla odbiorców Protokołu są konkursy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Protokół powstał w ramach projektu "Małopolskie partnerstwo na rzecz promocji - rozwoju kształcenia i poradnictwa ustawicznego - model wymiany informacji, narzędzi, badań, dobrych praktyk w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń.”

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.