Facebook Google+ Twitter

Międzynarodowy projekt współpracy nauki z przemysłem

Kolejny wpierający innowacyjne pomysły projekt, łączący naukę z przemysłem to Briding Business and Science (BBaS) zrealizowany w ramach projektu GROW-Briding and Science. W Polsce skorzystała z niego Małopolska.

Logotyp projektu Bridging Business and Science. / Fot. BBasProgram ten finansowany przez Unię Europejską działał w ramach inicjatywy INTERREG III i przeznaczono na niego 7,5 miliona euro. Projekt skupił się na trzech obszarach tematycznych: Ludzie-Planeta-Zysk, a skorzystać miały Andaluzja w Hiszpanii, Emilia-Romania we Włoszech, Brabancja w Holandii, Anglia Południowo-Wschodnia i Małopolska.

Głównym zadaniem projektu było: przeciwdziałanie marginalizacji społecznej, zrównoważony wzrost (redukcja negatywnego wpływu gospodarki na środowisko) oraz wzrost gospodarczy oparty na wiedzy poprzez innowacje i przedsiębiorczość. Właśnie ten ostatni warunek szczególnie związany jest z BBaS. Miał on stworzyć sieci wiedzy poprzez nawiązanie współpracy z trzema grupami z pięciu regionów m.in.:
- specjalistami ds. transferu wiedzy ( KT Professional) związanymi z uniwersytetami (UJ, Kordoba, Bolonia);
- pracownikami naukowi (z danych regionów);
- przedsiębiorstwami zainteresowanymi komercjalizacją badań naukowych (firmy typu spin-out).

Rozpowszechnianie innowacyjnych informacji w zakresie transferu technologii ma na celu zatrzeć bariery miedzy nauką a biznesem, prowadząc do symbiozy tych dwóch gałęzi, co spowodowałoby komercjalizację badań i polepszenie procesu transferu wiedzy w trzech dla programu najważniejszych i lukratywnych sektorach:
- biotechnologia i ochrona środowiska;
- technologie informacyjno-komunikacyjne oraz technologie nowych materiałów;
- ochrona środowiska.

Na projekt składało się:
- rozpowszechnienie wiedzy na temat projektu (transfer wiedzy z uczelni do przemysłu);
- utworzenie sieci współpracy miedzy uczestnikami konsorcjów 5 wymienionych regionów partnerskich;
- utworzenie konsorcjów dla innowacyjnych projektów finansowanych przez UE;
- nawiązanie trwałego porozumienia miedzy instytucjami naukowymi a przemysłem, prowadzącego do długofalowej współpracy;
- wymiana doświadczeń między 30 specjalistami transferu wiedzy, 60 naukowcami, 60 przedstawicielami biznesu;

Ponadto liczono na pomoc rządów poszczególnych krajów i władze lokalne. W praktyce wyglądało to tak: w każdym kraju odbyła się jedna wizyta (specjalistów transferu, doktorantów, naukowców) na podstawie, której stworzono model postępowania, opracowywano dobre praktyki przekazywane następnie przedsiębiorcom, naukowcom i innym organizacjom w danym regionie. Dodatkową funkcję spełniły też warsztaty regionalne, gdzie wymieniano swe doświadczenia i dzielono się oczekiwaniami.

Nasz rodzimy UJ do współpracy z University of Kordoba zgłosił projekt badań nad fotokatalizatorem opartym na tlenku tytanu. Istotną sprawą okazały się także kwestie własności intelektualnej, potrzeby rynku, które powinny skłaniać do badań na uczelniach, bo mimo że na innowacyjne produkty nie zawsze jest zapotrzebowanie w danym momencie, bo czasem wyprzedzają one „swoja epokę”, może okazać się, że zostaną szybciej niż można by przypuszczać wykorzystane.

Kolejnym pomysłem było również utworzenie punktów kontaktowych pomiędzy uczelniami z całego regionu. Na terenie Małopolski CITTRU (Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Jagiellońskiego) zajmuje się tworzenie firm akademickich, wdrażaniem patentów i licencji, organizuje badania zlecone, oferuje szkolenia.

Do ich osiągnięć należą m.in.:
- stworzenie procedur ochrony myśli naukowej;
- rozbudowa bazy danych;
- pozyskiwanie funduszy na rozwój uczelni i biznesu z tym związanego;
- programy stypendialne;
- utworzenie 15 firm start-up;
- współpraca z firmami tj.: Plisa, Biomed, Onet.pl.

Więcej informacji o projekcie na stronach:
Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego
Research and Enteprise Suport (RES), University of Surrey, Guildford, Wielka Brytania (koordynator projektu)
TU/e Innovation Lab, Technische Universitet Eindhoven, Eindhoven, Holandia.
ASTER Scienza Technologia Impresa
Projekt Brodging Business And Science

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.