Facebook Google+ Twitter

Matura 2011. Informacje organizacyjne, które mogą się przydać

Już za kilka dni rozpoczyna się sesja egzaminacyjna maturzystów. Oprócz wiedzy szkolnej, maturzyści powinni znać również praktyczne informacje związane z samym egzaminem. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

Warunki jakie powinny być zapewnione w sali egzaminacyjnej


Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich; może to być nawet powodem unieważnienia egzaminu. Ponadto w ławce może siedzieć tylko jedna osoba. Arkusze egzaminacyjne, przybory pomocnicze i pomoce dopuszczone przez dyrektora CKE to jedyne co może posiadać zdający. Wyjątkiem są osoby chore lub niepełnosprawne, które mają możliwość posiadania ze sobą lekarstw lub jedzenia.

Jakie warunki należy spełnić, aby wejść na salę egzaminacyjną?

Aby zgłosić się na egzamin, zdający powinien mieć przy sobie dokument tożsamości (z aktualnym zdjęciem). Uczniowie skierowani przez OKE do innej szkoły powinni posiadać również świadectwo ukończenia szkoły.

Zdający mają obowiązek zgłosić się na egzamin punktualnie, zgodnie z wyznaczonym harmonogramem (zwykle jest to 30 min. przed rozpoczęciem matury).

Organizacja egzaminu pisemnego


W czasie trwania egzaminu, zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. Oczywiście w wyjątkowych sytuacjach jest to możliwe. Warunkiem jest zapewnienie warunków, w których zdający nie będzie miał możliwości kontaktowania się z osobami trzecimi.

Członkowie komisji nie mogą udzielać ani sugerować odpowiedzi egzaminowanym. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego, przewodniczący komisji może unieważnić egzamin zdającego z danego przedmiotu.

Sprawdzanie prac i ogłaszanie wyników


Każdy arkusz egzaminacyjny jest sprawdzany przez pozaszkolnego, przeszkolonego weryfikatora. Wynik z egzaminu dodatkowego nie wpływa na zdanie egzaminu, jednakże znajduje się on na świadectwie dojrzałości.

Lista osób, zawierająca uzyskane wyniki wszystkich zdających, przesyłana jest do szkoły wraz ze świadectwem dojrzałości.

Można powtarzać niezdany egzamin?


Podstawą zdania egzaminu jest osiągnięcie 30 proc. punktów możliwych do uzyskania. Uczeń, który podszedł do wszystkich egzaminów (ustnych i pisemnych), ale nie zdał jednego z nich, ma możliwość poprawienia go w sesji poprawkowej (w sierpniu). Możliwość powtarzania niezdanego egzaminu istnieje przez 5 lat. W przypadku gdy termin ten upłynie egzamin można zdawać tylko w pełnym wymiarze.

Kiedy można złożyć odwołanie od egzaminu?


W terminie 2 dni od daty przeprowadzenia egzaminu, zdający mają prawo wnieść zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli w trakcie egzaminu nie były przestrzegane obowiązujące przepisy.


Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.