Facebook Google+ Twitter

Pozycja materiału w rankingach:

1466 miejsce

Matura ustna z polskiego 2017. Jak odnieść sukces na egzaminie?

W obowiązującej od 2015 r. formule egzaminu maturalnego z języka polskiego abiturient otrzymuje zadanie wygłoszenia wypowiedzi argumentacyjnej na wylosowany temat. Warto przypomnieć porady dla zdających egzamin.

 / Fot. prinsreen Egzamin ustny z języka polskiego w formule obowiązującej od 2015 r. ma charakter przedstawienia monologu na określony, wylosowany temat, w związku z dołączonym do zadania tekstem kultury oraz odpowiedzi na pytania egzaminatorów.

Zadania maturalne są na jednym poziomie (bez podziału na poziom podstawowy i rozszerzony), sprawdzają wiedzę i umiejętności wskazane w podstawie programowej, obejmują zagadnienia ze wszystkich wcześniejszych etapów nauczania - a więc szkoły ponadgimnazjalnej, gimnazjum i szkoły podstawowej.

Po wylosowaniu jednego zadania maturzysta przygotowuje swoje wystąpienia (w postaci planu lub konspektu) w ciągu 15 minut. Po upłynięciu tego czasu przystępuje do wygłoszenia przed zespołem egzaminacyjnym 10-minutowego monologu na określony temat. Egzamin kończy 5-minutowa rozmowa z egzaminatorami na temat wygłoszonej wypowiedzi. Całość egzaminu pojedynczego zdającego trwa 30 minut.

Matura ustna ma charakter wewnętrzny, jest oceniania w szkole przez przedmiotowe komisje egzaminacyjne.

Zadania egzaminacyjne (zespół przykładowych zadań znajduje się na stronie CKE) dzielą się na trzy kategorie w zależności od tego, jaki typ tekstu kultury jest podstawą do sformułowania wypowiedzi:
- literacki (utwór liryczny, epicki, dramatyczny)
- ikoniczny (np. obraz, fotografia, plakat, rzeźba)
- językowy (np. artykuł popularnonaukowy z zakresu nauki o języku).
W zadaniach należy przywołać trafne i adekwatne do problemu teksty kultury, czyli utwory literackie, filmy, spektakle teatralne, obrazy, rzeźby, dzieła muzyczne itp.

Jak przygotować wypowiedź argumentacyjną?

1.Przeczytaj uważnie temat wypowiedzi i tekst dołączony do zadania (zwróć uwagę na przypisy, informacje w nim zawarte, źródło pochodzenia tekstu). Treść zadania wskazuje na:
- problem do rozważenia, zazwyczaj sformułowany w formie pytania, np. Jakie recepty na szczęście zawarte są w tekstach kultury?
- polecenie określające zadanie do wykonania, np. Omów zagadnienie...
- wskazanie obowiązkowego tekstu, który posłuży do argumentacji; np. ...odwołując się do załączonej bajki...
- wskazanie liczby i charakteru innych tekstów kultury, do których należy się odwołać: oraz innych tekstów kultury

2. Przemyśl problem wskazany w poleceniu w kontekście załączonego tekstu kultury.

3. Sformułuj własne stanowisko wobec problemu (zgodne z odczytaniem tekstu) - postaw tezę lub hipotezę interpretacyjną.

4. Uzasadnij swoje stanowisko. Zgromadź argumenty, które potwierdzą tezę lub pozwolą zweryfikować hipotezę (przypuszczalne twierdzenie). Muszą one wynikać z interpretacji załączonego utworu, z analizy dzieła ikonicznego lub tekstu językowego.

5. Poszukaj przykładów ilustrujących Twoje argumenty w innych tekstach kultury, które pomogą trafnie i rzeczowo uzasadnić stanowisko.

6. Zaplanuj podsumowanie, w którym znajdą się wnioski i/lub puenta wypowiedzi.

7. Sporządź plan wypowiedzi, pamiętając o zasadach kompozycji wypowiedzi argumentacyjnej (teza/hipoteza; argumenty, potwierdzenie tezy/teza). Wskaż główny problem, uporządkuj argumenty i przykłady, wypunktuj wnioski).

Kompozycja wypowiedzi:

1 Wstęp
- wprowadzenie do zagadnienie, uwagi ogólne dotyczące problemu
- sformułowanie tezy (lub hipotezy)
- zasygnalizowanie porządku wypowiedzi
- wskazanie materiału wspierającego argumentację

2. Rozwinięcie
- sformułowanie argumentów wynikających z załączonego tekstu
- przedstawienie argumentów z wybranych innych tekstów kultury wraz z przykładami ilustrującymi ich słuszność

3. Zakończenie
- wnioski z przeprowadzonego rozumowania
- potwierdzenie słuszności tezy lub postawienie tezy na podstawie przywołanych argumentów

Jednym z głównych zadań zdającego jest przedstawienie właściwej interpretacji, odczytania załączonego tekstu. Jak pracować z tekstem? Zobacz na kolejnej stronie -->

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (3):

Sortuj komentarze:

O jasny gwint, chyba bym nie zdała. Moja matura była 49 lat temu o wiele łatwiejsza. hihihihihi

Komentarz został ukrytyrozwiń

Z takim poradnikiem można szykować się do egzaminu maturalnego.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Pożyteczny poradnik od fachowca-praktyka.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.