Facebook Google+ Twitter

Pozycja materiału w rankingach:

6191 miejsce

Masz Prawo Wiedzieć. Czy można nagrywać radnych?

Czy można nagrywać sesje lokalnego samorządu? Nie dla wszystkich jest to jasne. Do Stowarzyszenia Dziennikarzy Obywatelskich trafił list z opisem tego, jak rada gminy broni się przed dziennikarzami i jak interpretuje Konstytucję. O pomoc zwróciliśmy się do Obserwatorium Wolności Mediów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Ale po kolei:

 / Fot. Polskapresse - Redakcja Bialobrzegi.info. złożyła do urzędu gminy pismo: Wydawca portalu uprzejmie informuje, że pragnie nagrywać sesje Rady Gminy.

Możliwość takiego działania wynika z Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz z Regulaminu Rady Gminy (§ 8. 1. Sesje Rady Gminy są jawne). Planowane jest nagrywanie obrazu i dźwięku. Niezbędny sprzęt zapewnia wydawca. Materiał z przebiegu sesji zostanie udostępniony na stronie internetowej. Wydawca zwraca się z zapytaniem, czy Przewodniczący Rady Gminy ma jakieś przeciwwskazania techniczne dotyczące nagrywania sesji Rady Gminy.


Z odpowiedzi radnych wynika, że nie można nagrywać sesji:

W odpowiedzi na Pana pismo dot. nagrań sesji Rady Gminy w celu udostępnienia ww. nagrań na stronie informuję, że w rozumieniu art. 11b ust 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut gminy.

Ponadto Statut Gminy przewiduje, że sesje Rady Gminy są jawne, szczegółowo tą kwestie reguluje §8 Regulaminu Rady Gminy: 1. Sesje Rady Gminy są jawne. 2. Jawność sesji oznacza, że podczas obrad na sali może być obecna publiczność, która zajmuje wyznaczone w tym celu miejsce. Ustawa na którą Pan powołuje się w swoim piśmie tj. ustawa z 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej Dz. U. z 8 października 2001 nie przewiduje możliwości nagrywania jako realizacji uprawnień do dostępu do informacji publicznej.Art. 7 tejże ustawy przewiduje zamknięty katalog form udzielania informacji publicznej tj. 1. ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, o których mowa w art. 8, 2. udostępniania, o którym mowa w art. 10 i 11, 3. wstępu na posiedzenia organów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia. Gmina nie nagrywa posiedzeń w formie audiowizualnej.

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (13):

Sortuj komentarze:

Tomku, popieram:)

Komentarz został ukrytyrozwiń

Przykład tego, co spotkało Bialobrzegi.info jest porażający. Chyba możemy pokusić się o sporządzenie listy samorządów przyjaznych jawności?

Komentarz został ukrytyrozwiń

Trochę niepełne te informacje. Dla uzupełnienia - sprawą rejestracji posiedzeń w gminie zajmował się już NSA. Zainteresowani mogą poszukać Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 października 1999 r. II SA 220/99, II SA 925-937/99 Wokanda 2000/7 str. 41 Glosa 2000/10 str. 45. Decyzją było oczywiście stwierdzenie, iż uchwała rady gminy zakazująca rejestrowania obrazu z jej obrad narusza konstytucyjną zasadę jawności działania organów władzy publicznej. W uzasadnieniu sąd zanegował podstawy wprowadzania podobnych zakazów w regulaminach i uznał, że "Wolność prasy i innych środków społecznego przekazu, prawo obywateli do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej wraz z dostępem do dokumentów i gwarancje zawarte w art. 10 ust. 2 ratyfikowanej przez Polskę Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz. U. 1993 r. Nr 61 poz. 284) łącznie wymagają kwalifikowania do szczególnie wyjątkowych przypadków odmowy udzielenia środkom społecznego przekazu takich informacji i wstępu na posiedzenia kolegialne".

Uzasadnienie jest dłuższe, ale jednoznaczne.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Dlaczego nie? Mamy prawo wiedzieć o czym mówią ludzie ,którym powierzyliśmy rządy w naszym mieście .Może byśmy usłyszeli ich kłótnie ,wyzwiska ?

Komentarz został ukrytyrozwiń
  • Autor usunął profil
  • 12.02.2010 14:21

U mnie w mieście były takie akcje, że przewodniczący Zbigniew Król kilkakrotnie zabraniał nagrywać dziennikarzowi a nawet wzywał policję, proszę zobaczyć ---> http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20071220/NEWS01/140253802

Cóż do dnia dzisiejszego urząd przewodniczącego rady miejskiej sprawuje ta osoba.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Damian, sesja nadzwyczajna, to sesja zwołana w trybie pilnym, ze względu na konieczność zajęcia się sprawą nie cierpiącą zwłoki. To nie ma nic do nagrywania. Posiedzenie zamknięte, no to jasna sprawa:)

Komentarz został ukrytyrozwiń

W Starogardzie Gdańskim sesje nagrywa sam Urząd Miasta i publikuje na stronach BIPu w postaci plików mp3 kolejnego dnia...

Komentarz został ukrytyrozwiń

U mnie można nagrywać choćby nawet była sesja nadzwyczajna. Chyba, że jest jakieś posiedzenia zamknięte

Komentarz został ukrytyrozwiń

Więc radni się mijają z prawem, bo posiedzenia nagrywać można, bez żadnego problemu. Odpowiedni artykuł przytoczył już Adam.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Tekst bardzo przydatny w pracy dziennikarskiej, szczególnie dla początkujących dziennikarzy.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2017 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.